Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 еруванн€ њх властивостей в режим≥ конструктора
 

 

—творенн€ форми за допомогою майстра форм

 

ƒл€ точн≥шого вибору пол≥в, €к≥ сл≥д в≥дображати у форм≥, можна використати майстер форм зам≥сть р≥зноман≥тних засоб≥в дл€ побудови форм, згаданих ран≥ше. ¬и можете також визначити спос≥б групуванн€ та сортуванн€ даних ≥ використати пол€ з к≥лькох таблиць або запит≥в за умови, що звТ€зки м≥ж таблиц€ми й запитами попередньо визначено. ƒодатков≥ в≥домост≥ про створенн€ звТ€зк≥в див. у посиланн€х розд≥лу ƒив. також у ц≥й статт≥.

Ќа вкладц≥ —творити у груп≥ ‘орми натисн≥ть кнопку ћайстер форм.

¬иконайте вказ≥вки на стор≥нках майстра форм.

 

ѕрим≥тка якщо потр≥бно додати до форми пол€ з к≥лькох таблиць ≥ запит≥в, не натискайте кнопку ƒал≥ або √отово п≥сл€ вибору пол≥в ≥з першоњ таблиц≥ або запиту на перш≥й стор≥нц≥ майстра форм. ѕовтор≥ть кроки дл€ вибору таблиц≥ або запиту та вибер≥ть додатков≥ пол€, €к≥ потр≥бно включити до форми. ѕ≥сл€ цього натисн≥ть кнопку ƒал≥ або √отово дл€ продовженн€.

Ќа останн≥й стор≥нц≥ майстра натисн≥ть кнопку √отово.

 

Ќастроюванн€ форми в режим≥ конструктора

 

” базах даних дл€ наст≥льного компТютера макет форми можна настроювати в режим≥ конструктора. ¬и можете додати нов≥ елементи керуванн€ та пол€ до форми, додавши њх до бланка. ¬≥кно властивостей надаЇ доступ до численних властивостей, за допомогою €ких можна настроњти форму.

 

ўоб перейти до режиму конструктора, в област≥ переход≥в клацн≥ть правою кнопкою миш≥ ≥м'€ форми та вибер≥ть пункт  онструктор.

 

ѕрим≥тка –ежим конструктора недоступний п≥д час роботи з веб-базою даних.

 

ѕрограма Access в≥дображаЇ форму в режим≥ конструктора.

 

ўоб зм≥нити властивост≥ форми, њњ елементи керуванн€ та розд≥ли, можна скористатис€ в≥кном властивостей. ƒл€ в≥дображенн€ в≥кна властивостей натисн≥ть клав≥шу F4.

 

ўоб додати пол€ з основноњ таблиц≥ або запиту до макета форми, можна використати область —писок пол≥в. ўоб в≥добразити область —писок пол≥в, виконайте наведен≥ нижче д≥њ.

на вкладц≥  онструктор у груп≥ «нар€дд€ натисн≥ть кнопку ƒодати на€вн≥ пол€.

 

—полученн€ клав≥ш Ќатисн≥ть сполученн€ клав≥ш ALT+F8.

 

ѕот≥м можна перет€гнути пол€ безпосередньо з област≥ —писок пол≥в до форми.

ƒл€ додаванн€ одного пол€ клацн≥ть його дв≥ч≥ або перет€гн≥ть з област≥ —писок пол≥в до розд≥лу форми, у €кому воно маЇ в≥дображатис€.

ƒл€ одночасного додаванн€ к≥лькох пол≥в вибер≥ть потр≥бн≥ пол€, утримуючи натиснутою клав≥шу CTRL. ѕот≥м перет€гн≥ть вибран≥ пол€ до форми.

—творенн€ простих форм

ƒл€ створенн€ форм, так само €к ≥ дл€ виконанн€ р€ду ≥нших операц≥й, в Access передбачено дек≥лька способ≥в. ѕерерахуЇмо њх:

 

використанн€ майстра јвтоформа€кий автоматично створюЇ форму, що в≥дображаЇ дан≥ з таблиц≥ або запиту;

використанн€ програми ћайстер формщо автоматично створюЇ форму п≥сл€ вказ≥вки того, €к≥ пол€ потр≥бно додати у форму, ≥ визначенн€ дек≥лькох параметр≥в форматуванн€;

застосуванн€ режиму конструктора.

 

ћайстри створенн€ форм

 

Ѕез сумн≥ву, найпрост≥ший ≥ швидший спос≥б створенн€ форми пол€гаЇ в застосуванн≥ такого могутнього ≥нструменту Access, €к автоматичний майстер. ƒал≥ описан≥ два таких майстри:

 

майстер јвтоформа створюЇ форму певного типу ≥ в≥дображаЇ вс≥ дан≥ з таблиц≥ або запиту, причому не ставл€чи при цьому н≥ Їдиного питанн€;

ћайстер форм дозвол€Ї користувачев≥ вибрати тип створюваноњ форми ≥ що в≥дображаютьс€ в н≥й дан≥.

 

ћайстер јвтоформа

 

≤снуЇ п'€ть тип≥в цього майстра, кожен з €ких створюЇ певний р≥зновид форми.

 

јвтоформа: у стовпець. ѕол€ шикуютьс€ в таблиц≥ один над одним, в один стовпець.

јвтоформа: стр≥чкова. ¬с≥ пол€ шикуютьс€ в один р€д, при цьому перше поле таблиц≥ або запиту розташовуЇтьс€ зл≥ва в р€ду, а подальш≥ пол€ шикуютьс€ пор€д, в тому пор€дку, в €кому вони представлен≥ в таблиц≥ або запит≥.

јвтоформа: таблична. ¬с≥ пол€ таблиц≥ або запиту шикуютьс€ у вже знайомому табличному формат≥, розпод≥л€ючись по р€дках ≥ стовпц€х. ≤ншими словами, форма вигл€датиме, €к звичайна таблиц€.

јвтоформа: зв≥дна таблиц€. ћайстер в≥дкриЇ форму в зв≥дн≥й таблиц≥ (цей тип майстра в книз≥ не розгл€даЇтьс€).

јвтоформа: зв≥дна д≥аграма. як зрозум≥ло з назви, форма буде в≥дкрита в режим≥ зв≥дноњ д≥аграми (цей тип майстра також не розгл€даЇтьс€).

 

–ежими в≥дображенн€ форми у вигл€д≥ зв≥дноњ таблиц≥ ≥ д≥аграми призначен≥ дл€ розширеного анал≥зу великих масив≥в даних.

 

ƒл€ того, щоб створити форму введенн€ даних на основ≥ таблиц≥ –ослини, необх≥дно виконати так≥ д≥њ.

 

1.  лацн≥ть на посиланн≥ “аблиц≥ розташованою на панел≥ ќб'Їкти пот≥м у в≥кн≥ –ослини: база даних вибер≥ть таблицю –ослини.

 

2. ¬иконаЇте команду ¬ставка>форма або клацн≥ть на значку ≥з стр≥лкою пор€д ≥з значком —хема даних на основн≥й панел≥ ≥нструмент≥в Access ≥ вибер≥ть ≥з списку, що розкриваЇтьс€, посиланн€ ‘орма.

 

3. ” д≥алоговому в≥кн≥ Ќова форма вибер≥ть команду јвтоформа: у стовпець €к показано на мал. 8.1, ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ќ  (ви також можете дв≥ч≥ клацнути). якщо потр≥бна таблиц€ або запит не були вибран≥ ран≥ше, це можна зробити за допомогою списку, що розкриваЇтьс€, розташованого в нижн≥й частин≥ д≥алогового в≥кна.

 

ћал. 8.1. ¬ибер≥ть в д≥алоговому в≥кн≥ Ќова форма команду јвтоформа: у стовпець

 

 

4. «бережете виведену на екран форму (мал. 8.2), клацнувши на кнопц≥ «берегти розташованоњ на панел≥ ≥нструмент≥в форми. ¬вед≥ть в д≥алоговому в≥кн≥ «береженн€ ≥м'€ –ослини ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

ћал. 8.2. ≈лементи управл≥нн€ формою розташован≥ вертикально

 

 

Ќа мал. 8.3 ≥ 8.4 показано ще дв≥ форми, створен≥ за допомогою майстр≥в јвтоформа: стр≥чкова дл€ таблиц≥  аталоги ≥ јвтоформа: таблична дл€ таблиц≥ “ипи. Ќалаштуванн€ форм цих тип≥в дасть можлив≥сть вивчити роботу майстра ≥ р≥зноман≥тн≥ вар≥анти форм, дл€ створенн€ €ких досить виконати дек≥лька клацань мишею. ѕроте можливостей майстра не завжди вистачаЇ дл€ роботи з базою даних. ƒал≥ в цьому розд≥л≥ описуютьс€ методи створенн€ складн≥ших ≥ зручн≥ших в застосуванн≥ форм.

 

 

¬ розд≥л≥ 6, Ђ¬икористанн€ взаЇмозв'€зк≥вї, в пол≥ п≥дстановки таблиц≥ –ослини додавалос€ поле 1омер типу. як вже грамовор ≥лось ран≥ше, формою –ослини також буде оброблено ≥ це поле. ≈лемент управл≥нн€ Ќомером типу, показаним на мал. 8.2, Ї список, що розкриваЇтьс€, про що можна судити по значку ≥з стр≥лкою, вказуючою вниз. ƒетальн≥ше так≥ комб≥нован≥ елементи управл≥нн€ описуютьс€ в розд≥л≥ 13, ЂЌалаштуванн€ формї.

 

 

ѕ≥длегл≥ форми

 

ћожливо, ви звернули увагу на опц≥ю јвтоформа у списку кнопки, що розкриваЇтьс€ Ќовий об'Їктвикористовуваною ран≥ше дл€ створенн€ форми. ћайстер, що викликаЇтьс€ за допомогою ц≥Їњ опц≥њ, автоматично створюЇ колоночную форму, так само €к ≥ майстер јвтоформа: стовпець. ѕроте м≥ж цими двома ≥нструментами Ї ≥стотна в≥дм≥нн≥сть: майстер ≥з списку Ќовий об'Їкт включаЇ в готову форму зв'€зки таблиц≥, тобто зв'€зки м≥ж таблиц€ми перетворюютьс€ в зв'€зку м≥ж формами. ¬ результат≥ цього до готовоњ форми додаЇтьс€ п≥длегла форма (додаткова форма, вбудована в основну форму), €ка м≥стить взаЇмозв'€зан≥ дан≥.

 

ћал. 8.3. ” стр≥чков≥й форм≥ вс≥ елементи управл≥нн€ розташован≥ в одному р€дку

 

 

ћал. 8.4. “аблична форма аналог≥чна стандартн≥й таблиц≥

 

 

„им розр≥зн€ютьс€ ц≥ два типи форм, ви зрозум≥Їте дек≥лька п≥зн≥ше. —користавшись майстром јвтоформа ≥з списку Ќовий об'Їкт ми створимо форму на основ≥ таблиц≥  аталоги.

 

1.  лацн≥ть на посиланн≥ “аблиц≥ панел≥ ќб'Їкти пот≥м вибер≥ть у в≥кн≥ –ослини: база даних таблицю  аталоги.

 

2. ≤з списку, що розкриваЇтьс€ Ќовий об'Їкт вибер≥ть опц≥ю јвтоформа. «'€витьс€ нова форма, показана на мал. 8.5. «вернете увагу, що €к њњ назва використовуЇтьс€ ≥м'€ таблиц≥, не дивл€чись на те, що у форм≥ представлен≥ дан≥ з таблиць  аталоги ≥ –ослини. «бережете форму п≥д назвою –астен≥€њкаталоги.

 

ќтримана форма дек≥лька незвичайна: вона м≥стить дан≥ з таблиць  аталоги ≥ –ослини хоча майстров≥ не давалис€ на те вказ≥вки. ћайстер обробив зв'€зки м≥ж таблиц€ми ≥ дл€ в≥дображенн€ ≥мен≥ каталога ≥ пов'€заних з ним ≥мен рослин включив п≥длеглу форму.

 

” головн≥й форм≥ в≥дображаютьс€ записи каталога, тод≥ €к в п≥дпор€дкован≥й Ч ≥мена тих рослин, значенн€ первинного або зовн≥шнього ключа €ких зб≥гаютьс€ в обох таблиц€х. ≤ншими словами, в п≥длегл≥й форм≥ в≥дображаютьс€ будь-€к≥ рослини, дл€ €ких поле ≤м€каталога зб≥гаЇтьс€ ≥з значенн€м пол€ ≤м'€ головноњ форми. „асто в под≥бному немаЇ необх≥дност≥, тому форму можна видалити ≥ скористатис€ ≥ншим майстром автоформи.  р≥м того, дл€ отриманн€ конкретн≥ших результат≥в можна застосувати майстер створенн€ форм. ѕерш н≥ж приступати до виконанн€ вправ, пропонованих дал≥ в розд≥л≥, закрийте в≥кно форми. ƒокладн≥ша ≥нформац≥€ про те, €к створюютьс€ ≥ настроюютьс€ п≥длегл≥ форми викладена в розд≥л≥ 13, ЂЌалаштуванн€ формї.

 

ћал. 8.5. ћайстер јвтоформа використовуЇтьс€ дл€ налаштуванн€ зв'€зк≥в м≥ж таблиц€ми  аталоги ≥ –ослини

 

ћайстер форм

 

ћайстер форм дозвол€Ї створювати форми автоматично, на основ≥ попередн≥х заданих параметр≥в даних, що в≥дображаютьс€. ћайстер запускаЇтьс€ аналог≥чно майстров≥ јвтоформа т≥льки у д≥алоговому в≥кн≥ Ќова форма вибираЇтьс€ опц≥€ ћайстер форм.

 

–озгл€немо параметри майстри, використовуван≥ дл€ створенн€ форм р≥зних тип≥в. ¬ даному випадку форма буде заснована на таблиц€х –ослини ≥ “ипи.

 

1. ¬≥дкрийте д≥алогове в≥кно Ќова форма вибравши опц≥ю ‘орма ≥з списку, що розкриваЇтьс€ Ќовий об'Їкт або виконавши команду ¬ставка>форма.

 

2. ” д≥алоговому в≥кн≥ Ќова форма вибер≥ть опц≥ю ћайстер форм.

 

3. ” нижн≥й зон≥ д≥алогового в≥кна Ќова форма вибер≥ть в списку, що розкриваЇтьс€, таблицю “ипи ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

4. ” списку ƒоступн≥ пол€ будуть вказан≥ вс≥ пол€ таблиц≥ “ипи. ƒл€ перенесенн€ необх≥дних пол≥в у форму (у список ¬ибран≥ пол€) сл≥д клацнути на значку ≥з зображенн€м стр≥лки.

 

ѕод≥бн≥ д≥њ вже проводилис€ при створенн≥ простого запиту в розд≥л≥ 7, Ђќтриманн€ даних за допомогою запит≥вї.  нопка з одн≥Їю стр≥лкою (>) дозвол€Ї перенести одне поле; кнопка з двома стр≥лками (ї) Ч вс≥ пол€. —користайтес€ кнопкою з двома стр≥лками, щоб отримати результат, показаний на мал. 8.6.

 

 

якби майстер јвтоформа ≥з списку Ќовий об'Їкт використовувавс€ дл€ створенн€ форми на основ≥ таблиц≥ –ослинип≥длегла форма не була б сформована, не дивл€чись на те, що дл€ таблиц≥ ≥снують два зв'€зки, з таблиц€ми  аталоги ≥ “ипи. ћайстер створюЇ п≥длеглу форму т≥льки у тому випадку, коли вказана форма м≥стить значенн€ первинного ключа, пов'€заного з ≥ншими ключами. ѕервинний ключ таблиц≥ –ослини не пов'€заний н≥ з одн≥Їю таблицею Ч до ≥нших таблиць в≥днос€тьс€ т≥льки значенн€ зовн≥шнього ключа таблиц≥ –ослини.

 

ћал. 8.6. ƒодаванн€ два пол≥в з таблиц≥ “ипи

 

 

5. “епер сл≥д додати у форму де€к≥ дан≥ з таблиц≥ –ослини. ƒл€ цього вибер≥ть в списку, що розкриваЇтьс€ “аблиц≥ ≥ запити опц≥ю “аблиц€: –ослини внасл≥док чого вм≥ст списку ƒоступн≥ пол€ зм≥нитьс€. ѕеренес≥ть пол€ ≤м'€, Ћат≥нськоЇ≥м€ ≥ ≤м€каталога у список ¬ибран≥ пол€, €к показано на мал. 8.7.  лацн≥ть на кнопц≥ ƒал≥.

 

ћал. 8.7. ¬иб≥р три пол≥в з таблиц≥ –ослини

 

 

6. ќск≥льки пол€ були вибран≥ з дек≥лькох таблиць, майстер запропонуЇ три вар≥анти представленн€ взаЇмозв'€заних даних. «а умовчанн€м записи таблиц≥ –ослини в≥дображаютьс€ в п≥длегл≥й форм≥. ѕри цьому у в≥кн≥ майстра указуЇтьс€ схема можливого розташуванн€ елемент≥в форми.

 

7. ƒл€ прогл€данн€ ≥нших параметр≥в задайте в списку ¬ибер≥ть вид представленн€ даних опц≥ю –ослини внасл≥док чого зм≥нитьс€ зовн≥шн≥й вигл€д форми справа. «вернете увагу на автоматичний виб≥р перемикача ќдиночна форма в нижн≥й зон≥ д≥алогового в≥кна. ўе раз вибер≥ть опц≥ю “ипи ≥ встановите перемикач «в'€зан≥ форми. ” в≥кн≥ зверху будуть показана дв≥ зв'€зан≥ форми. ѕерш н≥ж клацнути на кнопц≥ ƒал≥ вибер≥ть перемикач ѕ≥длегл≥ форми.

 

8. ” наступному в≥кн≥ можна вказати зовн≥шн≥й вигл€д п≥длеглоњ форми Ч стр≥чковий, табличний, зв≥дна таблиц€ або зв≥дна д≥аграма. ¬ибер≥ть стр≥чковий тип ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ƒал≥.

 

9. ” цьому в≥кн≥ надаЇтьс€ можлив≥сть задати необх≥дний стиль. —тиль (в≥н же автоформат) дозвол€Ї вказати базов≥ кольори ≥ шрифти форми, а також р€д ≥нших параметр≥в. «а умовчанн€м використовуЇтьс€ стиль ћ≥жнародний, ≥ ми залишимо його.  лацн≥ть на кнопц≥ ƒал≥ (повн≥ша ≥нформац≥€ про стил≥ приведена в розд≥л≥ 13).

 

10. ” останньому в≥кн≥ привласн≥ть форм≥ ≥ п≥длегл≥й форм≥ ≥мена √лавниЇт≥пи ≥ ѕ≥дрослини в≥дпов≥дно (мал. 8.8).  р≥м того, форму можна в≥дкрити дл€ безпосереднього введенн€ даних або ж в режим≥ конструктора з метою зм≥нити макет форми (часто з'€вл€Їтьс€ потреба в зм≥н≥ форми, створеноњ майстром). «алиште перемикач ¬≥дкрити форму дл€ перегл€ду ≥ введенн€ даних ≥ клацн≥ть на кнопц≥ √отово.

 

ћал. 8.8. ¬каж≥ть головну ≥ п≥длеглу форми, п≥сл€ чого клацн≥ть на кнопц≥ √отово

 

 

” головн≥й форм≥, показан≥й на мал. 8.9, представлен≥ дан≥ таблиц≥ “ипи. ” п≥длегл≥й форм≥ в≥дображаютьс€ записи рослин дл€ типу, €кий був вибраний в головн≥й форм≥.

 

ћал. 8.9. ћайстер створюЇ форму, що в≥дображаЇ ≥мена рослин в п≥длегл≥й форм≥

 

 

як бачите, форми м≥ст€ть елементи управл≥нн€, аналог≥чн≥ елементам таблиць. якщо клацнути на кнопц≥ управл≥нн€ п≥длеглоњ форми Ќовий запис (мал. 8.9)стр≥лка вибору в њњ л≥вому стовпц≥ перем≥ститьс€ на один р€док вгору, з космЇњ на тунбергию. ѕри клацанн≥ на кнопц≥ Ќовий запис на панел≥ управл≥нн€ головноњ форми, виконуваному з метою зм≥нити номер типу, записи в п≥длегл≥й форм≥ оновл€тьс€. як показано на мал. 8.10, тип 2 (рослини, що споживаютьс€) не м≥стить н≥€ких зв'€заних запис≥в про рослини. «акрийте форму.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 530 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2270 - | 2014 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.