Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕанел≥ ≥нструмент≥в: стандартна ≥ форматуванн€
 

 нопки панелей ≥нструмент≥в дозвол€ють швидше вибрати команду, оск≥льки дл€ њх використанн€ не треба в≥дкривати багатоступ≥нчаст≥ меню. ” в≥кн≥ додатка Office 2003 можна розташувати р≥зн≥ панел≥ ≥нструмент≥в: —тандартна (Standard), ‘орматуванн€ (Formatting), ћалюванн€ (Drawing) ≥ так дал≥

 нопки панел≥ ≥нструмент≥в п≥д≥бран≥ з певноњ тематики, наприклад, на панел≥ ≥нструмент≥в —тандартна (Standard), частина кнопок дублюЇ команди з меню ‘айл (File) ≥ ѕравка (Edit)на панел≥ ≥нструмент≥в ‘орматуванн€ Ч форматуванн€ шрифт≥в, вир≥внюванн€ тексту ≥ так дал≥ јби побачити назву кнопки на панел≥ ≥нструмент≥в, затримаЇте покажчик миш≥ на потр≥бн≥й кнопц≥, поки не в≥дображуватиметьс€ њњ назва. як добавить/удалить кнопку на панель ≥нструмент≥в, в≥дображувати п≥дказку, показано нижче в ц≥й глав≥.

 

¬≥дображенн€ ≥ налаштуванн€ панелей ≥нструмент≥в

 

 

¬≥дображувати у в≥кн≥ додатка т≥ панел≥ ≥нструмент≥в, з €кими ви не працюватимете, недоц≥льно, оск≥льки вони зменшують робочу площу в≥кна.

ѕанель ≥нструмент≥в можна розташувати у вигл€д≥ смуги нижче за головне меню або уздовж краю в≥кна програми. “ака панель ≥нструмент≥в називаЇтьс€ закр≥пленою. Ќаприклад, на мал. 2.2 панелей ≥нструмент≥в ≥ головне меню пом≥щено в середин≥ в≥кна. ѕанель ≥нструмент≥в, не прив'€зана до краю в≥кна програми, називаЇтьс€ перем≥щуваною. ѓњ форму можна м≥н€ти, зрушуючи один з кордон≥в панел≥ при кнопц≥ миш≥, що натискуЇ. ѕодв≥йне клацанн€ р€дка заголовка перем≥щуваноњ панел≥ ≥нструмент≥в розм≥щуЇ панель у вигл€д≥ р€дка у верхн≥й частин≥ в≥кна.

ƒл€ зб≥льшенн€ робочого пол€ в≥кна панел≥ ≥нструмент≥в —тандартна (Standard) ≥ ‘орматуванн€ (Formatting) можна розташувати в один р€док. ѕри цьому скоротитьс€ к≥льк≥сть кнопок, що в≥дображуютьс€ на цих панел€х ≥нструмент≥в. ƒл€ вибору вар≥анту розташуванн€ цих панелей ≥нструмент≥в натискуйте украй праву кнопку ≥ вибер≥ть потр≥бну команду: ¬≥дображувати кнопки на двох р€дках (Show Buttons on Two Rows) або ¬≥дображувати кнопки на одн≥й стоц≥ (Show Buttons on One Rows) (мал. 2.6).

 

ћал. 2.6 Ќалаштуванн€ в≥дображенн€ панел≥ ≥нструмент≥в

 

≤нший вар≥ант в≥дображенн€ панелей ≥нструмент≥в —тандартна ≥ ‘орматуванн€ у два р€дки: вибер≥ть команду Ќалаштуванн€ (Customize) у меню —ерв≥с (Tools) в≥дкрийте вкладку ѕараметри (Options) ≥ снимите/установите прапорець —тандартна панель ≥ панель форматуванн€ в одному р€дку (Show Standard and Formatting toolbars on two rows) (мал. 2.9). «а умовчанн€м панель ≥нструмент≥в ‘орматуванн€ розташовуЇтьс€ у в≥кн≥ Microsoft Word нижче за панель —тандартна.

 

ƒобавлен≥Ї/удален≥Ї кнопок на панель ≥нструмент≥в

 

 

якщо кнопка, що ц≥кавить вас, в≥дсутн€ на панел≥ ≥нструмент≥в, то натискуйте останню кнопку ѕараметри панелей ≥нструмент≥в (Toolbar Options).

Ќа екран≥ з'€витьс€-команда ƒодати або видалити кнопки (Add or Remove Buttons)що дозвол€Ї показати список можливих кнопок, пор€д з €кими можна встановити або (зн€ти) прапорц≥, що забезпечують в≥дображенн€ (видаленн€) кнопки на панел≥ ≥нструмент≥в.

≤нший спос≥б додати кнопку на панель ≥нструмент≥в: вибер≥ть в меню —ерв≥с (Tools) пункт Ќалаштуванн€ (Customize) ≥ в≥дкрийте вкладку  оманди (Commands) (мал. 2.7). Ќа н≥й показаний список команд, що вход€ть у вибрану категор≥ю. ѕерет€гнете кнопку, що ц≥кавить вас, ≥з списку  оманди (Commands) на будь-€ку панель ≥нструмент≥в. јби побачити ≥нш≥ команди, вибер≥ть новий елемент в списку  атегор≥њ (Categories). ƒл€ видаленн€ кнопки з панел≥ ≥нструмент≥в сл≥д перет€гнути у в≥кно документа при клав≥ш≥ Alt, що натискуЇ.

 

ћал. 2.7 ƒ≥алогове в≥кно, використовуване дл€ додаванн€ кнопок але; панель ≥нструмент≥в

 

 

—в≥дом≥сть панел≥ ≥нструмент≥в

 

 

якщо необх≥дна вам панель ≥нструмент≥в в≥дсутн€ в списку, що в≥дображуЇтьс€ п≥сл€ вибору команди ѕанел≥ ≥нструмент≥в (Toolbars) у меню ¬игл€д (View) то вибер≥ть в меню —ерв≥с (Tools) команду Ќалаштуванн€ (Customize) перейд≥ть на вкладку ѕанел≥ ≥нструмент≥в (Toolbars) ≥ встановите прапорець дл€ необх≥дноњ панел≥ ≥нструмент≥в (мал. 2.8). ѕризначенн€ кнопок в прав≥й частин≥ д≥алогового в≥кна:

 

—творити (New) Ч дозвол€Ї створити нову, незаповнену панель ≥нструмент≥в ≥ пом≥стити не њњ кнопки.

ѕерейменувати (Rename) Ч даЇ можлив≥сть дати нове ≥м'€ панел≥ ≥нструмент≥в, створеноњ користувачем.

¬идалити (Delete) Ч видал€Ї панель ≥нструмент≥в, створену користувачем.

—киданн€ (Reset) Ч в≥дм≥н€Ї вс≥ внесен≥ зм≥ни ≥ в≥дновлюЇ первинн≥ параметри панел≥ ≥нструмент≥в.

 

 

ћал. 2.8 —писок доступних панелей ≥нструмент≥в

 

 

ѕараметри в≥дображенн€ меню на екран≥

 

 

 ожна нова верс≥€ Microsoft Office надаЇ користувачев≥ додатков≥ можливост≥ ≥, €к насл≥док, зб≥льшуЇтьс€, к≥льк≥сть команд в меню.

“аке меню називають ≥нтелектуальним. јби побачити повний список команд, клацн≥ть по подв≥йн≥й стр≥лц≥ в нижн≥й частин≥ меню або потримаЇте дек≥лька секунд меню в≥дкритим. ѕ≥сл€ вибору прихованоњ команди вона в≥дпов≥дно до правил технолог≥њ IntelliSenseЃ де€кий час в≥дображуватиметьс€ в меню. якщо ц≥Їю командою надал≥ не користуватис€, то вона знов зникне.

«а бажанн€, ви можете в≥дображувати на екран≥ вс≥ пункти меню. ƒл€ цього вибер≥ть команду Ќалаштуванн€ (Customize) у меню —ерв≥с (Tools) в≥дкрийте вкладку ѕараметри (Options) ≥ в розд≥л≥ ћеню, що набудовуютьс€, ≥ панел≥ ≥нструмент≥в (Personalized Menus and Toolbars) ≥ встановите прапорець «авжди показувати повн≥ меню (Always show full menus) (мал. 2.9).

 

ћал. 2.9 Ќалаштуванн€ меню ≥ панелей ≥нструмент≥в

 

”становкою прапорц≥в на ц≥й вкладц≥ можна включити висв≥ченн€ п≥дказок ≥ поЇднанн€ клав≥ш, задати в≥дображенн€ панелей ≥нструмент≥в з кнопками зб≥льшеного розм≥ру, що полегшить роботу з ними.  ол≥р спливаючих п≥дказок не можна зм≥нити.

–езультати, отриман≥ п≥сл€ натисненн€ кнопки —киданн€ (Reset my usage data) ≥ установки/сброса прапорц€ —тандартна панель ≥ панель форматуванн€ в одному р€дку (Show Standard and Formatting toolbars on two rows) в≥днос€тьс€ до поточного застосуванн€. ќстанн≥ параметри впливають на вс≥ додатки Microsoft Office 2003.

ЌатискуЇ кнопку  лав≥атура (Keyboard)ви в≥дкриЇте д≥алогове в≥кно, що дозвол€Ї призначити поЇднанн€ клав≥ш командам, макросам, шрифтам, елементам автозам≥ни, стил€м ≥ часто використовуваним символам.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1598 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2038 - | 1920 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.