Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕриготуванн€ л≥к≥в за рецептами
ўќƒ≈ЌЌ»  ѕ–ј “» »

___________________________________________________________________

(вид ≥ назва практики)

студента ___________________________________________________________

(пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥)

≤нститут, факультет, в≥дд≥ленн€________________________________________

 

 афедра, циклова ком≥с≥€ _____________________________________________

 

осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень_______________________________________

 

напр€м п≥дготовки ___________________________________________________

 

спец≥альн≥сть_______________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________

 

 

—тудент______________________________________________________

(пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥)

 

прибув на п≥дприЇмство, орган≥зац≥ю, установу

 

ѕечатка

п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи Д___Ф ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(п≥дпис) (посада, пр≥звище та ≥н≥ц≥али в≥дпов≥дальноњ особи)

 

 

¬ибув з п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи

 

ѕечатка

ѕ≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи У___Ф ____________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(п≥дпис) (посада, пр≥звище та ≥н≥ц≥али в≥дпов≥дальноњ особи)

 

 

 алендарний граф≥к проходженн€ практики

є з/п Ќазви роб≥т “ижн≥ проходженн€ практики ¬≥дм≥тки про виконанн€
         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 ер≥вники практики:

в≥д вищого навчального закладу ______ _____________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

в≥д п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, установи ______ _____________

(п≥дпис) (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

«м≥ст програми

ћета:

¾ ознайомленн€ з аптекою, њњ прим≥щенн€ми та њх призначенн€м;

¾ вивченн€ режиму роботи аптеки;

¾ вивченн€ правил роботи в аптец≥ та техн≥ки безпеки на р≥зних робочих м≥сц€х;

¾ вивченн€ обладнанн€ та оснащенн€ асистентськоњ к≥мнати;

¾ удосконаленн€ теоретичних знань та практичних ум≥нь ≥ навичок з приготуванн€ л≥к≥в;

¾ проведенн€ демонтажу, митт€, складанн€ бюретковоњ установки та заповненн€ њњ концентрованими розчинами;

¾ користуванн€ засобами малоњ механ≥зац≥њ.

 

–озпод≥л часу на практиц≥

 

є з/п Ќайменуванн€ розд≥лу практики  ≥льк≥сть годин
«агальний обс€г –обота в аптец≥ —–—
  ќрган≥зац≥€ виготовленн€ екстемпоральних л≥к≥в      
  ќзнайомленн€ з аптекою. ≤нструктаж з техн≥ки безпеки та режиму роботи      
  ѕриготуванн€ л≥карських засоб≥в за рецептами      
  ѕриготуванн€ твердих л≥карських засоб≥в      
  ѕриготуванн€ р≥дких л≥карських засоб≥в      
  ѕриготуванн€ мТ€ких л≥карських засоб≥в      
  ѕриготуванн€ л≥карських засоб≥в в асептичних умовах      
  ѕриготуванн€ внутр≥шньоаптечних заготовок      
  ѕриготуванн€ нап≥вфабрикат≥в      
  ѕриготуванн€ концентрованих розчин≥в      
  —амост≥йна робота      
  ”сього      

 

 

—туденти повинн≥ ознайомитис€ з:

¾ виробничими прим≥щенн€ми аптеки, њх оснащенн€м та устаткуванн€м;

¾ правилами техн≥ки безпеки та охорони прац≥;

¾ обовТ€зками фармацевта на робочому м≥сц≥;

¾ основними нормативними документами щодо приготуванн€, випробуванн€, маркуванн€ та збер≥ганн€ л≥карських засоб≥в;

¾ правилами приготуванн€ твердих, р≥дких, мТ€ких л≥карських засоб≥в;

¾ правилами приготуванн€ л≥карських засоб≥в дл€ ректального, ваг≥нального та парентерального застосуванн€;

¾ правилами приготуванн€ очних та дит€чих л≥карських засоб≥в, л≥карських засоб≥в з антиб≥отиками;

¾ правилами приготуванн€ внутр≥шньоаптечних заготовок.

 

ѕ≥сл€ завершенн€ технолог≥чноњ практики студенти повинн≥ знати:

¾ структуру та основний зм≥ст ƒержавноњ фармакопењ ”крањни, доповнень до нењ;

¾ нормативно-правов≥ акти ”крањни щодо приготуванн€, випробуванн€, маркуванн€, збер≥ганн€ л≥карських засоб≥в;

¾ класиф≥кац≥ю л≥к≥в за формами та ф≥зико-х≥м≥чними властивост€ми л≥карських ≥ допом≥жних засоб≥в;

¾ номенклатуру та принципи використанн€ засоб≥в малоњ механ≥зац≥њ;

¾ теоретичн≥ основи та основн≥ правила приготуванн€ екстемпоральних л≥карських засоб≥в.

 

—туденти повинн≥ вм≥ти:

¾ дотримуватис€ правил техн≥ки безпеки п≥д час експлуатац≥њ прилад≥в та апарат≥в;

¾ дотримуватис€ правил роботи з отруйними, сильнод≥йними, наркотичними, психотропними л≥карськими засобами, прекурсорами, л≥карською рослинною сировиною;

¾ користуватис€ положенн€ми Ќ“ƒ щодо виготовленн€ л≥к≥в;

¾ перев≥р€ти дози отруйних, сильнод≥йних, наркотичних, психотропних л≥карських засоб≥в, прекурсор≥в;

¾ робити розрахунки к≥лькост≥ л≥карських та допом≥жних засоб≥в у р≥зних л≥карських формах;

¾ визначати форму готового л≥карського засобу й обирати оптимальну технолог≥ю;

¾ в≥дважувати та в≥дм≥рювати р≥зн≥ за агрегатним станом л≥карськ≥ та допом≥жн≥ засоби;

¾ подр≥бнювати, зм≥шувати та розчин€ти л≥карськ≥ засоби залежно в≥д ф≥зико-х≥м≥чних властивостей;

¾ проц≥джувати або ф≥льтрувати розчини залежно в≥д застосуванн€;

¾ готувати вс≥ види екстемпоральних л≥карських засоб≥в;

¾ проводити випробуванн€ на однор≥дн≥сть зм≥шуванн€ порошк≥в, мазей, супозитор≥њв, герметичн≥сть пакуванн€ л≥карського засобу, в≥дсутн≥сть механ≥чних дом≥шок;

¾ маркувати л≥ки до в≥дпуску.

 

«ћ≤—“ ѕ–ј “» »

ѕриготуванн€ л≥к≥в за рецептами

1. “верд≥ л≥карськ≥ форми Ц порошки:

І прост≥, складн≥, дозован≥ ≥ не дозован≥, з л≥карськими речовинами, р≥зними ф≥зико-х≥м≥чними властивост€ми;

І з використанн€м тритурац≥њ;

І з важко подр≥бнювальними речовинами;

І з барвними, леткими, пахучими речовинами;

І з сухими, густими екстрактами, з розчинами густих екстракт≥в;

І з використанн€м нап≥вфабрикат≥в.

2. Ћ≥карськ≥ форми з р≥дким дисперс≥йним середовищем.

а) приготуванн€ справжн≥х розчин≥в масо-обТЇмним методом:

І з легкорозчинними речовинами;

І з важкорозчинними речовинами;

І з речовинами, €к≥ мають окислювальн≥ властивост≥;

І з речовинами, €к≥ утворюють комплексн≥ сполуки;

б) розведенн€ стандартних (фармокопейних) розчин≥в:

І перекису водню;

І р≥дини Ѕурова;

І кислоти хлороводневою;

І формальдег≥ду;

І кислоти оцтовоњ;

І розчину ам≥аку;

І кал≥ю ацетату;

в) приготуванн€ колоњдних розчин≥в та розчин≥в високомолекул€рних сполук:

г) приготуванн€ концентрованих розчин≥в дл€ бюретковоњ установки зг≥дно з вказ≥вками ƒ‘-’≤ та чинними наказами ≥ ≥нструктивними матер≥алами;

д) приготуванн€ л≥карських форм з р≥дким дисперс≥йним середовищем з використанн€м концентрованих розчин≥в та р≥дких препарат≥в заводського виготовленн€: настойок, екстракт≥в, новогаленових препарат≥в, сироп≥в, водних та спиртових розчин≥в;

ж) приготуванн€ м≥кстур розчиненн€м сухих препарат≥в в к≥лькост≥ до 3-х процент≥в, 3-х процент≥в та б≥льше;

з) приготуванн€ крапель дл€ внутр≥шнього та зовн≥шнього застосуванн€ дл€ носа ≥ вушних крапель;

к) приготуванн€ неводних розчин≥в: спиртових, ол≥йних, гл≥церинових ≥ на комб≥нованих розчинниках.

3. —успенз≥њ. ≈мульс≥њ.

а) приготуванн€ суспенз≥й дисперс≥йним методом з г≥дроф≥льними та г≥дрофобними речовинами, використовуючи при цьому в≥дпов≥дн≥ методи суспендуванн€ та стаб≥л≥зац≥њ;

б) приготуванн€ суспенз≥й конденсац≥йним методом;

в) приготуванн€ емульс≥й;

г) приготуванн€ ароматних вод зг≥дно з чинними наказами;

4. ћТ€к≥ л≥карськ≥ форми. ћаз≥. ѕасти. Ћ≥н≥менти.

а) приготуванн€ мазей-розчин≥в, сплав≥в, суспенз≥й з вм≥стом твердоњ фази менше 5%, 5% ≥ б≥льше, емульс≥й, комб≥нованих мазей на г≥дроф≥льних та емульс≥йних основах;

б) приготуванн€ дерматолог≥чних, косметичних мазей, л≥н≥мент≥в, паст.

5. —упозитор≥њ.

а) приготуванн€ ректальних та ваг≥нальних супозитор≥њв методом викачуванн€ з твердими та р≥дкими л≥карськими речовинами;

б) приготуванн€ ректальних та ваг≥нальних супозитор≥њв методом виливанн€ на жиров≥й та желатино-гл≥церинов≥й основ≥.

6. ≤нТЇкц≥йн≥ розчини.

ѕроход€чи цей розд≥л практики, студент знайомитьс€ з будовою, обладнанн€м та сан≥тарними вимогами до виготовленн€ л≥к≥в в асептичних умовах зг≥дно з чинною нормативно-техн≥чною документац≥Їю.

а) приготуванн€ розчин≥в дл€ ≥нТЇкц≥й:

І з сол€ми слабких основ та сильних кислот;

І з сол€ми сильних основ та слабких кислот;

І з легкоокислюючими речовинами;

І з термолаб≥льними речовинами;

б) обовТ€зкове виготовленн€ розчин≥в глюкози, новокањну, хлориду

натр≥ю, г≥дрокарбонату натр≥ю, гексаметилентетрам≥ну, –≥нгера- Ћокка;

в) приготуванн€ присипок та мазей в асептичних умовах.

7. Ќастоњ ≥ в≥двари:

а) приготуванн€ настоњв ≥ в≥двар≥в з сировини, р≥зноњ за х≥м≥чним складом д≥ючих речовин;

б) особлив≥ випадки приготуванн€ водневих вит€жок та авторськ≥ прописи;

в) приготуванн€ настоњв ≥ в≥двар≥в з використанн€м екстракт≥в-концентрат≥в.

8. Ћ≥карськ≥ форми дл€ очей:

а) приготуванн€ крапель дл€ очей розчиненн€м сухих речовин в к≥лькост≥ до 3%, 3% та б≥льше з використанн€м концентрованих розчин≥в л≥карських речовин;

б) приготуванн€ ≥зотон≥чних крапель;

в) приготуванн€ примочок;

г) приготуванн€ промивань;

д) приготуванн€ очних мазей.

9. Ћ≥карськ≥ форми з антиб≥отиками.

ѕриготуванн€ порошк≥в, крапель, розчин≥в, мазей, супозитор≥њв, суспенз≥й.

 

—туденти п≥д час проходженн€ практики зобовТ€зан≥:

 

1. ƒо початку практики одержати в≥д кер≥вника практики в≥д навчального закладу консультац≥њ щодо оформленн€ необх≥дних документ≥в.

2. —воЇчасно прибути на базу практики.

3. своЇчасно прибути на базу практики;

4. ” повному обс€з≥ виконувати завданн€, передбачен≥ програмою практики ≥ порадами њњ кер≥вник≥в.

5. ¬ивчити ≥ суворо дотримуватис€ правил з охорони прац≥, техн≥ки безпеки ≥ виробничоњ сан≥тар≥њ.

6. ƒотримуватис€ граф≥ка роботи Ч при пТ€тиденному тижн≥ тривал≥сть робочого дн€ становить 6 год, що включаЇ 1 год на оформленн€ щоденника.

7. Ќе допускати скороченн€ терм≥н≥в практики за рахунок подовженн€ робочого дн€.

8. Ќести в≥дпов≥дальн≥сть за виконану роботу та њњ результати.

9. –егул€рно вести необх≥дн≥ записи в щоденнику практики.

10. ѕодавати в училище (коледж) щоденник практики, характеристику та виконан≥ ≥ндив≥дуальн≥ завданн€. (при на€вност≥).

11. —воЇчасно скласти зв≥т ≥ зал≥к з практики.

12. ѕо зак≥нченню практики брати участь у п≥дсумков≥й конференц≥њ.

 

¬имоги до зв≥ту

«в≥тним документом Ї щоденник практики, €кий м≥стить текстовий ≥ цифровий зв≥ти про виконанн€ програми практики, виробничу характеристику, реценз≥ю методичного кер≥вника. ¬ище перерахован≥ документи зав≥р€ютьс€ п≥дписами загального, безпосереднього та методичного кер≥вник≥в практики та гербовою печаткою установи.

 

 

ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в практики

 

«а результатами практики в зал≥кову книжку виставл€Їтьс€ п≥дсумкова оц≥нка, €ка складаЇтьс€ з наступних оц≥нок,:

- оц≥нки, отриманоњ на зал≥ку;

- оц≥нки за веденн€ щоденника;

- оц≥нки за €к≥сть виконанн€ ≥ндив≥дуальних завдань (оц≥нка за практичн≥ навички).

 

≤ндив≥дуальн≥ завданн€

 

« метою надбанн€ студентами п≥д час практики ум≥нь та навичок самост≥йного розвТ€зуванн€ виробничих, наукових ≥ орган≥зац≥йних завдань та актив≥зац≥њ д≥€льност≥, розширенн€ св≥тогл€ду, п≥двищенн€ ≥н≥ц≥ативи, пропонуЇтьс€ виконанн€ ≥ндив≥дуальних завдань:

«авданн€ I

− перев≥рка доз отруйних та сильнод≥йних речовин у порошках;

розраховуванн€ к≥лькост≥ л≥карських та допом≥жних речовин у порошках;

−волод≥нн€ навичками роботи з аптечними приладами та засобами малоњ механ≥зац≥њ при виготовленн≥ твердих л≥к≥в, дотриманн€ правил техн≥ки безпеки;

−п≥дготовка простих та складних недозованих та дозованих порошк≥в, до складу €ких вход€ть л≥карськ≥ засоби з р≥зними ф≥зико-х≥м≥чними властивост€ми;

¾ п≥дготувка порошк≥в з екстрактами та р≥динами;

¾ використанн€ тритурац≥њ при виготовленн≥ порошк≥в;

 

«авданн€ II

 

-перев≥рка доз отруйних та сильнод≥йних л≥карських речовин у м≥кстурах;

¾ оволод≥нн€ масо-обТЇмним методом приготуванн€ водних розчин≥в;

¾ п≥дготовка водних розчин≥в, що потребують особливих умов розчиненн€ л≥карських засоб≥в;

¾ приготуванн€ концентрованих розчин≥в, знанн€ правил збер≥ганн€ та використанн€;

¾ проведенн€ розрахунк≥в та п≥дготовка розчин≥в стандартних р≥дин;

¾ розведенн€ спирту етилового за алкоголеметричними таблиц€ми та за формулою;

¾ п≥дготовка розчин≥в на неводних розчинниках;

 

«авданн€ III

 

¾ розрахуванн€ к≥лькост≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини, екстрагента;

¾ використанн€ апаратури, що застосовуЇтьс€ в технолог≥њ водних вит€жок, дотриманн€ правил техн≥ки безпеки;

¾ готуванн€ водних вит€жок з р≥зноњ л≥карськоњ рослинноњ сировини;

¾ введенн€ до складу настоњв та в≥двар≥в р≥зних за ф≥зико-х≥м≥чними властивост€ми та к≥льк≥стю л≥карських засоб≥в;

 

 

«авданн€ IV

 

¾ визначенн€ типу мазей та њх концентрац≥й;

¾ п≥дбиранн€ допом≥жних засоб≥в (основи) дл€ мазей;

¾ розрахуванн€ к≥лькост≥ л≥карських ≥ допом≥жних засоб≥в дл€ мазей;

¾ готуванн€ гомогенних, гетерогенних та комб≥нованих л≥н≥мент≥в;

¾ готуванн€ мазей-розчин≥в, мазей-емульс≥й, мазей-суспенз≥й, паст;

¾ готуванн€ комб≥нованих мазей та введенн€ до њх складу л≥карських засоб≥в;

 

 

«авданн€ V

 

¾ перев≥рка доз отруйних, сильнод≥йних л≥карських речовин у супозитор≥€х;

¾ розрахуванн€ к≥лькост≥ л≥карських засоб≥в, допом≥жних засоб≥в залежно в≥д способу прописуванн€, методу приготуванн€;

¾ волод≥нн€ методами виготовленн€ ректальних та ваг≥нальних супозитор≥њв;

¾ дотриманн€ сан≥тарних вимог п≥д час виготовленн€ супозитор≥њв методом ручного викачуванн€;

¾ введенн€ л≥карських засоб≥в до супозиторних основ;

 


ќЅЋ≤  ¬» ќЌјЌќѓ –ќЅќ“»

 

ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:
ƒата, години «м≥ст виконаноњ роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ѕ≥дпис студента:
  ѕ≥дпис кер≥вника в≥д л≥кувального закладу:

ѕ≥дсумковий зв≥т

 

є ѕрактичн≥ навички та вм≥нн€  ≥льк≥сть виконаних ќц≥нка ѕ≥дпис безпосереднього кер≥вника
1. ќрган≥зувати своЇ робоче м≥сце дл€ виготовленн€ будь-€коњ л≥карськоњ форми.      
2. ѕрацювати з аптечними терезами вс≥х вид≥в ≥ р≥вновагами.      
3.  ал≥брувати нестандартний краплем≥р.      
4. ѕрацювати на бюреткових установках (тримати њх в чистот≥ та правильно використовувати в робот≥).      
5. ѕрацювати: а) з засобами механ≥зац≥њ в технолог≥њ твердих л≥карських форм: І ступкотримачами; І ступками на механ≥чному привод≥; І дозаторами дл€ порошк≥в ƒ¬ј-1, 5; І пристроЇм дл€ подр≥бненн€ жирових основ; б) з засобами механ≥зац≥њ в технолог≥њ р≥дких л≥карських форм: І м≥шалками; І дозаторами; І ≥нфундирними апаратами; І банею вод€ною лабораторною ¬¬-2; І апаратами дл€ струшуванн€ р≥дин; в) з засобами механ≥зац≥њ в технолог≥њ мТ€ких л≥карських форм: І нагр≥вником дл€ п≥д≥гр≥ву ≥ топленн€ мазевих основ та жир≥в в ступц≥; г) з засобами механ≥зац≥њ в технолог≥њ ≥нТЇкц≥йних та асептичних л≥карських форм: І апаратами дл€ ф≥льтруванн€ розчин≥в; І пристроЇм дл€ контролю ≥нТЇкц≥йних розчин≥в на механ≥чн≥ забрудненн€ ” -2; І шафою сушильною стерил≥зац≥йною; І стерил≥заторами паровими р≥зних марок; І бактерицидними лампами р≥зних тип≥в; І аквадист≥л€торами р≥зних марок; д) з засобами механ≥зац≥њ допом≥жних операц≥й у технолог≥њ л≥карських форм: І пристосуванн€ми дл€ обтиску ковпачк≥в; І пристосуванн€ми дл€ зн€тт€ алюм≥н≥Ївих ковпачк≥в.      
6. ѕ≥дбирати ступки та товкачики дл€ подр≥бненн€ ≥ зм≥шуванн€.      
7. «м≥шувати, дозувати порошки, перев≥р€ти однор≥дн≥сть.      
8. ”паковувати порошки в паперов≥, желатинов≥ капсули.      
9. –озчин€ти л≥карськ≥ речовини в≥дпов≥дно до властивостей;      
  √отувати до роботи допом≥жний матер≥ал: марлев≥ серветки, ватн≥ тампони, прокладки, ф≥льтри.      
  ƒиспергувати тверд≥ препарати та масла при приготуванн≥ суспенз≥й та емульс≥й      
  √отувати маз≥, пасти, л≥н≥менти, супозитор≥њ, п≥люл≥      
  ќформл€ти л≥ки основними та допом≥жними етикетками.      
  —класти паспорт письмового контролю.      
  –обити розрахунки, повТ€зан≥ з перев≥ркою доз л≥карських препарат≥в, приготуванн€м р≥дких л≥к≥в ≥з концентрат≥в, з розбавленн€ спирту ≥ стандартних фармакопейних розчин≥в, з приготуванн€ супозитор≥њв методом викачуванн€ ≥ виливанн€ у форми, розрахунки ≥зотон≥чноњ концентрац≥њ розчин≥в.      
  √отувати вс≥ без вин€тку л≥карськ≥ форми.      

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1869 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

2041 - | 1996 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.087 с.