Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥нансово-економ≥чна характеристика д≥€льност≥ п≥дприЇмства
ƒержавне п≥дприЇмство Ђƒосл≥дне господарство Ђ—тепнеї ѕолтавськоњ державноњ с≥льськогосподарськоњ досл≥дноњ станц≥њ ≥мен≥ ћ. ≤. ¬авилова ≥нституту свинарства ≥ агропромислового виробництва нац≥ональноњ академ≥њ аграрних наук ”крањниї (дал≥ ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї) розм≥щене в с. —тепне ѕолтавського району ѕолтавськоњ област≥. ѕ≥дприЇмство Ї державною власн≥стю ≥ входить до сфери управл≥нн€ ћ≥н≥стерства аграрноњ пол≥тики та продовольства ”крањни. ѕри зд≥йсненн≥ господарськоњ д≥€льност≥ ѕ≥дприЇмство керуЇтьс€  онституц≥Їю ”крањни, чинними законами ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, наказами ћ≥н≥стерства агарноњ пол≥тики ”крањни, нормативно-правовими актами, €к≥ видаютьс€ м≥н≥стерствами, ≥ншими органами виконавчоњ влади, органами контролю, а також —татутом (додаток ј).

ѕ≥дприЇмство створено з метою виробництва зернових та техн≥чних культур, ел≥тного нас≥нн€, овоч≥вництва, сад≥вництва, вирощуванн€ плем≥нноњ худоби, переробки та реал≥зац≥њ продукц≥њ, зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ та ≥ншоњ д≥€льност≥ з метою отриманн€ прибутку.

ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї самост≥йно орган≥зовуЇ роботу з питань статутного спр€муванн€, зд≥йснюЇ свою д≥€льн≥сть на засадах госпрозрахунку. ѕ≥дприЇмство зд≥йснюЇ п≥дприЇмницьку д≥€льн≥сть, формуЇ програми д≥€льност≥, вибираЇ постачальник≥в та споживач≥в продукц≥њ, роб≥т та послуг, встановлюЇ ц≥ни в≥дпов≥дно до законодавства.

¬ажливим напр€мом загальноњ оц≥нки ф≥нансового стану субТЇкта господарюванн€ Ї анал≥з його майнового стану за ≥нформац≥Їю бухгалтерського обл≥ку.

ѕроведемо досконалий ф≥нансово-господарський анал≥з господарства на основ≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ за останн≥ три роки (додатки Ѕ, ¬, √).

“аблиц€ 1.1

√оризонтальний ≥ вертикальний анал≥з майна ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї

¬иди актив≥в (майна) 2011 р. 2012 р. 2013 р. «м≥ни (+, -)
сума, тис. грн у % до п≥дсм-ку сума, тис. грн у % до п≥дсум-ку сума, тис. грн у % до п≥дсум-ку суми, тис грн пито-моњ ваги, пунк-т≥в у %
ј                  
ћайно - всього               - +4,5
1.Ќеоборотн≥ активи   86,8   81,7   79,0 -2068 -7,8 -4,9
1.1.ќсновн≥ засоби   26,3   23,3   20,9 -2199 -5,4 -17,1
2.ќборотн≥ активи   13,1   18,3   21,0   +7,9 +67,3
2.1.«апаси   5,8   10,8   12,1   +6,3 зб в 1,5 рази
2.1.1.¬иробнич≥ запаси   3,4   7,1   7,6   +4,2 зб в 1,5 рази
2.1.2. Ќезавершене виробництво   1,4   1,5   2,3   +0,9 +58,1
2.1.3.√отова продукц≥€ ≥ товари   0,8   2,1   2,2   +1,4 зб в 1,5 рази
2.2. ѕоточн≥ б≥олог≥чн≥ активи   4,3   4,7   6,2   +1,9 +47,5
2.3.ѕоточна деб≥торська заборгован≥сть   2,7   2,7   2,7   +0,1 +4,7
2.4. √рош≥ та њх екв≥валенти ф≥н. ≥нвестиц≥њ   0,2   0,1   0,1 -73 -1,0 -60,3

–езультати горизонтального ≥ вертикального анал≥зу майна ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї св≥дчать про на€вн≥сть €к позитивних, так ≥ негативних тенденц≥й у майновому стан≥ п≥дприЇмства за ≥нформац≥Їю активу балансу.

” зв≥тному роц≥ пор≥вн€но з базовим варт≥сть майна зб≥льшилас€ на 2213 тис. грн, або 4,5 %, що св≥дчить про нарощуванн€ майнового потенц≥алу п≥дприЇмства. ќборотн≥ активи зросли на 4281 тис. грн (67,3 %), а необоротн≥ активи зменшилис€ на 2068 тис. грн (4,9 %). „астка необоротних актив≥в у структур≥ майна зменшилас€ з 86,8 % у базовому роц≥ до 79,0 % у зв≥тному, а оборотних актив≥в зб≥льшилас€ з 13,1 до 21,0 %. “ака динам≥ка вказуЇ на зростанн€ оборотност≥ актив≥в.

Ќеоборотн≥ активи представлен≥ насамперед основними засобами, варт≥сть €ких зменшилас€ на 2199 тис. грн, або 17,1 %. “акож зменшилас€ частка основного кап≥талу в майн≥ з 26,3 до 20,9 % у зв≥тному роц≥.

¬иробнич≥ запаси зб≥льшилис€ у 1,5 рази, що зумовило зростанн€ частки виробничих запас≥в у майн≥ з 3,4 % у базовому роц≥ до 7,6 % у зв≥тному роц≥. “ака тенденц≥€ Ї св≥дченн€м нарощуванн€ виробничого потенц≥алу п≥дприЇмства.

„астка готовоњ продукц≥њ ≥ товар≥в у майн≥ практично також зросла на у 1,5 рази, що св≥дчить про ефективн≥сть маркетинговоњ пол≥тики п≥дприЇмства.

ѕоточна деб≥торська заборгован≥сть зб≥льшилас€ на 61 тис. грн, або 4,7 %. ” структур≥ майна не зм≥нилас€ частка поточноњ деб≥торськоњ заборгованост≥ ≥ складаЇ у зв≥тному роц≥ 2,7 %, цей показник св≥дчить про пог≥ршенн€ стану розрахунк≥в з деб≥торами.

—труктурному анал≥зу передуЇ загальне оц≥нюванн€ динам≥ки актив≥в орган≥зац≥њ, €ке зд≥йснюють способом з≥ставленн€ темп≥в приросту актив≥в з темпами ф≥нансових результат≥в (наприклад, виручки або валового прибутку в≥д реал≥зац≥њ товар≥в, продукц≥њ, роб≥т, послуг). «≥ставленн€ темп≥в приросту ƒѕƒ√ Ђ—тепнеїнаведено у вигл€д≥ таблиц≥ (табл. 1.2).

“аблиц€ 1.2

јнал≥з складу, структури та динам≥ки актив≥в балансу ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї

¬иди майна (актив≥в) 2011 р. 2012 р. 2013 р. «м≥ни (+,-)
сума, тис. грн у % до п≥дсум-ку сума, тис. грн у % до п≥дсумку сума, тис. грн у % до п≥дсум-ку сума, тис. грн частки в. п. у %
«а характером участ≥ в, господарському процес≥ та швидкост≥ обороту
Ќеоборотн≥   86,9   81,7   79,0 -2068 -7,9 -4,9
ќборотн≥   13,1   18,3   21,0   +7,9 +67,3
”сього               - +4,6
«а формою функц≥онуванн€
ћатер≥альн≥   40,1   42,1   42,8   +2,7 +11,4
Ќематер≥альн≥   57,0   55,1   54,4 - -2,6 -
‘≥нансов≥   2,8   2,8   2,8 -12 - -0,9
”сього               - +4,6
«а чутлив≥стю до ≥нфл€ц≥йних процес≥в
ћонетарн≥   6,8   6,3   6,1 -18 -0,7 -1,3
Ќемонетарн≥   93,2   93,7   93,9   +0,7 +11,4
”сього               - +10,6
«а р≥внем л≥кв≥дност≥
¬исоко-л≥кв≥дн≥   0,3   0,1   0,1 -79 -0,2 -62,2
—ередньо-л≥кв≥дн≥   2,6   2,7   2,7   +0,1 +4,7
Ќизько- л≥кв≥дн≥   10,2   15,5   18,3   +8,1 +86,7
¬ажко- л≥кв≥дн≥   86,9   81,7   79,0 -2068 -7,9 -4,9
”сього               - +4,6
                     

 

«а результатами анал≥зу складу, структури та динам≥ки актив≥в балансу ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї можна сказати що, у структур≥ майна за характером участ≥ в господарському процес≥ та швидкост≥ обороту, переважають необоротн≥ активи (79,0 % на к≥нець зв≥тного року). ќборотн≥ активи у склад≥ майна становл€ть (21,0 %), темп приросту оборотних актив≥в на к≥нець зв≥тного пер≥оду складаЇ (67,3 %), а по необоротних активах навпаки простежуЇтьс€ негативна тенденц≥€, темп приросту зменшивс€ на (4,9 %).

«а формою функц≥онуванн€ матер≥альн≥ активи зросли на 2225 тис. грн (11,4 %), ф≥нансов≥ активи ‒ зменшилис€ на 12 тис. грн (0,9 %), а нематер≥альн≥ активи залишилис€ без зм≥н. ” результат≥ частка матер≥альних актив≥в зб≥льшилас€ з 40,0 % у базовому роц≥ до 42,8 % у зв≥тному, частка нематер≥альних актив≥в зменшилас€ з 57,0 % до 54,4 %, тобто на 2,6 %, а частка ф≥нансових актив≥в залишилас€ без зм≥н.

«а ознакою чутливост≥ до ≥нфл€ц≥йних процес≥в монетарн≥ активи зменшилис€ на 18 тис. грн (1,3 %), а немонетарн≥ активи зб≥льшилис€ на 2225 тис. грн (11,4 %). ѕ≥дсумком такоњ динам≥ки стало п≥двищенн€ частки немонетарних актив≥в у майн≥ з 93,2 до 93,9 % ≥, в≥дпов≥дно, зниженн€ частки монетарних актив≥в з 6,8 до 6,1 %.

” структур≥ актив≥в за ознакою р≥вн€ л≥кв≥дност≥ на к≥нець зв≥тного року важкол≥кв≥дн≥ активи 79,0 %, низькол≥кв≥дн≥ ‒ 18,3 %, середньол≥кв≥дн≥ ‒ 2,7 % ≥ високол≥кв≥дн≥ ‒ 0,1 %. „астка середньол≥кв≥дних ≥ низькол≥кв≥дних актив≥в у зв≥тному роц≥ зб≥льшилас€ в≥дпов≥дно 0,1 ≥ 8,1 в≥дсоткового пункту. ¬исокол≥кв≥дн≥ ≥ важкол≥кв≥дн≥ активи зменшилис€ на 0,2 ≥ 7,9 % у зв≥тному роц≥.

“аблиц€ 1.3

√оризонтальний ≥ вертикальний анал≥з джерел формуванн€ кап≥талу ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї за 2011 ‒ 2013 рр. (станом на к≥нець року)

¬ид пасив≥в (джерел формуванн€ кап≥талу) 2011 р 2012 р. 2013 р. «м≥ни (+,-)
сума, тис. грн у % до п≥дсум-ку сума, тис. грн у % до п≥дсум-ку сума, тис. грн у % до п≥дсум-ку суми, тис. грн частки, в. п. у %
ј                  
ƒжерела формуванн€ кап≥талу               - +4,6
1. ¬ласний кап≥тал   98,2   98,4   98,0   -0,2 4,3
1.1. «ареЇстрований (пайовий) кап≥тал   22,7   21,9   21,7 - -1 -
2. «обовʼ€занн€ ≥ забезпеченн€   1,8   1,6   2,0   +0,2 +19,8
2.1. ѕоточн≥ зобовʼ€занн€ ≥ забезпеченн€   1,8   1,6   2,0   +0,2 +19,8
2.2. ѕоточна кредиторська заборгован≥сть   1,7   1,6   2,0   +0,3 +23,0

–езультати горизонтального ≥ вертикального анал≥зу джерел формуванн€ кап≥талу ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї св≥дчать про на€вн≥сть €к позитивних, так ≥ негативних ознак ≥ тенденц≥й у майновому стан≥ п≥дприЇмства за ≥нформац≥Їю пасиву балансу. ѕозитивними характеристиками Ї те, що у зв≥тному роц≥ пор≥вн€но з базовим роком варт≥сть джерел формуванн€ кап≥талу зб≥льшилас€ на 2313 тис. грн, або 4,6 %. ¬ласний кап≥тал зр≥с на 2042 тис. грн (4,2 %). ј частка власного кап≥талу в джерелах формуванн€ кап≥талу зменшилас€ з 98,2 % у базовому роц≥ до 98,0 % у зв≥тному.

” баланс≥ не м≥ститьс€ сум за так званими негативними статт€ми пасиву: непокритий збиток, неоплачений кап≥тал, вилучений кап≥тал.

¬одночас на€вн≥ негативн≥ характеристики майнового стану за даними пасиву балансу. —еред джерел формуванн€ кап≥талу зросла кредиторська заборгован≥сть (на 192 тис. грн, або 23,0 %). ѕ≥двищенн€ частки кредиторськоњ заборгованост≥ у джерелах формуванн€ кап≥талу з 1,7 % у базовому роц≥ до 2,0 % у зв≥тному роц≥ (на 0,3 в≥дсоткового пункту) св≥дчить про пог≥ршенн€ стану розрахунк≥в п≥дприЇмства з кредиторами.

“аблиц€ 1.4

јнал≥з складу, структури та динам≥ки пасив≥в балансу ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї

¬иди джерел формуванн€ кап≥талу (пасив≥в) 2011 р. 2012 р. 2013 р. «м≥ни (+,-)
сума, тис. грн у % до п≥дсумку сума, тис. грн у % до п≥дсумку сума, тис. грн у % до п≥дсумку сума, тис. грн. частки, в. п. у %
ј                  
«а характером формуванн€ (власн≥стю)
¬ласний кап≥тал   98.3   98,4   98,0   - 0,3 +4,3
ѕозиковий кап≥тал   1.7   1,6   2,0   +0,3 +23,9
”сього               - +4,6
«а р≥внем в≥дпов≥дальност≥ власного кап≥талу
«ареЇстрований (пайовий) кап≥тал       22,3   22,1 - - 0,9 -
ƒодатковий кап≥тал       77,7   77,9   +0,9 +5,6

ѕродовж. табл. 1.4

ј                  
”сього               - +4,3
«а тривал≥стю використанн€
ѕост≥йний кап≥тал   98.3   98,4   98,0   - 0,3 +4,3
«м≥нний кап≥тал   1.7   1,6   2,0   +0,3 +23,9
”сього               - +4,6
«а пер≥одом погашенн€ зобовʼ€зань
ѕоточн≥ зобовʼ€занн€ ≥ забезпеченн€               - +23,9
”сього               - +23,9
«а терм≥нов≥стю сплати зобовʼзань
Ќайб≥льш терм≥нов≥ зобовʼ€занн€       99,6   99,3   - 0,7 +23
 ороткостроков≥ зобовʼ€занн€ ≥ забезпеченн€ - -   0,4   0,7   +0,7 -
”сього               - +23,9

 

«а результатами анал≥зу складу, структури та динам≥ки пасив≥в балансу ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї бачимо що, у структур≥ пасив≥в за характером формуванн€ (власн≥стю) частка власного кап≥талу зменшилас€ з 98,3 до 98,0 %, а позикового кап≥талу в≥дпов≥дно зб≥льшилас€ з 1,7 до 2,0 %.

«а р≥внем в≥дпов≥дальност≥ власного кап≥талу зросла частка додаткового кап≥талу з 77,0 до 77,9 % у результат≥ зб≥льшенн€ резервного кап≥талу.

«а тривал≥стю використанн€ пост≥йний ≥ зм≥нний кап≥тал у зв≥тному роц≥ зб≥льшивс€, пост≥йний кап≥тал на 2042 тис. грн, що становить 4,3 %, а зм≥нний в≥дпов≥дно на 199 тис. грн, або 23,9 %.

«а пер≥одом погашенн€ поточн≥ зобовʼ€занн€ зб≥льшилис€ на 199 тис. грн, що становить 23,9 %. ƒовгострокових зобовʼ€зань у п≥дприЇмства за досл≥джуваний пер≥од не виникало.

” структур≥ зобовʼ€зань за ознакою терм≥новост≥ сплати частка найб≥льш терм≥нових зобовʼ€зань знизилас€ з 100 до 99,3 %, а короткострокових зб≥льшилас€ на 0,7 % у зв≥тному роц≥.

“аблиц€ 1.5

јнал≥з л≥кв≥дност≥ балансу ƒѕƒ√ Ђ—тепнеї

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1110 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2127 - | 1856 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.