Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ортуванн€ та виб≥р даних за допомогою запит≥в
 

 

ћайстер простих запит≥в з усп≥хом можна використовувати дл€ виконанн€ де€ких операц≥й, проте при цьому можливост≥ запит≥в Access розкриваютьс€ не повною м≥рою. ƒл€ отриманн€ б≥льшого ефекту сл≥д звернутис€ до режиму конструктора. як ви знаЇте з розд≥лу 5, ≥снуЇ два формати в≥дображенн€ таблиць Ч режим таблиц≥ ≥ режим конструктора (у останньому в≥дображаЇтьс€ структура таблиц≥). «апити також п≥дтримують цих два режими. ѕрогл€данн€ запиту в режим≥ конструктора дозвол€Ї зм≥нити структуру запиту, вживану при робот≥ в режим≥ таблиц≥.  р≥м того, режим конструктора б≥льше п≥дходить дл€ зм≥ни тих, що ≥снують або створенн€ абсолютно нових запит≥в. Ќаступний розд≥л розд≥лу присв€чений створенню нових запит≥в з нул€ в режим≥ конструктора.

 

 

≤нформац≥€, введена при створенн≥ зв'€зк≥в, використовуЇтьс€ Access дл€ вибору пол€ при п≥дстановц≥ даних ≥з зв'€заноњ таблиц≥. “ому, перш н≥ж створювати запити, бажано спочатку орган≥зувати зв'€зки!

 

 

ƒодаванн€ таблиць ≥ запит≥в

 

Ќасамперед при створенн≥ запиту в режим≥ конструктора сл≥д визначити таблицю або запит, в €к≥й м≥ститимутьс€ необх≥дн≥ дан≥. ќт €к це можна зробити.

 

1. ¬ибер≥ть посиланн€ «апити у в≥кн≥ –ослини: база даних.

 

2. ƒв≥ч≥ клацн≥ть на посиланн≥ —творенн€ запиту в режим≥ конструктора. ¬≥дкриютьс€ новий запит ≥ д≥алогове в≥кно ƒодаванн€ таблиц≥ (мал. 7.9).

 

ћал. 7.9. —творенн€ нового запиту в режим≥ конструктора

 

 

3. Ќа вкладц≥ “аблиц≥ д≥алогового в≥кна ƒодаванн€ таблиц≥ вибер≥ть значенн€ –ослини ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ƒодати. “епер таблиц€ додана в запит.

 

4.  лацн≥ть на кнопц≥ «акрити ≥ прогл€нете запит в режим≥ конструктора (мал. 7.10). ” верхн≥й панел≥ в≥дображаЇтьс€ таблиц€, що м≥стить дан≥ дл€ запиту, а в н≥жней Ч пол€ запиту.

 

ќтже, таблиц€ в запит додана, проте робота на цьому не завершена. ¬ибер≥ть команду ¬≥д>реж≥м таблиц≥ ≥ з'€витьс€ пов≥домленн€ з попередженн€м про те, що дл€ запиту необх≥дно вид≥лити, принаймн≥, одне поле. ≤ншими словами, пол€ дл€ в≥дображенн€ запиту ще не визначен≥. ѕроцес додаванн€ пол≥в описуЇтьс€ в наступному розд≥л≥.

 

ћал. 7.10. “аблиц€ запиту в режим≥ конструктора

 

ƒодаванн€ пол≥в

 

ƒл€ того, щоб отримати дан≥ за допомогою запиту, необх≥дно визначити њх м≥сцезнаходженн€. “аблиц€ була вказана ран≥ше, а зараз займемос€ визначенн€м окремих пол≥в, дл€ чого потр≥бно виконати наступн≥ д≥њ.

 

1. ƒв≥ч≥ клацн≥ть на пол≥ ≤м'€ у таблиц≥ –ослини розташованою у верхн≥й панел≥ в≥кна запиту. ¬ результат≥ поле ≤м'€ буде додано €к перше поле дл€ запиту (див. перший стовпець н≥жней в панел≥ в≥кна запиту).

 

2. ” верхн≥й панел≥ в≥кна запиту клацн≥ть на пол≥ Ћат≥нськоЇ≥м€ таблиц≥ –ослини. “епер перет€гнете це поле вниз ≥ пом≥стите його в другий стовпець нижньоњ панел≥ в≥кна запиту.

 

3.  лацн≥ть на першому р€дку третього стовпц€ в нижн≥й панел≥ в≥кна запиту ≥ вибер≥ть ≥з списку доступних пол≥в, що розкриваЇтьс€, значенн€ ≤м€каталога. ¬≥кно запиту в режим≥ конструктора з трьома вибраними пол€ми показане на мал. 7.11.

 

ћал. 7.11. ¬изначенн€ пол≥в дл€ запиту в режим≥ конструктора

 

 

як бачите, пол€ дл€ запиту можна визначати р≥зними способами. «окрема, це можна зробити уручну, вказавши ≥м'€ пол€ в нижн≥й панел≥ в≥кна запиту. ѕ≥сл€ додаванн€ пол€ в таблиц≥ задаЇтьс€ його ≥м'€ ≥ назва таблиц≥, що м≥стить поле.

 

 

—ортуванн€ результат≥в

 

¬с≥ описан≥ д≥њ в режим≥ конструктора можна виконати ≥ за допомогою майстра. ѕроте режим конструктора волод≥Ї ≥ р€дом ориг≥нальних можливостей. Ќаприклад, при його використанн≥ результати створеного запиту сортуютьс€ по ≥мен≥ в алфав≥тному пор€дку; не Ї проблемою ≥ сортуванн€ по латинському ≥мен≥. –ежим конструктора даЇ можлив≥сть упор€дкувати отримуван≥ результати з урахуванн€м значень одного або дек≥лькох пол≥в.

 

1. ¬ибер≥ть команду ¬игл€д>  онструктор.

 

2.  лацн≥ть на третьому р€дку другого стовпц€ в нижн≥й панел≥ в≥кна запиту. ÷ей р€док, що розташовуЇтьс€ п≥д стовпцем Ћат≥нськоЇ≥м€ називаЇтьс€ —ортуванн€. ¬ результат≥ клацанн€ на осередку з'€витьс€ список, що розкриваЇтьс€.

 

3.  лацн≥ть на значку стр≥лки ≥ вибер≥ть ≥з списку значенн€ «а зб≥льшенн€м.

 

4.  лацн≥ть на кнопц≥ ¬игл€д у л≥в≥й област≥ панел≥ ≥нструмент≥в Access ≥ вибер≥ть опц≥ю –ежим таблиц≥ (мал. 7.12).

 

ћал. 7.12. ¬иб≥р методу сортуванн€ дл€ запиту

 

 

5. «апит отримуЇ т≥ ж дан≥, що ≥ ран≥ше, але тепер вони будуть в≥дсортован≥ по латинських ≥менах. ўе раз клацн≥ть на кнопц≥ ¬игл€д дл€ переходу в режим конструктора.

 

6. ¬≥дм≥ните сортуванн€ вм≥сту стовпц€ Ћат≥нськоЇ≥м€клацнувши на осередку ≥ вибравши в списку, що розкриваЇтьс€, опц≥ю (¬≥дсутн≥й).

 

7. ѕерейд≥ть у верхню область стовпц€ ≤м€каталога ≥ перем≥стите покажчик миш≥ трохи нижче, так щоб в≥н перетворивс€ на направлену вниз стр≥лку.  лацн≥ть л≥вою кнопкою миш≥ дл€ вид≥ленн€ всього стовпц€.

 

8. ”тримуючи кнопку миш≥ натиснутою, перет€гнете стовпець ≤м€каталога вл≥во, щоб в≥н став першим стовпцем запиту.

 

9. ¬становите дл€ стовпц€ ≤м€каталога тип сортуванн€ ѕо убуванню.

 

10. ƒл€ стовпц€ ≤м'€ встановите тип «а зб≥льшенн€м.

 

11. ѕерейд≥ть в режим таблиц≥. як видно з мал. 7.13, вм≥ст стовпц€ ≤м€каталога в≥дсортовано в зворотному алфав≥тному пор€дку, а вм≥ст стовпц€ ≤м'€ Ч в звичайному.

 

ћал. 7.13. —ортуванн€ двох стовпц≥в запиту

 

 

—ортуванн€ даних запит≥в можна зд≥йснювати самими р≥зними способами. «окрема, допускаЇтьс€ сортуванн€ будь-€кого пол€, будь-€к≥й комб≥нац≥њ пол≥в в пор€дку зростанн€ або убуванн€. ѕри збереженн≥ запиту тип сортуванн€ збер≥гаЇтьс€ €к елемент запиту, тому при повторному в≥дкритт≥ запиту указувати його наново не доведетьс€. —ортуванн€ застосовуЇтьс€ з урахуванн€м розташуванн€ стовпц≥в в режим≥ конструктора. як було показано ран≥ше, стовпець у будь-€кий момент можна перет€гнути на нову позиц≥ю.

 

 

якщо в запит≥ не буде визначений тип сортуванн€, Access вибере його самост≥йно. як правило, сортуванн€ проводитьс€ в≥дпов≥дно до вм≥сту першого пол€ першоњ таблиц≥ запиту.

 

 

‘≥льтрац≥€ результат≥в

 

–ежим конструктора дозвол€Ї набудувати ф≥льтр дл€ обробки результат≥в запиту. ¬икористанн€ ф≥льтр≥в Ч дуже ефективний спос≥б сортуванн€ великих об'Їм≥в даних. ѕри налаштуванн≥ ф≥льтру необх≥дно вказати де€к≥ характеристики даних, що обробл€ютьс€ запитом, п≥сл€ чого Access в≥добразить т≥льки в≥дпов≥дн≥ правилам ф≥льтрац≥њ р€дка. ‘≥льтри настроюютьс€ так, €к описуЇтьс€ нижчим.

 

1. ѕерейд≥ть в режим конструктора.

 

2. ” р€дку ”мова в≥дбору першого стовпц€ запиту введ≥ть значенн€ √ородник €к показано на мал. 7.14

 

3. ѕерейд≥ть в режим таблиц≥. як бачите, на екран≥ тепер в≥дображаютьс€ т≥льки р€дки, в €ких поле ≤м€каталога м≥стить значенн€ √ородник (мал. 7.15).

 

ћал. 7.14. ƒодаванн€ ф≥льтру до запиту

 

 

ћал. 7.15. –езультати ф≥льтрац≥њ запиту

 

 

4. ѕерейд≥ть в режим конструктора. ¬вед≥ть значенн€  в≥тникарство у наступному р€дку першого стовпц€, безпосередньо п≥д осередком ф≥льтру.

 

5. ѕеремкнетес€ в режим таблиц≥. “епер в таблиц≥ в≥дображаютьс€ р€дки з ≥менами каталога  в≥тникарство ≥ √ородник. якщо ви введете б≥льш за одну умову ф≥льтрац≥њ в дек≥лькох р€дках нижньоњ панел≥ таблиц≥ запиту, в режим≥ таблиц≥ в≥дображатимутьс€ т≥льки р€дки, в≥дпов≥дн≥ вказаним критер≥€м.

 

6. ѕерейд≥ть в режим конструктора ≥ видалите умову в≥дбору Ђ в≥тникарствої, вид≥ливши його ≥ натиснувши клав≥шу <Delete>.

 

7. ¬вед≥ть значенн€ ƒерев≥й у р€дку ”мова в≥дбору стовпц€ ≤м€каталога розташованою праворуч в≥д р€дка ≥з значенн€м √ородник.

 

8. ѕерейд≥ть в режим таблиц≥. «апит в≥добразить один р€док, в €кому буде вказано значенн€ ƒерев≥й з каталога √ородник. ѕри використанн≥ дек≥лькох ф≥льтр≥в в одному р€дку таблиц≥ конструктора цей р€док в≥дображаЇтьс€ т≥льки у раз≥ в≥дпов≥дност≥ њњ вм≥сту критер≥€м вс≥х вказаних ф≥льтр≥в.

 

9.  лацн≥ть на кнопц≥ «берегти розташованою на панел≥ завдань Access. ¬вед≥ть ‘≥льтррастен≥й €к ≥м'€ запиту, а пот≥м клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

10. «акрийте таблицю запиту.

 

≤нод≥ Access модиф≥куЇ введен≥ критер≥њ ф≥льтрац≥њ. Ќаприклад, при переход≥ в режим конструктора значенн€ Ђƒерев≥йї було пом≥щене в лапки. Ќе варто турбуватис€, оск≥льки таким чином Access лише про€вл€Ї свою турботу про розробника бази даних.

 

” Access прийн€то використовувати спец≥альн≥ вирази, в €ких описуютьс€ умови ≥ критер≥њ ф≥льтрац≥њ (таблиц€. 7.1). ѕовн≥шу ≥нформац≥ю про них можна отримати, звернувшись до дов≥дковоњ системи Access.

 

“аблиц€ 7.1. ¬ирази, п≥дтримуван≥ ф≥льтрами

 

¬ираз

ќпис

 

ЂЅлакитнийї

«наченн€ ЂЅлакитнийї

 

ЂЅлакитнийї or Ђ–ожевийї

јбо ЂЅлакитнийї або Ђ–ожевийї

 

Like ЂЅ*ї

Ѕудь-€ке слово, що починаЇтьс€ з букви ЂЅї. «нак з≥рочки (*) Ч це символ, що означаЇ будь-€ку к≥льк≥сть символ≥в

 

Like ЂЅи??ї

ЂЅ≥йї, ЂЅуйї, ЂЅ≥гї Ч будь-€ке слово з трьох букв, ЂЅї, що починаЇтьс€ з букви. «нак питанн€ в≥дпов≥даЇ одному символу

 

< ЂЌї

ѕеред буквою ЂЌї в алфав≥т≥

 

„ислове значенн€ 333

 

>=333

Ѕ≥льше або р≥вне 333

 

Between 5 and 100

ўонайменше 5, але не б≥льш н≥ж 100

 

#3/5/2000#

ƒата 5 березн€ 2000 р. (застосовуЇтьс€ т≥льки в пол≥ ƒата/час)

 

Not Ђ«еленийї

Ѕудь-€ке ≥нше значенн€, але не Ђ«еленийї

 

In (Ђ«еленийї, Ђ„ервонийї, ЂЅлакитнийї)

«наченн€ Ђ«еленийї, Ђ„ервонийї ЂЅлакитнийї

 

Is Null

ѕоле не м≥стить значенн€

 

Is Not Null

ѕоле м≥стить будь-€ке значенн€ (тобто не порожнЇ)

 

 

ƒодаванн€ другоњ таблиц≥

 

” Access ≥снуЇ можлив≥сть створювати запити, в €к≥ поступають дан≥ з дек≥лькох таблиць. ” наступному приклад≥ створюЇтьс€ запит на отриманн€ даних про вс≥ л≥кувальн≥ рослини з рос≥йських каталог≥в.

 

1. ” в≥кн≥ –ослини: база даних клацн≥ть на посиланн≥ «апити.

 

2.  лацн≥ть на кнопц≥ —творити на панел≥ ≥нструмент≥в.

 

3. ” д≥алоговому в≥кн≥ Ќовий запит вибер≥ть опц≥ю  онструктор ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

4. ” д≥алоговому в≥кн≥ ƒодаванн€ таблиц≥ вибер≥ть таблицю  аталоги ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ƒодати.

 

5. ” цьому ж д≥алоговому в≥кн≥ вибер≥ть таблицю –ослини ≥ клацн≥ть на кнопц≥ ƒодати.

 

6.  лацн≥ть на кнопц≥ «акрити.

 

7. –озташуЇте в≥кна –ослини: база даних ≥ «апит: запит на виб≥рку так, щоб вони не накладалис€ один на одного.

 

8. ¬ибер≥ть посиланн€ “аблиц≥ у в≥кн≥ –ослини: база даних.

 

9. ѕерет€гнете таблицю “ипи з в≥кна –ослини: база даних у верхню панель в≥кна запиту в режим≥ конструктора. “епер до запиту буде додана таблиц€ “ипи€к показано на мал. 7.16. «вернете увагу, що Access автоматично в≥дображаЇ зв'€зки, що ≥снують м≥ж таблиц€ми.

 

ћал. 7.16. ƒек≥лька таблиць у в≥кн≥ створенн€ запиту

 

 

10. ƒодайте в нижню панель запиту пол€ ≤м'€ ≥  рањна з таблиц≥  аталоги, ≤м'€ ≥ Ћат≥нськоЇ≥м€ з таблиц≥ –ослини ≥ ќпис з таблиц≥ “ипи.

 

11. «н≥м≥ть прапорець ¬ив≥д на екран дл€ пол€  рањна.

 

12. ¬каж≥ть значенн€ –ос≥€ €к умова в≥дбору дл€ пол€  рањна.

 

13. ¬каж≥ть значенн€ Ћ≥кувальне €к умова в≥дбору дл€ пол€ ќпис. ѕереконаЇтес€, що обидва значенн€ ф≥льтр≥в знаход€тьс€ в одному р€дку.

 

14. ƒл€ сортуванн€ пол€ ≤м'€ вибер≥ть опц≥ю ѕо зростанню. ќстаннЇ в≥кно розробки запиту показане на мал. 7.17.

 

ћал. 7.17. ¬≥кно дл€ створенн€ складного запиту

 

 

15. ѕерейд≥ть в режим таблиц≥ дл€ прогл€данн€ запиту.

 

16. «бережете запит п≥д ≥м'€м Ћекарстваросси€.

 

17. «акрийте в≥кно запиту.

 

 

—ортуванн€, ф≥льтруванн€ ≥ пошук даних в таблиц€х

 

Ќайпрост≥шим cпособом пошуку потр≥бних запис≥в у таблиц€х Ї сортуванн€ даних. ”пор€дкован≥сть запис≥в дозвол€Ї користувачам перегл€дати та знаходити потр≥бн≥ дан≥, не перегл€даючи вс≥ дан≥.

 

«аписи в таблиц≥, запит≥, форм≥ або зв≥т≥ можна сортувати за одним або к≥лькома пол€ми. ¬иб≥р способу сортуванн€ запис≥в у зв≥т≥ або форм≥ не потребуЇ виконанн€ складних д≥й з≥ структурою.

 

—ортуванн€ за дек≥лькома пол€ми дозвол€Ї пришвидчити процес пошуку потр≥бноњ ≥нформац≥њ та њњ обробку. «б≥льшенн€ к≥лькост≥ пол≥в сортуванн€ маЇ сенс лише до тих п≥р, поки дан≥ в попередн≥х пол€х сортуванн€ не Ї ун≥кальними, тобто повторюютьс€.

 

‘≥льтр зм≥нюЇ дан≥, €к≥ в≥дображаютьс€ у таблиц≥, форм≥ або зв≥т≥, без зм≥ненн€ ≥њ структури. ‘≥льтр можна розгл€дати €к критер≥й або правило, визначене дл€ пол€. ÷ей критер≥й визначаЇ значенн€ пол≥в, €к≥ сл≥д перегл€нути. ” раз≥ застосуванн€ ф≥льтра в≥дображаютьс€ лише т≥ записи, €к≥ м≥ст€ть потр≥бн≥ значенн€. –ешта запис≥в приховуЇтьс€ до видаленн€ ф≥льтра.

 

“ипи ф≥льтр≥в:

 

Ј загальн≥ ф≥льтри;

 

Ј ф≥льтр на основ≥ вид≥леного фрагмента;

 

Ј ф≥льтруванн€ за формою:

 

Ј розширен≥ ф≥льтри.

 

«агальн≥ ф≥льтри доступн≥ €к команди контекстного меню, тому не потр≥бно витрачати час на побудову правильних критер≥њв ф≥льтра. ўоб отримати доступ до цих команд, сл≥д клацнути правою кнопкою миш≥ поле, €ке потр≥бно в≥дф≥льтрувати.

 

Ќаприклад, створено базу даних ≥з використанн€м одного з нових шаблон≥в, наданих у програм≥ Microsoft Office Access 2007 - ”крањнська верс≥€. ”€в≥мо, що це база даних контакт≥в ≥ до нењ ≥мпортовано контактн≥ дан≥ ≥з програми Microsoft Office Outlook 2007 - ”крањнська верс≥€. ” певний момент ц€ база буде м≥стити таку к≥льк≥сть даних, що дл€ пошуку певного запису буде недостатньо просто перегл€нути њњ.

 

≤снуЇ чотири способи знайти певний запис:

ѕерех≥д ѕерех≥д Ч це перем≥щенн€ серед запис≥в, зазвичай по черз≥, у таблиц≥ або поданн≥.

 

ѕрим≥тка ѕоданн€ Ч це обТЇкт бази даних, що в≥дображаЇ дан≥, €к≥ збер≥гаютьс€ в таблиц€х. ѕоданн€ми можуть бути форми, запити або зв≥ти.

ѕошук ѕошук Ч це визначенн€ критер≥њв (умов пошуку) ≥ оператор≥в пор≥вн€нн€ (таких €к Ђдор≥внюЇї або Ђм≥ститьї) ≥ перегл€д запис≥в, €к≥ в≥дпов≥дають указаним умовам. «аписи, €к≥ в≥дпов≥дають умовам, вид≥л€ютьс€, а дан≥, €к≥ не в≥дпов≥дають умовам, не вид≥л€ютьс€.

‘≥льтруванн€ ѕод≥бно до пошуку, ф≥льтруванн€ також передбачаЇ визначенн€ критер≥њв ≥ оператор≥в пор≥вн€нн€. Ќа в≥дм≥ну в≥д пошуку, ф≥льтруванн€ лише визначаЇ, €к≥ записи потр≥бно в≥дображати. ‘≥льтр можна ув≥мкнути або вимкнути дл€ прост≥шого переключенн€ м≥ж в≥дф≥льтрованим ≥ нев≥дф≥льтрованим поданн€ми тих самих даних.

«апит «апити Ї дуже потужним ≥ гнучким способом пошуку певних

запис≥в. «апит даЇ змогу виконувати настроюваний пошук, застосовувати настроюван≥ ф≥льтри та сортувати записи. «апити можна збер≥гати та використовувати знову, њх можна використовувати дл€ створенн€ форм ≥

зв≥т≥в.

 

”с≥ шаблони Office Access 2007 м≥ст€ть запити, €к≥ можна одразу використовувати. ћожна побудувати власний запит дл€ в≥дображенн€ лише потр≥бних запис≥в ≥ дл€ в≥дпов≥д≥ на певн≥ питанн€.

 

” ц≥й статт≥ описан≥ методи переходу, пошуку та ф≥льтруванн€ даних. ÷€ статт€ також надаЇ приклад використанн€ запиту дл€ пошуку певних запис≥в ≥ м≥стить посиланн€ на ≥нш≥ статт≥ дов≥дки дл€ отриманн€ додаткових в≥домостей про використанн€ запит≥в.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2365 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2086 - | 1940 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.072 с.