Інтелектуальний тест (анкета-жарт). 3 страница. б) проявите зацікавленість, з'ясуєте, чому так добре вийшло сьогодні;
Лекции.Орг

Поиск:


Інтелектуальний тест (анкета-жарт). 3 страница. б) проявите зацікавленість, з'ясуєте, чому так добре вийшло сьогодні;
б) проявите зацікавленість, з'ясуєте, чому так добре вийшло сьогодні;

в) скажете їй: "Ось завжди б так займався".

4. Дитина, входячи до кімнати, не привіталася з вами. Як ви вчините:

а) примусите її гучно при всіх привітатися з вами ;

б) не звернете на це увагу;

в) одразу ж почнете спілкуватися з дитиною, не вказуючи на її помилку.

5. Діти спокійно займаються. У вас є вільна хвилина. Чому ви надасте перевагу:

а) спокійно, не втручаючись, поспостерігаєте, як вони працюють і спілкуються

б) комусь допоможете, підкажете, зробите зауваження;

в) займетесь своїми справами (записи, перевірка зошитів тощо).

6. Яка точка зору вам здається найбільш вірною:

а) почуття, переживання дитини ще поверхневі, швидко проходять й на них не варто звертати особливу увагу;

б) емоції дитини, його переживання — це важливі чинники, за допомогою яких його можна ефективно навчати й виховувати;

в) почуття дитини дивні, переживання її значущі й до них треба поставитися з обережністю й великим тактом.

7. Ваша вихідна позиція у роботі з дітьми:

а) дитина слабка, нерозумна, недосвідчена, і тільки дорослий може і повинен навчити і виховати її;

б) у дитини багато можливостей для саморозвитку, а співпраця дорослого повинна спрямовуватись на максимальне підвищення активності самої дитини;

в) дитина розвивається майже некеровано під впливом спадковості та родини, і тому головна турбота, щоб вона була здорова, нагодована і не порушувала дисципліни.

8. Як ви ставитеся до активності самої дитини:

а) позитивно — без неї неможливий повноцінний розвиток;

б) негативно — вона часто заважає цілеспрямовано і планомірно вести навчання і виховання;

в) позитивно, але тільки тоді, коли узгоджена з педагогом.

9. Дитина не захотіла виконувати завдання через те, що вона вже робила це вдома. Ваші дії:

а) сказали б: "Той не треба";

б) примусили б виконати роботу;

в) запропонували б інше завдання.

10. Яка позиція на вашу думку вірніша:

а) дитина повинна бути вдячна дорослим за турботу про неї;

б) якщо вона на усвідомлює турботи про неї, не цінить її, то це її справа, колись пошкодує;

в) педагог повинен бути вдячний дітям за їхню довіру і любов

АО ІППК Школа Освіта СПО Клас П.І.По-б. Вік Дата дослідження (шифр) Стаж Ч Ж «__»_______199___р.
Відповіді Питання
а                    
б                    
в                    

 

 

Середні дані, отримані в групі педагогів початкової школи (вибірка 300 чоловік)

1) сприйняття ставлення дитини до вчителя…………………………2,71

2) вибір професійного впливу………………………………………...2,14

3) реакція на вдалу, успішну дію дитини…………………………….2,07

4) реакція на помилку………………………………………………….2,57

5) включення у діяльність дітей………………………………………2,36

6) ставлення до почуттів дітей………………………………………..2,57

7) ставлення до співпраці з дітьми……………………………………2,79

8) сприйняття активності дітей……………………………………….2,50

9) врахування потреб дітей……………………………………………3,00

10) ставлення до дітей загалом…………………………………………2,14

 

Ключ для оброблення відповідей

Варіанти відповідей Питання
а
б
в

 

Відповідь позначена у відповідній клітинці, оцінюється вказаною у ній сумою балів. Загальна сума, яка характеризує стиль педагога, дорівнює арифметичній сумі усіх отриманих балів.

25-30 балів – переважання демократичного стилю;

20-24 – схильність до авторитарного стилю;

10-19 балів – вираженість ліберального стилю спілкування.

Виявлений власний рівень розвитку професійно-особистісних якостей і стиль педагогічного спілкування вчитель може порівняти з середніми значеннями вказаних параметрів, а також з високою нормою. В подальшому знання про себе повинно стати основою для роботи педагога з самовдосконалення.

 

Завдання 8

Перебудуйте пряму вимогу: «Саша! Вимкни телевізор і йди вчити уроки» у:

1) вимогу-похвалу_____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2) вимогу-пораду______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3) вимогу-осуд________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Завдання 9

Перебудуйте пряму вимогу: «Насте! Прибери свої іграшки» у:

1) вимогу-довіру______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2) вимогу-натяк_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3) вимогу-недовіру____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заняття 5

Тема: Особистість і колектив

Завдання 1

Зробіть нотатки за питаннями

Колектив

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ознаками колективу є

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Функції колективу

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Виховні завдання колективу

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Принципи життя колективу

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Правила управління колективом

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 2

Заповніть таблицю, знак «+» поставте там, де ознака має місце і «-» - там де немає

Ознаки дифузійної групи і виховного колективу

Ознаки Дифузна група Група-клектив
1. Загальна позначка    
2. Загальна діяльність    
3. Соціально значуща позначка    
4. Наявність органів управління    
5. Наявність виборчих органів    
6. Взаємна відповідальність    
7. Свідома дисципліна    
8. Ділове співробітництво    
9. Об’єднання    
10. Корисні традиції    

 

Завдання 3

Визначте, до якого з етапів розвитку дитячого виховного колективу можна віднести кожне з пропонованих положень

Ознаки Етапи розвитку колективу
1. Учні недостатньо добре знають один одного, важко йдуть на контакт  
2. Виділяється актив, з’являються ініціатори корисних творчих починань  
3. Зберігається стійка традиція давати клички однокласникам і вчителям  
4. Педагог висуває прямі вимоги вихованцям  
5. Усі питання життєдіяльності колективу гласно і демократично вирішуються шляхом обговорення на загальних зборах  
6. Педагог поступово передає організаторську функцію активу  
7. Самоконтроль здобуває усе більш стійкі форми; розвивається самокритика і вимогливість кожного з членів колективу  

Завдання 4

Заповніть таблицю. Дайте характеристику етапам розвитку колективу.

І етап розвитку колективу
1. Цілі та задачі на даному етапі розвитку колективу  
2. Зміст діяльності педагога  
3. Зміст діяльності вихованців  
4. Методи виховання на даному етапі  
5. Результат  
ІІ етап розвитку колективу
1. Цілі та задачі на даному етапі розвитку колективу  
2. Зміст діяльності педагога  
3. Зміст діяльності вихованців  
4. Методи виховання на даному етапі  
5. Результат  
ІІІ етап розвитку колективу
1. Цілі та задачі на даному етапі розвитку колективу  
2. Зміст діяльності педагога  
3. Зміст діяльності вихованців  
4. Методи виховання на даному етапі  
5. Результат  

Завдання 5

Проаналізуйте ситуацію

Колектив вашого класу перебуває на другій стадії розвитку. Після 6-го уроку черговий учитель інформував вас, що ваші учні не прибрали класної кімнати (у них було 5 уроків).

Якими будуть ваші дії? Із пропонованих альтернативних рішень оберіть прийнятний для вас. Аргументуйте недоцільність інших.

1. Попрошу учнів з інших класів, в яких я працюю, щоб вони дбайливо прибрали кімнату 6-го класу, проконтролювавши їхні дії.

2. Негайно найду 2-3 учнів свого класу, які ще, можливо, граються на шкільному подвір’ї, або живуть поблизу школи, і заставлю їх привести кімнату в належний стан.

3. Через інших учнів викличу до школи старосту класу і його помічника, який відповідає за санітарний стан у класі, й зобов’яжу ретельно прибрати класну кімнату. Одночасно порекомендую йому, як треба діяти, коли завтра на класних зборах будемо розглядати це питання.

4. Негайно відшукаю старосту, пошлю його за черговими, які мали прибрати класну кімнату, проконтролюю їхню діяльність, а наступного дня це питання розглянемо на класних зборах.

5. Власноруч приберу класну кімнату і здам її черговому вчителеві.

6. Правильної відповіді немає.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 6

Проаналізуйте ситуацію

Колектив 9-го класу перебуває на 3-й стадії розвитку. Учні класу отримали завдання очистити шкільне подвір'я і спортивний майданчик від снігу, який випав минулої ночі, і залити ковзанку.

Як має діяти класний керівник? Із запропонованих альтернативних рішень оберіть ті, які ви вважаєте правиль­ними з позиції діяльності класного керівника.

1. Запросити органи самоврядування класу, повідомити їм розпорядження директора школи, чітко розподілити обов'язки між членами колективу, встановити терміни виконання. Одночасно забезпечити контроль за якістю роботи.

2. Провести короткі інструктивні збори учнів класу, дати доручення, окреслити ділянки роботи для кожного учня, зобов'язати старосту контролювати роботу і доповісти класному керівникові про виконання.

3. Поінформувати колектив класу про поставлене завдання, доручити спільно розв'язати усі організаційні питання і не забути вписати у трудову ланку самого класного керівника. Після виконання роботи підвести підсумок.

4. Розташувати учнів на подвір'ї ніколи, поставити завдання прибрати сніг і облаштувати ковзанку. Створити трудові ланки. Закріпити за кожною ланкою ділянку роботи. Класному керівникові забезпечити контроль за ходом виконання роботи.

5. Правильної відповіді не має

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 7

Проаналізуйте ситуацію

На початку навчального року класний керівник Олексій Миколайович проводив збори учнів свого 9-го класу. Розглядали питання: обрання органів самоврядування (старосту, його заступника, відповідальних за певні ділянки роботи). Уже протягом двох років старостою класу була відмінниця Оксана Т. О.М. хотів, аби й надалі вона залишалася старостою: добре вчиться, наполеглива, хоча й гордовита, груба з товаришами. У ході процедури виборів (вони про­ходили на демократичних засадах) школярі не погоджувалися з пропозицією класного керівника. Більшість відстоювала кандидатуру Дмитра Я. Хоча і вчиться не дуже добре, але виявляє самостійність, товариський, урівноважений, господарник з батька-матері, відвертий з учителями і учнями, хороший спортсмен.

Суперечка затяглася надовго. Класний керівник не хотів поступатися своїми намірами. Так цього дня і не вдалося обрати органи самоврядування.

1. Чому класний керівник наразився на опір вихованців?

2. На якій стадії розвитку, на ваш погляд, перебуває колектив цього класу?

3. Як би діяли ви у цій ситуації?

4. Які чинники необхідно враховувати у разі розв'язання завдання обрання органів самоврядування?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 8

Наведіть приклади зі шкільної практики проявів: конформізму, нонконформізму, гармонізації особистості з колективом.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 9

Навести три приклади з читанок 2-4 кл., де б розкривались особливості впливу колективу на формування особистості.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заняття 6

Тема: Розумове виховання

Заняття 1

Зробіть нотатки за питаннями теоретичної частини

Розумове виховання це_________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Головним завданням розумового виховання є:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Розумове виховання спрямоване на розвиток інтелектуальних здібностей учнів, зокрема таких рис особистості:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Назвіть види та завдання з формування інтелектуальних умінь:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Види мислення. Їх характеристика

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Пізнавальний інтерес – це

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Завдання 2

Вставте пропущені слова

Найбільш повно проблеми розумового розвитку були розроблені швейцарським вченим _______________________ і американським психологом ___________________________________.

Завдання 3

За Ж.Піаже, людина у своєму розумовому розвитку проходить 4 великі періоди:

1. Почуттєво-розумовий (сенсомоторний) – від народження до 2 років.

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Завдання 4

Заповніть таблицю

В своєму становленні дитина проходить дві стадії біологічну, в ході дев’ятимісячного розвитку в утробі матері і соціальну, на протязі приблизно 17-18 років, в різноманітних формах соціального виховання. Періодизація соціальної стадії має таку структуру:

Вік Вікові та індивідуальні особливості розвитку дітей
Від народження до 1 року Вік немовляти – це період первісного пристосування і приведення до готовності сутнісних сил до первісної адаптації
Від 1 до 3 років Переддошкільний вік – один з найбільш плідних і інтенсивних періодів накопичення дитиною соціального досвіду, становлення фізичних функцій, психічних властивостей і процесів
   
   
   
   

 

Завдання 5

Заповніть таблицю

Особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку (6-10 років) Характеристика
1. Анатомо-фізіологічні перетворення  
2. Пізнавальна діяльність  
3. Увага  
4. Пам’ять  
5. Мислення  

 

Особливості розвитку учнів середнього шкільного віку (11-16 років) Характеристика
1. Анатомо-фізіологічні перетворення  
2. Пізнавальна діяльність  
3. Увага  
4. Пам’ять  
5. Мислення  

Завдання 6


Закінчіть схему

       
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
       
   

Дата добавления: 2016-03-27; просмотров: 364 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.026 с.