Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—амост≥йна аудиторна робота. «авданн€ 1. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть ц≥лоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ монотерпени та ароматичн≥ сполуки за зовн≥шн≥ми ознаками
«ј¬ƒјЌЌя 1. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть ц≥лоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ монотерпени та ароматичн≥ сполуки за зовн≥шн≥ми ознаками.

ќб'Їкти анал≥зу: плоди кор≥андру, кмину, €л≥вцю, ан≥су, фенхелю; листки мел≥си, м'€ти перцевоњ, шавл≥њ, евкал≥пта; кв≥ти лаванди, ромашки, липи; кореневища з корен€ми валер≥ани, оману, ањру; бруньки берези; трава чебрецю повзучого та звичайного, материнки, дерев≥ю, полину, багна.

ћетодичн≥ вказ≥вки: провед≥ть вивченн€ зовн≥шн≥х ознак Ћ–—, опиш≥ть њх в протокол≥, визначте тотожн≥сть Ћ–— за визначником. ” висновку напиш≥ть латинськ≥ назви Ћ–—, рослини та родини. ¬≥дм≥тьте в≥дпов≥дн≥сть сировини вимогам анал≥тично-нормативноњ документац≥њ (ƒ‘, ‘—).

«ј¬ƒјЌЌя 2. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть подр≥бненоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ монотерпени та ароматичн≥ сполуки за зовн≥шн≥ми та м≥кроскоп≥чними д≥агностичними ознаками.

ќб'Їкти анал≥зу: листки м'€ти перцевоњ, шавл≥њ, евкал≥пта, кореневища з корен€ми валер≥ани, плоди кор≥андру, €л≥вцю, ан≥су, фенхелю; трава чебрецю повзучого та звичайного, материнки, дерев≥ю, полину.

ћетодичн≥ вказ≥вки: коротко опиш≥ть зовн≥шн≥ ознаки досл≥джуваноњ подр≥бненоњ Ћ–—, приготуйте з нењ м≥кропрепарат. ¬ивч≥ть м≥кроскоп≥чн≥ ознаки, замалюйте найб≥льш характерн≥ д≥агностичн≥ елементи анатом≥њ, опиш≥ть њх. ¬станов≥ть тотожн≥ть Ћ–— за визначником.

’арактерн≥ м≥кроскоп≥чн≥ д≥агностичн≥ ознаки подр≥бненоњ Ћ–—

ћ≥кропрепарат листка м'€ти перцевоњ: кл≥тини нижнього еп≥дерм≥су хвил€стост≥нн≥, верхнього - пр€мост≥нн≥, продиховий апарат д≥ацитного типу (продихи оточен≥ двома кл≥тинами, розм≥щеними перпендикул€рно до продиховоњ щ≥лини); волоски по жилках та краю листка - прост≥ 2-4-кл≥тинн≥ з поздовжньою бородавчаст≥стю; головчаст≥ з овальною головкою на однокл≥тинн≥й коротк≥й н≥жц≥; еф≥роол≥йн≥ залозки, головка €ких складаЇтьс€ з 8 рад≥альне розм≥щених вид≥льних кл≥тин на коротк≥й н≥жц≥.

ћ≥кропрепарат листка шавл≥њ: кл≥тини нижнього еп≥дерм≥су звивистостост≥нн≥, верхнього - пр€мост≥нн≥, зустр≥чаютьс€ вервицепод≥бн≥ потовщенн€ кл≥тинних ст≥нок; продиховий апарат д≥ацитного типу; волоски численн≥ прост≥, мають 1-4 коротких кл≥тини ≥ довгу вигнуту к≥нцеву; головчаст≥ з невеликою кулепод≥бною головкою на 1 -2-кл≥тинн≥й н≥жц≥; еф≥роол≥йн≥ залозки, у €ких головка складаЇтьс€ з 8 рад≥ально розм≥щених вид≥льних кл≥тин на коротк≥й н≥жц≥.

ћ≥кропрепарат поперечного зр≥зу листка евкал≥пту: листок ≥золатеральний; еп≥дерм≥с обох поверхонь листка з товстою кутикулою, стовпчаста тканина з обох бок≥в розм≥щена в 3-4 р€ди, губчаста займаЇ невелику д≥л€нку; сх≥зо-л≥зогенн≥ еф≥роол≥йн≥ вм≥стища кулепод≥бн≥, велик≥, вистелен≥ вид≥льними кл≥тинами; жилки з кристалоносними обкладками; друзи ≥ призматичн≥ кристали розм≥щен≥ ≥ в стовпчаст≥й, ≥ в губчаст≥й паренх≥м≥.

ћ≥кропрепарат поперечного зр≥зу корен€ валер≥ани: покривна тканина корен€ -еп≥дерма, кл≥тини €коњ вит€гнут≥ у довг≥ коренев≥ волоски. ѕ≥д еп≥дермою розм≥щена г≥подерма, €ка складаЇтьс€ з великих овальних кл≥тин, що м≥ст€ть крапельки еф≥рноњ ол≥њ. ќсновна паренх≥ма кори складаЇтьс€ з однор≥дних округлих кл≥тин з овальними оболонками, заповнених крохмалем. ƒобре пом≥тна ендодерма складаЇтьс€ з кл≥тин ≥з потовщеними ст≥йкими. ѕри розгл€данн≥ препарату на малому зб≥льшенн≥ пом≥тн≥ широка кора ≥ центральний осьовий цил≥ндр, в €кому рад≥ально розм≥щен≥ судини первинноњ ксилеми ≥ групи луб'€них волокон.

ћ≥кропрепарат плоду €л≥вцю: на поперечному перер≥з≥ плоду видно три велик≥ нас≥нини неправильноњ, 3-4-кутноњ форми з бурою твердою шк≥ркою ≥ б≥лим €дром. ¬ м'€кот≥ плоду б≥л€ нас≥нин розм≥щен≥ велик≥ нечисленн≥ еф≥роол≥йн≥ вм≥стища з б≥лим блискучим вм≥стом (€л≥вцева камфора). ¬ периферичн≥й частин≥ плоду, п≥д шк≥ркою, розм≥щено багато др≥бних еф≥роол≥йних вм≥стищ, €к≥ утворюють переривчастий концентричний по€с.

ћ≥кропрепарат поперечного зр≥зу плоду кор≥андру: при малому зб≥льшенн≥ в навколопл≥днику пом≥тний с≥рувато-темний механ≥чний по€с, €кий перериваЇтьс€ лише вузенькою смужкою паренх≥ми в м≥сц€х спайки п≥вплодик≥в. ћ≥цний механ≥чний по€с складаЇтьс€ ≥з здерев'€н≥лих оболонок з сильнопотовщеними ст≥нками, волокна великими групами розм≥щен≥ в р≥зних напр€мках, тому на поперечному зр≥з≥ њх видно ≥ в поздовжньому ≥ в поперечному перер≥з≥. Ќас≥нини п≥вм≥с€цевоњ форми займають значну частину плоду, ендосперма складаЇтьс€ з багатогранних, великих кл≥тин з потовщеними ст≥нками ≥ вм≥щуЇ жирну ол≥ю, алейронов≥ зерна ≥ дуже др≥бн≥ друзи оксалату кальц≥ю. Ќа плоск≥й частин≥ п≥вплодик≥в пом≥тн≥ велик≥ еф≥роол≥йн≥ канальц≥ по два у кожного п≥вплодика.

ћ≥кропрепарат поперечного зр≥зу плоду ан≥су звичайного: еп≥дерм≥с (екзокарп≥й) околоплодн€ з численними бородавчастими волосками; в паренх≥м≥ мезокарп≥ю еф≥роол≥йн≥ канальц≥ (15-35 в одному мерикарп≥њ), 5 др≥бних пров≥дних пучк≥в в ребрах; ендокарп≥й ≥ шк≥рка нас≥нини зрослись ≥ мають вигл€д жовто-коричневого шару деформованих кл≥тин. ≈ндосперм, заповнений алейроновими зернами, краплинами жирноњ ол≥њ та др≥бними друзами оксалату кальц≥ю.

ћ≥кропрепарат поперечного зр≥зу плоду фенхелю звичайного: кл≥тини еп≥дерм≥су пр€мокутн≥; еф≥роол≥йн≥ канальц≥ вистелен≥ бурим шаром вид≥льних кл≥тин; пров≥дн≥ пучки колатерального типу, оточен≥ кл≥тинами з с≥тчастим потовщенн€м; ендокарп≥й зр≥сс€ з≥ шк≥ркою нас≥нини; кл≥тини ендосперму пр€мокутн≥, товстост≥нн≥, заповнен≥ др≥бними друзами оксалату кальц≥ю, алейроновими зернами та краплинами жирноњ ол≥њ.

ћ≥кропрепарат листка чебрецю повзучого: кл≥тини еп≥дерм≥су з хвил€стими ст≥нками; численн≥ продихи д≥ацитного типу, волоски: щетинист≥ Ц прост≥, багатокл≥тинн≥, з товстими ст≥нками ≥ бородавчастою кутикулою, головчаст≥ Ц на однокл≥тинн≥й н≥жц≥ з грушепод≥бною головкою; еф≥роол≥йн≥ залозки побудован≥ за типом губоцв≥тих.

ћ≥кропрепарат листка чебрецю звичайного: кл≥тини еп≥дерм≥су хвил€стост≥нн≥; продихи д≥ацитного типу; еф≥роол≥йн≥ залозки побудован≥ за типом губоцв≥тих; волоски: кол≥нчатоз≥гнут≥, двокл≥тинн≥ з бородавчатою кутикулою та сосочкопод≥бн≥.

ћ≥кропрепарат листка материнки звичайноњ: кл≥тини нижнього еп≥дерм≥су хвил€стост≥нн≥, численн≥ продихи, продиховий апарат д≥ацитного типу; волоски: прост≥, грубобородавчаст≥, 1-5 кл≥тинн≥; головчаст≥ з овальною однокл≥тинною головкою на однокл≥тинн≥й н≥жц≥; еф≥роол≥йн≥ залозки побудован≥ за типом губоцв≥тих.

ћ≥кропрепарат листка дерев≥ю: кл≥тини еп≥дерм≥су хвил€стост≥нн≥ з≥ складчастою кутикулою, вит€гнут≥ по довжин≥ дольки листка; продиховий апарат аномоцитного типу; волоски прост≥, в основ≥ мають 4-7 коротких тонкост≥нних кл≥тин, довга к≥нцева кл≥тина трохи хвил€ста, товстост≥нна, з вузенькою порожниною; еф≥роол≥йн≥ залозки побудован≥ за типом айстрових (м≥ст€ть 8 кл≥тин, розм≥щених в 2 р€ди ≥ 4 €руси на коротк≥й однокл≥тинн≥й н≥жц≥); в жилках листк≥в проход€ть секреторн≥ ходи, заповнен≥ жовтим зернистим або масл€нистим вм≥стом.

ћ≥кропрепарат листка полину г≥ркого: кл≥тини еп≥дерм≥су слабо хвил€ст≥; продиховий апарат аномоцитного типу (продих оточений 3-5 кл≥тинами); волоски численн≥, “-под≥бн≥, складаютьс€ з короткоњ 2-4-кл≥тинноњ н≥жки, на €к≥й Ї довга тонкост≥нна кл≥тина з загостреними к≥нц€ми, прикр≥плена до н≥жки посередин≥; велик≥ овальн≥ еф≥роол≥йн≥ залозки з поперечною перегородкою, м≥ст€ть 8 кл≥тин, розм≥щених в 2 р€ди ≥ 4 €руси на коротк≥й однокл≥тинн≥й н≥жц≥.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна

1. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 2. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2008. Ц 59 с.

2. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї. Ч 1-е вид. Ч ƒоповненн€ 3. Ч ’.: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї, 2009. - 280 с

3. ћетоди визначенн€ тотожност≥ л≥карськоњ рослинноњ сировини р≥зних морфолог≥чних груп. ћетодичний пос≥бник до лабораторних зан€ть з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / Ћ.¬. Ѕензель, ј.–.√рицик, Ћ.ћ. √рицик -. Ц Ћьв≥в:  рай, 2002. Ц 22 с.

4. —ереда ѕ.≤., ћаксют≥на Ќ.ѕ., ƒавт€н Ћ.Ћ.‘армакогноз≥€ Ћ≥карська рослинна сировина та ф≥тозасоби. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2006. —.65-66.

5.  овальов ¬.ћ., ѕавл≥й ќ.I., ≤сакова “.≤. ‘армакогноз≥€ з основами б≥ох≥м≥њ рослин: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих фармац. заклад≥в осв≥ти та фармац. факультет≥в вищих мед. заклад≥в осв≥ти ≤≤≤- ≤v р≥вн≥в акредитац≥њ / «а ред. ¬.ћ.  овальова. Ц ’.: ѕрапор; ¬ид-во Ќ‘а”, 2000,Ч703 с.

6. √осударственна€ фармакопе€ ———–: ¬ып. 2. ќбщие методы анализа Ћекарственное растительное сырье/ ћ« ———–. Ч XI изд., доп. Ч ћ.: ћедицина, Ч 1989. Ч 400 с.

7. Ћекарственное растительное сырье. Ц ћ.: »зд-во стандартов, 1980.

8. ‘армакопейн≥ статт≥ на л≥карську рослинну сировину.

9.  узнецова ћ.ј. Ћекарственное растительное сырье и препараты. Ц ћ.:¬ысша€ школа,1987.

10. ѕравила сбора и сушки лекарственных растений / —борник инструкций /. Ц ћ.: ћедицина,1985.

ƒодаткова

11. ћуравьева ƒ. ј. ‘армакогнози€.- ћ.: ћедицина, 1991.

12. —правочник по заготовках лекарственных растений / ƒ.—. »вашин, «.‘. атина, ».«. –ыбачук и др. Ц  иев: ”рожай,1989.

13. Ћ≥карськ≥ рослини: ≈нциклопедичний дов≥дник /¬≥дп. ред. ј.ћ. √родз≥нський. Ц  .:¬ид-во У”кр.енциклопед≥€Ф ≥м. ћ.ѕ. Ѕажана,1992.

14. —околов —.я., «амотаев ».ѕ. —правочник лекарственных растений (‘итотерапи€). Ц ћ.:ћедицина,1984.

15. √аммерман ј.‘.  урс фармакогнозии. Ц Ћ.:ћедицина,1967.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 684 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2534 - | 2136 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.