Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


IV. —оц≥окультурна зм≥стова л≥н≥€
—оц≥окультурна зм≥стова л≥н≥€ передбачаЇ загальнокультурний розвиток молодших школ€р≥в та п≥дготовку њх до життЇд≥€льност≥ в украњнському соц≥ум≥ ≥ реал≥зуЇтьс€ через виховн≥ ц≥л≥ урок≥в украњнськоњ мови шл€хом використанн€ текст≥в такоњ тематики (тематика текст≥в не розписана по класах, але передбачаЇ њњ використанн€ з урахуванн€м в≥кових особливостей ≥ потреб учн≥в в≥дпов≥дного класу).

—≥мТ€: повага до старших член≥в родини, допомога њм, профес≥њ батьк≥в, с≥мейн≥ св€та, культура прийому гостей, с≥мейний в≥дпочинок (подорож≥, п≥кн≥ки, екскурс≥њ тощо), дозв≥лл€, зан€тт€ за ≥нтересами, режим дн€, самообслуговуванн€, турбота про здоровТ€, загартуванн€, зан€тт€ спортом, г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги до користуванн€ телев≥зором, компТютером.

Ўкола: ставленн€ до школи, повага до вчител≥в, дружн≥ стосунки з однокласниками, взаЇмодопомога, дружба, ставленн€ до новачк≥в у клас≥, шк≥льн≥ св€та ≥ традиц≥њ, шк≥льна б≥бл≥отека, шк≥льн≥ гуртки, ≥нш≥ позакласн≥ заходи.

√ромадськ≥ м≥сц€: правила етикетноњ повед≥нки в транспорт≥, магазин≥, пол≥кл≥н≥ц≥, аеропорту, к≥нотеатр≥, музењ, зоопарку, цирку, на вулиц≥, ≥грових майданчиках, вокзал≥, екскурс≥њ, виставц≥, концерт≥, п≥д час сп≥лкуванн€ моб≥льним телефоном, правила повед≥нки з≥ знайомими ≥ незнайомими людьми р≥зного в≥ку ≥ статусу.

–≥дний край: назва р≥дного м≥ста чи села, вулиц≥, р≥чки, природа р≥дного краю, повед≥нка на природ≥, турбота про природу, ≥сторичне минуле, визначн≥ м≥сц€, в≥дом≥ люди, традиц≥њ, добр≥ справи дл€ р≥дного краю.

Ѕатьк≥вщина: назва, державн≥ символи, розташуванн€ ”крањни в ™вроп≥, ”крањна Ц сп≥льний д≥м дл€ вс≥х народ≥в, €к≥ њњ насел€ють, роль украњнськоњ мови €к державноњ, державн≥ св€та, под≥њ ≥сторичного минулого, в≥дом≥ люди минулого й сьогоденн€, украњнськ≥ нац≥ональн≥ символи, традиц≥њ, народн≥ св€та, дит€ч≥ фольклорн≥ твори, повага до людей ≥нших нац≥ональностей, њхн≥х звичањв ≥ традиц≥й.

 

V. ƒ≥€льн≥сна зм≥стова л≥н≥€

ƒ≥€льн≥сна л≥н≥€ передбачаЇ формуванн€ в молодших школ€р≥в загальнонавчальних ум≥нь ≥ навичок:

● навчально-орган≥зац≥йних (розум≥ти визначену вчителем мету навчальноњ д≥€льност≥, орган≥зовувати робоче м≥сце, рац≥онально розпод≥л€ти час, планувати посл≥довн≥сть виконанн€ завданн€, орган≥зовувати навчальну д≥€льн≥сть у взаЇмод≥њ з ≥ншими њњ учасниками (у пар≥, мал≥й груп≥));

● навчально-≥нформац≥йних (самост≥йно працювати з п≥дручником, шукати нову ≥нформац≥ю з р≥зних джерел, користуватис€ дов≥дниковою л≥тературою, зосереджено слухати матер≥ал, звТ€зно, посл≥довно, доказово в≥дпов≥дати, вести д≥алог);

● навчально-≥нтелектуальних ≥ творчих (анал≥зувати мовн≥ €вища, пор≥внювати, вид≥л€ти головне, узагальнювати, встановлювати ≥ по€снювати причиново-насл≥дков≥ звТ€зки, вилучати зайве, групувати й класиф≥кувати за певними ознаками, висловлювати аргументован≥ критичн≥ судженн€, доводити власну думку, переносити знанн€ ≥ способи д≥€льност≥ в нов≥ обставини, застосовувати аналог≥ю);

● контрольно-оц≥нних (використовувати р≥зн≥ способи перев≥рки та контролю своЇњ д≥€льност≥, знаходити ≥ виправл€ти помилки, оц≥нювати власн≥ навчальн≥ дос€гненн€).

÷€ робота зд≥йснюЇтьс€ у процес≥ реал≥зац≥њ ≥нших зм≥стових л≥н≥й шл€хом настанов учител€, використанн€ р≥зних алгоритм≥в навчальноњ д≥€льност≥, памТ€ток, зразк≥в, ≥нструкц≥й, застосуванн€ парних ≥ групових форм роботи, ≥нтерактивних метод≥в ≥ прийом≥в навчанн€ тощо.

 лас

238 годин (7 годин на тиждень)

ƒл€ забезпеченн€ синхронност≥ у навчанн≥ читанн€ й письма в букварний пер≥од доц≥льно зд≥йснити розпод≥л годин прот€гом навчального року не за семестрами, €к у 2-4 класах, а за тижн€ми: на одному тижн≥ планувати 4 години на читанн€ ≥ 3 години на письмо, а на наступному тижн≥ Ц 3 години на читанн€ ≥ 4 Ц на письмо. ” результат≥ час, в≥дведений на читанн€ ≥ письмо, буде розпод≥лено пор≥вну.

ѕроцес навчанн€ грамоти в 1 клас≥ под≥л€Їтьс€ на 3 пер≥оди: добукварний, букварний ≥ п≥сл€букварний. «алежно в≥д попередньоњ п≥дготовки школ€р≥в, учитель може самост≥йно визначати тривал≥сть букварного пер≥оду.

добукварний пер≥од необх≥дно:

Х розвивати усне мовленн€ першокласник≥в (ум≥нн€ слухати-розум≥ти усн≥ висловлюванн€, говорити);

Х формувати елементарн≥ анал≥тико-синтетичн≥ вм≥нн€ у робот≥ над текстом, реченн€м, словом, звуками мовленн€;

Х готувати учн≥в до письма.

ѕрот€гом букварного пер≥оду першокласники оволод≥вають початковими ум≥нн€ми читати за букварем, писати в зошитах з друкованою основою ≥ в зошитах ≥з с≥ткою дл€ 1 класу.  р≥м цього, продовжуЇтьс€ робота з розвитку усного мовленн€.

ѕ≥сл€букварний пер≥од призначений дл€ вдосконаленн€ ум≥нн€ читати, писати, робити елементарн≥ анал≥тико-синтетичн≥ операц≥њ з одиниц€ми р≥зних мовних р≥вн≥в, дл€ розвитку усного мовленн€, виконанн€ завдань ≥ вправ з читанн€ ≥ письма за п≥дручником (навчальним пос≥бником), €кий готуЇ учн≥в до вивченн€ в 2 клас≥ окремих курс≥в Ц украњнськоњ мови ≥ л≥тературного читанн€.

 

≤. Ќавчанн€ грамоти

«м≥ст навчального матер≥алу   ƒержавн≥ вимоги до р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в
1. Ќавчанн€ читати ƒобукварний пер≥од (14 годин) ѕрактичне ознайомленн€ з≥ словами Ц назвами предмет≥в, ознак, д≥й, граматичними питанн€ми до них. –озр≥зненн€ назв предмет≥в за питанн€ми хто це? що це? ”мовне позначенн€ сл≥в. ѕрактичне ознайомленн€ з реченн€м. —пос≥б умовного позначенн€ речень. —кладанн€ речень за поданою граф≥чною схемою. ѕод≥л сл≥в на склади. ѕон€тт€ про наголос, наголошений склад.   ћовн≥ ≥ немовн≥ звуки.   ”€вленн€ про голосн≥ ≥ приголосн≥ звуки, тверд≥ ≥ мТ€к≥ приголосн≥, умовне позначенн€ њх на письм≥. «вуковий анал≥з простих за звуковою будовою сл≥в. ѕобудова звуковоњ схеми сл≥в. Ѕукварний пер≥од (89 годин) ѕозначенн€ звук≥в буквами. ќзнайомленн€ з буквами, €к≥ позначають голосн≥ ≥ приголосн≥ звуки. Ќавчанн€ основного прийому читанн€ пр€мого складу з ор≥Їнтац≥Їю на букву, що позначаЇ голосний звук. ѕрактичне ознайомленн€ з≥ способами позначенн€ мТ€кост≥ приголосних звук≥в.   ќзнайомленн€ з апострофом (Т). ¬икористанн€ апострофа дл€ того, щоб показати, що наступн≥ за ним букви €, ю, Ї, њ позначають два звуки: [й] + в≥дпов≥дний голосний. ќзнайомленн€ з буквами і, щ та буквосполученн€ми дж, дз ≥ њх звуковими значенн€ми. „итанн€ сл≥в ≥з ними. „итанн€ сл≥в ≥з поступовим ускладненн€м њх звуко-складовоњ структури. —кладове читанн€ ≥ читанн€ ц≥лими словами. Ќавичка миттЇвого вп≥знаванн€ найб≥льш уживаних у буквар≥ сл≥в, що складаютьс€ з 2-4 л≥тер (ти, де, та, так, д≥м, хто, мама, вона, ст≥л, брат) ≥ коротких сполучень сл≥в (€ був, € ≥ ти ≥ под.). „итанн€ речень, коротких текст≥в ≥з вивченими буквами. ѕравильне ≥нтонуванн€ речень, у к≥нц≥ €ких сто€ть р≥зн≥ розд≥лов≥ знаки. ѕрактичне засвоЇнн€ розд≥лових знак≥в: крапка, кома, знак питанн€, знак оклику.     ѕ≥сл€букварний пер≥од (16 годин) ѕ≥сл€ вивченн€ буквар€ уроки читанн€ будуютьс€ на основ≥ навчального матер≥алу, призначеного дл€ удосконаленн€ основних €костей читацькоњ навички Ц усв≥домленост≥, правильност≥, виразност≥, а також швидкост≥, наближеноњ до пов≥льноњ звТ€зноњ розпов≥д≥. „итанн€ текст≥в, €к≥ супроводжуютьс€ р≥зноман≥тними навчальними завданн€ми, спр€мованими на вдосконаленн€ читацькоњ навички й усв≥домленн€ прочитаного тексту, п≥дготовку учн≥в до роботи в 2 клас≥ за „итанкою.   2. Ќавчанн€ письма. √раф≥чн≥ навички письма. “ехн≥ка письма.  ультура оформленн€ письмових роб≥т ƒобукварний пер≥од (14 годин) ѕосадка учн€ п≥д час письма.   ѕоложенн€ ручки (ол≥вц€) в руц≥ п≥д час письма.   –озташуванн€ зошита на парт≥ п≥д час письма.     –ух пальц≥в п≥д час зображенн€ граф≥чних ф≥гур.   –ух кист≥ ≥ передпл≥чч€ уздовж р€дка в процес≥ виконанн€ граф≥чних вправ. «ображенн€ л≥н≥й ≥ ф≥гур, штрихуванн€, розфарбовуванн€.   «ображенн€ л≥н≥й, схожих на елементи букв.     ќр≥Їнтуванн€ на стор≥нц≥ зошита ≥ в граф≥чн≥й с≥тц≥.     Ѕукварний пер≥од (89 годин)  омун≥кативна спр€мован≥сть процесу письма.     ¬≥домост≥ про рукописн≥ букви та пунктуац≥йн≥ знаки.     ѕравила поЇднанн€ елемент≥в букв. ѕравила письма малих ≥ великих букв.   “ипи поЇднань малих букв. “ипи поЇднань великих ≥ малих букв. ѕозначенн€ звук≥в, сприйн€тих на слух, в≥дпов≥дними рукописними буквами. —писуванн€ з рукописного ≥ друкованого текст≥в.     ѕисьмо п≥д диктуванн€.   ‘ункц≥њ пунктуац≥йних знак≥в.     –обота у зошит≥ без друкованоњ основи. ѕ≥сл€букварний пер≥од (16 годин) ¬икористанн€ набутих ум≥нь ≥ навичок письма (охоплюючи правописну грамотн≥сть) дл€ р≥зного виду письмових роб≥т.   –обота у звичайному зошит≥ ≥з с≥ткою є 1 (без друкованоњ основи)     ”чень (учениц€): маЇ у€вленн€ про ном≥нативну роль слова; розр≥знюЇ назви ≥стот ≥ неживих предмет≥в; розп≥знаЇ слова Ц назви ознак, д≥й, ставить до них питанн€; позначаЇ слова умовними значками; виокремлюЇ реченн€ з мовного потоку; анал≥зуЇ њх за к≥льк≥стю сл≥в; будуЇ граф≥чн≥ схеми речень; складаЇ реченн€ за поданою граф≥чною схемою; вимовл€Ї слова по складах; визначаЇ на слух склад, €кий вимовл€Їтьс€ з б≥льшою силою голосу; маЇ у€вленн€ про мовн≥ ≥ немовн≥ звуки; розр≥знюЇ голосн≥ ≥ приголосн≥ звуки, тверд≥ ≥ мТ€к≥ приголосн≥, умовно позначаЇ њх на письм≥; робить звуковий анал≥з простих за звуковою будовою сл≥в; будуЇ њх звукову схему, використовуючи умовн≥ позначенн€ звук≥в; вп≥знаЇрозр≥знюЇ букви на позначенн€ голосних ≥ приголосних звук≥в;   читаЇ пр€м≥ склади типу Ђѕ√ї, Ђѕ´√ї; читаЇ склади ≥ слова з буквами ≥, €, ю, Ї, ь в р≥зних позиц≥€х: на початку слова, складу, п≥сл€ букв на позначенн€ приголосних звук≥в; читаЇ слова з апострофом;     читаЇ словаз буквами украњнського алфав≥ту і, щ ≥ буквосполученн€ми дж, дз; читаЇ слова складами (окрем≥ слова нескладноњ структури Ц ц≥лком); читаЇ букварн≥ тексти ц≥лими словами (окрем≥ слова ускладненоњ структури Ц за одиниц€ми читанн€), правильно ≥нтонуючи реченн€, р≥зн≥ за метою висловлюванн€ та ≥нтонац≥Їю Ц розпов≥дн≥, питальн≥, спонукальн≥, окличн≥ (без уживанн€ терм≥н≥в) з ор≥Їнтац≥Їю на в≥дпов≥дн≥ розд≥лов≥ знаки; читаЇ доступн≥ тексти правильно, виразно, усв≥домлюючи њх зм≥ст; дотримуЇтьс€ швидкост≥ читанн€, наближеноњ до пов≥льноњ звТ€зноњ розпов≥д≥; розум≥Ї й адекватно виконуЇ коротк≥ ≥нструкц≥њ до навчальних завдань у п≥дручнику та запропонованих учителем (дл€ виконанн€ ≥ндив≥дуально, в парах, у групах).     ”чень (учениц€):   св≥домо приймаЇ правильну позу перед початком письма; показуЇ правильнеположенн€ ручки в руц≥, тримаЇ њњ великим, середн≥м ≥ вказ≥вним пальц€ми; кладе правильно зошит на парту перед початком письма ≥ збер≥гаЇ таке його положенн€ в процес≥ письма; правильно рухаЇ пальц€ми п≥д час зображенн€ невеликих ф≥гур, розфарбовуванн€; рухаЇ знар€дд€ письма уздовж р€дка за допомогою кист≥ ≥ передпл≥чч€ на м≥зинному пальц≥; показуЇ верхню, нижню, л≥ву, праву сторони стор≥нки; початок, середину, к≥нець р€дка; проводить л≥н≥њ: вертикальн≥, горизонтальн≥, похил≥ (л≥воруч, праворуч); зображуЇ пр€м≥, ламан≥, хвил€ст≥, петельн≥ л≥н≥њ перервними ≥ неперервними (у м≥ру можливого) рухами руки; правильно пише пр€м≥ з верхн≥м ≥ нижн≥м заокругленн€ми, верхн≥ та нижн≥ петл≥, овали, п≥вовали; знаходитьпоказуЇ вс≥ л≥н≥њ граф≥чноњ с≥тки зошита (верхн€ ≥ нижн€ р€дков≥ л≥н≥њ, м≥жр€дкова, похила); розр≥знюЇ друковане ≥ рукописне письмо; по€снюЇ важлив≥сть рукописного письма, необх≥дн≥сть його естетичного вигл€ду; уп≥знаЇназиваЇ за алфав≥том мал≥ ≥ велик≥ рукописн≥ букви; пише њх ≥з дотриманн€м правильноњ форми, висоти, ширини; поЇднуЇ безв≥дривно елементи букв природного злитт€; букви за типами поЇднань: верхнЇ, середнЇ, нижнЇ;     пише слова звТ€зно, ритм≥чно, з однаковим нахилом букв; розташовуЇ слова ≥ реченн€ в основному р€дку; списуЇ склади, слова, реченн€ з рукописного ≥ друкованого тексту; пише п≥д диктуванн€ склади, слова, реченн€; називаЇвживаЇ на письм≥ пунктуац≥йн≥ знаки: крапку, кому, тире, знаки окликупитанн€; дотримуЇтьс€ г≥г≥Їн≥чних вимог у процес≥ письма; списуЇ друкований ≥ рукописний текст, дотримуючись кал≥граф≥чних вимог; виконуЇ мовн≥ завданн€ Цфонетико-граф≥чн≥, лексичн≥, граматичн≥; пише п≥д диктуванн€ слова, реченн€ з 3-4 сл≥в (з урахуванн€м службових сл≥в), у €ких написанн€ не розходитьс€ з≥ звучанн€м, звТ€зний текст, у €кому написанн€ сл≥в в≥дпов≥даЇ вимов≥ (≥нш≥ слова записуютьс€ на дошц≥ або продиктовуютьс€ орфограф≥чно)  

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 675 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2289 - | 2035 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.