Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—оц≥ально-пол≥тичн≥ небезпеки, њхн≥ види та характеристики. —оц≥альн≥ та психолог≥чн≥ фактори ризику. ѕовед≥нков≥ реакц≥њ населенн€ у Ќ—
 

«азначен≥ в дан≥й тем≥ небезпеки мають ту особлив≥сть, що характер≥зуютьс€ досить широким спектром чинник≥в, €к≥ викликають ц≥ небезпеки:

0 - вони виникають в результат≥ р≥зного роду конфл≥кт≥в, €к соц≥ально-пол≥тичного походженн€ так ≥ ≥ншого (економ≥чного, орган≥зац≥йного та ≥н..);

1 - њх породжують р≥зного роду залежност≥ Ц тютюнопал≥нн€, алкогол≥зм, наркоман≥€, ≥громан≥€, ≥нтернет-залежн≥сть тощо;

2 - до цих небезпек в≥днос€тьс€ соц≥альн≥ хвороби та еп≥дем≥њ Ц грип, гепатит, туберкульоз, —Ќ≤ƒ та ≥нш≥;

3 - вони включають екстремальн≥ ситуац≥њ крим≥ногенного характеру;

4 Ц в певн≥й м≥р≥ серед них також потр≥бно розгл€дати небезпеки, викликан≥ стр≥мкими темпами урбан≥зац≥њ, що веде до п≥двищенн€ р≥вн€ злочинност≥, забрудненн€ пов≥тр€, води, шумового, в≥брац≥йного, електромагн≥тного забрудненн€ та ≥нших небезпек.

 

 

 онфл≥кти

 онфл≥кт Ч це з≥ткненн€ протилежних ≥нтерес≥в, погл€д≥в, гостра суперечка, ускладненн€, боротьба ворогуючих стор≥н р≥зного р≥вн€ та складу учасник≥в.

 

 ласиф≥кац≥€ конфл≥кт≥в

 

є з/п ќзнака класиф≥кац≥њ ¬иди конфл≥т≥в
  —пос≥б розвТ€занн€ Ќасильницький Ц ненасильницький
  —фера про€ву ѕол≥тична Ц соц≥альна Ц економ≥чна Ц орган≥зац≥йна
  —пр€мован≥сть впливу ¬ертикальна Ц горизонтальна
  —туп≥нь виразност≥ ¬≥дкрита Ц прихована
   ≥льк≥сть учасник≥в ¬нутр≥особист≥сн≥ Ц м≥жособист≥сн≥ Ц м≥жгрупов≥
  ѕотреби  огн≥тивн≥ Ц конфл≥кти ≥нтерес≥в

 онфл≥кт передбачаЇ усв≥домленн€ протир≥чч€ ≥ суб'Їктивну реакц≥ю на нього. якщо конфл≥кт виникаЇ в сусп≥льств≥, то це соц≥альний конфл≥кт. Ѕудь-€кий соц≥альний конфл≥кт, набуваючи значних масштаб≥в, об'Їктивно стаЇ соц≥ально-пол≥тичним.

ѕол≥тичн≥ ≥нститути, орган≥зац≥њ, рухи, вт€гуючись у конфл≥кт, активно обстоюють певн≥ соц≥ально-економ≥чн≥ ≥нтереси.  онфл≥кти, що в≥дбуваютьс€ в р≥зних сферах, набувають пол≥тичноњ значущост≥, €кщо вони зач≥пають м≥жнародн≥, класов≥, м≥жетн≥чн≥, м≥жнац≥ональн≥, рел≥г≥йн≥, демограф≥чн≥ та ≥нш≥ в≥дносини.

—уб'Їктами соц≥ально-пол≥тичного конфл≥кту стають люди, €к≥ усв≥домили протир≥чч€ ≥ обрали €к спос≥б його вир≥шенн€ з≥ткненн€, боротьбу, суперництво. ѕод≥бний спос≥б вир≥шенн€ протир≥чч€ здеб≥льшого стаЇ неминучим тод≥, коли зач≥паЇ ≥нтереси й ц≥нност≥ взаЇмод≥ючих груп, коли маЇ м≥сце в≥дверте заз≥ханн€ на ресурси, вплив, територ≥ю з боку ≥ндив≥да, групи, держави (коли йдетьс€ про м≥жнародний конфл≥кт). —уб'Їктами конфл≥кт≥в можуть виступати: 1) окрем≥ люди, групи людей, орган≥зован≥ в соц≥альн≥, пол≥тичн≥, економ≥чн≥ та ≥нш≥ структури; 2) об'Їднанн€, €к≥ виникають у вигл€д≥ пол≥тизованих соц≥альних груп, економ≥чних ≥ пол≥тичних груп тиску, крим≥нальних груп, €к≥ домагаютьс€ певних ц≥лей.

ѕом≥тне м≥сце нин≥ пос≥даЇ один з р≥зновид≥в соц≥ального конфл≥кту Ч м≥жетн≥чний, пов'€заний ≥з суперечност€ми, що виникають м≥ж нац≥€ми. ќсобливоњ гостроти в≥н набув у крањнах, €к≥ зазнали краху форми державного устрою (—–—–, ёгослав≥€).

¬ище було показано,що ≥снуЇ дв≥ форми переб≥гу конфл≥кт≥в:

- в≥дкрита Ч в≥дверте протисто€нн€, з≥ткненн€, боротьба;

- прихована (закрита, або латентна), коли в≥двертого протисто€нн€ немаЇ, але точитьс€ невидима боротьба.

ѕон€тт€ Ђсоц≥ально-пол≥тичний конфл≥ктї використовуЇтьс€, коли трапл€ютьс€ великомасштабн≥ з≥ткненн€ всередин≥ держав (громад€нська в≥йна, страйки) та м≥ж державами (в≥йни, партизанськ≥ рухи).

ƒосить часто п≥сл€ завершенн€ конфл≥кту виникаЇ ще один етап Ч постконфл≥ктний синдром, €кий характеризуЇтьс€ напруженн€м у в≥дносинах стор≥н, €к≥ щойно конфл≥ктували.

–≥зновидами збройних конфл≥кт≥в Ї в≥йни та тероризм.

¬≥йна

¬≥йна Ц це збройна боротьба м≥ж державами (њх коал≥ц≥€ми) або соц≥альними, етн≥чними та ≥ншими сп≥льнотами, також п≥д в≥йною розум≥Їтьс€ крайн€ ступ≥нь пол≥тичноњ боротьби, ворож≥ в≥дносини м≥ж певними пол≥тичними силами.

Ќайб≥льша к≥льк≥сть жертв через пол≥тичн≥ причини Ї насл≥дком в≥йни. “ак, за час ƒругоњ св≥товоњ в≥йни в —–—– (1941 Ч 1945 рр.) загинуло близько 55 млн. ос≥б, було повн≥стю знищено 1710 м≥ст та 70 тис€ч селищ. ѕ≥д час в'Їтнамськоњ в≥йни в 1960-т≥ роки було вбито близько 7 млн. м≥сцевих мешканц≥в ≥ 57 тис€ч американц≥в. ќкр≥м загибел≥ людей ≥ великих руйнувань, в≥йськов≥ д≥њ завдають величезних збитк≥в навколишньому середовищу.

ѕлануванн€, п≥дготовка розв'€занн€ та веденн€ агресивноњ в≥йни чи воЇнного конфл≥кту а також участь у змов≥, що спр€мована на вчиненн€ таких д≥й, караютьс€ позбавленн€м вол≥ на строк в≥д семи до дванадц€ти рок≥в (ст. 437  рим≥нального кодексу ”крањни)

¬еденн€ агресивноњ в≥йни або агресивних д≥й караЇтьс€ позбавленн€м вол≥ на строк в≥д дес€ти до п'€тнадц€ти рок≥в (ст. 437  рим≥нального кодексу ”крањни)

“ероризм.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 542 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2002 - | 1933 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.