Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—творенн€ елемент≥в керуванн€ дл€ пошуку даних у формах
 

 

ѕ≥д час введенн€ даних у формах часто швидше й легше вибрати значенн€ з≥ списку, н≥ж памТ€тати значенн€, €ке сл≥д ввести. —писок вар≥ант≥в також даЇ змогу забезпечити в≥дпов≥дн≥сть значенн€, €ке вводитьс€ в пол≥. ≈лемент керуванн€ списком можна п≥дключати до на€вних даних, або в≥н може в≥дображати ф≥ксован≥ значенн€, введен≥ п≥д час створенн€ елемента керуванн€. ” ц≥й статт≥ описано елементи керуванн€ списками, доступн≥ в програм≥ Microsoft Office Access 2007 - ”крањнська верс≥€, њх створенн€ та настроюванн€.

¬ибер≥ть д≥ю

¬≥домост≥ про типи елемент≥в керуванн€ списком

—творенн€ списку або пол€ з≥ списком за допомогою майстра

—творенн€ списку або пол€ з≥ списком за допомогою додаванн€ пол€ п≥дстановки до форми

—творенн€ списку або пол€ з≥ списком без використанн€ майстра

–едагуванн€ списку значень, коли форма в≥дкрита в поданн≥ форми

Ќастроюванн€ списку або пол€ з≥ списком

¬≥домост≥ про типи елемент≥в керуванн€ списком

 

ѕрограма Office Access 2007 м≥стить два елементи керуванн€ списком Ч список ≥ поле з≥ списком.

 

—писок ≈лемент керуванн€ списком в≥дображаЇ список значень або вар≥ант≥в. —писок м≥стить р€дки даних ≥ звичайно маЇ такий розм≥р, щоб завжди в≥дображалис€ к≥лька р€дк≥в. –€дки можуть мати один або к≥лька стовпц≥в, €к≥ в≥дображаютьс€ ≥з заголовками або без них. якщо список м≥стить к≥лька р€дк≥в, €к≥ можуть в≥дображатис€ в елемент≥ керуванн€, програма Access в≥дображаЇ в елемент≥ керуванн€ смугу прокручуванн€.  ористувач обмежений вар≥антами з≥ списку Ч не можна ввести значенн€ в список.

 

ѕоле з≥ списком ≈лемент керуванн€ полем з≥ списком надаЇ б≥льш компактний спос≥б представленн€ списку вар≥ант≥в; цей список приховуЇтьс€, доки не натиснути стр≥лку розкривного списку. ѕоле з≥ списком даЇ змогу вводити значенн€, в≥дсутнЇ в списку. “аким чином елемент керуванн€ полем з≥ списком поЇднуЇ функц≥њ текстового пол€ й списку.

 

 

Ќатисн≥ть стр≥лку, щоб в≥добразити розкривний список.

¬ибер≥ть параметр у розкривному списку.

 

—писки й пол€ з≥ списком можуть бути приЇднаними або

в≥льними

елементами керуванн€. «а допомогою цих елемент≥в керуванн€ можна п≥дставл€ти значенн€ з ф≥ксованого списку, €кий вводитьс€ самост≥йно, або п≥дставл€ти значенн€ з таблиц≥ чи запиту. ƒл€ створенн€ приЇднаного списку або пол€ з≥ списком, €кий п≥дставл€Ї значенн€ з таблиц≥ чи запиту, переконайтес€, що форма створена на основ≥ джерела запис≥в, €ке м≥стить

поле зовн≥шнього ключа або

поле п≥дстановки. ÷е надаЇ можлив≥сть

створювати звТ€зки, потр≥бн≥ дл€ звТ€зуванн€ даних у списку або пол≥ з≥ списком до даних у форм≥.

 

Ќа початок стор≥нки

—творенн€ списку або пол€ з≥ списком за допомогою майстра

 лацн≥ть правою кнопкою миш≥ форму в област≥ переход≥в ≥ вибер≥ть пункт  онструктор.

 

ѕрим≥тка ÷€ процедура передбачаЇ, що форму приЇднано до таблиц≥ або запиту. ƒе€к≥ кроки не буде застосовано, €кщо форма в≥льна. ўоб визначити, чи Ї форма приЇднаною до таблиц≥ або запиту, натисн≥ть клав≥шу F4, щоб в≥добразити аркуш властивостей. Ќа вкладц≥ ƒан≥ аркуша властивостей поле властивост≥ ƒжерело запис≥в в≥дображаЇ таблицю або запит, до €ких приЇднано форму.

Ќа вкладц≥  онструктор у груп≥ ≈лементи керуванн€ переконайтес€, що встановлено прапорець ћайстри елемент≥в керуванн€.

 

 

¬ибер≥ть знар€дд€ —писок або ѕоле з≥ списком.

” форм≥ клацн≥ть м≥сце, де потр≥бно вставити список або поле з≥ списком.

 

«алежно в≥д вибору, запускаЇтьс€ майстер списк≥в або майстер пол≥в з≥ списком.

 оли майстер в≥дображаЇ запит про спос≥б отримуванн€ значень дл€ елемента керуванн€, виконайте одну з таких д≥й:

якщо потр≥бно в≥добразити поточн≥ дан≥ з джерела запис≥в, вибер≥ть параметр —писок/поле з≥ списком маЇ шукати значенн€ в таблиц≥ або зв≥т≥.

якщо потр≥бно в≥дображати ф≥ксований список значень, €кий р≥дко зм≥нюЇтьс€, вибер≥ть параметр я введу потр≥бн≥ значенн€ самост≥йно.

якщо потр≥бно, щоб елемент керуванн€ виконував пошук, а не був засобом введенн€ даних, вибер≥ть параметр Ўукати запис у форм≥ на основ≥ значенн€, вибраного мною у списку/пол≥ з≥ списком. ” такому раз≥ створюЇтьс€ в≥льний елемент керуванн€ з вбудованим макросом, €кий виконуЇ пошук на основ≥ значенн€, введеного користувачем.

¬иконайте вказ≥вки дл€ визначенн€ способу в≥дображенн€ значень.

якщо на перш≥й стор≥нц≥ майстра було вибрано один ≥з перших двох параметр≥в, майстер в≥дображаЇ запит про д≥њ застосунку Access п≥д час вибору значенн€. ¬иконайте одну з таких д≥й:

ўоб створити в≥льний елемент керуванн€, вибер≥ть параметр

«апамТ€тати значенн€ дл€ подальшого використанн€. ÷е означаЇ, що програма Access збер≥гаЇ вибране значенн€, доки користувач його не зм≥нюЇ або доки не буде закрито форму, але значенн€ до таблиц≥ не записуватиметьс€.

ўоб створити приЇднаний елемент керуванн€, вибер≥ть параметр

«берегти значенн€ в цьому пол≥, а пот≥м вибер≥ть поле, до €кого потр≥бно приЇднати елемент керуванн€.

Ќатисн≥ть кнопку ƒал≥ та введ≥ть п≥дпис елемента керуванн€. ÷ей п≥дпис в≥дображатиметьс€ поруч з елементом керуванн€.

Ќатисн≥ть кнопку √отово.

 

Ќа початок стор≥нки

—творенн€ списку або пол€ з≥ списком за допомогою додаванн€ пол€ п≥дстановки до форми

 

ѕриЇднаний список або поле з≥ списком можна створити за допомогою додаванн€ пол€ п≥дстановки до форми.

—твор≥ть поле п≥дстановки в таблиц≥. —творене поле п≥дстановки може м≥стити одне або к≥лька значень.

 

ƒл€ отриманн€ додаткових в≥домостей про створенн€ пол≥в п≥дстановки див. статтю ƒодаванн€ та зм≥ненн€ пол€ п≥дстановки, в €кому дозволено збереженн€ к≥лькох значень.

¬иконайте одну з таких д≥й:

—твор≥ть нову форму на основ≥ джерела запис≥в ≥з полем п≥дстановки. Ќаприклад, в област≥ переход≥в вибер≥ть таблицю або запит ≥з полем п≥дстановки, а пот≥м на вкладц≥ —творенн€ в груп≥ ‘орми вибер≥ть елемент ‘орма.

 

ѕрограма Access автоматично створюЇ поле з≥ списком дл€ пол€ п≥дстановки.

ƒодайте список або поле з≥ списком до форми:

” поданн≥ конструктора в≥дкрийте форму на основ≥ джерела запис≥в ≥з полем п≥дстановки.

якщо область —писок пол≥в не в≥дображаЇтьс€, натисн≥ть сполученн€ клав≥ш ALT+F8.

 лацн≥ть дв≥ч≥ поле п≥дстановки або перет€гн≥ть поле п≥дстановки з област≥ —писок пол≥в до форми. ѕрограма Access автоматично створюЇ поле з≥ списком, приЇднане до пол€.

 

ѕорада ўоб перетворити поле з≥ списком на список (або навпаки), клацн≥ть правою кнопкою миш≥ елемент керуванн€, вибер≥ть у контекстному меню пункт ѕеретворити елемент на, а пот≥м вибер≥ть потр≥бний елемент керуванн€.

 

Ќа початок стор≥нки

—творенн€ списку або пол€ з≥ списком без використанн€ майстра

 

ѕ≥д час створенн€ списку або пол€ з≥ списком без використанн€ майстра багато властивостей елемента керуванн€ потр≥бно настроювати самост≥йно. ўоб отримати б≥льше в≥домостей про певну властив≥сть, вибер≥ть в≥дпов≥дне поле властивост≥ й натисн≥ть клав≥шу F1.

¬≥дкрийте форму в поданн≥ конструктора.

Ќа вкладц≥  онструктор у груп≥ ≈лементи керуванн€ переконайтес€, що зн€то прапорець ћайстри елемент≥в керуванн€.

 

 

¬ибер≥ть знар€дд€ —писок або ѕоле з≥ списком.

 лацн≥ть один раз всередин≥ форми, щоб створити елемент керуванн€ з розм≥рами за промовчанн€м, або клацн≥ть ≥ перет€гн≥ть вказ≥вник, щоб настроњти потр≥бний розм≥р елемента керуванн€.

¬ид≥ливши елемент керуванн€, натисн≥ть клав≥шу F4, щоб в≥дкрити аркуш властивостей.

Ќастройте властивост≥ “ип джерела р€дк≥в ≥ ƒжерело р€дк≥в зг≥дно з нижченаведеною таблицею.ќперац≥€ Ќастроюванн€ властивост≥ Ђ“ип джерела елемента р€дк≥вї: Ќастроюванн€ властивост≥ Ђƒжерело р€дк≥вї:

¬≥дображенн€ значенн€ з таблиц≥ чи запиту або результат≥в SQL-оператора “аблиц€/запит

” розкривному списку вибер≥ть таблицю або запит з≥ значенн€ми, €к≥ мають в≥дображатис€ у списку або пол≥ з≥ списком.

 

- або -

 

¬вед≥ть SQL-оператор.

 

- або -

 

Ќа вкладц≥ ƒан≥ аркуша властивостей натисн≥ть кнопку, щоб в≥дкрити побудовник запит≥в. ƒл€ отриманн€ додаткових в≥домостей про побудову запиту див. статтю —творенн€ простого запиту на виб≥рку.

¬≥дображенн€ ф≥ксованого списку значень —писок значень

¬вед≥ть список ф≥ксованих значень, в≥докремлених крапкою з комою (;). Ќаприклад, п≥вн≥ч;п≥вдень;сх≥д;зах≥д

 

- або -

 

Ќа вкладц≥ ƒан≥ аркуша властивостей натисн≥ть кнопку, щоб в≥дкрити д≥алогове в≥кно «м≥ненн€ елемент≥в списку, а пот≥м введ≥ть елементи в окрем≥ р€дки.

¬≥дображенн€ списку пол≥в ≥з таблиц≥ або запиту —писок пол≥в ” розкривному списку вибер≥ть таблицю або запит з ≥менами пол≥в, €к≥ мають в≥дображатис€ у списку або пол≥ з≥ списком.

 

якщо потр≥бно, щоб в елемент≥ керуванн€ в≥дображалос€ к≥лька стовпц≥в, клацн≥ть поле властивост≥  ≥льк≥сть стовпц≥в ≥ введ≥ть потр≥бну к≥льк≥сть стовпц≥в. ¬станов≥ть потр≥бне значенн€ властивост≥ Ўирина стовпц≥в, щоб настроњти ширину стовпц≥в. ƒл€ отриманн€ додаткових в≥домостей про кожну властив≥сть перем≥ст≥ть курсор до пол€ властивост≥ й натисн≥ть клав≥шу F1.

якщо потр≥бно збер≥гати вибране значенн€ в програм≥ Access, клацн≥ть поле властивост≥ ƒжерело елемента керуванн€ та вибер≥ть поле, до €кого потр≥бно приЇднати список або поле з≥ списком.

 

Ќа початок стор≥нки

–едагуванн€ списку значень, коли форма в≥дкрита в поданн≥ форми

 

якщо властив≥сть “ип джерела р€дк≥в списку або пол€ з≥ списком маЇ значенн€ —писок значень, список значень можна редагувати, коли форма в≥дкрита в поданн≥ форми Ч тобто не потр≥бно переходити до режиму конструктора або режиму розм≥чуванн€, в≥дкривати аркуш властивостей ≥ редагувати властив≥сть ƒжерело р€дк≥в елемента керуванн€ кожного разу, коли потр≥бно внести зм≥ни у список.

 

ѕрим≥тка ўоб редагувати список значень, властив≥сть ¬≥дображати зм≥ни списку значень списку або пол€ з≥ списком маЇ м≥стити значенн€ “ак.

–едагуванн€ списку значень у поданн≥ форми

 

якщо перем≥стити курсор до списку або пол€ з≥ списком (дл€ цього потр≥бно клацнути це поле або натиснути клав≥шу TAB), п≥д списком в≥дображаЇтьс€ кнопка.

 

 

Ќатисн≥ть кнопку, щоб в≥дкрити д≥алогове в≥кно «м≥ненн€ елемент≥в списку.

¬нес≥ть зм≥ни до елемент≥в списку, записуючи кожний елемент в окремому р€дку.

ўоб вибрати значенн€ за промовчанн€м дл€ нових запис≥в, натисн≥ть стр≥лку розкривного списку в пол≥ «наченн€ за промовчанн€м, а пот≥м вибер≥ть потр≥бне значенн€.

Ќатисн≥ть кнопку ќ .

«аборона редагуванн€ списку значень у поданн≥ форми

 лацн≥ть правою кнопкою миш≥ форму в област≥ переход≥в, а пот≥м вибер≥ть пункт  онструктор або –ежим розм≥чуванн€.

¬ид≥л≥ть елемент керуванн€ й натисн≥ть клав≥шу F4, щоб в≥добразити аркуш властивостей.

Ќа вкладц≥ ƒан≥ аркуша властивостей встанов≥ть дл€ властивост≥ ¬≥дображати зм≥ни списку значень значенн€ Ќ≥.

Ќатисн≥ть кнопку Microsoft Office ≥ вибер≥ть пункт «берегти або натисн≥ть клав≥ш≥ CTRL+S.

¬изначенн€ ≥ншоњ форми дл€ редагуванн€ списку значень

 

«а промовчанн€м програма Office Access 2007 надаЇ вбудовану форму дл€ редагуванн€ списку значень. якщо дл€ цього потр≥бно використати ≥ншу форму, њњ ≥мТ€ можна ввести в пол≥ властивост≥ ‘орма редагуванн€ елемент≥в списку таким чином:

 лацн≥ть правою кнопкою миш≥ форму в област≥ переход≥в, а пот≥м вибер≥ть у контекстному меню пункт  онструктор або –ежим розм≥чуванн€.

¬ид≥л≥ть елемент керуванн€ й натисн≥ть клав≥шу F4, щоб в≥добразити аркуш властивостей.

Ќа вкладц≥ ƒан≥ аркуша властивостей натисн≥ть стр≥лку розкривного списку в пол≥ властивост≥ ‘орма редагуванн€ елемент≥в списку.

¬ибер≥ть форму, €ку потр≥бно використати дл€ редагуванн€ списку значень.

Ќатисн≥ть кнопку Microsoft Office ≥ вибер≥ть пункт «берегти або натисн≥ть клав≥ш≥ CTRL+S.

 

Ќа початок стор≥нки

Ќастроюванн€ списку або пол€ з≥ списком

 

 оли форма в≥дкрита в поданн≥ конструктора, переконайтес€, що список або поле з≥ списком вид≥лено, а пот≥м натисн≥ть клав≥шу F4, щоб в≥дкрити аркуш властивостей елемента керуванн€. ¬иконайте одну з таких д≥й:

«м≥ненн€ пор€дку сортуванн€ у списку або пол≥ з≥ списком якщо дл€ створенн€ списку або пол€ з≥ списком використовувавс€ майстер, програма Access автоматично сортуЇ р€дки списку за першим видимим стовпцем. якщо потр≥бно визначити ≥нший пор€док сортуванн€ або €кщо властив≥сть ƒжерело р€дк≥в елемента керуванн€ м≥стить збережений запит, виконайте так≥ д≥њ:

¬≥дкрийте вкладку ƒан≥, а пот≥м вибер≥ть поле властивост≥ ƒжерело запис≥в.

Ќа вкладц≥ ƒан≥ аркуша властивостей натисн≥ть кнопку, щоб в≥дкрити побудовник запит≥в.

” р€дку —ортуванн€ стовпц€, €кий потр≥бно в≥дсортувати, визначте потр≥бний пор€док сортуванн€.

ѕриЇднанн€ стовпц€ з≥ списку або пол€ з≥ списком

 

” пол≥ властивост≥ ѕриЇднаний стовпець списку або пол€ з≥ списком визначте число, €ке в≥дпов≥даЇ положенню стовпц€ у списку або пол≥ з≥ списком. Ќаприклад, введ≥ть 1, щоб приЇднати перший стовпець списку чи пол€ з≥ списком до базового пол€, визначеного у властивост≥ ƒжерело елемента керуванн€. ѕ≥д час обчисленн€ к≥лькост≥ стовпц≥в сл≥д включати прихован≥ стовпц≥.

 

якщо властив≥сть ѕриЇднаний стовпець маЇ значенн€ 0, програма Access збер≥гаЇ ≥ндекс списку зам≥сть значенн€ одного з≥ стовпц≥в. ÷е корисно, €кщо потр≥бно зберегти посл≥довн≥сть чисел зам≥сть значенн€ списку.

ѕриховуванн€ стовпц€ у списку або пол≥ з≥ списком у форм≥

” пол≥ властивост≥ Ўирина стовпц≥в введ≥ть 0, €кщо потр≥бно приховати цей стовпець (стовпц≥).

 

Ќаприклад, Ї поле з≥ списком ≥з двома приЇднаними стовпц€ми, де стовпець Ђ≤дентиф≥катор постачальникаї маЇ ширину 1 см, а стовпець Ђ≤мТ€ постачальникаї Ч 5 см. —товпець Ђ≤дентиф≥катор постачальникаї Ч це перший стовпець списку, тому властив≥сть Ўирина стовпц≥в маЇ значенн€ 1;2. ўоб приховати стовпець Ђ≤дентиф≥катор постачальникаї, встанов≥ть дл€ властивост≥ Ўирина стовпц≥в значенн€ 0;2. —товпець Ђ≤дентиф≥катор постачальникаї все одно може бути приЇднаним стовпцем, нав≥ть €кщо його приховано.

 

ѕрим≥тка ” пол≥ з≥ списком перший видимий стовпець в≥дображаЇтьс€ в текстов≥й област≥ пол€ з≥ списком, коли список не в≥дображаЇтьс€. Ќаприклад, у попередньому приклад≥ в≥дображатиметьс€ стовпець Ђ≤мТ€ постачальникаї, оск≥льки стовпець Ђ≤дентиф≥катор постачальникаї приховано. якби стовпець Ђ≤дентиф≥катор постачальникаї не було приховано, в≥н би в≥дображавс€ зам≥сть стовпц€ Ђ≤мТ€ постачальникаї.

ƒодаванн€ заголовк≥в стовпц≥в до пол€ з≥ списком у форм≥

ўоб в≥добразити заголовки стовпц≥в, вибер≥ть значенн€ “ак дл€ властивост≥ «аголовки стовпц≥в. «аголовки в пол€х з≥ списками в≥дображаютьс€, лише €кщо в≥дкрито список.

 

якщо поле з≥ списком або список створен≥ на основ≥ джерела запис≥в, програма Access використовуЇ ≥мена пол≥в джерела запис≥в €к заголовки стовпц≥в. якщо поле з≥ списком або список створен≥ на основ≥ ф≥ксованого списку значень, програма Access використовуЇ перш≥ n елемент≥в даних з≥ списку значень (властив≥сть ƒжерело р€дк≥в) €к заголовки стовпц≥в, де n Ч це число, встановлене у властивост≥  ≥льк≥сть стовпц≥в.

¬имкненн€ засобу заповненн€ п≥д час введенн€ дл€ пол€ з≥ списком у форм≥

” пол≥ властивост≥ јвторозгортанн€ вибер≥ть значенн€ Ќ≥.

 

якщо властив≥сть јвторозгортанн€ маЇ значенн€ Ќ≥, сл≥д вибрати значенн€ з≥ списку або ввести повне значенн€.

Ќастроюванн€ ширини списку в пол≥ з≥ списком у форм≥

” пол≥ властивост≥ Ўирина списку введ≥ть потр≥бне значенн€ ширини, використовуючи поточн≥ одиниц≥ вим≥рюванн€ (настроюЇтьс€ на панел≥ керуванн€ Windows). ўоб використовувати одиниц≥ вим≥рюванн€, в≥дм≥нн≥ в≥д одиниць вим≥рюванн€ за промовчанн€м, додайте показник одиниц≥ вим≥рюванн€. Ќаприклад, введ≥ть 2 см. ѕереконайтес€, що дл€ смуги прокручуванн€ залишилос€ достатньо м≥сц€.

 

ќбласть списку пол€ з≥ списком може бути ширшою за область тексту, але н≥коли не може бути вужчою. ѕараметр за промовчанн€м (јвтоматично) настроюЇ однакову ширину списку й текстового пол€ в пол≥ з≥ списком.

Ќастроюванн€ максимальноњ к≥лькост≥ р€дк≥в дл€ в≥дображенн€ в пол≥ з≥ списком у форм≥

¬вед≥ть число в пол≥ властивост≥ –€дки списку.

 

якщо д≥йсна к≥льк≥сть р€дк≥в б≥льша за число, визначене в пол≥ властивост≥ –€дки списку, у пол≥ з≥ списком в≥дображаЇтьс€ вертикальна смуга прокручуванн€.

Ќастроюванн€ введенн€ лише елемент≥в з област≥ списку в пол≥ з≥ списком у форм≥

¬ибер≥ть значенн€ “ак у пол≥ властивост≥ ќбмежити списком.

 

ѕрим≥тки

якщо перший стовпець, €кий в≥дображаЇтьс€ в пол≥ з≥ списком, не Ї приЇднаним, програма Access визначаЇ обмеженн€ за списком, нав≥ть €кщо властив≥сть ќбмежити списком маЇ значенн€ Ќ≥.

якщо властив≥сть ќбмежити списком маЇ значенн€ Ќ≥ ≥ вводитьс€ запис, в≥дсутн≥й у списку, а поле з≥ списком Ї приЇднаним, запис збер≥гаЇтьс€ в базовому пол≥, але не додаЇтьс€ до списку. ўоб додати нов≥ записи до списку, використайте властив≥сть ¬≥дсутн≥сть у списку ≥ под≥ю Ќе у списку.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 774 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2173 - | 1989 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.036 с.