Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—творенн€ зв≥т≥в на основ≥ запит≥в
 

«а допомогою Microsoft Office Access 2007 - ”крањнська верс≥€ можна створювати р≥зноман≥тн≥ зв≥ти, в≥д простих до складних. ѕерш за все сл≥д визначити джерело запис≥в, на €кому базуватиметьс€ зв≥т. Ќезалежно в≥д того, чи Ї зв≥т простим списком запис≥в, чи згрупованим зведенн€м щодо продажу за рег≥онами, спочатку необх≥дно визначити, в €ких пол€х м≥ст€тьс€ потр≥бн≥ дл€ зв≥ту дан≥ та в €ких таблиц€х або запитах розташован≥ ц≥ пол€.

 

ѕ≥сл€ того визначенн€ джерела запис≥в зазвичай прост≥ше за все створити зв≥т за допомогою майстра зв≥т≥в. ћайстер зв≥т≥в Ч це зас≥б Access, €кий допомагаЇ сформувати зв≥т на основ≥ в≥дпов≥дей, отриманих на поставлен≥ запитанн€.

¬ибер≥ть д≥ю

¬иб≥р джерела запис≥в

—творенн€ зв≥ту за допомогою засобу Ђ«в≥тї

—творенн€ зв≥ту за допомогою майстра зв≥т≥в

—творенн€ зв≥ту за допомогою засобу Ђѕустий зв≥тї

–озд≥ли зв≥ту

≈лементи керуванн€

Ќастроюванн€ зв≥ту в поданн≥ розм≥чуванн€

Ќастроюванн€ зв≥ту в поданн≥ конструктора

ƒодаванн€ до зв≥ту елемент≥в керуванн€

«береженн€ роботи

ѕерегл€д, друк або надсиланн€ зв≥ту електронною поштою

¬иб≥р джерела запис≥в

 

«в≥т складаЇтьс€ з даних, €к≥ видобуваютьс€ з таблиць або запит≥в, а також з ≥нформац≥њ, €ка збер≥гаЇтьс€ в конструктор≥ зв≥т≥в, наприклад, позначок, заголовк≥в ≥ граф≥чних елемент≥в. “аблиц≥ та запити, що м≥ст€ть вих≥дн≥ дан≥, також називаютьс€ джерелом запис≥в зв≥ту. якщо потр≥бн≥ пол€ розташован≥ в одн≥й таблиц≥, можна вказати €к джерело запис≥в цю таблицю. якщо потр≥бн≥ пол€ розташован≥ в к≥лькох таблиц€х, потр≥бно створити один або к≥лька запит≥в дл€ використанн€ €к джерело запис≥в. ћожливо, ц≥ запити вже ≥снують у баз≥ даних, але ≥нод≥ потр≥бно створювати нов≥ запити, що в≥дпов≥дають потребам зв≥ту. ѕосиланн€ на додатков≥ в≥домост≥ про запити можна знайти в розд≥л≥ ƒив. також.

 

Ќа початок стор≥нки

—творенн€ зв≥ту за допомогою засобу Ђ«в≥тї

 

«ас≥б Ђ«в≥тї Ч це найшвидший спос≥б створенн€ зв≥ту, оск≥льки в≥н формуЇ зв≥т негайно, без залученн€ додатковоњ ≥нформац≥њ. «в≥т м≥стить ус≥ пол€ вих≥дноњ таблиц≥ або запиту. ћожливо, за допомогою засобу Ђ«в≥тї не буде створено остаточноњ верс≥њ потр≥бного зв≥ту, але в≥н надаЇ можлив≥сть швидко перегл€нути базов≥ дан≥. ÷ей зв≥т можна зберегти ≥ внести належн≥ зм≥ни в поданн≥ розм≥чуванн€ або конструктора.

¬ област≥ переход≥в клацн≥ть таблицю або запит, на основ≥ €ких потр≥бно побудувати зв≥т.

Ќа вкладц≥ —творити у груп≥ «в≥ти клацн≥ть елемент «в≥т.

 

Access формуЇ зв≥т ≥ в≥дображаЇ його в поданн≥ розм≥чуванн€.

ƒл€ отриманн€ додаткових в≥домостей про перегл€д ≥ друк зв≥ту див. розд≥л ѕерегл€д, друк або надсиланн€ зв≥ту електронною поштою.

 

ѕ≥сл€ перегл€ду зв≥ту його можна зберегти та закрити вих≥дну таблицю або запит, €к≥ використовувалис€ €к джерело запис≥в. Ќаступного разу п≥д час в≥дкритт€ зв≥ту в Access буде в≥дображено оновлен≥ дан≥ з джерела запис≥в.

 

Ќа початок стор≥нки

—творенн€ зв≥ту за допомогою майстра зв≥т≥в

 

ƒл€ точн≥шого вибору пол≥в, €к≥ сл≥д в≥дображати в зв≥т≥, можна скористатис€ майстром зв≥т≥в. “акож можна визначити спос≥б групуванн€ й сортуванн€ даних ≥ використати пол€ з к≥лькох таблиць або запит≥в за умови, що звТ€зки м≥ж таблиц€ми й запитами попередньо визначено. ѕосиланн€ на додатков≥ в≥домост≥ про створенн€ звТ€зк≥в див. у розд≥л≥ ƒив. також.

Ќа вкладц≥ —творити у груп≥ «в≥ти клацн≥ть елемент ћайстер зв≥т≥в.

ƒотримуйтесь вказ≥вок майстра зв≥т≥в. Ќа останн≥й стор≥нц≥ натисн≥ть кнопку √отово.

 

ѕ≥д час перегл€ду зв≥т буде в≥дображено так, €к в≥н вигл€датиме п≥сл€ друку. ћожна також зм≥нити масштаб документа, щоб перегл€нути певн≥ детал≥. ƒл€ отриманн€ додаткових в≥домостей про перегл€д ≥ друк зв≥ту див. розд≥л ѕерегл€д, друк або надсиланн€ зв≥ту електронною поштою.

 

ѕрим≥тка якщо потр≥бно додати до зв≥ту пол€ з к≥лькох таблиць ≥ запит≥в, не натискайте кнопку ƒал≥ або √отово п≥сл€ вибору пол≥в ≥з першоњ таблиц≥ або запиту на перш≥й стор≥нц≥ майстра зв≥т≥в. ѕовтор≥ть кроки дл€ вибору таблиц≥ або запиту та вибер≥ть додатков≥ пол€, €к≥ потр≥бно включити до зв≥ту. ѕ≥сл€ цього натисн≥ть кнопку ƒал≥ або √отово, щоб продовжити.

—творенн€ етикеток за допомогою майстра етикеток

 

ћайстер етикеток даЇ змогу легко створювати р≥зноман≥тн≥ етикетки стандартних розм≥р≥в.

¬ област≥ переход≥в дв≥ч≥ клацн≥ть таблицю або запит, €к≥ використовуватимутьс€ €к джерело запис≥в, щоб в≥дкрити њх.

Ќа вкладц≥ —творити в груп≥ «в≥ти натисн≥ть кнопку ≈тикетки.

ƒотримуйтесь вказ≥вок, наведених на стор≥нках майстра етикеток. Ќа останн≥й стор≥нц≥ натисн≥ть кнопку √отово.

 

¬ Access етикетки в≥дображаютьс€ в режим≥ попереднього перегл€ду, де можна побачити, €к вони вигл€датимуть п≥сл€ друку. ћожна також скористатис€ повзунком масштабуванн€ в р€дку стану Access, щоб перегл€нути певн≥ детал≥. ƒл€ отриманн€ додаткових в≥домостей про перегл€д ≥ друк зв≥ту див. розд≥л ѕерегл€д, друк або надсиланн€ зв≥ту електронною поштою.

 

ѕрим≥тка ќдночасно перегл€нути к≥лька стовпц≥в можна лише в режим≥ попереднього перегл€ду Ч в ≥нших поданн€х в≥дображаютьс€ дан≥ т≥льки одного стовпц€.

 

Ќа початок стор≥нки

—творенн€ зв≥ту за допомогою засобу Ђѕустий зв≥тї

 

«ам≥сть засобу Ђ«в≥тї або майстра зв≥т≥в дл€ створенн€ нового зв≥ту можна скористатис€ засобом Ђѕустий зв≥тї. ÷е швидкий спос≥б створенн€ зв≥ту, особливо, €кщо у зв≥т≥ потр≥бно в≥дображати лише к≥лька пол≥в. Ќижче описано процедуру використанн€ засобу Ђѕустий зв≥тї:

Ќа вкладц≥ —творити у груп≥ «в≥ти клацн≥ть елемент ѕорожн≥й зв≥т.

 

ѕустий зв≥т в≥дображаЇтьс€ в режим≥ розм≥чуванн€, а в прав≥й частин≥ в≥кна Access зТ€вл€Їтьс€ область —писок пол≥в.

¬ област≥ —писок пол≥в клацн≥ть знак плюс поруч ≥з таблицею або таблиц€ми з пол€ми, €к≥ потр≥бно в≥дображати у зв≥т≥.

ѕо одному перет€гн≥ть пол€ до зв≥ту, або, натиснувши й утримуючи клав≥шу CTRL, вибер≥ть к≥лька пол≥в, п≥сл€ чого перет€гн≥ть њх до зв≥ту вс≥ разом.

«а допомогою засоб≥в ≥з групи ≈лементи керуванн€ на вкладц≥ ‘ормат можна додати до зв≥ту емблему, назву, номери стор≥нок або дату й час.

 

ѕосиланн€ на додатков≥ в≥домост≥ про додаванн€ компонент≥в до зв≥ту можна знайти в розд≥л≥ ƒив. також.

 

Ќа початок стор≥нки

–озд≥ли зв≥ту

 

—труктура зв≥ту в Access складаЇтьс€ з к≥лькох розд≥л≥в. ѕерегл€нути ц≥ розд≥ли можна, в≥дкривши зв≥т у поданн≥ конструктора. ƒл€ створенн€ повноц≥нних зв≥т≥в необх≥дно розум≥ти засади роботи кожного розд≥лу. Ќаприклад, спос≥б обчисленн€ результату залежить в≥д розд≥лу, в €кому розташований обчислюваний елемент керуванн€. ” нижченаведеному списку подано зведен≥ в≥домост≥ про типи розд≥л≥в ≥ њх використанн€:

¬ерхн≥й колонтитул зв≥ту ÷ей розд≥л друкуЇтьс€ лише один раз на початку зв≥ту. «азвичай використовуЇтьс€ дл€ даних, €к≥ в≥дображаютьс€ на титульн≥й стор≥нц≥, таких €к емблема, заголовок або дата. якщо у верхньому колонтитул≥ зв≥ту розташувати обчислюваний елемент керуванн€, в €кому використовуЇтьс€ агрегатна функц≥€ Sum, сума обчислюватиметьс€ дл€ всього зв≥ту. ¬ерхн≥й колонтитул зв≥ту друкуЇтьс€ перед верхн≥м колонтитулом стор≥нки.

¬ерхн≥й колонтитул стор≥нки ÷ей розд≥л друкуЇтьс€ у верхн≥й частин≥ кожноњ стор≥нки. Ќаприклад, в≥н використовуЇтьс€ дл€ повторенн€ заголовку зв≥ту на кожн≥й стор≥нц≥.

¬ерхн≥й колонтитул групи ÷ей розд≥л друкуЇтьс€ на початку кожноњ новоњ групи запис≥в. ¬≥н використовуЇтьс€ дл€ друку назви групи. Ќаприклад у зв≥т≥, згрупованому за товарами, верхн≥й колонтитул групи використовуЇтьс€ дл€ друку назви товару. якщо у верхньому колонтитул≥ групи розташувати обчислюваний елемент керуванн€, в €кому використовуЇтьс€ агрегатна функц≥€ Sum, сума обчислюватиметьс€ дл€ поточноњ групи.

¬≥домост≥ ÷ей розд≥л друкуЇтьс€ один раз на кожен р€док джерела запис≥в. ” ньому розташовуютьс€ елементи керуванн€, €к≥ складають основний вм≥ст зв≥ту.

Ќижн≥й колонтитул групи ÷ей розд≥л друкуЇтьс€ наприк≥нц≥ кожноњ групи запис≥в. ¬≥н використовуЇтьс€ дл€ друку п≥дсумковоњ ≥нформац≥њ за групою.

Ќижн≥й колонтитул стор≥нки ÷ей розд≥л друкуЇтьс€ наприк≥нц≥ кожноњ стор≥нки. ¬≥н використовуЇтьс€ дл€ друку номер≥в стор≥нок або даних, €к≥ стосуютьс€ кожноњ стор≥нки.

Ќижн≥й колонтитул зв≥ту ÷ей розд≥л друкуЇтьс€ лише один раз наприк≥нц≥ зв≥ту. ¬≥н використовуЇтьс€ дл€ друку п≥дсумк≥в або ≥ншоњ п≥дсумковоњ ≥нформац≥њ за вс≥м зв≥том.

 

ѕрим≥тка ” поданн≥ конструктора нижн≥й колонтитул зв≥ту розташований п≥д нижн≥м колонтитулом стор≥нки. јле п≥д час друку або попереднього перегл€ду нижн≥й колонтитул зв≥ту буде розташований над нижн≥м колонтитулом стор≥нки, в≥дразу п≥сл€ нижнього колонтитула останньоњ групи або п≥сл€ р€дка в≥домостей на останн≥й стор≥нц≥.

 

Ќа початок стор≥нки

≈лементи керуванн€

 

≈лементи керуванн€ Ч це обТЇкти, €к≥ в≥дображають дан≥, виконують д≥њ та надають можливост≥ перегл€ду й роботи з ≥нформац≥Їю, що вдосконалюЇ ≥нтерфейс користувача (п≥дписами, зображенн€ми тощо). Access п≥дтримуЇ три типи елемент≥в керуванн€: приЇднан≥, в≥льн≥ та обчислюван≥.

ѕриЇднаний елемент керуванн€ ÷е елемент керуванн€, джерелом даних €кого Ї поле таблиц≥ або запиту. ѕриЇднан≥ елементи керуванн€ використовуютьс€ дл€ в≥дображенн€ значень, €к≥ отримуютьс€ з пол≥в бази даних. «наченн€ може бути текстом, числом, значенн€м Ђ“ак/Ќ≥ї, зображенн€м або схемою. “екстове поле Ч найпоширен≥ший тип приЇднаного елемента керуванн€. Ќаприклад, текстове поле форми, в €кому в≥дображаЇтьс€ пр≥звище прац≥вника, може отримувати дан≥ з пол€ Ђѕр≥звищеї таблиц≥ Ђѕрац≥вникиї.

¬≥льний елемент керуванн€ ≈лемент керуванн€, €кий не маЇ джерела даних (пол€ або виразу), називаЇтьс€ в≥льним. ¬≥льн≥ елементи керуванн€ використовуютьс€ дл€ в≥дображенн€ в≥домостей, л≥н≥й, пр€мокутник≥в ≥ зображень. Ќаприклад, п≥дпис, в €кому в≥дображаЇтьс€ назва зв≥ту, Ї в≥льним.

ќбчислюваний елемент керуванн€ ÷е елемент керуванн€, джерелом даних €кого Ї вираз, а не поле. «наченн€, €ке сл≥д використовувати €к джерело даних дл€ цього елемента керуванн€, вказуЇтьс€ через визначенн€ виразу. ¬ираз може бути комб≥нац≥Їю оператор≥в (наприклад = ≥ +), ≥мен елемент≥в керуванн€, ≥мен пол≥в, функц≥й, €к≥ повертають одне значенн€, ≥ констант. Ќаприклад, нижченаведений вираз обчислюЇ варт≥сть одиниц≥ з≥ знижкою 25 в≥дсотк≥в: значенн€ пол€ Ђ÷≥наї множитьс€ на константне значенн€ (0,75).

= [÷≥на за одиницю] * 0,75

 

¬ираз може використовувати дан≥ з пол€ базовоњ таблиц≥ чи запиту або з елемента керуванн€ у зв≥т≥.

 

ѕосиланн€ на додатков≥ в≥домост≥ про вирази можна знайти в розд≥л≥ ƒив. також.

 

ѕ≥д час створенн€ зв≥ту доц≥льно спершу додати й розташувати вс≥ приЇднан≥ елементи керуванн€, особливо €кщо њх найб≥льше у зв≥т≥. ѕот≥м можна додати в≥льн≥ та обчислюван≥ елементи керуванн€, скориставшись засобами з групи ≈лементи керуванн€ на вкладц≥  онструктор.

 

≈лемент керуванн€ приЇднуЇтьс€ до пол€ через ≥дентиф≥кац≥ю пол€, з €кого елемент керуванн€ отримуЇ дан≥. ћожна створити елемент керуванн€, приЇднаний до вибраного пол€, перет€гнувши поле з област≥ —писок пол≥в до зв≥ту. ¬ област≥ —писок пол≥в в≥дображаютьс€ пол€ базовоњ таблиц≥ або базового запиту зв≥ту. ƒл€ в≥дображенн€ област≥ —писок пол≥в на вкладц≥  онструктор у груп≥ ≈лементи керуванн€ вибер≥ть елемент ƒодати на€вн≥ пол€.

 

≤нший спос≥б приЇднанн€ пол€ до елемента керуванн€ Ч ввести ≥мТ€ пол€ в самому елемент≥ керуванн€ або в пол≥ значенн€ ƒжерело елемента керуванн€ (ControlSource) на аркуш≥ властивостей елемента керуванн€. Ќа аркуш≥ властивостей визначаютьс€ характеристики елемента керуванн€, зокрема ≥мТ€, джерело даних ≥ формат.

 

ƒл€ створенн€ елемента керуванн€ краще використовувати область —писок пол≥в, оск≥льки:

приЇднаний елемент керуванн€ маЇ повТ€заний п≥дпис, €кий приймаЇ ≥мТ€ пол€ (або п≥дпис, визначений дл€ пол€ в базов≥й таблиц≥ або базовому запит≥) за промовчанн€м, тому не потр≥бно вводити п≥дпис власноруч;

приЇднаний елемент керуванн€ успадковуЇ багато настройок пол€ з базовоњ таблиц≥ або базового запиту (зокрема значенн€ властивостей ‘ормат (Format),  ≥льк≥сть знак≥в п≥сл€ коми (DecimalPlaces) та ћаска вводу (InputMask)). “ому можна бути впевненим, що ц≥ властивост≥ пол€ залишатимутьс€ однаковими дл€ кожного елемента керуванн€, створеного й приЇднаного до цього пол€.

 

якщо вже створено в≥льний елемент керуванн€ й потр≥бно приЇднати його до пол€, в пол≥ властивост≥ ƒжерело елемента керуванн€ (ControlSource) дл€ цього елемента керуванн€ сл≥д указати ≥мТ€ пол€. ƒл€ отриманн€ докладн≥ших в≥домостей про властив≥сть ƒжерело елемента керуванн€ (ControlSource) виконайте пошук у дов≥дц≥ за ключовим словом Ђƒжерело елемента керуванн€ї (ControlSource).

 

Ќа початок стор≥нки

Ќастроюванн€ зв≥ту в поданн≥ розм≥чуванн€

 

ѕ≥сл€ створенн€ зв≥ту можна легко настроњти його структуру, використовуючи режим розм≥чуванн€. ¬икористовуючи фактичн≥ дан≥ з≥ зв≥ту €к ор≥Їнтир, можна зм≥нити ширину стовпц≥в, упор€дкуванн€ р€дк≥в, а також додати р≥вн≥ групуванн€ та п≥дсумки. ” зв≥т≥ можна розм≥стити нов≥ пол€, а також визначити властивост≥ зв≥ту та його елемент≥в керуванн€.

 

ƒл€ переходу до поданн€ розм≥чуванн€ клацн≥ть правою кнопкою миш≥ зв≥т в област≥ переход≥в ≥ вибер≥ть пункт –ежим розм≥чуванн€.

 

«в≥т в≥дображаЇтьс€ в поданн≥ розм≥чуванн€.

 

ƒл€ зм≥ненн€ властивостей зв≥ту, його елемент≥в керуванн€ та розд≥л≥в можна скористатись аркушем властивостей. ўоб в≥добразити аркуш властивостей, натисн≥ть клав≥шу F4.

 

ƒл€ додаванн€ пол≥в ≥з базовоњ таблиц≥ або базового запиту до макета зв≥ту можна скористатись областю —писок пол≥в. ўоб в≥добразити область —писок пол≥в, виконайте одну з таких д≥й:

Ќа вкладц≥ ‘ормат у груп≥ ≈лементи керуванн€ клацн≥ть елемент ƒодати на€вн≥ пол€.

Ќатисн≥ть сполученн€ клав≥ш ALT+F8.

 

ѕ≥сл€ цього можна додавати пол€, перет€гуючи њх з област≥ —писок пол≥в до зв≥ту.

 

Ќа початок стор≥нки

Ќастроюванн€ зв≥ту в поданн≥ конструктора

 

—труктуру зв≥ту можна також настроњти в поданн≥ конструктора. ћожна додати до зв≥ту нов≥ елементи керуванн€ та пол€. јркуш властивостей надаЇ доступ до великоњ к≥лькост≥ властивостей, за допомогою €ких можна настроњти зв≥т.

 

ƒл€ переходу до поданн€ конструктора клацн≥ть правою кнопкою миш≥ ≥мТ€ зв≥ту в област≥ переход≥в ≥ вибер≥ть пункт  онструктор.

 

«в≥т в≥дображаЇтьс€ в поданн≥ конструктора.

 

ƒл€ зм≥ненн€ властивостей зв≥ту, його елемент≥в керуванн€ та розд≥л≥в можна скористатись аркушем властивостей. ўоб в≥добразити аркуш властивостей, натисн≥ть клав≥шу F4.

 

ƒл€ додаванн€ пол≥в ≥з базовоњ таблиц≥ або базового запиту до макету зв≥ту можна скористатись областю —писок пол≥в. ўоб в≥добразити область —писок пол≥в, виконайте одну з таких д≥й:

Ќа вкладц≥ ‘ормат у груп≥ ≈лементи керуванн€ клацн≥ть елемент ƒодати на€вн≥ пол€.

Ќатисн≥ть сполученн€ клав≥ш ALT+F8.

 

ѕ≥сл€ цього можна додавати пол€, перет€гуючи њх з област≥ —писок пол≥в до зв≥ту.

 

Ќа початок стор≥нки

ƒодаванн€ пол≥в з област≥ Ђ—писок пол≥вї

ўоб додати окреме поле, перет€гн≥ть його з област≥ —писок пол≥в до розд≥лу зв≥ту, де його потр≥бно в≥дображати.

ƒл€ одночасного додаванн€ к≥лькох пол≥в вибер≥ть потр≥бн≥ пол€, утримуючи натиснутою клав≥шу CTRL. ¬≥дтак перет€гн≥ть вибран≥ пол€ до зв≥ту.

 

ѕ≥д час вставленн€ пол≥в у розд≥л зв≥ту Access створюЇ приЇднаний елемент керуванн€ Ц текстове поле дл€ кожного з пол≥в ≥ автоматично розм≥щуЇ напис поруч ≥з кожним полем.

 

Ќа початок стор≥нки

ƒодаванн€ до зв≥ту елемент≥в керуванн€

 

ƒе€к≥ елементи керуванн€ створюютьс€ автоматично, наприклад, приЇднане текстове поле, €ке створюЇтьс€ п≥д час додаванн€ до зв≥ту пол€ з област≥ —писок пол≥в. Ѕагато ≥нших елемент≥в керуванн€ можна створити в поданн≥ конструктора за допомогою засоб≥в ≥з групи ≈лементи керуванн€ на вкладц≥  онструктор.

 

 

¬изначенн€ назви засобу

Ќавед≥ть вказ≥вник миш≥ на зас≥б.

 

¬≥дображаЇтьс€ назва засобу.

—творенн€ елемента керуванн€ за допомогою засоб≥в ≥з групи Ђ≈лементи керуванн€ї

¬ибер≥ть зас≥б в≥дпов≥дно до типу елемента керуванн€, €кий потр≥бно додати. Ќаприклад, дл€ створенн€ прапорц€ вибер≥ть елемент ѕрапорець.

” с≥тц≥ розробки зв≥ту клацн≥ть м≥сце, де потр≥бно розташувати верхн≥й л≥вий кут елемента керуванн€.  лацн≥ть один раз, щоб створити елемент керуванн€ з розм≥рами за промовчанн€м, або клацн≥ть зас≥б ≥ перет€гн≥ть його до с≥тки розробки зв≥ту, щоб створити елемент потр≥бного розм≥ру.

якщо не вдалос€ в≥дразу розташувати елемент керуванн€ належним чином, його можна перем≥стити, виконавши так≥ д≥њ:

¬ибер≥ть елемент керуванн€, клацнувши його.

–озташуйте вказ≥вник над краЇм елемента керуванн€ таким чином, щоб вказ≥вник набув форми чотириб≥чноњ стр≥лки.

ѕерет€гн≥ть елемент керуванн€ до потр≥бного м≥сц€.

 

“аким чином створюЇтьс€ в≥льний елемент керуванн€. якщо елемент керуванн€ належить до типу, €кий може в≥дображати дан≥ (наприклад, текстове поле або прапорець), сл≥д ввести ≥мТ€ пол€ або вираз у пол≥ властивост≥ ƒжерело елемента керуванн€ (ControlSource) цього елемента керуванн€ дл€ в≥дображенн€ даних. ƒл€ отриманн€ додаткових в≥домостей див. п≥дрозд≥л ≈лементи керуванн€ у цьому розд≥л≥.

¬≥дображенн€ аркуша властивостей

 

ўоб в≥добразити аркуш властивостей у поданн≥ конструктора, виконайте одну з таких д≥й:

Ќа вкладц≥  онструктор у груп≥ ¬≥добразити або приховати клацн≥ть елемент ¬кладка властивостей.

Ќатисн≥ть клав≥шу F4.

 

Ќа початок стор≥нки

«береженн€ роботи

 

ѕ≥сл€ збереженн€ структури зв≥ту можна запускати його потр≥бну к≥льк≥сть раз≥в. —труктура зв≥ту не зм≥нюЇтьс€, але кожен раз п≥д час друку використовуютьс€ поточн≥ дан≥. якщо потр≥бно, можна зм≥нити структуру зв≥ту або створити новий зв≥т на баз≥ вих≥дного.

«береженн€ структури зв≥ту

Ќатисн≥ть кнопку Microsoft Office ≥ вибер≥ть пункт «берегти або натисн≥ть клав≥ш≥ CTRL+S.

 

“акож можна натиснути кнопку «берегти на панел≥ швидкого доступу.

якщо зв≥т не маЇ ≥мен≥, введ≥ть ≥мТ€ в пол≥ ≤мТ€ зв≥ту й натисн≥ть кнопку ќ .

«береженн€ структури зв≥ту з новим ≥менем

Ќатисн≥ть кнопку Microsoft Office ≥ вибер≥ть пункт «берегти €к.

” д≥алоговому в≥кн≥ «берегти €к введ≥ть ≥мТ€ в пол≥ «берегти зв≥т до, вибер≥ть вар≥ант «в≥т у списку як ≥ натисн≥ть кнопку ќ .

 

Ќа початок стор≥нки

ѕерегл€д, друк або надсиланн€ зв≥ту електронною поштою

 

ѕ≥сл€ збереженн€ структури зв≥ту можна запускати зв≥т потр≥бну к≥льк≥сть раз≥в. —труктура зв≥ту не зм≥нюЇтьс€, але кожен раз п≥д час перегл€ду або друку зв≥ту використовуютьс€ поточн≥ дан≥. якщо потр≥бно, можна зм≥нити структуру зв≥ту або створити новий зв≥т на баз≥ вих≥дного.

ѕерегл€д зв≥ту

 

≤снуЇ к≥лька способ≥в перегл€нути зв≥т. ¬иб≥р методу залежить в≥д д≥й, €к≥ плануЇтьс€ зд≥йснити з≥ зв≥том чи його даними.

якщо потр≥бно внести тимчасов≥ зм≥ни до в≥дображених даних у зв≥т≥ перед зд≥йсненн€м друку, або €кщо потр≥бно скоп≥ювати дан≥ до буфера обм≥ну, скористайтес€ поданн€м зв≥ту.

якщо потр≥бно мати змогу зм≥нити структуру зв≥ту п≥д час перегл€ду даних, скористайтес€ режимом розм≥чуванн€.

якщо потр≥бно просто перегл€нути, €к вигл€датиме зв≥т п≥сл€ друку, скористайтес€ режимом попереднього перегл€ду.

 

ѕрим≥тка якщо у формат≥ зв≥ту використовуЇтьс€ к≥лька стовпц≥в, розташуванн€ стовпц≥в можна побачити лише в режим≥ попереднього перегл€ду. ” поданн€х розм≥чуванн€ та зв≥ту в≥дображаЇтьс€ лише один стовпець зв≥ту.

ѕерегл€д зв≥ту в поданн≥ зв≥ту

 

ѕоданн€ зв≥ту використовуЇтьс€ за промовчанн€м у раз≥ в≥дкритт€ зв≥ту подв≥йним клацанн€м в област≥ переход≥в. якщо зв≥т не в≥дкрито, дв≥ч≥ клацн≥ть його в област≥ переход≥в, щоб в≥дкрити його в режим≥ зв≥ту.

 

якщо зв≥т уже в≥дкрито, клацн≥ть правою кнопкою миш≥ ≥мТ€ зв≥ту в област≥ переход≥в ≥ вибер≥ть пункт ѕоданн€ зв≥ту.

–обота з даними в поданн≥ зв≥ту

 

” поданн≥ зв≥ту можна вид≥лити текст ≥ скоп≥ювати його до буферу обм≥ну. ўоб вид≥лити ц≥л≥ р€дки, клацн≥ть ≥ перет€гн≥ть вказ≥вник по полю поруч ≥з р€дками, €к≥ потр≥бно вид≥лити. ÷≥ р€дки пот≥м можна скоп≥ювати до буферу обм≥ну, виконавши одну з таких д≥й:

Ќа вкладц≥ ќсновне у груп≥ Ѕуфер обм≥ну клацн≥ть елемент  оп≥ювати.

 лацн≥ть правою кнопкою миш≥ вид≥лен≥ р€дки й вибер≥ть команду  оп≥ювати.

—полученн€ клав≥ш Ќатисн≥ть сполученн€ клав≥ш CTRL+C.

¬≥дображенн€ лише потр≥бних р€дк≥в за допомогою ф≥льтр≥в

 

‘≥льтри можна застосувати до даних зв≥ту безпосередньо в поданн≥ зв≥ту. Ќаприклад, €кщо в зв≥т≥ Ї стовпець Ђ рањна/рег≥онї, ≥ потр≥бно вибрати лише т≥ р€дки, в €ких цей стовпець маЇ значенн€ Ђ анадаї, виконайте так≥ д≥њ:

«найд≥ть у зв≥т≥ слово Ђ анадаї та клацн≥ть його правою кнопкою миш≥.

¬ибер≥ть команду ƒор≥внюЇ Ђ анадаї.

 

Ѕуде створено й застосовано ф≥льтр.

—творенн€ складн≥ших ф≥льтр≥в

 лацн≥ть правою кнопкою миш≥ поле, €ке потр≥бно в≥дф≥льтрувати.

¬ибер≥ть пункт «агальн≥ ф≥льтри.

¬ибер≥ть потр≥бну умову ф≥льтру.

¬вед≥ть критер≥њ.

”в≥мкненн€ й вимкненн€ ф≥льтр≥в

 

ћожна переключатис€ м≥ж в≥дображенн€м ф≥льтрованих ≥ неф≥льтрованих даних, натискаючи кнопку «астосувати ф≥льтр у груп≥ —ортуванн€ й ф≥льтр на вкладц≥ ќсновне. ÷≥ д≥њ не призвод€ть до видаленн€ ф≥льтра Ч в≥н лише вмикаЇтьс€ та вимикаЇтьс€.

¬идаленн€ ф≥льтра

ѕравою кнопкою миш≥ клацн≥ть поле, з €кого потр≥бно видалити ф≥льтр.

¬ибер≥ть команду ¬идалити ф≥льтр.

 

ѕ≥сл€ видаленн€ ф≥льтра його неможливо буде ув≥мкнути за допомогою команди «астосувати ф≥льтр. —початку необх≥дно буде створити новий ф≥льтр.

 

ѕрим≥тка якщо п≥сл€ застосуванн€ ф≥льтра зберегти й закрити зв≥т, ф≥льтр буде збережено. јле наступного разу п≥сл€ в≥дкритт€ зв≥ту ф≥льтр не буде ув≥мкнуто. ўоб повторно застосувати ф≥льтр, на вкладц≥ ќсновне в груп≥ —ортуванн€ й ф≥льтр натисн≥ть кнопку «астосувати ф≥льтр.

ѕерегл€д зв≥ту в режим≥ попереднього перегл€ду

 

 лацн≥ть правою кнопкою миш≥ зв≥т в област≥ переход≥в ≥ вибер≥ть у контекстному меню пункт ѕопередн≥й перегл€д

 

ƒл€ посл≥довного перегл€ду стор≥нок або дл€ переходу до потр≥бноњ стор≥нки можна користуватис€ кнопками переходу.

 

 

 лацн≥ть, щоб в≥добразити першу стор≥нку.

 лацн≥ть, щоб в≥добразити попередню стор≥нку.

 лацн≥ть, щоб в≥добразити наступну стор≥нку.

 лацн≥ть, щоб в≥добразити останню стор≥нку.

ўоб перейти до потр≥бноњ стор≥нки, введ≥ть у пол≥ номер стор≥нки та натисн≥ть клав≥шу ENTER.

 

” режим≥ попереднього перегл€ду можна зб≥льшити масштаб дл€ в≥дображенн€ подробиць або зменшити його, щоб перегл€нути розташуванн€ даних на стор≥нц≥. ”становивши вказ≥вник на зв≥т≥, клацн≥ть один раз. ўоб скасувати ефект масштабуванн€, клацн≥ть ще раз. ћожна також скористатись елементом керуванн€ масштабом у р€дку стану Access дл€ подальшого зб≥льшенн€ або зменшенн€ зображенн€.

 

ўоб вийти з режиму попереднього перегл€ду, виконайте одну з таких д≥й:

Ќа вкладц≥ ѕопередн≥й перегл€д натисн≥ть кнопку «акрити в≥кно попереднього перегл€ду.

 лацн≥ть правою кнопкою миш≥ зв≥т в област≥ переход≥в ≥ вибер≥ть у контекстному меню пункт –ежим розм≥чуванн€ або  онструктор.

 

ѕорада ѕ≥сл€ попереднього перегл€ду зв≥ту можна експортувати його результати до застосунк≥в Microsoft Office Word 2007 - ”крањнська верс≥€, Microsoft Office Excel 2007 - ”крањнська верс≥€, а також до к≥лькох ≥нших програм Microsoft Office. Ќа вкладц≥ «овн≥шн≥ дан≥ в груп≥ ≈кспортувати дан≥ натисн≥ть кнопку, що в≥дпов≥даЇ потр≥бному формату, ≥ дотримуйтесь вказ≥вок.

 

Ќа початок стор≥нки

ƒрук зв≥ту

 

«в≥т можна надрукувати п≥д час перегл€ду в будь-€кому поданн≥ або нав≥ть тод≥, коли зв≥т закрито. ѕеред зд≥йсненн€м друку ретельно перев≥рте настройки стор≥нки, зокрема пол€ й ор≥Їнтац≥ю стор≥нки. Access збер≥гаЇ настройки стор≥нки разом з≥ зв≥том, тому потр≥бно настроњти њх лише один раз. ѕ≥зн≥ше њх можна буде виправити, €кщо зм≥н€тьс€ вимоги до друку.

«м≥ненн€ настройок стор≥нки

¬≥дкрийте зв≥т у режим≥ ѕопередн≥й перегл€д. Ќастройки стор≥нки можна зм≥нити в будь-€кому поданн≥, але найкраще це робити в режим≥ попереднього перегл€ду, оск≥льки внесен≥ зм≥ни негайно в≥дбиваютьс€ на зображенн≥.

Ќа вкладц≥ ѕопередн≥й перегл€д у груп≥ ћакет стор≥нки вибер≥ть ор≥Їнтац≥ю стор≥нки Ч  нижкова або јльбомна, натисн≥ть кнопку –озм≥р, щоб установити розм≥р паперу, ≥ кнопку ѕол€ Ч щоб настроњти пол€ тощо.

ѕ≥сл€ внесенн€ зм≥н скористайтес€ кнопками переходу дл€ перегл€ду к≥лькох стор≥нок, щоб впевнитись у в≥дсутност≥ проблем ≥з форматуванн€м на наступних стор≥нках.

ѕередаванн€ зв≥ту на принтер

¬≥дкрийте зв≥т у будь-€кому поданн≥ або вибер≥ть його в област≥ переход≥в.

Ќатисн≥ть кнопку Microsoft Office ≥ вибер≥ть пункт ƒрук.

 

¬≥дображаЇтьс€ д≥алогове в≥кно ƒрук.

Ќастройте запропонован≥ параметри, зокрема принтер, д≥апазон друку та к≥льк≥сть коп≥й.

Ќатисн≥ть кнопку ќ .

 

Ќа початок стор≥нки

Ќадсиланн€ зв≥ту €к пов≥домленн€ електронноњ пошти

 

«ам≥сть друкуванн€ паперовоњ коп≥њ можна над≥слати зв≥т одержувачам €к пов≥домленн€ електронноњ пошти.

¬ област≥ переход≥в вибер≥ть зв≥т, натисн≥ть кнопку Microsoft Office ≥ вибер≥ть пункт ≈лектронна пошта.

” д≥алоговому в≥кн≥ Ќад≥слати обТЇкт €к вибер≥ть у списку ¬ибер≥ть формат виводу потр≥бний формат.

 

 

«акрийте вс≥ д≥алогов≥ в≥кна, що залишилис€.

” програм≥ електронноњ пошти введ≥ть в≥домост≥ про пов≥домленн€ та над≥шл≥ть його.

 

 

—творенн€ макрос≥в

 

—творенн€ макрос≥в

 

” Access п≥дтримуЇтьс€ дв≥ мови програмуванн€. як правило, профес≥йн≥ розробники використовують мову VBA. ¬ивченн€ ц≥Їњ мови виходить за рамки ц≥Їњ книги. ѕроте Ї ≥ ≥нша мова Ч мова макрос≥в, призначена дл€ новачк≥в. якщо ви ум≥Їте вибирати елементи з пол€ ≥з списком, значить, зможете написати ≥ макрос.

 

“ому читачам, що не мають досв≥ду програмуванн€, не варто турбуватис€. —творенн€ макросу маЇ на уваз≥ запис списку ≥нструкц≥й, €ким сл≥дуватиме комп'ютер. ” наступних розд≥лах описуютьс€ методи швидкого створенн€ простих макрос≥в в Access.

 

 

” Access в≥дсутн≥й зас≥б запису макрос≥в, що в≥др≥зн€Ї макроси Access в≥д макрос≥в Word або Excel.

 

 

—творенн€ макросу

 

ѕерший наш макрос виконуватиме дуже просте завданн€ Ч указувати комп'ютеру на необх≥дн≥сть видавати звуки за допомогою вбудованого динам≥ка. —творюЇтьс€ в≥н таким чином.

 

1.  лацн≥ть на посиланн≥ ћакроси розташованоњ у в≥кн≥ бази даних.

 

2. ƒл€ в≥дкритт€ таблиц≥ конструктора, призначеноњ дл€ створенн€ нового макросу, клацн≥ть на кнопц≥ —творити розташованою на панел≥ ≥нструмент≥в.

 

3.  лацн≥ть на списку, що розкриваЇтьс€, в першому р€дку стовпц€ ћакрокоманда ≥ вибер≥ть ≥з списку команду —игнал.

 

4. ¬иконаЇте команду ‘айл>сохран≥ть.

 

5. ” д≥алоговому в≥кн≥ «береженн€ привласн≥ть макросу ≥м'€ —игнал ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

6. ” в≥кн≥ бази даних дв≥ч≥ клацн≥ть на макрос≥ —игнал на що негайно в≥дреагуЇ комп'ютер, видавши звуковий сигнал.

 

як бачите, створений нами макрос м≥стить лише одну команду —игнал завд€ки €к≥й ≥ Ђпищитьї комп'ютер. јле окрем≥ макроси включають ≥ по дек≥лька команд.

 

Ќ≥чого складного, чи не так? “епер створимо складн≥ший ≥, мабуть, корисн≥ший макрос, €кий в≥дкриватиме форму ≥ переходитиме до певного запису.

 

1.  лацн≥ть на посиланн≥ ћакроси у в≥кн≥ бази даних.

 

2.  лацн≥ть на кнопц≥ —творити розташованою на панел≥ ≥нструмент≥в, ≥ на екран≥ з'€витьс€ таблиц€ конструктора, призначена дл€ створенн€ нового макросу.

 

3. ” першому р€дку стовпц€ ћакрокоманда вибер≥ть команду ¬≥дкрити ‘орму. Ќа нижн≥й панел≥ конструктора будуть вказан≥ можлив≥ властивост≥ дл€ макросу ¬≥дкрити ‘орму (мал. 15.10). ѕриблизно так≥ ж властивост≥ задаютьс€ при додаванн≥ в таблицю нового пол€.

 

 

4. ” пол≥ ≤м'€ форми вибер≥ть форму –ослини.

 

5.  лацн≥ть на другому р€дку в стовпц≥ ћакрокоманда (п≥д макрокомандою ¬≥дкрити ‘орму) ≥ вибер≥ть команду «найти запис.

 

6. ¬вед≥ть “унберги€ у пол≥ «разок пошуку.

 

7. ¬ибер≥ть в пол≥ «б≥ги опц≥ю « будь-€кою частиною пол€.

 

8. ¬иконаЇте команду ‘айл>сохран≥ть.

 

9. ” д≥алоговому в≥кн≥ «береженн€ введ≥ть ≥м'€ макросу Ч “унберги€ ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

ћал. 15.10. Ќалаштуванн€ параметр≥в макросу

 

 

10. «акрийте макрос.

 

11. ” в≥кн≥ бази даних вибер≥ть макрос “унберги€.  лацн≥ть на кнопц≥ «апуск на панел≥ ≥нструмент≥в, п≥сл€ чого в≥дкриЇтьс€ форма –ослини, що в≥дображаЇ запис “унберги€.

 

ƒе€к≥ команди макросу виконуютьс€ Access в пор€дку зверху вниз. ¬ даному випадку перша команда в≥дкриваЇ форму, а друга знаходить запис у форм≥ (так, €к €кби користувач самост≥йно в≥дкривав в Access форму ≥ виконував команду ѕравка> «найти).

 

ћакромова Access м≥стить дес€тки макрокоманд. Ѕагато хто з них зд≥йснюЇ операц≥њ, розпов≥дь про €ких виходить далеко за рамки ц≥Їњ книги. ƒе€к≥ з основних макрокоманд представлен≥ в таблиц≥. 15.3.

 

“аблиц€ 15.3. ћакрокоманди, використовуван≥ в Access

 

 оманда

ќпис

 

ѕр≥мен≥тьф≥льтр

«астосуванн€ ф≥льтру дл€ форми з метою обмеженн€ к≥лькост≥ запис≥в, що в≥дображаютьс€

 

—игнал

«вуковий сигнал

 

«акрити

«акритт€ в≥дкритого об'Їкту, наприклад форми або зв≥ту

 

ƒо елементу управл≥нн€

ѕерех≥д до елементу управл≥нн€

 

Ќайт≥зап≥сь

¬и€вленн€ певного запису у форм≥

 

–озвернути

–озгортанн€ активного в≥кна в Access

 

—крутити

«гортанн€ активного в≥кна в Access

 

ќткритьформу

¬≥дкритт€ форми

 

ќткритьзапрос

¬≥дкритт€ запиту

 

ќткритьотчет

¬≥дкритт€ зв≥ту

 

ќткритьтабл≥цу

¬≥дкритт€ таблиц≥

 

¬их≥д

«авершенн€ роботи в Access

 

ќтпоав≥тьоб'ект

ќтпоавка поточного об'Їкту в лист≥ електронноњ пошти

 

ƒал≥ в розд≥л≥ розгл€даЇтьс€ команда ѕр≥мен≥тьф≥льтр. ‘≥льтри детально описувалис€ в розд≥л≥ 8, Ђ—творенн€ ≥ використанн€ форм данихї. «а допомогою макросу будуть продемонстрован≥ процеси автоматичноњ ф≥льтрац≥њ ≥ об'Їднанн€ дек≥лькох ф≥льтр≥в в одному макрос≥. ÷е достатньо складний приклад, але в результат≥ його виконанн€ опинитьс€, що макрос складаЇтьс€ з вже в≥домих компонент≥в. ќтже, приступимо.

 

1. ” в≥кн≥ бази даних клацн≥ть на посиланн≥ ћакроси.

 

2.  лацн≥ть на кнопц≥ —творити розташованою на панел≥ ≥нструмент≥в. ¬≥дкриЇтьс€ таблиц€ конструктора дл€ створенн€ нового макросу.

 

3. ¬ибер≥ть команду ¬≥д>≥мена макрос≥в дл€ додаванн€ нового стовпц€ до таблиц≥ конструктора. —товпець дозвол€Ї об'Їднувати дек≥лька команд в одному макрос≥, тим самим спрощуючи структуру останнього.

 

4. ” першому р€дку стовпц€ ≤м'€ макросу €к назву макросу введ≥ть ƒекоративне.

 

5. ” першому р€дку стовпц€ ћакрокоманда вибер≥ть команду ѕр≥мен≥тьф≥льтр.

 

6. ” нижн≥й област≥ екрану введ≥ть [Ќомер типу] =1 €к значенн€ властивост≥ ”мова в≥дбору. ” такому раз≥, ф≥льтр вибере т≥льки записи, в €ких значенн€ Ќомер типу р≥вно 1.

 

7. як ≥м'€ макросу в другому р€дку стовпц€ ≤м'€ макросу введ≥ть ’арчове.

 

8. ¬ибер≥ть команду ѕр≥мен≥тьф≥льтр у другому р€дку стовпц€ ћакрокоманда.

 

9. ¬вед≥ть [Ќомер типу] =2 €к значенн€ властивост≥ ”мова в≥дбору.

 

10. ¬вед≥ть Ћ≥кувальне €к ≥мен≥ макросу в третьому р€дку стовпц€ ≤м'€ макросу.

 

11. ¬ибер≥ть команду ѕр≥мен≥тьф≥льтр у третьому р€дку стовпц€ ћакрокоманда.

 

12. ¬вед≥ть [Ќомер типу] =3 €к значенн€ властивост≥ ”мова в≥дбору. ћакрос з трьома заповненими р€дками показаний на мал. 15.11.

 

ћал. 15.11. —творенн€ макросу дл€ виконанн€ р≥зних команд

 

 

13. ¬иконаЇте команду ‘айл>сохран≥ть.

 

14. ” д≥алоговому в≥кн≥ «береженн€ привласн≥ть макросу ≥м'€ –астен≥€ф≥льтри ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

15. «акрийте макрос.

 

16. ” в≥кн≥ бази даних клацн≥ть на посиланн≥ ‘орми.

 

 

ўоб не клацати мишею на пол€х властивостей в р≥зних розд≥лах в≥кна макрос≥в, дл€ переходу м≥ж таблицею конструктора ≥ панеллю јргументи макрокоманди розташованою в нижн≥й област≥ екрану, користуйтес€ клав≥шею <F6>.

 

17. ¬ибер≥ть форму –ослини ≥ клацн≥ть на кнопц≥  онструктор.

 

18. ¬иконаЇте команду ¬≥д>панель елемент≥в дл€ виведенн€ панел≥ на екран.

 

19. ¬ибер≥ть елемент  нопка на панел≥ ≥ клацн≥ть на порожн≥й област≥ форми дл€ створенн€ кнопки.

 

20. ” в≥кн≥ майстра —творенн€ кнопок вибер≥ть категор≥ю –азноЇ ≥ команду ¬иконати макрос п≥сл€ чого клацн≥ть на кнопц≥ ƒал≥.

 

21. ¬ибер≥ть дл€ запуску макрос –астен≥€ф≥льтри.ƒекоративне.  лацн≥ть на кнопц≥ ƒал≥.

 

22. ¬ибер≥ть перемикач “екст ≥ введ≥ть текст дл€ кнопки ƒекоративне.  лацн≥ть на кнопц≥ √отово.

 

23. ¬ибер≥ть елемент  нопка на панел≥ ≥ клацн≥ть на порожн≥й област≥ форми дл€ створенн€ другоњ кнопки.

 

24. ” в≥кн≥ майстра —творенн€ кнопок вибер≥ть спочатку категор≥ю –азноЇ пот≥м д≥€ ¬иконати макрос ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ƒал≥.

 

25. ¬ибер≥ть дл€ запуску макрос –астен≥€ф≥пьтри.ѕищевое.  лацн≥ть на кнопц≥ ƒал≥.

 

26. ¬ибер≥ть перемикач “екст ≥ введ≥ть текст дл€ кнопки Ч ’арчове.  лацн≥ть на кнопц≥ √отово.

 

27. ¬ибер≥ть елемент  нопка на панел≥ ≥ клацн≥ть на порожн≥й област≥ форми дл€ створенн€ третьоњ кнопки.

 

28. ” в≥кн≥ майстра —творенн€ кнопок вибер≥ть спочатку категор≥ю –азноЇ пот≥м д≥€ ¬иконати макрос ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ƒал≥.

 

29. ¬ибер≥ть дл€ запуску макрос –астен≥€ф≥льтри.Ћ≥кувальне.  лацн≥ть на кнопц≥ ƒал≥.

 

30.¬становите перемикач “екст ≥ введ≥ть текст дл€ кнопкиЧ Ћ≥кувальне.  лацн≥ть на кнопц≥ √отово.

 

31. ¬иконаЇте команду ‘айл>сохран≥ть.

 

32. ¬иконаЇте команду ¬≥д>реж≥м форми.

 

33.  лацн≥ть по одному разу на кожн≥й кнопц≥. ‘орма зм≥нитьс€ Ч тепер вона в≥дображатиме т≥льки певн≥ записи. Ќа мал. 15.12 €к приклад показана форма з ф≥льтром Ћ≥кувальне. —уд€чи по нав≥гац≥йн≥й панел≥, в≥дображаютьс€ т≥льки два записи про л≥кувальн≥ рослини.

 

34. ƒл€ прогл€данн€ вс≥х запис≥в таблиц≥ клацн≥ть на кнопц≥ ¬идалити ф≥льтр розташованою на панел≥ ≥нструмент≥в.

 

“епер можна ≥ передихнути. Ќа представленому вище приклад≥ показано, €к за допомогою макрос≥в можна автоматизувати роботу з базою даних. ” наступному розд≥л≥ розгл€даЇтьс€ можлив≥сть ефективн≥шого застосуванн€ макрос≥в.

 

ћал. 15.12. ‘≥льтрац≥€ вм≥сту форми за допомогою макросу

 

—творенн€ макрос≥в методом Ђперет€гнути ≥ опуститиї

 

ƒл€ де€ких команд макрос≥в Access надаЇ спец≥альн≥ посиланн€ ѕри њх використанн≥ вам дл€ створенн€, наприклад, макросу в≥дкритт€ форми або зв≥ту не знадобитьс€ вибирати команди або њх властивост≥. ¬се робитиметьс€ по-≥ншому.

 

1. ” в≥кн≥ бази даних клацн≥ть на посиланн≥ ћакроси.

 

2.  лацн≥ть на кнопц≥ —творити розташованою на панел≥ ≥нструмент≥в щоб в≥дкрити таблицю конструктора дл€ створенн€ нового макросу.

 

3. –озташуЇте в≥кна Access так, щоб в≥кна макрос≥в ≥ основне в≥кно бази даних не перекривали один одного.

 

4.  лацн≥ть на посиланн≥ «в≥ти розташованоњ у в≥кн≥ бази даних.

 

5. ѕерет€гнете зв≥т  аталогипоспециал≥заци≥ з в≥кна бази даних в перший р€док макросу. Ѕуде виконана команда ¬≥дкрити «в≥т ≥ виведено ≥м'€ зв≥ту.

 

6. «м≥ните аргумент макрокоманди –ежим на ѕерегл€д.

 

7. ¬ибер≥ть команду ‘айл>сохран≥ть.

 

8. ” д≥алоговому в≥кн≥ «береженн€ привласн≥ть макросу ≥м'€ ќтчеткаталогов ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

9. «акрийте макрос.

 

10.  лацн≥ть на посиланн≥ ћакроси у в≥кн≥ бази даних.

 

11. ” в≥кн≥ бази даних дв≥ч≥ клацн≥ть на ≥мен≥ макросу ќтчеткаталогов. «в≥т  аталоги ѕо —пец≥ал≥зац≥њ буде в≥дкритий в режим≥ попереднього перегл€ду.

 

« в≥кна бази даних будь-€к≥ об'Їкти, будь то таблиц≥, запити, форми, зв≥ти або стор≥нки, можна переносити на таблицю макросу ≥ таким чином створювати команди в≥дкритт€ об'Їкту.

 

 

—творенн€ кнопок за допомогою макрос≥в

 

 нопки, що запускають макроси, дозвол€ють зробити роботу з формами комфортн≥шоњ. ѕричому дл€ цього нав≥ть не доведетьс€ писати програмноњ коди! ѕодивимос€, €к можна додати у форму макрос ќтчеткаталогов.

 

1. ” в≥кн≥ бази даних клацн≥ть на посиланн≥ ‘орми.

 

2. ¬ибер≥ть форму  аталоги.

 

3.  лацн≥ть на кнопц≥  онструктор дл€ в≥дкритт€ форми в режим≥ конструктора.

 

4.  лацн≥ть на посиланн≥ ћакроси у в≥кн≥ бази даних.

 

5. ѕерет€гнете макрос ќтчеткаталогов з в≥кна бази даних ≥ вставте його в область ѕрим≥тка форми. Ѕуде створена нова командна кнопка.

 

6. Ќатисн≥ть клав≥шу <F4> дл€ в≥дкритт€ в≥кна ¬ластивост≥.

 

7. «м≥ните властив≥сть ѕ≥дпис командноњ кнопкипривласнивши њй значенн€ «в≥т попереднього перегл€ду.

 

8. ¬ибер≥ть команду ‘айл>сохран≥ть.

 

9. «акрийте в≥кно ¬ластивост≥.

 

10. ¬ибер≥ть команду ¬≥д>реж≥м форми ≥ в нижн≥й област≥ форми буде представлена нова кнопка «в≥т.

 

11.  лацн≥ть на ц≥й кнопц≥ дл€ в≥дкритт€ зв≥ту  аталогипоспециал≥заци≥ у режим≥ попереднього перегл€ду (мал. 15.13).

 

“аким чином, при перенесенн≥ макросу на форму, в≥дкриту в режим≥ конструктора, Access створюЇ командну кнопку, що виконуЇ даний макрос. ÷е дозвол€Ї створювати командн≥ кнопки без використанн€ майстра кнопок.

 

“епер давайте подивимос€, €к≥ зв'€зки м≥ж елементами бази даних присутн≥ в описуваному вище приклад≥:

 

дан≥ збер≥гаютьс€ в таблиц≥  аталоги;

форма заснована на таблиц≥ каталоги;

запит  аталогипоспециал≥заци≥ також заснований на таблиц≥  аталоги;

зв≥т  аталогипоспециал≥заци≥ заснований на запит≥  аталогипоспециал≥заци≥;

макрос створений шл€хом перенесенн€ зв≥ту на пол≥ конструктора макросу;

кнопка створена шл€хом перенесенн€ макросу на пол≥ конструктора форми.

 

 

ќтже, вс≥ компоненти форми гармон≥йно взаЇмод≥ють один з одним, забезпечуючи тим самим роботу р≥зних функц≥й бази даних Access.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 724 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2026 - | 1889 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.374 с.