Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—творенн€ обчислювальних пол≥в у запитах
 

ќбчислювальн≥ пол€ запиту в≥дображають дан≥, розрахован≥ на основ≥ значень ≥нших пол≥в з того ж р€дка запиту. ¬ описан≥й нижче покроков≥й процедур≥ створенн€ перехресного запиту показано, €к можна користуватис€ виразами дл€ створенн€ нових пол≥в, що обчислюютьс€, у запитах.

ќбчислювальн≥ пол€ можна вводити не т≥льки в перехресних запитах, але й у звичайних запитах на виб≥рку.

ќтже, ми будемо створювати перехресний запит, у €кому в р€дках вивод€тьс€ товари, а в стовпц€х Ц в≥дпов≥дн≥ њм щом≥с€чн≥ обс€ги продаж≥в. ƒл€ цього:

1. —твор≥ть новий запит у режим≥  онструктора ≥ додайте в нього таблиц≥ "“овари" (Products), "«амовленн€" (Orders) ≥ "«амовлене" (Order Details).

2. ѕерет€гн≥ть пол€ " од“овара" (ProductID) ≥ "ћарка" (ProductName) таблиц≥ "“овари", а пот≥м поле "ƒата–азмещени€" (OrderedDate) таблиц≥ "«амовленн€", у перш≥ три стовпц≥ бланка запиту.

3. ¬ибер≥ть команду меню «апит, ѕерехресний (Query, Crosstab Query). «аголовок в≥кна запиту «апит1: на виб≥р (Select Query: Queryl) зм≥нитьс€ на «апит1: перехресний запит (Crosstab Query: Queryl).  р≥м того, у бланк запиту буде доданий р€док ѕерехресна таблиц€ (Crosstab) ≥ р€док √рупова операц≥€ (Total), у €к≥й у вс≥х стовпц€х автоматично вводитьс€ операц≥€ √рупуванн€(Group By).

4. ¬ибер≥ть у списку чарунки ѕерехресна таблиц€ стовпц€ " од“овара" значенн€ «аголовки р€дк≥в (Row Heading). ¬иконайте те ж саме дл€ стовпц€ "ћарка". ÷≥ стовпц≥ Ї необх≥дними заголовками р€дк≥в перехресноњ таблиц≥.

5. ¬ибер≥ть у списку чарунки √рупова операц≥€ стовпц€ "ƒата–азмещени€" значенн€ ”мова. ¬ чарунц≥ ”мова вибору цього стовпц€ введ≥ть вираз<=#31.12.97#And>=#01.01.97# дл€ виводу в перехресн≥й таблиц≥ даних за 1997 р≥к.

¬станов≥ть курсор в чарунц≥ ѕоле наступного (порожнього) стовпц€ ≥ введ≥ть наступний вираз:

ќбс€г продаж≥в: Sum([ ≥льк≥сть]*[«амовлена].[÷≥на])

ѕоле, що ми в такий спос≥б створили, обчислюЇтьс€. …ого значенн€ обчислюЇтьс€ за допомогою описаного виразу, а назву пол€ ми визначили €к "ќбс€г продаж≥в". ” вираз≥ використовуютьс€ пол€ з таблиць, що включен≥ в запит, однак, зверн≥ть увагу, що сам≥ ц≥ пол€ в результат запиту не включен≥. ÷е означаЇ, що при створенн≥ що обчислювальн≥ пол€ у вирази можна включати посиланн€ не т≥льки на пол€ самого запиту, але ≥ на пол€, що не включаютьс€ в результат запиту. ¬ажливо, щоб вони були у вих≥дних таблиц€х. ѕри посиланн≥ на поле "÷≥на" у вираз≥ ми вказали ще ≥м'€ таблиц≥ "«амовлене", а при посиланн≥ на поле " ≥льк≥сть" не вказували. ¬казати ≥м'€ таблиц≥ довелос€ тому, що поле з ≥м'€м "÷≥на" Ї присутн≥м ≥ в таблиц≥ "“овари" ≥ в таблиц≥ "«амовлене". якщо не вказати у вираз≥ ≥мен≥ таблиц≥, то Access не може визначити, з €коњ таблиц≥ брати значенн€, тому видасть пов≥домленн€ про помилку, €к це представлено на малюнку 1.

 

 

¬ибер≥ть в чарунц≥ √рупова операц≥€ того ж стовпц€ значенн€ ¬иразу(Expression), а пот≥м в чарунц≥ ѕерехресна таблиц€ значенн€ «наченн€ (Value). ” стовпц≥ "ќбс€г продаж≥в" обчислюЇтьс€ загальний обс€г замовлень на кожен товар, що буде п≥дставл€тис€ в осередки результуючоњ таблиц≥ запиту. ѕосиланн€ на таблицю "«амовлен≥" обов'€зкова, ≥накше буде видане пов≥домленн€ про помилку Ќеоднозначне посиланн€ на поле (Ambiguous field reference).

¬станов≥ть курсор в чарунц≥ ѕоле наступного (порожнього) стовпц€ ≥ введ≥ть ¬ираз format [ƒата –озм≥щенн€]; "mmm"). ‘ункц≥€ Format() повертаЇ три перш≥ букви м≥с€ц€ в≥д значенн€ дати в стовпц≥ "ƒата–азмешени€". «а допомогою ц≥Їњ функц≥њ ми створили ще одне поле, що обчислюЇтьс€, у запит≥, причому п≥сл€ зак≥нченн€ введенн€ цього виразу Access автоматично створюЇ ≥м'€ цього пол€ "¬ираз" (Exprl). “ак в≥дбуваЇтьс€ кожен раз, коли ми не визначаЇмо ≥м'€ обчислювального пол€. ¬ибер≥ть з≥ списку в чарунц≥ ѕерехресна таблиц€ цього стовпц€ значенн€ «аголовки стовпц≥в (Column Heading) (мал.2). ÷е означаЇ, що даний стовпець запиту буде перетворений у процес≥ виконанн€ запиту в р€док, що м≥стить заголовки стовпц≥в результуючоњ таблиц≥.

 

8. Ќатисн≥ть кнопку «апуск. «'€витьс€ результуюча множину запис≥в, представлена на мал. 3.

¬арто звернути увагу, що виведена перехресна таблиц€ маЇ один недол≥к: розташуванн€ стовпц≥в визначаЇтьс€ алфав≥тним пор€дком њхн≥х заголовк≥в, а не хронолог≥чною посл≥довн≥стю. ÷≥Їњ неприЇмност≥ уникнути. ƒл€ цього потр≥бно задати пор€док сортуванн€ заголовк≥в стовпц≥в.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1507 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2210 - | 2145 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.