Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ставка виносок, символ≥в та г≥перпосилань
 

 

¬иноски ≥ к≥нцев≥ виноски застосовуютьс€ дл€ по€снень, коментар≥в або орган≥зац≥њ посилань на першоджерела в документ≥. ¬ одному й тому самому документ≥ ви можете одночасно використати €к виноски, так ≥ к≥нцев≥ виноски (наприклад, виноски використанн€ дл€ докладних коментар≥в, а к≥нцев≥ виноски дл€ посилань на першоджерела).

 

«вичайн≥ виноски розташовуютьс€ в нижн≥й частин≥ стор≥нки п≥д межею, що в≥дд≥л€Ї њх в≥д основного тексту.  ≥нцев≥ виноски розташовуютьс€ в к≥нц≥ документа.

 

6.30.1. ¬ставл€нн€ виносок

 

¬иноска будь-€кого вигл€ду складаЇтьс€ з двох частин: маркера посиланн€ на виноску та в≥дпов≥дного йому тексту виноски. “ому вставленн€ виносок виконуЇтьс€ в два етапи:

 

1. ѕозначаЇтьс€ м≥сце, до €кого в≥дноситьс€ виноска. ” цьому м≥сц≥ встановлюЇтьс€ маркер виноски (€к правило, це просто пор€дковий номер виноски).

 

2. ¬водитьс€ текст виноски.

 

¬и можете використати автоматичну нумерац≥ю виносок або створювати своњ власн≥ маркери виносок. ” режим≥ автоматичноњ нумерац≥њ маркери виносок зм≥нюютьс€ завжди, коли вставл€ють, видал€ють або перем≥щують текст виноски.

 

¬ставл€ючи виноски, ви можете настроњти на св≥й розсуд маркери виносок, а також вибрати тип розд≥ловоњ л≥н≥њ та формат нумерац≥њ виносок.

 

ѕ≥д час роботи у звичайному режим≥ в≥дкриваЇтьс€ додаткове в≥кно в нижн≥й частин≥ стор≥нки чи в к≥нц≥ документа. якщо ви працюЇте в режим≥ розм≥тки стор≥нки, додаткове в≥кно не в≥дкриваЇтьс€. «ам≥сть цього ви просто переходите в нижню частину стор≥нки дл€ виносок або в к≥нець документа дл€ к≥нцевих виносок. ѕ≥д час уведенн€ тексту виносок обТЇм тексту на стор≥нц≥ ≥ к≥льк≥сть стор≥нок в документ≥ регулюютьс€ автоматично.

 

ѕриклад. —творенн€ звичайноњ або к≥нцевоњ виноски.

 

¬станов≥ть курсор у те м≥сце документа, п≥сл€ €кого маЇ розм≥щуватис€ маркер виноски.

 

¬иконайте команду ¬ставка/—носка... Ќа екран≥ зТ€витьс€ в≥кно д≥алогу —носка... (рис. 6.30).

 

–ис. 6.30

 

” розд≥л≥ ¬ставить сноску вибер≥ть опц≥ю ќбычную або  онцевую.

 

” розд≥л≥ Ќумераци€ вкаж≥ть јвтоматическа€. ÷е означаЇ, що нумерац≥€ виносок проводитьс€ автоматично. «а бажанн€ ви можете задати власний символ дл€ маркера виноски. ƒл€ цього вибер≥ть перемикач ƒруга€ ≥ введ≥ть у пол≥ необх≥дний маркер. як альтернативний спос≥б Ч натисн≥ть кнопку —имвол ≥ вибер≥ть символ, п≥сл€ чого натисн≥ть кнопку ќ . —творен≥ таким чином маркери виносок неможливо оновити або перенумерувати.

 

Ќатисн≥ть кнопку ќ . –еакц≥€ ћS Word залежить в≥д того, в €кому режим≥ ви працюЇте (ќбычный режим, –ежим разметки страницы), а також €кий тип виноски (ќбычную чи  онцевую) ви вводите.

 

6.30.2. «вичайна виноска

 

¬ нижн≥й частин≥ стор≥нки в≥дкриваЇтьс€ додаткове в≥кно дл€ введенн€ тексту виноски.  урсор встановлюЇтьс€ в нижн≥й частин≥ стор≥нки п≥д межею, що в≥дд≥л€Ї основний текст в≥д виносок.

 

6.30.3.  ≥нцева виноска

 

¬ к≥нц≥ документа в≥дкриваЇтьс€ додаткове в≥кно дл€ введенн€ тексту виноски  урсор встановлюЇтьс€ в к≥нц≥ документа п≥д межею, що в≥дд≥л€Ї основний текст в≥д виносок.

 

¬вед≥ть текст звичайноњ чи к≥нцевоњ виноски.

 

Ќайпрост≥ше повернутис€ до тексту основного документа, натиснувши мишею текст документа. як альтернативний спос≥б ви можете натиснути кнопку «акрыть або клав≥шу F6 (звичайний режим) або комб≥нац≥ю клав≥ш Shift + F5 (режим розм≥тки стор≥нки).

 

¬ставка виносок може зд≥йснюватис€ за допомогою оперативних клав≥ш. ” цьому раз≥ виноски ввод€тьс€ з поточними установками та автоматично нумеруютьс€ за замовчуванн€м. ƒл€ вставки звичайних виносок використовуЇтьс€ комб≥нац≥€ клав≥ш Ctrl + Alt + F, дл€ вставки к≥нцевих виносок Ч Ctrl + Alt + ≈.

 

лав≥атур≥. ÷е, наприклад, так≥ символи, €к голосн≥ букви з≥ знаком наголосу, букви грецького алфав≥ту, знак авторського права ≥ т. ≥н. јле хоча вс≥х цих символ≥в немаЇ на клав≥атур≥, Word може вставити њх у ваш документ.

 

6.25.2. ¬ставка символу

 

ƒл€ того щоб вставити символ у документ:

 

1. ¬ибер≥ть команду ¬ставка/—имвол дл€ в≥дкритт€ д≥алогового в≥кна —имвол. ¬≥дкрийте вкладку —имволы, €кщо це ще не зроблено (рис. 6.25).

 

2. «≥ списку Ўрифт вибер≥ть потр≥бну групу символ≥в. ќсь т≥ з них, що ви будете використовувати найчаст≥ше:

 

Ј Symbol. √рецький алфав≥т, математичн≥ символи, ус≥л€к≥ стр≥лки, товарний знак, знак авторського права тощо;

 

Ј «вичайний текст. √олосн≥ букви з≥ знаком наголосу й ≥нш≥ спец≥альн≥ знаки, символи валют, м≥тка абзацу т. ≥н.;

 

–ис. 6.25

 

Ј Wingdinds.  артинки ≥з зображенн€м годинник≥в, конверт≥в, телефон≥в тощо.

 

3. ѕерегл€нете таблицю символ≥в у пошуках потр≥бного. ўоб побачити символ у зб≥льшеному вигл€д≥, просто клацн≥ть на ньому.

 

4. ƒл€ вставки вид≥леного символу натисн≥ть кнопку ¬ставить. ўоб вставити невид≥лений символ, дв≥ч≥ клацн≥ть на ньому.

 

5. Ќатисн≥ть кнопку ќтмена, щоб закрити д≥алогове в≥кно, не вставл€ючи символ. Ќатисн≥ть кнопку «акрыть дл€ закритт€ в≥кна п≥сл€ вставки одного чи к≥лькох символ≥в.

 

6.25.3. як вставити спец≥альний символ

 

Ќа перший погл€д здаЇтьс€, що м≥ж символами та спец≥альними символами немаЇ жодноњ р≥зниц≥, Ч а насправд≥ вона Ї. —имволи м≥ст€ть наголошен≥ голосн≥ та л≥тери грецького й ≥нших алфав≥т≥в, математичн≥ символи (наприклад, ±). ƒо спец≥альних символ≥в належать знак авторського права (©), три крапки (Е) та р≥зн≥ друкарськ≥ символи (наприклад, довгий проб≥л). ¬и побачите, що в програм≥ Word набагато б≥льше символ≥в, н≥ж спец≥альних символ≥в. ўоб вставити спец≥альний символ у документ:

 

1. ¬ибер≥ть команду ¬ставка/—имвол дл€ в≥дкритт€ д≥алогового в≥кна —имвол.

 

2. ¬≥дкрийте вкладку —пециальные символы (рис. 6.26), щоб побачити список.

 

–ис. 6.26

 

3. «найд≥ть у списку потр≥бний вам символ.

 

4. ƒл€ того, щоб вставити вид≥лений символ, натисн≥ть кнопку ¬ставить. ƒл€ вставки будь-€кого символу з≥ списку (необовТ€зково вид≥леного), клацн≥ть на ньому дв≥ч≥.

 

5. Ќатисн≥ть кнопку ќтмена, щоб закрити д≥алогове в≥кно —имвол, не вставл€ючи спец≥альний символ. Ќатисн≥ть кнопку «акрыть дл€ закритт€ д≥алогового в≥кна п≥сл€ вставки символу.

 

6.25.4. ѕрисвоЇнн€ символам комб≥нац≥й клав≥ш

 

¬и можете присвоњти комб≥нац≥њ клав≥ш символам, що часто використовуЇте, ≥ тим самим вставл€ти њх набагато швидше. Ѕ≥льшост≥ спец≥альних символ≥в уже призначен≥ комб≥нац≥њ клав≥ш, ≥ вони сто€ть у списку поруч з в≥дпов≥дними спец≥альними символами в д≥алоговому в≥кн≥ —имвол.

 

ўоб присвоњти символу комб≥нац≥ю клав≥ш:

 

1. ¬ибер≥ть команду ¬ставка/—имвол ≥ в≥дкрийте вкладку —имволы.

 

2.  лацн≥ть на потр≥бному символ≥. якщо потр≥бно, спочатку вибер≥ть в≥дпов≥дний шрифт з≥ списку Ўрифт.

 

3. якщо символу вже призначена комб≥нац≥€ клав≥ш, њх опис зТ€витьс€ в правому нижньому кут≥ д≥алогового в≥кна.

 

4. Ќатисн≥ть кнопку  лавиша..., щоб в≥дкрити д≥алогове в≥кно Ќастройка клавиатуры.

 

5. Ќатисн≥ть клав≥ш≥ Alt + N, щоб встановити курсор у текстове поле Ќовое сочетание клавиш (чи просто клацн≥ть у цьому пол≥).

 

6. Ќатисн≥ть комб≥нац≥ю клав≥ш, €ку ви хочете присвоњти символу. ќпис комб≥нац≥њ зТ€витьс€ в текстовому пол≥ Ќовое сочетание клавиш.

 

7. якщо ваша комб≥нац≥€ клав≥ш ще не присвоЇна жодн≥й команд≥, то п≥д текстовим полем Ќовое сочетание клавиш зТ€витьс€ пов≥домленн€ “екущее назначение: [нет]. якщо ж ц€ комб≥нац≥€ уже використовуЇтьс€, Word виведе символ, ≥мТ€ чи макрос команди, €кому в≥дпов≥даЇ ц€ комб≥нац≥€.

 

8. якщо комб≥нац≥€ клав≥ш не присвоЇна, натисн≥ть кнопку Ќазначить. якщо вона вже призначена, натисн≥ть клав≥шу Backspace дл€ видаленн€ запису з текстового пол€ та поверн≥тьс€ у пункт 6 дл€ введенн€ ≥ншоњ комб≥нац≥њ.

 

9. ѕрисвоњвши символу комб≥нац≥ю клав≥ш, натисн≥ть кнопку «акрыть дл€ поверненн€ в д≥алогове в≥кно —имвол. ” цьому в≥кн≥ клацн≥ть на кнопц≥ «акрыть, щоб повернутис€ до свого документа.

 

 омб≥нац≥€ клав≥ш Ч це сполученн€ звичайних клав≥ш.  омб≥нац≥њ можна створювати за зразками, €к≥ описан≥ нижче (тут клав≥ша позначаЇ клав≥шу-букву, клав≥шу-цифру, функц≥ональну клав≥шу чи клав≥шу проб≥лу).

 

ѕриклади: Shift +  лав≥ша, Ctrl +  лав≥ша, Alt +  лав≥ша, Alt + Ctrl +  лав≥ша, Alt + Shift +  лав≥ша, Ctrl + Shift +  лав≥ша, Ctrl + Shift + Alt +  лав≥ша.

 

6.25.5. ѕризначенн€ де€ких спец≥альних символ≥в

 

ƒе€к≥ спец≥альн≥ символи, пропонован≥ програмою Word, можливо, незнайом≥ вам, але вони будуть корисн≥ п≥д час створенн€ де€ких документ≥в. Ќижче подано њх короткий опис.

 

Ј  оротке тире Ч €к правило, використовуЇтьс€ в р≥зних комб≥нац≥€х цифр ≥/чи букв, наприклад: див. вправа 1Цј.

 

Ј ƒовге тире. ¬оно трохи довше короткого ≥ застосовуЇтьс€ дл€ р≥зних ц≥лей, наприклад, дл€ в≥дд≥ленн€ пр€моњ мови в≥д сл≥в автора.

 

Ј  ороткий проб≥л. ѕроб≥л трохи довший за стандартний.

 

Ј ƒовгий проб≥л. “рохи довший за короткий.

 

Ј Ќерозривний проб≥л. ѕроб≥л, що не розриваЇтьс€ наприк≥нц≥ р€дка. —лова, розд≥лен≥ нерозривним проб≥лом, завжди залишаютьс€ в одному р€дку.

 

Ј Ќерозривний деф≥с. —хожий на нерозривний проб≥л тим, що два слова, м≥ж €кими стоњть нерозривний деф≥с, завжди знаходитимутьс€ в одному р€дку.

 

Ј ћТ€кий перенос. «Т€вл€Їтьс€ на екран≥ лише тод≥, коли слово переходить у праве поле документа ≥ його потр≥бно перенести в наступний р€док.

 

‘ормат символ≥в

 

ƒл€ зм≥ни формату фрагмента тексту його спочатку необх≥дно вид≥лити, а пот≥м виконати команди Ўрифт ≥ у в≥дпов≥дному д≥алоговому в≥кн≥ зм≥нити за вибором користувача:

 

Х у пол≥ Ўрифт - тип шрифту;

 

Х у пол≥ Ќачертание - накресленн€ шрифту:

 

- обычный - звичайне накресленн€;

 

- курсив - курсивне накресленн€;

 

- полужирный - нап≥вжирне накресленн€;

 

- полужирный курсив - нап≥жирне курсивне накресленн€;

 

Х у пол≥ –азмер - розм≥р шрифту в пунктах (1 пункт ≈ 0,375мм);

 

Х у пол≥ ѕодчеркивание - тип л≥н≥њ п≥дкресленн€;

 

Х у пол≥ ÷вет текста Ч кол≥р символ≥в;

 

Х у рамц≥ ¬идоизменение можна вибрати спец≥альн≥ ефекти в≥дображенн€ символ≥в, накинувши в≥дпов≥дн≥ прапорц≥:

 

- зачеркнутый - закресленн€ тексту одинарною л≥н≥Їю;

 

- двойное зачеркивание - закресленн€ тексту подв≥йноњ л≥н≥Їю;

 

- надстрочный - розм≥р символ≥в зменшуЇтьс€, текст розташовуЇтьс€ вище базовх)! л≥н≥њ;

 

- подстрочный - розм≥р символ≥в зменшуЇтьс€, текст розташовуЇтьс€ нижче базовоњ л≥н≥њ;

 

- с тенью - поруч ≥з символами з'€вл€Їтьс€ т≥нь;

 

- контур - в≥дображаЇтьс€ лише контур символ≥в;

 

- приподн€тый Ч символи зображуютьс€ п≥днесеними над поверхнею аркуша;

 

- утопленный - символи зображуютьс€ утопленими до поверхн≥ аркуша;

 

- малые прописные - мал≥ л≥тери стають великими, але меншого розм≥ру;

 

- все прописные - мал≥ л≥тери стають великими;

 

- скрытый - текст стаЇ прихованим;

 

Х у пол≥ ќбразец можна перегл€нути фрагмент тексту з обраними параметрами.

 

ƒл€ зм≥ни ≥нтервалу м≥ж символами та њх розташуванн€ використовуЇтьс€ опц≥€ »нтервал д≥алогового в≥кна Ўрифт:

 

Х у пол≥ списку ћасштаб, що розкриваЇтьс€, обираЇтьс€ режим розт€гуванн€ символ≥в;

 

Х у пол≥ »нтервал визначаЇтьс€ ≥нтервал м≥ж символами:

 

- ќбычный - звичайний ≥нтервал; |

 

- –азреженный - в≥дстань м≥ж символами зб≥льшуЇтьс€ до значенн€, зазначеного в пол≥ на;

 

- ”плотненный - в≥дстань м≥ж символами зменшуЇтьс€ до значенн€, зазначеного в пол≥ на;

 

- у пол≥ —мещение визначаЇтьс€ вертикальне розташуванн€ символ≥в:

 

- Ќет - звичайне положенн€;

 

- ¬верх Ч символи розташовуютьс€ вище базовоњ л≥н≥њ на розм≥р, зазначений у пол≥ на;

 

- ¬низ - символи розташовуютьс€ нижче базовоњ л≥н≥њ на розм≥р, зазначений у пол≥ на.

 

” програм≥ Ї можлив≥сть визначенн€ через опц≥ю јнимаци€ спец≥альних ан≥мац≥йних ефект≥в п≥д час перегл€ду тексту на екран≥.

 

‘ормат абзац≥в

 

ƒл€ визначенн€ параметр≥в абзацу використовуютьс€ команди јбзац. ѕ≥сл€ вибору ц≥Їњ команди з'€вл€Їтьс€ д≥алогове в≥кно јбзац.

 

ƒл€ визначенн€ абзацних в≥дступ≥в та ≥нтервал≥в необх≥дно вибрати опц≥ю ќтступы и интервалы. ” д≥алоговому в≥кн≥ јбзац, що з'€витьс€:

 

Х ” пол≥ ¬ыравнивание визначаЇтьс€ спос≥б вир≥внюванн€ абзацу:

 

- ѕо левому краю - абзац вир≥внюЇтьс€ за л≥вим краЇм стор≥нки;

 

- ѕо центру - абзац вир≥внюЇтьс€ за центром стор≥нки;

 

- ѕо правому краю - абзац вир≥внюЇтьс€ за правим краЇм стор≥нки;

 

- ѕо ширине - абзац вир≥внюЇтьс€ за правим ≥ л≥вим краЇм;

 

Х ” пол€х слева ≥ справа визначаЇтьс€ в≥дстань в≥д л≥вого й правого пол€ до меж абзацу. ” пол≥ перва€ строка - вигл€д в≥дступу першого р€дка абзацу:

 

- (нет) - в≥дступ в≥дсутн≥й;

 

- отступ - новий р€док, в≥дстань вказуЇтьс€ в пол≥ на;

 

- выступ - в≥дступ з в≥д'Їмним значенн€м, в≥дстань вказуЇтьс€ в пол≥ на;

 

Х ” пол€х перед ≥ после - в≥дстан≥ в≥дпов≥дно перед першим р€дком абзацу й п≥сл€ останнього р€дку абзацу;

 

Х ” пол≥ междустрочный - ≥нтервал м≥ж р€дками всередин≥ абзацу:

 

- одинарный - ≥нтервал, стандартний дл€ певного типу шрифта;

 

- полуторный Ч ≥нтервал у 1,5 рази б≥льше за стандартний;

 

- двойной Ч ≥нтервал у 2 рази б≥льше за стандартний;

 

- минимум Ч ≥нтервал не менше, н≥ж у пол≥ значение;

 

- точно - ≥нтервал, р≥вний значенню у пол≥ значение;

 

- множитель - ≥нтервал, р≥вний стандартному, помноженому на значенн€ у пол≥ значение.

 

ƒл€ зм≥ни параметр≥в розташуванн€ абзац≥в на стор≥нц≥ текстового документа використовують опц≥ю ѕоложение на странице д≥алогового в≥кна јбзац. «а допомогою команд ц≥Їњ опц≥њ можна заборонити розрив абзацу п≥д час перенесенн€ на ≥ншу стор≥нку, починати нову стор≥нку з наступного абзацу, не проводити нумерац≥ю р€дк≥в та не розставл€ти знаки перенесенн€ у вид≥леному абзац≥ тощо.

якщо автоматичне форматуванн€ г≥перпосилань не вимкнено, Microsoft Word автоматично створюЇ г≥перпосиланн€ п≥д час вводу адрес ≥снуючих веб-

стор≥нок, таких €к www.microsoft.com. ћожна також створювати налаштован≥ г≥перпосиланн€.

 

Ќалаштован≥ г≥перпосиланн€ можна створювати на нижченаведен≥ об'Їкти.

 

¬ставка г≥перпосиланн€ на на€вний або новий документ, файл або веб-стор≥нку

 

¬ставка г≥перпосиланн€ на адресу електронноњ пошти

 

¬ставка г≥перпосиланн€ на елемент ≥ншого документа або веб-стор≥нки

 

¬ставка г≥перпосиланн€ на елемент поточного документа або веб-стор≥нки

 

—творенн€ г≥перпосилань у документах Microsoft Word за допомогою перет€гуванн€

 

√≥перпосиланн€м Ц це виокремлений фрагмент (в рамках даного розд≥лу ключове слово), при натиску на €кому документ пересуваЇтьс€ до потр≥бного м≥сц€ в документ≥ (зазвичай, дл€ отриманн€ б≥льш детальноњ ≥нформац≥њ). ” Web-стор≥нках г≥перпосиланн€ Ї поширеною функц≥Їю ≥ це повТ€зано, перш за все, з можлив≥стю пошуку у величезн≥й б≥бл≥отец≥ WWW потр≥бноњ ≥нформац≥њ. ¬перше дл€ роботи з текстовими документами, ц€ функц≥€ вт≥лена процесор≥ Word 2000 ≥ довела свою ефективн≥сть. √≥перпосиланн€ можна встановити, €к дл€ переходу по в≥дкритому документу, так ≥ дл€ переходу в ≥нш≥ файли та Web-стор≥нки. ƒл€ встановленн€ г≥перпосиланн€ треба виокремити текстовий або граф≥чний фрагмент ≥ виконати команду Insert/¬ставка и Hyperlink/√иперссылка або натиснути на кнопку. ¬ д≥алоговому в≥кн≥ Insert Hyperlink/ƒобавление гиперссылки у в≥конц≥ Text to Display/“екст потр≥бно ввести назву г≥перпосиланн€ або залишити текст виокремленого фрагменту та заф≥ксувати л≥воруч одну з категор≥њ, до €коњ посилаЇтьс€ г≥перпосиланн€: Exicting File or Web Page/»меющимс€ файлом, Web-страницей - посиланн€ на ≥снуючий файл або Web-стор≥нку; Place in This Document/ћестом в этом документе Ц посиланн€ у в≥дкритому документ≥; Create New Document/Ќовым документом Ц посиланн€ на новий документ; E-mail Address/Ёлектронной почтой Ц посиланн€ на адресу електронноњ пошти. ” випадку посиланн€ на ≥нший файл його треба вибрати, натиснувши на в≥дпов≥дн≥ кнопки File/‘айл або Web-page/Web-страница дл€ пошуку њх розташуванн€. ” випадку створенн€ нового файлу сл≥д встановити шл€х до директор≥њ, де буде розм≥щено новий файл та ввести назву нового файлу. ѕосиланн€ на електронну адресу полегшуЇ звТ€зок з автором документа або Web-стор≥нки. якщо г≥перпосиланн€ розраховано на ≥нформац≥ю у тому ж самому документ≥, потр≥бно вибрати м≥сце в документ≥. ÷е можуть бути заголовки розд≥л≥в, заздалег≥дь оформлен≥ належним стилем або електронн≥ позначки. «нак У+Ф вказуЇ на низх≥дний список, €кий потр≥бно розкрити ≥ вибрати потр≥бне. √≥перпосиланн€ маЇ вигл€д кольорового п≥дкресленого текстового фрагмента. ѕри наведенн≥ на нього, курсор набуваЇ вигл€ду руки з п≥дн€тим пальцем. “екст г≥перпосиланн€ можна форматувати та редагувати, €к звичайний текст, зокрема вилучати, вир≥зати, коп≥ювати, уставл€ти, а також зм≥нювати шрифт, розм≥р та накресленн€ тексту.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 762 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2024 - | 1986 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.058 с.