Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озбитт€ тексту на колонки, на стор≥нки
 

Word дозвол€Ї розбивати документ на два розд≥ли ≥ б≥льше, в кожному з €ких може бути власне форматуванн€ стор≥нок. ¬ам знадобл€тьс€ розд≥ли, €кщо необх≥дно встановити р≥зн≥ параметри форматуванн€ стор≥нки, так≥ €к пол€, дл€ р≥зних стор≥нок. «а умовчанн€м ц≥ види форматуванн€ застосовуютьс€ до всього документа.

 

™ три типи розбитт€ на розд≥ли. ¬они однаково д≥ють на розм≥тку стор≥нки, але њх в≥дм≥нн≥сть в тому, де розм≥щуЇтьс€ текст, введений п≥сл€ розбитт€.

 

Х Ќаступна стор≥нка. Ќовий розд≥л починаЇтьс€ з верхнього р€дка наступноњ стор≥нки. ÷е п≥дходить дл€ розд≥л≥в, в≥дпов≥дних великим частинам документа, наприклад новий розд≥л.

 

Х Ѕезперервний. Ќовий розд≥л починаЇтьс€ на т≥й же сам≥й стор≥нц≥, що ≥ попередн≥й. ÷е зручно, €кщо в даному розд≥л≥ не така к≥льк≥сть колонок, €к в попередньому, але обидва вони Ч частини одн≥Їњ ≥ т≥Їњ ж стор≥нки. ѕрикладом може послужити газетна статт€: њњ заголовок вверху стор≥нки розташований в одн≥й колонц≥, а текст статт≥, розташований в ≥ншому розд≥л≥, розбитий на три колонки.

 

Х ѕарна або непарна стор≥нка. Ќовий розд≥л починаЇтьс€ на наступн≥й парн≥й або непарн≥й стор≥нц≥. ÷е корисно дл€ великих розд≥л≥в документа, таких €к глави, кожна з €ких повинна починатис€ на наступн≥й парн≥й або непарн≥й стор≥нц≥.

 

” звичному режим≥ прогл€данн€ документа Word в≥дзначаЇ межу розд≥лу подв≥йною горизонтальною л≥н≥Їю з в≥дм≥ткою –озрив розд≥лу ≥ наступною за ним назвою типу розриву. ÷≥ м≥тки не будуть видн≥ н≥ в режим≥ прогл€данн€ розм≥тки стор≥нки, н≥ в роздруку.

 

ƒл€ вставки л≥н≥њ розд≥лу зроб≥ть наступне.

 

1. ¬ибер≥ть команду ¬ставка -> –озрив дл€ в≥дкритт€ д≥алогового в≥кна –озрив.

 

2. ¬ибер≥ть потр≥бний тип розбитт€ на розд≥ли (виход€чи з описаного вище).

 

3.  лацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

« л≥н≥Їю розриву можна працювати так само, €к ≥ з будь-€ким символом вашого документа. ƒл€ њњ видаленн€ встанов≥ть курсор зл≥ва в≥д нењ ≥ натисн≥ть клав≥шу <Delete> або встанов≥ть курсор праворуч в≥д нењ ≥ натисн≥ть клав≥шу <Backspace>. Ћ≥н≥€ розриву в≥дноситьс€ до розд≥лу, що знаходитьс€ перед ним; таким чином, коли ви видал€Їте њњ з документа, текст перед нею стаЇ частиною наступного розд≥лу, ≥ це означаЇ, що дл€ тексту будуть застосовн≥ параметри форматуванн€ стор≥нки.

 

як вставити л≥н≥ю розриву стор≥нки уручну

 

 оли текст дос€гаЇ нижнього пол€ стор≥нки. Word автоматично продовжуЇ текст з верхнього р€дка новоњ стор≥нки. ѕроте можна уручну вставити л≥н≥ю розриву стор≥нки ≥ почати нову у будь-€кий момент. ƒл€ цього зроб≥ть наступне.

 

1. ¬ибер≥ть команду ¬ставка -> –озрив дл€ в≥дкритт€ д≥алогового в≥кна –озрив.

 

2. ¬ибер≥ть Ќову стор≥нку.

 

3.  лацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

–озрив стор≥нки ви€витьс€ в документ≥ у вигл€д≥ одн≥Їњ горизонтальноњ л≥н≥њ. “ак само, €к ≥ м≥тки розриву розд≥лу, м≥тки розриву стор≥нки не з'€вл€тьс€ н≥ в режим≥ розм≥тки стор≥нки, н≥ в роздруку. ўоб видалити л≥н≥ю розриву стор≥нки, встанов≥ть курсор на р€док, що м≥стить л≥н≥ю розриву, ≥ натисн≥ть клав≥шу <Delete>.

 

як встановити пол€ стор≥нки

 

ѕол€ стор≥нки визначають порожн≥й прост≥р м≥ж текстом ≥ кра€ми стор≥нки. Ќа кожн≥й стор≥нц≥ Ї чотири пол€: л≥ве, праве, верхнЇ ≥ нижнЇ. ¬становленн€ нових пол≥в стор≥нки спричинить за собою зм≥ну пол≥в у всьому документ≥ або, за на€вност≥ одного або дек≥лькох розрив≥в розд≥л≥в, Ч т≥льки в поточному розд≥л≥.

 

Ќайпрост≥ший шл€х встановити пол€ Ч використовувати мишу ≥ л≥н≥йку. ÷е найнаочн≥ший спос≥б, при €кому не потр≥бно тримати в голов≥ дюйми ≥ сантиметри. ўоб вивести л≥н≥йку, вибер≥ть команду ¬игл€д -> Ћ≥н≥йка або встановите покажчик миш≥ б≥л€ верхнього краю робочоњ област≥.

 

¬икористовувати л≥н≥йку дл€ зм≥ни пол≥в можна т≥льки в режим≥ розм≥тки стор≥нки (дл€ цього вибер≥ть команду ¬игл€д -> –озм≥тка стор≥нки). ” цьому режим≥ Word в≥дображаЇ горизонтальну л≥н≥йку зверху робочоњ област≥ ≥ вертикальну л≥н≥йку уздовж л≥вого краю стор≥нки. ÷е дозвол€Ї встановлювати ≥ л≥ве/праве поле ≥ верхнЇ/нижнЇ поле за допомогою л≥н≥йки.

 

Ќа кожн≥й л≥н≥йц≥ б≥ла смужка показуЇ поточний стан пол≥в стор≥нки (мал. 14. 1). ƒл€ зм≥ни л≥вого або правого пол€ встановите покажчик миш≥ на маркер в≥дпов≥дного пол€ на горизонтальн≥й л≥н≥йц≥ (покажчик перетворитьс€ на двонаправлену стр≥лку). ѕот≥м перет€гнете покажчик на нову позиц≥ю. ƒл€ зм≥ни верхнього або нижнього пол€ виконайте те ж саме за допомогою вертикальноњ л≥н≥йки.

 

ѕом≥тьте, що меж≥ пол≥в на горизонтальн≥й л≥н≥йц≥ визначаютьс€ кра€ми б≥лоњ смужки, а не маленькими трикутниками маркер≥в в≥дступ≥в, про €ких ви взнали в уроц≥ 10. “≥льки €кщо покажчик миш≥ зм≥нивс€ на двонаправлену стр≥лку, знайте Ч ви знайшли край пол€.

 

ћал. 14. 1. Ѕ≥ла смуга на л≥н≥йц≥ показуЇ поточне положенн€ пол€

 

¬становити пол€ стор≥нки можна за допомогою д≥алогового в≥кна ѕараметри стор≥нки. «астосовуйте цей метод, €кщо не хочете використовувати мишу або €кщо вам потр≥бно встановити точн≥ розм≥ри пол≥в. (ƒо реч≥, в цьому випадку не потр≥бно перемикатис€ в режим розм≥тки стор≥нки.) ÷ей метод надаЇ велик≥ можливост≥ по установц≥ пол≥в в документ≥. ќт €к це зробити.

 

1. ¬ибер≥ть команду файл ->ѕараметры стор≥нки дл€ в≥дкритт€ д≥алогового в≥кна ѕараметри стор≥нки.

 

2.  лацн≥ть на кор≥нц≥ вкладки ѕол€ дл€ доступу до параметр≥в установки пол≥в, €к показано на мал. 14. 2.

 

3. ” текстових пол€х ¬ерхнЇ, ЌижнЇ, Ћ≥ве, ѕраве введ≥ть бажан≥ розм≥ри пол≥в стор≥нки (у дюймах) або, клацаючи на подв≥йних стр≥лках, встанов≥ть потр≥бне значенн€. ” област≥ «разок ви побачите, €к вигл€датиме стор≥нка з такими пол€ми.

 

4. якщо ви збираЇтес€ переплести готовий документ, необх≥дно залишити дл€ цього досить м≥сц€ ≥ ввести потр≥бне значенн€ в текстове поле ѕал≥турка. ÷е значенн€ буде додане до розм≥ру л≥вого пол€ кожноњ стор≥нки або, €кщо ви встановите прапорець ƒзеркальн≥ пол€, Ч до л≥вого пол€ кожноњ стор≥нки з непарним номером ≥ до правого Ч з парним (це використовуЇтьс€ в документах, в≥ддрукованих на двох сторонах листу).

 

5. ≤з списку, що розкриваЇтьс€, «астосувати вибер≥ть, де потр≥бно встановити нов≥ пол€.

 

Х ƒо всього документа. Ќовиною значенн€ пол≥в будуть застосован≥ до всього документа.

 

Х ƒо к≥нц€ документа. Word вставить л≥н≥ю розриву розд≥лу в тому р€дку, в €кому встановлений курсор. Ќов≥ пол€ з'€вл€тьс€ в новому розд≥л≥.

 

Х ƒо цього розд≥лу. ѕол€ зм≥н€тьс€ т≥льки в поточному розд≥л≥. ÷ей параметр недоступний, €кщо ваш документ не розбитий на розд≥ли.

 

6.  лацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

ћал. 14. 2. ”становка пол≥в за допомогою д≥алогового в≥кна ѕараметри стор≥нки

 

як вказати розм≥р ≥ ор≥Їнтац≥ю стор≥нки

 

«а умовчанн€м формат документа Word в≥дпов≥даЇ стандартному листу розм≥ром 8. 5х11 дюйм≥в, €кий роздруковуЇтьс€ в книжков≥й ор≥Їнтац≥њ (тобто р€дки тексту паралел≥ короткому краю стор≥нки). ћожна вказати р≥зн≥ розм≥ри стор≥нки, вибравши њх з р≥зних запропонованих стандартних розм≥р≥в стор≥нок ≥ конверт≥в або визначивши розм≥ри самост≥йно. –оздрукувати ви можете ще ≥ в альбомн≥й ор≥Їнтац≥њ (р€дки тексту паралел≥ довгому краю стор≥нки).

 

ƒл€ того, щоб вказати розм≥р ≥ ор≥Їнтац≥ю стор≥нки, виконайте наступне.

 

1. ¬ибер≥ть команду ‘айл -> ѕараметри стор≥нки дл€ в≥дкритт€ д≥алогового в≥кна ѕараметри стор≥нки.

 

2.  лацн≥ть на кор≥нц≥ вкладки –озм≥р паперу (мал. 14. 3).

 

3. ≤з списку, що розкриваЇтьс€, –озм≥р паперу вибер≥ть певний розм≥р або введ≥ть ≥ншу висоту ≥ ширину стор≥нки у в≥дпов≥дних текстових пол€х.

 

4. ¬ибер≥ть книжкову або альбомну ор≥Їнтац≥ю.

 

ћал. 14. 3. ”становка розм≥р≥в ≥ ор≥Їнтац≥њ стор≥нки

 

5. ≤з списку, що розкриваЇтьс€, «астосувати вибер≥ть ту частину документа, в €к≥й потр≥бно встановити нов≥ параметри стор≥нки.

 

Х ƒо всього документа. Ќов≥ параметри стор≥нки будуть застосован≥ до всього документа.

 

Х ƒо к≥нц€ документа. Word вставить л≥н≥ю розриву розд≥лу в р€дку, на €кому встановлений курсор, ≥ застосуЇ нов≥ параметри стор≥нки до нового розд≥лу.

 

Х ƒо цього розд≥лу. Ќов≥ параметри стор≥нки будуть встановлен≥ т≥льки дл€ поточного розд≥лу. ÷ей параметр недоступний, €кщо документ ран≥ше не розбитий на розд≥ли.

 

6.  лацн≥ть на кнопц≥ ќ .

 

як вказати джерело подач≥ паперу

 

ƒе€к≥ документи роздруковують на певних типах паперу. ћожливо, першу стор≥нку багатостор≥нковоњ комерц≥йноњ пропозиц≥њ ви захочете роздрукувати на ф≥рмовому бланку, а решта стор≥нок Ч на звичному папер≥. ћожна вказати Word джерело подач≥ паперу дл€ кожного розд≥лу вашого документа. Ѕ≥льш≥сть лазерних принтер≥в надаЇ дв≥ можливост≥: звичний лоток дл€ паперу ≥ ручну подачу. ” принтер≥в наступного покол≥нн€ буде б≥льше можливостей: два або три лотки дл€ паперу ≥ лоток дл€ конверт≥в. ўоб вказати джерело подач≥ паперу, виконайте наступне.

 

1. ¬ибер≥ть команду файл -> ѕараметри стор≥нки дл€ в≥дкритт€ д≥алогового в≥кна ѕараметри стор≥нки.

 

2.  лацн≥ть на кор≥нц≥ вкладки ƒжерело паперу (мал. 14. 4).

 

ћал. 14. 4. ¬иб≥р джерела подач≥ паперу

 

3. ” пол≥ ѕерша стор≥нка вкаж≥ть джерело подач≥ паперу дл€ першоњ стор≥нки. ¬иб≥р залежатиме в≥д модел≥ вашого принтера.

 

4. ” пол≥ –ешту стор≥нок вкаж≥ть джерело подач≥ паперу дл€ другоњ ≥ подальших стор≥нок.

 

5. ≤з списку, що розкриваЇтьс€, «астосувати вибер≥ть, до €коњ частини документа застосувати дан≥ установки.

 

 лацн≥ть на кнопц≥ ќ . ” цьому уроц≥ ви взнали, €к розбити документ на розд≥ли, встановити пол€ стор≥нки, р≥зн≥ розм≥ри стор≥нки, €к вказати джерело подач≥ паперу при роздруку документа. ” наступному уроц≥ ви взнаЇте, €к використовувати так≥ засоби Word, €к автотекст ≥ автозам≥на.

 

—кладов≥ частини в≥кна

 

¬≥кно редактора Word

¬≥кно редактора Word маЇ дек≥лька стандартних елемент≥в. ќдн≥ з них пост≥йно присутн≥ на екран≥, ≥нш≥ можна викликати за бажанн€м користувача. –озгл€немо призначенн€ цих елемент≥в.

2.1. –€док заголовка. (поз.6 на рис.1.1.)

¬ерхн≥й р€док екрана Ї р€дком заголовка, стандартного дл€ Windows. ¬ ньому виведено ≥м'€ програми (в даному випадку Microsoft Word).  р≥м цього, в р€дку заголовка Ї чотири кнопки: одна з л≥вого краю ≥ три Ч з правого. як≥?

(Ћ≥ва кнопка Ч це кнопка виклику управл€ючого меню. ”правл€юче меню Ї типовим дл€ будь-€кого в≥кна Windows. ѕерша з правих кнопок згортаЇ в≥кно до п≥ктограми, друга Ч в≥дновлюЇ нормальний розм≥р в≥кна, трет€ Ч закриваЇ в≥кно.)

2.2. –€док меню. (поз.7 на рис.1.1.)

ѕ≥д р€дком заголовка у в≥кн≥ розм≥щуЇтьс€ р€док меню, €кий м≥стить так≥ пункти:

‘айл - робота з файлами документ≥в.

ѕравка Ч редагуванн€ документ≥в;

¬ид Ч перегл€д документ≥в;

¬ставка Ч вставка в документ малюнк≥в, д≥аграм, поточноњ дати ≥ часу, формул та ≥нших об'Їкт≥в;

‘ормат Ч форматуванн€ документ≥в (встановленн€ шрифт≥в, параметр≥в абзацу);

—ервис Ч серв≥сн≥ функц≥њ (перев≥рка орфограф≥њ, встановленн€ параметр≥в настроюванн€ Word);

“аблица Ч робота з таблиц€ми;

ќкно Ч робота з в≥кнами документ≥в;

? Ч дов≥дкова ≥нформац≥€ про Word.

 ожний пункт меню маЇ в≥дпов≥дне п≥дменю. ƒл€ в≥дкритт€ меню сл≥д натиснути клав≥шу [Alt] або [FIO]. ѕ≥сл€ цього один з пункт≥в меню вид≥литьс€ ≥нверсним кольором. –обота з прикладним меню Word не в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д роботи з звичайним меню.

ƒодатков≥ можливост≥:

1. ¬ назв≥ пункт≥в меню ≥ п≥дменю Ї п≥дкреслена л≥тера. ÷е даЇ можлив≥сть одразу вибрати пункт меню або п≥дменю, натиснувши комб≥нац≥ю клав≥ш (ALT+л≥тера).

2. ƒе€к≥ пункти п≥дменю праворуч в≥д назви пункту м≥ст€ть у соб≥ позначенн€ комб≥нац≥њ клав≥ш, за допомогою €ких можна вибрати в≥дпов≥дний пункт п≥дменю.

3. ѕри вибор≥ пункту п≥дменю в нижньому р€дку екрана роз'€снюЇтьс€ його призначенн€.

4. —л≥д зазначити, що назви де€ких пункт≥в п≥дменю мають с≥рий кол≥р. ÷е означаЇ, що так≥ пункти в даний момент недоступн≥ (наприклад, не можна редагувати таблицю, €кщо вона не ≥снуЇ).

5. ¬ Word ≥снуЇ ще один спос≥б виклику команд.  лацанн€ правою кнопкою миш≥ на вид≥леному текст≥, слов≥ призводить до виведенн€ на екран контек≠стного меню. ÷е меню м≥стить команди, €к≥ можна застосувати до вид≥леного об'Їкту.

6.  ористувач маЇ змогу в≥дм≥тити останню введену команду, виконавши команду ѕравка/ќтменить.

ѕанел≥ ≥нструмент≥в.

ѕ≥д р€дком меню розм≥щуютьс€ звичайно панел≥ ≥нструмент≥в. ѕанел≥ ≥нструмент≥в Ч це р€док кнопок, при натискуванн≥ на-€к≥ виконуЇтьс€ певна д≥€. ƒл€ натискуванн€ кнопки сл≥д клацнути мишою по кнопц≥. ѕри ф≥ксац≥њ курсора миш≥ на кнопц≥ п≥д нею з'€вл€Їтьс€ њњ назва, а в р€дку стану Ч коротка дов≥дка' про призначенн€ кнопки. –€д кнопок дублюють в≥дпов≥дн≥ команди меню. ќднак користуватись кнопками панел≥ значно швидше ≥ зручн≥ше. Word забезпечуЇ користувача дек≥лькома панел€ми ≥нструмент≥в.

ƒл€ вибору потр≥бноњ панел≥ сл≥д скористатис€ командою ¬ид/ѕанели инструментов. ѕри цьому на екран≥ з'€витьс€ в≥кно д≥алогу ѕанели инстру-ментов, у списку €кого можна вибрати необх≥дн≥ панел≥. ѕо замовчуванню Word виводить на екран панел≥ ≥нструмент≥в —тандартна€ ≥ ‘орматирование (поз.8 на рис.1.1.). ƒе€к≥ панел≥ ≥нструмент≥в вивод€тьс€ на екран автоматично при виконанн≥ певних д≥й (так, наприклад, панель ≥нструмент≥в –исованне виводитьс€ при побудов≥ малюнк≥в). ¬иведен≥ на екран панел≥ можна перем≥стити типовим дл€ середовища Windows-95 способом.

3.4. ¬≥кно д≥алогу.

ƒл€ виконанн€ де€ких команд потр≥бно вводити допом≥жну ≥нформац≥ю. “ак, дл€ виконанн€ команди ‘айл/ќткрыть необх≥дно вказати дисковод, каталог та ≥м'€ файла. ƒл€ введенн€ такоњ ≥нформац≥њ використо≠вуютьс€ в≥кна д≥алогу.

¬≥кно д≥алогу м≥стить р€д елемент≥в: кнопки, списки, прапорц≥, пере≠микач≥, р€дки введенн€. ÷≥ елементи розм≥щуютьс€ за тематичними групами, €к≥ називають пол€ми. √рупи мають заголовки, що зак≥нчуютьс€ двокрапкою. ѕерех≥д в≥д групи до групи зд≥йснюЇтьс€ або за допомогою миш≥, або при: натискуванн≥ клав≥ш≥ [“ј¬].

¬ раз≥ введенн€ допом≥жноњ ≥нформац≥њ у в≥кно д≥алогу зд≥йснюЇтьс€ вста≠новленн€ прапорц≥в ≥ перемикач≥в, виб≥р елемент≥в ≥з списка, введенн€ ≥ редагуванн€ тексту в пол€х введенн€.

¬ прав≥й частин≥ або внизу в≥кна розм≥щен≥ кнопки управл≥нн€ д≥алогом.  нопка ќ  (клав≥ша [Enter]) зак≥нчуЇ д≥алог з п≥дтвердженн€м ус≥х зм≥н, п≥сл€ цього Word виконуЇ команду.

 нопка ќ“ћ≈Ќј (клав≥ша [Esc]) анулюЇ вс≥ зм≥ни; д≥алог зак≥нчуЇтьс€, але в≥дпов≥дна команда не виконуЇтьс€.

 р≥м кнопки ќ ќ“ћ≈Ќј в цьому в≥кн≥ залежно в≥д призначенн€ конкретного в≥кна можуть бути й ≥нш≥ кнопки управл≥нн€ д≥алогом.

¬≥кна д≥алогу також мають пол€, назви €ких зак≥нчуютьс€ трикрапкою. ѕри вибиранн≥ такого пол€ розкриваЇтьс€ наступне в≥кно, в €кому також можна встановити певн≥ параметри.

—творенн€ зм≥сту

 

Word дозвол€Ї автоматизувати створенн€ зм≥сту, наочного покажчика ≥ покажчика малюнк≥в. ” зм≥ст≥ наводитьс€ список заголовк≥в документа певних р≥вн≥в з в≥дпов≥дними номерами стор≥нок. «б≥рка зм≥сту в≥дбуваЇтьс€ автоматично таким чином: знаход€тьс€ ≥ сортуютьс€ по р≥вн€х заголовки ≥ вказуютьс€ њх номери стор≥нок. —лово Ђ«м≥стї вводитьс€ користувачем. ƒл€ оновленн€ зм≥сту поставте курсор в пол≥ зм≥сту ≥ натискуйте клав≥шу F9.

ѕрограма Word передбачаЇ дек≥лька вар≥ант≥в оформленн€ зм≥сту. ƒл€ зм≥сту рекомендуЇтьс€ створити новий розд≥л.

 

—творенн€ зм≥сту на основ≥ вбудованих стил≥в заголовк≥в

 

 

ѕеред тим, €к створити зм≥ст документа, виконаЇте форматуванн€ заголовк≥в за допомогою вбудованих стил≥в заголовк≥в. Ќаприклад, в дан≥й книз≥ в зм≥ст≥ приведен≥ заголовки, що в≥дформатували вбудованими стил€ми «аголовок 1 Ч «аголовок 3 (Heading 1 Ч Heading 3).

ѕор€док д≥й при зб≥рц≥ зм≥сту:

1. ѕом≥стите курсор на м≥сце вставки зм≥сту. ¬ибер≥ть команду «асланн€ (Reference), «м≥ст ≥ покажчики (Index and Tables) у меню ¬ставка (Insert) ≥ в≥дкрийте вкладку «м≥ст (Table of Contents) (мал. 10.8).

 

¬ибер≥ть стиль в списку «разок друкарського документа (Print Preview) або «разок веб-сервера-документа (Web Preview). Ќатискуйте кнопку ќ .

”становка прапорц€ ѕоказати номери стор≥нок (Show page numbers) дозвол€Ї дл€ кожного елементу списку в≥дображувати номери стор≥нок.

ѕ≥сл€ установки прапорц€ Ќомери стор≥нок по правому краю (Right align page numbers) номери стор≥нок вир≥внюютьс€ по правому полю.

” пол≥ –≥вн≥ (Show levels) задаЇтьс€ к≥льк≥сть р≥вн≥в дл€ зм≥сту.  ≥льк≥сть р≥вн≥в не маЇ бути б≥льше к≥лькост≥ стил≥в заголовк≥в.

” пол≥ «аповнювач (Tab leader) можна вибрати, €к≥ л≥н≥њ Ч точков≥ або пунктирн≥ Ч будуть вставлен≥ м≥ж елементами покажчика ≥ номерами стор≥нок. ÷ей параметр застосовний лише тод≥, коли встановлений прапорець Ќомера стор≥нок по правому краю (Right align page numbers).

 

 

ƒл€ переходу ≥з зм≥сту до заголовка в текст≥ натискуйте клав≥шу Ctrl ≥ клацн≥ть його назву.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 967 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2095 - | 1905 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.045 с.