Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥нансов≥ функц≥њ та приклади њх використанн€
 

 

¬икористанн€ ф≥нансових функц≥й. ‘≥нансов≥ функц≥њ використовують дл€ розвТ€зуванн€ задач плануванн€ ф≥нансовоњ д≥€льност≥, визначенн€ прибутк≥в, анал≥зу виг≥дност≥ кап≥таловкладень, кредитно-≥нвестиц≥йноњ пол≥тики тощо. ≤нвестиц≥Їю називаЇтьс€ вкладенн€ грошей у де€кий б≥знес (або банк) на певних умовах. ѕозика у банку називаЇтьс€ кредитом, а внесок на рахунок у банк Ц депозитом. Ќадходженн€ грошей в≥д де€кого б≥знесу називають рентою. –озгл€немо приклади використанн€ ф≥нансових функц≥й.

 

¬ MS Excel аргументами ф≥нансових функц≥й, €к≥ дал≥ будуть розгл€датис€, Ї так≥ величини:

 

Ј ставка Ц процентна ставка за пер≥од;

 

Ј кпер Ц загальна к≥льк≥сть платеж≥в або пер≥од≥в виплат або платеж≥в;

 

Ј плт Ц виплата, €ка зд≥йснюЇтьс€ кожний пер≥од ≥ не зм≥нюЇтьс€ за весь час виплати;

 

Ј пс Ц тепер≥шн€ варт≥сть, тобто загальна сума, що р≥вноц≥нна на тепер≥шн≥й момент сер≥њ майбутн≥х платеж≥в;

 

Ј бс Ц майбутн€ варт≥сть або баланс, €кий треба дос€гти п≥сл€ останньоњ виплати;

 

Ј тип Ц лог≥чне значенн€ (0 або1); число 0 або його в≥дсутн≥сть, €кщо виплата зд≥йснюЇтьс€ в к≥нц≥ кожного пер≥оду ≥ число 1, €кщо на початку.

 

«наченн€ аргумент≥в ставка та кпер залежать в≥д режиму виплат (методу нарахуванн€ в≥дсотк≥в). ” таблиц≥ 1 показан≥ значенн€ таких аргумент≥в, де N Ц к≥льк≥сть рок≥в, а K Ц р≥чна в≥дсоткова ставка.

 

“аблиц€ 1 Ц «наченн€ аргумент≥в

ћетод нарахуванн€ %

кпер

ставка

 

ўороку

N

K

 

ўо п≥вроку

N*2

K - 2

 

ўоквартально

N*4

K - 4

 

ўом≥с€чно

N*12

K - 12

 

ўоденно

N*365

K - 365

 

 

якщо аргумент функц≥њ маЇ значенн€ 0, то його можна не вказувати. јргументи у списку аргумент≥в розд≥л€ютьс€ крапкою з комою, ≥ €кщо аргумент функц≥њ пропускають, то в цьому списку два розд≥лювача (у даному випадку;) мають бути поруч.

 

–озр≥зн€ють кредитну ≥ депозитну процентн≥ ставки, кредитна ставка Ї вищою за депозитну. ѕроцентна ставка маЇ бути узгодженою з тривал≥стю пер≥оду (див. вище наведену таблицю). ” прикладах, що будуть дал≥ розгл€датис€, прийн€та м≥с€чна депозитна ставка 5%, а кредитна Ц 6%.

 

” кл≥тинки електронноњ таблиц≥ ф≥нансов≥ функц≥њ, €к ≥ будь-€к≥ ≥нш≥, доц≥льно вводити за допомогою майстра вставки функц≥њ, €кий можна запустити командою ¬ставка - ‘ункци€ або натисканн€м однойменноњ кнопки на панел≥ ≥нструмент≥в —тандартна€.

 

ƒал≥ розгл€немо приклади застосуванн€ ф≥нансових функц≥й.

 

1. ‘ункц≥€ Ѕ—(ставка;кпер;плт;пс;тип) призначена дл€ обчисленн€ майбутньоњ вартост≥ тепер≥шн≥х ≥нвестиц≥й пс на основ≥ пер≥одичних пост≥йних (р≥вних по величин≥ сум) виплат плт ≥ пост≥йноњ процентноњ ставки.

 

«адача 1. ≤нвестор вкладаЇ в б≥знес 3000 грн. (чи в≥дкриваЇ на цю суму рахунок у банку) на умовах 5% ставки прибутку щом≥с€ц€. яка варт≥сть ≥нвестиц≥њ через 24 м≥с€ц€?

 

–озвТ€зок задач≥: =Ѕ—(5%;24;;-3000) ¬≥дпов≥дь: 9675,30 грн.

 

јргументу пс (-3000) надано в≥дТЇмне значенн€, ≥ це означаЇ не отриманн€, а вкладенн€ грошей.

 

«адача 2.  л≥Їнт в≥дкриваЇ рахунок у банку на умовах 5% ставки прибутку щом≥с€ц€, кладе на рахунок 3000 грн. ≥ плануЇ на початку кожного м≥с€ц€ забирати з рахунку 100 грн. яка сума буде на рахунку через 24 м≥с€ц€?

 

–озвТ€зок задач≥: =Ѕ—(5%;24;100;-3000;1) ¬≥дпов≥дь: 5002,59 грн.

 

јргументу плт (100) надано додатне значенн€, ≥ це означаЇ отриманн€ грошей.

 

2. ‘ункц≥€  ѕ≈–(ставка;плт;пс;бс;тип) обчислюЇ к≥льк≥сть пер≥од≥в, потр≥бних дл€ погашенн€ суми позики пс, наданоњ п≥д де€ку пост≥йну процентну ставку за умови наперед заданоњ суми пер≥одичних пост≥йних виплат плт.

 

«адача 3. ѕозику 3000грн. беруть за умови поверненн€ в к≥нц≥ кожного м≥с€ц€ 300 грн. ≥ процентноњ ставки 6%. —к≥льки м≥с€ц≥в потр≥бно дл€ поверненн€ позики?

 

–озвТ€зок задач≥: = ѕ≈–(6%;300;3000) ¬≥дпов≥дь: 15,7 м≥с€ц≥в.

 

3. ‘ункц≥€ ѕЋ“(ставка;кпер;пс;бс;тип) призначена дл€ визначенн€ суми пер≥одичних виплат дл€ погашенн€ боргу пс. “ака виплата складаЇтьс€ з двох частин:

 

а) основна виплата ќ—ѕЋ“(ставка;период;кпер;пс;бс;тип);

 

б) виплати за процентами ѕ–ѕЋ“(ставка;период;кпер;пс;бс;тип).

 

«адача 4. Ѕ≥знесмен вз€в у банку кредит на суму 3000 грн. терм≥ном на 12 м≥с€ц≥в за умови щом≥с€чного погашенн€ позики ≥ м≥с€чноњ ставки 6%. ¬изначити величину щом≥с€чних виплат ≥ њњ складов≥ в к≥нц≥ 5 м≥с€ц€.

 

–озвТ€зки задач≥:

 

=ѕЋ“(6%;12;3000) ¬≥дпов≥дь: -357,33 грн.;

 

=ќ—ѕЋ“(6%;5;12;3000) ¬≥дпов≥дь: -224,51 грн.;

 

=ѕ–ѕЋ“(6%;5;12;3000) ¬≥дпов≥дь: -133,32 грн.

 

ќтримали в≥дТЇмн≥ числа, це означаЇ, що б≥знесмен в≥ддаЇ грош≥ банку на погашенн€ кредиту.

 

4. ‘ункц≥€ ѕ—(ставка;кпер;плт;бс;тип) обчислюЇ сьогодн≥шню варт≥сть низки майбутн≥х надходжень (ренти) в≥д банку. ÷е даЇ змогу визначити виг≥дн≥сть ≥нвестиц≥й (кап≥таловкладень) у де€кий б≥знес.

 

ƒл€ обчисленн€ сьогодн≥шньоњ вартост≥ майбутньоњ ренти використовуЇтьс€ принцип дисконтуванн€ Ц приведенн€ суми ренти за де€кий терм≥н до њњ вартост≥ в даний момент часу. —уттЇво враховуЇтьс€ депозитна процентна ставка (це ставка, €ку банк виплачуЇ за вклади кл≥Їнт≥в), оск≥льки вважаЇтьс€, що вже перше надходженн€ стаЇ депозитом у банку. ƒисконтуванн€ даЇ в≥дпов≥дь на запитанн€: чи варто вкладати грош≥ в даний б≥знес, чи краще њх покласти в банк п≥д в≥дсотки ≥ н≥чого не робити.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1067 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2059 - | 1924 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.