Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 1 јтомно Ц молекул€рне вченн€
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” » ” –јѓЌ»

 

≤вано-‘ранк≥вський нац≥ональний техн≥чний

”н≥верситет нафти ≥ газу

 

 афедра х≥м≥њ

 

 

√.ј. –оманко, ѕ.ƒ. –оманко,

Ћ.я. ѕобережний

 

’≤ћ≤я

Ќј¬„јЋ№Ќ»… ѕќ—≤ЅЌ» 

(приклади ≥ розвТ€зки)

ƒл€ студент≥в нех≥м≥чних ≥нженерних спец≥альностей

 

≤вано-‘ранк≥вськ

 

≤вано Ц ‘ранк≥вський нац≥ональний техн≥чний

”н≥верситет нафти ≥ газу

 

√.ј. –оманко, ѕ.ƒ. –оманко,

Ћ.я. ѕобережний

 

 

’≤ћ≤я

(приклади ≥ розвТ€зки)

Ќј¬„јЋ№Ќ»… ѕќ—≤ЅЌ» 

 

 

ћ¬ 02070855- -2005

 

–оманко √.ј., –оманко ѕ.ƒ., ѕобережний Ћ.я. ’≥м≥€: Ќавчальний пос≥бник. - ≤вано-‘ранк≥вськ: ‘акел, 2005.- 289 с.

ѕос≥бник складений з 13 тем у в≥дпов≥дност≥ з навчальним планом та програмою дл€ студент≥в нех≥м≥чних ≥нженерних спец≥альностей.

«авданн€ ≥ тести, приклади розвТ€зк≥в та в≥дпов≥д≥ на них, узагальнююч≥ схеми ≥ таблиц≥ спри€тимуть творчому усв≥домленню матер≥алу та формуванн€ в≥дпов≥дноњ системи х≥м≥чних знань.

” пос≥бнику використан≥ терм≥ни й пон€тт€, що в≥дпов≥дають найнов≥шим погл€дам ≥ вимогам в галуз≥ х≥м≥чних знань, вдало п≥д≥брано ≥люстративний матер≥ал, текст викладено у доступн≥й ≥ зрозум≥л≥й форм≥.

ѕос≥бник рекомендовано дл€ самост≥йноњ роботи.

 

 

–ецензент: канд. техн. наук, доц. кафедри х≥м≥њ ≤‘Ќ“”Ќ√, „ел€дин Ћ. ≤.

 

ƒане виданн€ власн≥сть ≤‘Ќ“”Ќ√.

«аборон€Їтьс€ тиражувати та розповсюджувати.

 

ћ¬ 02070855- -2005

 

–оманко √.ј., –оманко ѕ.ƒ., ѕобережний Ћ.я. ’≥м≥€: Ќавчальний пос≥бник. - ≤вано-‘ранк≥вськ: ‘акел, 2005.- 289 с.

ѕос≥бник складений з 13 тем у в≥дпов≥дност≥ з навчальним планом та програмою дл€ студент≥в нех≥м≥чних ≥нженерних спец≥альностей.

«авданн€ ≥ тести, приклади розвТ€зк≥в та в≥дпов≥д≥ на них, узагальнююч≥ схеми ≥ таблиц≥ спри€тимуть творчому усв≥домленню матер≥алу та формуванн€ в≥дпов≥дноњ системи х≥м≥чних знань.

” пос≥бнику використан≥ терм≥ни й пон€тт€, що в≥дпов≥дають найнов≥шим погл€дам ≥ вимогам в галуз≥ х≥м≥чних знань, вдало п≥д≥брано ≥люстративний матер≥ал, текст викладено у доступн≥й ≥ зрозум≥л≥й форм≥.

 

–ецензент: канд. х≥м. наук, доц. кафедри х≥м≥њ

≤‘Ќ“”Ќ√, „ел€дин Ћ. ≤.

 

√олова навчально-методичного

обТЇднанн€ спец≥альност≥ Д“ехнолог≥€

машинобудуванн€Ф ё.ƒ. ѕетрина

 

«ав≥дувач кафедри х≥м≥њ ѕ.ƒ. –оманко

 

„лен експертно-реценз≥йноњ

ком≥с≥њ ≥нституту фундаментальних

дисципл≥н ѕ.ƒ. –оманко

Ќормоконтролер ќ. √ургула

 оректор Ќ. Ѕудуйкевич

 

 

ƒане виданн€ - власн≥сть ≤‘Ќ“”Ќ√.

«аборон€Їтьс€ тиражувати та розповсюджувати.

«ћ≤—“

 

“ема 1 јтомно Ц молекул€рне вченн€  
“ема 2 Ѕудова €дер ≥ електронних оболонок атом≥в х≥м≥чних елемент≥в  
“ема 3 ѕер≥одичний закон ≥ пер≥одична система ƒ.≤. ћенделеЇва  
“ема 4  ласи неорган≥чних сполук  
“ема 5 ’≥м≥чний звТ€зок ≥ будова молекули. —туп≥нь окисненн€  
“ема 6  омплексн≥ сполуки  
“ема 7 ќкисно-в≥дновн≥ реакц≥њ  
“ема 8 Ўвидк≥сть х≥м≥чних реакц≥й. ’≥м≥чна р≥вновага  
“ема 9 ≈нергетика х≥м≥чних реакц≥й  
“ема 10 –озчини. –озчинн≥сть. ≈лектрол≥тична дисоц≥ац≥€.  онцентрац≥€ розчин≥в  
“ема 11 √≥дрол≥з солей  
“ема 12 «агальн≥ в≥домост≥ про метали. ћетали ≥ њх сплави  
“ема 13 ќсновн≥ положенн€ електрох≥м≥њ    
ѕерел≥к рекомендованих джерел    
ƒодатки    
ƒодаток ј  
ƒодаток Ѕ  
ƒодаток ¬  
ƒодаток √  
ƒодаток ƒ  
ƒодаток ∆  

 

“ема 1 ј“ќћЌќ Ц ћќЋ≈ ”Ћя–Ќ≈ ¬„≈ЌЌя

ѕриклад 1. —формулювати основн≥ положенн€ атомноЦ молекул€рного вченн€ (див. додаток ј - ∆).

¬≥дпов≥дь:

—учасним у€вленн€м найб≥льше в≥дпов≥дають так≥ положенн€:

  1. –ечовини мають дискретну будову. ¬они складаютьс€ з молекул, атом≥в, електрон≥в, йон≥в, тощо (структурних елемент≥в речовини).
  2. „астки речовин (молекул, атоми та йони) безладно, неперервно рухаютьс€.
  3. ћ≥ж складовими частками речовини (молекулами, атомами та йонами) д≥ють сили взаЇмного прит€ганн€ та в≥дштовхуванн€.
  4. ћолекули складаютьс€ ≥з атом≥в, а т≥ в свою чергу мають свою складну будову.
  5. ћ≥ж складовими частками речовини Ї певн≥ в≥дстан≥.
  6. ћолекули збер≥гаютьс€ п≥д час ф≥зичних процес≥в ≥ руйнуютьс€ п≥д час х≥м≥чних.
  7. јтоми збер≥гаютьс€ п≥д час х≥м≥чних реакц≥й Ц при цьому в≥дбуваЇтьс€ њх перегрупуванн€, що призводить до утворенн€ нових речовин.
  8. –≥зноман≥тн≥сть речовин обумовлене р≥зними сполученн€ми атом≥в, внасл≥док чого можуть виникати речовини молекул€рноњ (утворен≥ молекулами) ≥ немолекул€рноњ будови (утворен≥ атомами та йонами).

 

ѕриклад 2. ƒайте визначенн€ основним пон€тт€м атомно Ц молекул€рного вченн€ ДмолекулаФ, ДатомФ, Дх≥м≥чний елементФ, Дпроста та складна речовинаФ, Далотроп≥€Ф.

¬≥дпов≥дь:

ћолекула Ц це здатна до самост≥йного ≥снуванн€ найменша частка речовини, що збер≥гаЇ х≥м≥чн≥ властивост≥ ц≥Їњ речовини.

Ќазва пон€тт€ походить в≥д латинського moles Ц маса.

як реальн≥ частки, молекули мають розм≥ри та масу. –озм≥ри молекул становл€ть 10-10 Ц 10-7 м. ” вод≥ масою 18 г м≥ститьс€ 6,02 ∙ 1023 молекул, а маса одн≥Їњ молекули води дор≥внюЇ 2,99 ∙ 10-26 кг.

 ≥льк≥сною характеристикою молекули Ї в≥дносна молекул€рна маса.

јтом Ц це х≥м≥чно непод≥льна електронейтральна частка речовини, що складаЇтьс€ з позитивно зар€дженого €дра та негативно зар€джених електрон≥в.

Ќазва пон€тт€ походить в≥д грецького atomos Ц непод≥льний.

јтоми Ц реально ≥снуюч≥ матер≥альн≥ обТЇкти, що характеризуютьс€ певними масою, розм≥рами, складом, зар€дом €дра, будовою електронноњ оболонки тощо.

“ак, маса атома водню дор≥внюЇ 1,67 ∙ 10-27 кг, дубн≥ю 4,32 ∙ 10-25 кг. –ад≥уси атом≥в становл€ть близько 10-10 м.

 ≥льк≥сними характеристиками атома Ї зар€д €дра (протонне число) та в≥дносна атомна маса. ÷≥ величини вказан≥ в пер≥одичн≥й систем≥ х≥м≥чних елемент≥в.

јтоми позначаютьс€ х≥м≥чними знаками (символами).

’≥м≥чний елемент Ц це вид атом≥в з однаковим зар€дом €дра (протонним числом).

ѕон€тт€ Дх≥м≥чний елементФ не сл≥д ототожнювати з пон€тт€м ДречовинаФ. ¬≥н Ї складовою частиною речовин. ѕрост≥ ≥ складн≥ речовини Ц це форми ≥снуванн€ х≥м≥чних елемент≥в. Ќос≥Їм властивостей х≥м≥чного елемента Ї атом.

ќсновною к≥льк≥сною характеристикою елемента Ї зар€д €дра його атом≥в, що зб≥гаЇтьс€ з пор€дковим номером елемента в пер≥одичн≥й систем≥. ЌемаЇ р≥зних х≥м≥чних елемент≥в, €к≥ мали б однаковий зар€д €дер атом≥в. “ому, знаючи зар€д €дра, можна визначити, €кий це елемент.

¬≥дносна атомна маса теж Ї к≥льк≥сною характеристикою елемента, але за њњ значенн€м не можна точно визначити х≥м≥чний елемент. ≤снують атоми р≥зних елемент≥в, €к≥ мають однаков≥ значенн€ атомноњ маси, ≥зобари, наприклад   ≥ —а.  р≥м того Ї атоми одного ≥ того ж елемента з р≥зними атомними масами Ц ≥зотопи (   ≥  ).  ожний елемент маЇ к≥лька ≥зотоп≥в (природних ≥ штучних). “ому в пер≥одичн≥й систем≥ наведено середню атомну масу елемент≥в з урахуванн€м њх поширенн€ в природ≥.

ѕрост≥ та складн≥ речовини. ”с≥ речовини за складом под≥л€ютьс€ на прост≥ та складн≥.

ѕростими називаютьс€ речовини, що складаютьс€ з одного елемента, тобто це Ц форма ≥снуванн€ х≥м≥чного елемента у в≥льному стан≥.

—кладними називаютьс€ речовини, що складаютьс€ з р≥зних елемент≥в, тобто це Ц форма ≥снуванн€ х≥м≥чних елемент≥в у звТ€заному стан≥.

“ак, кисень ќ2, озон ќ3, зал≥зо Fe, бар≥й Ba, хлор Cl2 Ц прост≥ речовини, а вода H2O, хлоридна кислота HCl, етанол C2H5OH Ц складн≥.

Ќал≥чуЇтьс€ б≥льше 500 простих речовин ≥ б≥льше 10 млн. складних. „исло простих речовин перевищуЇ число елемент≥в (њх ≈110), по€снюЇтьс€ €вищем алотроп≥њ.

јлотроп≥€ Ц це €вище ≥снуванн€ х≥м≥чного елемента у вигл€д≥ двох або к≥лькох простих речовин, в≥дм≥нних за властивост€ми. “ак≥ речовини називаютьс€ алотропними формами або модиф≥кац≥€ми.

ѕриклади алотропних модиф≥кац≥й елемент≥в:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 670 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2018 - | 1998 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.