Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥йна п≥дпор€дкован≥сть м≥ж контролюючого ≥ п≥дконтрольного суб'Їкт≥в: в≥домчий (галузевий, п≥дв≥домчий), надв≥домчий
„ас проведенн€: попередн≥й, поточний (оперативний), наступний;

 онтрольна д≥€льн зд≥йсн шл€хом перев≥рок, планових ≥ позапланових рев≥з≥й, обстежень, витребуванн€ зв≥т≥в, проведенн€ рейд≥в, огл€д≥в та ≥н.

285.ѕо€сн в≥дм≥нност≥ м≥ж держ ф≥новим контролем та аудитор перев≥ркою. як зд≥йсн обовТ€зковий ф≥н контроль?

ƒержа́вний контро́ль Ч одна з форм зд≥йсн державноњ влади, що забезпечуЇ дотриманн€ закон≥в ≥ ≥нш правових акт≥в, що видаютьс€ органами держ. «д≥йсн держ контролю - одна з важливих ф-й держ управл. …ого призначенн€ пол€гаЇ у спри€нн≥ реал≥з ф≥н пол≥тики держ, забезпеченн≥ процесу формув ≥ ефективного використ ф≥н ресурс≥в у вс≥х ланках ф≥н сист.

јудит Ч це незалежний ф≥н контроль, заснований на комерц≥йних засадах.

«акон визнач аудит €к перев≥рку публ≥чноњ бухгалтерськоњ зв≥тност≥, обл≥ку, первинних документ≥в та ≥ншоњ ≥нформац≥њ щодо ф≥ново-господарськоњ д≥€льн субТЇкт≥в госп з метою визнач-€ достов≥рност≥ њх зв≥тност≥, обл≥ку, його повноти ≥ в≥дпов≥дност≥ чинному законодавству та встановленим нормативам.

јудит зд≥йсн незалежними особами Ч аудиторами або аудиторськими ф≥рмами. јудиторськ≥ перев≥рки можуть проводитис€ з ≥н≥ц≥ативи кер≥вництва або власник≥в, засновник≥в, субТЇкта госп.  р≥м того, дл€ певного перел≥ку п≥дпр ≥ орган≥зац≥й чинним законодавством установлений обовТ€зковий аудит, зокрема дл€ банк≥в, ≥нвестиц≥йних фонд≥в, ≥нвестиц≥йних компан≥й, ≥нш небанк ф≥н установ, €к≥ зд≥йснюють залученн€ кошт≥в громад€н або залученн€ чи торг≥влю ц≥нними паперами (кр≥м операц≥й з випуску (ем≥с≥њ) власних корпоративних прав), б≥рж, страх компан≥й, кред сп≥лок, недерж пенс≥йних фонд≥в.

 р≥м проведенн€ контрольноњ роботи, аудиторськ≥ послуги можуть надаватис€ у вигл€д≥ консультац≥й з питань орган≥зац≥њ бухгалтерського обл≥ку, проведенн€ ф≥ново-господарськоњ д≥€льн в≥дпов≥дно до чинного законодавства, у тому числ≥ под. јудиторськ≥ ф≥рми Ч це комерц≥йн≥ орган≥зац≥њ, ≥ тому вс≥ своњ послуги вони вик за плату, розм≥р €коњ обумовлюЇтьс€ в договор≥ м≥ж замовником ≥ аудиторською орган≥зац≥Їю.

ѕ≥д час проведенн€ перев≥рок аудитори самост≥йно визначають форми ≥ методи аудиту на п≥дстав≥ чинного законодавства, ≥снуючих норм ≥ стандарт≥в, умов договору ≥з замовником, профес≥йних знань та досв≥ду. јудитори мають право отримувати вс≥ необх≥дн≥ документи дл€ проведенн€ перев≥рок, а також по€сненн€ до них.  р≥м того, можуть перев≥р€ти на€вн≥сть грош кошт≥в, майна, ≥нш ц≥нностей.

ќбов'€зковий ф≥н контроль зд≥йсн переважно за участю орган≥в державноњ або м≥сцевоњ влади, хоч у де€ких випадках може передбачати участь ≥ недерж ф≥н контролер≥в (особливо у сфер≥ д≥€льн ф≥ново-кред установ). ¬≥н проводитьс€ на п≥дстав≥ встановлених чинним законодавством вимог та компетенц≥њ уповноважених орган≥в (наприклад, орган≥в ƒержавноњ податк служби або  онтрольно-рев≥з≥йноњ служби ”, дл€ €ких, зокрема, передбачен≥ терм≥ни проведенн€ перев≥рок та рев≥з≥й залежно в≥д обс€г≥в господарськоњ д≥€льн п≥дконтрольних суб'Їкт≥в). ѕ≥дставою проведенн€ обов'€зкового контролю можуть бути ≥ р≥шенн€ компетентних держ орган≥в (суду, прокуратури, ≥нш орган≥в держ) з метою з'€сувати додержанн€ законност≥, встановленн€ ≥стини в ход≥ судового сл≥дства.

1. ўо Ї предм ф≥н? —убТЇкти ≥ обТЇкти.ѕриклади в≥днос

2. ¬изнач обТЇкти ≥ субТЇкти ф≥н в≥днос м≥кро-≥ макрорв.

3. ќбТЇкти,субТЇкти ф≥н м≥кро, макро.¬≥дм≥нност≥ м≥ж ними

4. ’ар-ка ф≥н €к ≥сторич категор≥њ, передумови. –озв ф≥н.

5. ¬ чому пол€гаЇ звТ€зок ф≥н з держ ≥ тов-грош в≥днос?

6. ƒайте визнач-€ ф≥н.¬заЇмозвТ€зок ф≥н з ц≥на, з\п, кредит

7. —утн Ђф≥нї.в≥дм≥н, звТ€зок м≥ж ф≥н ≥ ц≥на та кредит.

8. —утн Ђф≥нї. ¬≥дм≥нност≥ та взаЇмозвТ€зок м≥ж ф≥н ≥ з\п.

9.‘≥н: визнач-€, ознаки, звТ€зок з грошима.

10.ƒе€к≥ ек≥сти вважають, що ф≥н Ц це гр. „и в≥рним Ї

11.ќбгрунт взаЇмозвТ€зок ф≥н ≥ грошей.

12.Ќазв ф-њ грошей, на €ких базуЇтьс€ функц≥он-€ ф≥н

13.‘≥н ресурси держ, њх склад ≥ джерела формуванн.

14.—утн Ђф≥н ресурсиї. —клад ≥ джерела ф≥н ресурс≥в держ ≥ субТЇкт≥в п≥дпр д≥€л.

15. ѕо€сн сусп призначенн€ ф≥н, обТЇктивна необх-ть

16. ƒовед≥ть, що ф≥н повТ€зан≥ з ф в≥днос, ф. ресурси, ф. д≥€л

17. ѕредмет наукм про ф≥н. ‘≥н категор≥њ на м≥кро- ≥ макро

18. ‘≥н категор≥њ на макро- ≥ м≥крор≥вн€х. ‘≥н на м≥крор≥в.

19. ‘≥н категор≥њ на макро- ≥ м≥крор≥вн€х. ‘≥н на макрор. —утн ≥ призначенн€ держ ф≥н.

20. ‘≥н категор≥њ. ќсоблив ф≥н категор≥й на макро- ≥ м≥кро

21. ƒайте визнач-€ вих≥дноњ категор≥њ держ ф≥н

22. ƒайте визнач вих≥дноњ категор≥њ ф≥н акц≥онерних товар

23. ƒайте визн ф≥н держ ф, за сутн≥стю та формами про€ву

24. «а доп €ких ф≥н категор зд≥йсн функц≥он держ бюджу?

25. ‘-њ ф≥н, њх сутн≥сна характер ≥ взаЇмозвТ€зок.

26. Ќазв загальноприйн€т≥ ф-њ ф≥н. —тимулююча,регул

27. ¬каж≥ть загальноприйн€т≥ ф-њ ф≥н. —таб≥л≥зац, виробнич

28. ќбгрунт необх≥д перерозпод вартост≥ ¬¬ѕ ≥ ф≥н ≥нструменти його забезпеч.

29. –озкрийте первинного розпод≥лу вартост≥ створ продукт

30. –озкрийте розпод≥льноњ ф-њ ф≥н. ѕо€сн, €крозпод≥л безпосер зач≥паЇ ≥нтереси держ, господар субТЇкт≥в.

31. ‘≥н сист:, характер внутр будови. Ѕазову ≥ пров≥дну сферу ф≥н сист.

32. —утн та структура ф≥н сист ”. ƒо €коњ сфери ф≥н сист можна в≥днести ф≥н держ установ?

33.¬ чому пол€гаЇ сутн ф≥н сист за њњ орган≥зац структурою? ќргани управл ≥ ф≥н ≥нстит, €к≥ забезп управл ф≥н-ми в ”,ф-њ.

34.¬взаЇмозвТ€зок ф≥н ринку з≥ сферами ≥ ланками ф≥н сист? …ого м≥сце в розпод≥льних процесах.

35.‘≥н методи впливу на соц-екон розв, склад ≥ характер.

36.‘≥н забезпеч €к напр€м ф≥н впливу на процес розв, форми

37.¬изначте в≥дм≥нност≥ м≥ж ф≥н регулювм ≥ ф≥н стимул-€м.

38.¬плив ф≥н на процеси розв: к≥льк ≥ €к≥сний взаЇмозвТ€зок

39.як ф≥н вплив на сусп вир-во, њх роль у ек та соц розв держ

40.ќбгрунт, €к розлад ф≥н сист сприч ф≥н кризу в держав≥.

41.ќбгрунт, €к ф≥н вплив на вир-во, розпод≥л,обм≥н,спожив-€

42.ќбгрунт, €к через ф≥н держ може вплив на внутр структуру ц≥ни продажу товар (роб≥т, послуг).

43.ƒох ≥ видатки рабовласн держав.

44.ƒох ≥ видатки —тародавнього –иму

45.‘≥н феодальних м≥ст та њх вплив на розв держ ф≥н.

46. ƒох ≥ видатки феодальноњ держ.

47.ѕо€сн в≥дм≥нност≥ у формув дох сх≥дних рабовласн держав ≥ —тародавньоњ √рец≥њ та –имськоњ ≥мпер≥њ.

48. ƒох та видатки феодальних м≥ст.

49.як≥ зм≥ни у сфер≥ под та держ видатк≥в в≥дбул на етап≥ ≥ндустр≥ал розв ек-ки?

50.¬изначте проблеми щодо ф≥н забезпеч соц потреб держ в пост≥ндустр≥альн≥й ек≥ц≥.

51.ќбТЇктивна необх-ть створенн€ правового пол€ дл€ функц≥он-€ ф≥н в≥днос. —утн ф≥н права.

52. ѕон€тт€ ф≥н права, його джерела.

53. ѕон€тт€ бюдж та под права, њх джерела.

54.Ќазв основне джерело бюдж права та що конкретно визнач ≥ регул цей акт.

55.Ќазв джерело под права та що визнач ≥ регул цей акт.

56. Ѕюдж право.¬изначте бюдж права вищих держ орган≥в

57. —утн ф≥н пол≥тики, њњ складов≥. “ипи ф≥н пол≥тики.

58. ‘≥н пол: зм≥ст, завданн€. «вТ€зок з ек полю держ?

59. ¬изначте основн≥ завданн€ ф≥н пол≥тики на макрор.

60. ¬изначте основн≥ завданн€ ф≥н пол≥тики на м≥крор≥в.

61. ¬изначте завданн€ ф≥н пол≥тики на р≥вн≥ св≥т госп.

62.ѕон€тт€ ≥ завд ф≥н пол≥тики, напр€ми.≈фект-ть ф пол≥т ”

63.ѕо€сн звТ€зок м≥ж ек ≥ ф≥н полю держ.ќсоблив ф пол≥т ”

64.як≥ ≥сн р≥вн≥ ф≥н пол≥тики та фактори

65.‘≥н стратег, ф тактика у ф пол≥т, завдан ≥ взаЇмозвТ€з приклад

66.‘≥н стратег≥€ та ф≥н тактика: завданн€ ≥ взаЇмозвТ€зок.

67. ўо сл≥д розум≥ти п≥д державною ф≥н полю?

68.ƒискрец≥йна та недискрец≥йна ф≥н пол: сутн≥сна характер.

69.‘≥скал ≥ монетарна пол, њх взаЇмозвТ€зок ≥ суперечност≥.

70.–озкрийте ф≥скал пол≥тики держ. який орган њњ виробл€Ї?

71. ‘≥н безпека: њњ сутн та складов≥.

72. ќбгрунт свою точку зору щодо суч ф≥н пол≥тики ”.

73. ѕод:, ф-њ. Ќазв форми про€ву даноњ категор≥њ.

74.ѕо€сн в≥дм≥н м≥ж платою, зборами, внесками ≥ податк.

75. ѕод: обТЇктивна необх-ть, сутн ≥ ф-њ. як≥ основн≥ ≥сторичн≥ аспекти розв категор≥њ УподатокФ?

76. ѕод: сутн, ф-њ. ƒайте характеристику ф-й под.

77. ‘-њ под. ƒумка щодо стимул та стримуючоњ ф-й под.

78. ’арактер ф≥скал ф-њ под.

79. «а €кими ознаками класиф под?

80. ласиф-€ под. ’арактер под, вид≥лених у класиф≥кац≥њ.

81. ласиф-€ под за формою оподаткув: переваги, недол≥ки.

82. ласиф-€ под за ек зм≥стом обТЇкта оподаткув. приклади.

83. ѕр€м≥ под: сутн, переваги ≥ недол≥ки њх застос-€.

84. Ќепр€м≥ под: переваги ≥ недол≥ки њх застос-€.

85. —утн пр€мого оподаткув. ¬ чому переваги ≥ недол≥ки пр€мих под? яка роль пр€мих под в дох бюджу ”?

86.—утн непр€м оподаткув. ѕереваги ≥ недол≥ки.–оль в дох ƒерж бюдж ”?

87. ќбгрунт переваги пр€мого ≥ непр€м оподаткув.

88.ќбгрунт, чому непр€м≥ под вваж важкими в соц план≥

89.яка р≥зниц€ м≥ж загальнодерж та м≥сц податк ≥ зборами?

90. Ќазв ≥ охарактер. елементи сист оподаткув.

91.ќбгрун взаЇмозвТ€зки м≥ж субТЇкт оподатк, обТЇкт,джерел

92. ƒовед≥ть, що обТЇкт та база оподаткув Ц це не тотожн≥

93. ѕокаж≥ть на прикладах р≥зницю м≥ж субТЇктом, платником та нос≥Їм податку.

94. ≈лементи под. ’арактер под ставок.

95. ќхарактер. под ставки, навед≥ть конкретн≥ приклади.

96. ѕод п≥льги, њх види та регулююч вплив.

97. ѕод п≥льги: переваги ≥ недол≥ки, види. приклади.

98. ѕод квота: сутн, необх-ть встановленн€.

99. ѕон€тт€ под боргу, причини та соц-екон насл≥дки.

100.ѕод сист: наук (класичн≥) принцип побудови подат сист.

101.—утн податк сист. принципи побудови податк сист ”?

102. Ќаук принципи оподаткув.

103. ѕод пол: визнач-€, принципи побудови.

104.ќбгрунт взаЇмозвТ€з м≥ж сист оподат, под сист ≥ под пол.

105.ќбгрунт, €к трансформац≥йн≥ процеси в подй сист≥ ”, вплив на сусп розв.

106.ќбгрунт необх-ть розв м≥сц оподаткув в ”.

107.Ѕюдж: форма, матер≥альне вт≥ленн€, ф-њ. специ ознаки

108.¬изначте бюдж за його ек зм≥стом, формою ≥ матер вт≥ленн€м. ¬≥дм≥нност≥ бюдж в≥д ≥нш ф≥н категор

109.ƒайте визнач-€ бюджу €к ек≥чноњ категор≥њ. ћ≥сце бюджу у розпод≥л≥ ¬¬ѕ ≥ шл€хи його впливу на цей розпод≥л.

110.Ѕюдж €к основний ф≥н план держ. ѕоказники стану

111.ќбгрунт, в чому пол€гаЇ необх-ть ≥ призначенн€ бюджу.

112. «а €кими ознаками класиф дох бюджу? ¬ чому пол€гаЇ ек≥чна необх-ть такоњ класиф≥кац≥њ?

113.ƒжерела формув дох ƒерж бюджу. «аг ≥ спец фонди,

114.ѕо€сн в≥дм≥нн м≥ж звед (консол≥дованим) ≥ держ бюджом.

115.ѕо€сн необх-ть загального ≥ спец≥ального фонд≥в бюджу.

116.«а €кими ознаками класиф видатки бюджу?

117.ѕо€сн в≥дм≥нност≥ м≥ж видатками поточ бюджу ≥ видатками бюджу розв.

118.«а €кими ознаками класиф бюдж видатки? ѕокаж≥ть взаЇмозвТ€зок м≥ж держи ≥ бюджи видатками.

119. —клад ≥ структура видатк≥в держ бюджу, њх класиф-€. ѕоточн≥ видатки ≥ видатки розв.

120. ќбгрунт необх-ть та критер≥њ розмежуванн€ дох ≥ видатк≥в м≥ж ланками бюджноњ сист.

121.Ѕюджна сист ”: основи побудови ≥ критер≥њ розмежуванн€ дох ≥ видатк≥в м≥ж ланками

122.Ѕюджна сист: структура, принципи побудови.

123.Ѕюджний процес: етапи. —хема як≥ етапи бюдж процесу Ї функц вик влади, а €к≥ Ц функц≥Їю орган≥в закон?

124.ѕо€сн взаЇмозвТ€зок м≥ж Ђбюдж систї та Ђбюдж устр≥йї.

125.ѕо€сн≥сть в≥дм≥нност≥ м≥ж принцип Їдност≥ ≥ самост≥йнос

126.Ѕюджний процес: етапи. зад≥€н≥ органи ≥ њх ф-њ.

127.Ѕюдж планув: завданн€. ’арактер етап≥в

128.ќбгрунт, чому бюдж планув Ї основою бюдж процесу.

129.як≥ завданн€ розвТ€з в бюдж планув? —тад≥њ процедури бюдж планув в ” ≥ органи, €к≥ зад≥€н≥ в бюдж процес≥

130. Ќазв переваги казначейськоњ сист касового виконанн€ держ ≥ м≥сцевих бюдж≥в.

131. Ѕюдж ф≥насув: сутн пон€тт€, принципи ≥ форми.

132. ѕо€сн≥сть в≥дм≥нност≥ м≥ж кошторисним ф≥насувм ≥ бюдж кредитуванн€м

133.ѕо€сн≥сть в≥дм≥нност≥ м≥ж держи дотац≥€ми, держи субсид≥€ми та бюджи кредитами.

134.ѕричини виникн-€ бюдж деф≥циту в ”.

135.—утн бюдж деф≥циту проф≥циту. причини виникн-€ ≥ соц-екон насл≥дки зрост бюдж деф≥циту? заходи зменш деф

136. ќбгрунт ек≥чну доц≥льн≥сть використ р≥зних джерел ф≥насув бюдж деф≥циту та екон насл≥дки њх застос-€.

137. ќбгрунт, чому держ позики €к зас≥б покритт€ деф≥циту бюджу безпечн≥ш≥ н≥ж грошова ем≥с≥€.

138. ѕо€сн≥сть в≥дм≥нност≥ м≥ж акт ≥ пас бюдж деф≥цитом.

139. ѕо€сн в≥дм≥нност≥ м≥ж пон€тт€ми Удеф≥цит бюджуФ ≥ Укасовий деф≥цит бюджуФ.

140. —утн та необх-ть застос-€ секвестру бюджу. ƒо €ких статей ƒерж бюджу ” застосовуЇтьс€ секвестр?

141.” €кому випадку вводитьс€ секвестр бюджу? мета? «ахищен≥ статт≥ ƒерж бюджу ”

142.ƒерж кредит: роль ¬≥дм≥нност≥ м≥ж держ ≥ банк кредитом

143.—утн держ кредиту €к ф≥н категор≥њ. ўо сп≥льного ≥ в чому в≥дм≥нност≥ м≥ж держ ≥ банк кредитом? ƒерж кредит(ƒ )-

144. ƒерж кредит: сутн, форми, причини ≥снув-€.

145. ѕо€сн роль держ кредиту у формув ф≥н держ?

146. ‘-њ держ кредиту. як держ кредит вплив на стан грош об≥гу, р≥вень банк≥вськоњ процентноњ ставки, вир-во ≥ зайн€т≥сть насел-€?

147. «а €кими ознаками класиф держ позики?

148.  ласиф-€ держ позик. «а допомогою €ких ц≥нних папер≥в зд≥йснюЇтьс€ оформленн€ держ позик?

149. як≥ причини функц≥он-€ держ кредиту? джерела погашенн€ держ позик?

150.ќбгрунт, €к держ кредит може вплив на стан грош об≥гу, процентних банк ставок, на вир-во ≥ зайн€т≥сть насел-€.

151. ѕон€тт€ держ боргу. ѕоточний ≥ кап≥тальний держ борг. ¬плив держ боргу на ф≥н безпеку держ.

152. ƒерж борг:види. як держ борг вплив на ф≥н безпеку держ ≥ до €ких насл≥дк≥в може привести його зрост?

153. «овн ≥ внутр держ борг: сутн, склад, причини виникн-€, насл≥дки та заходи щодо скороченн€.

154. ƒерж борг: сутн, методи управл. як регултьс€ гранична величина держ боргу в ”?

155. ћетоди управл держ боргом.

156.”правл держ боргом та його обслуговуванн€. в≥дм≥нност≥ м≥ж реф≥насувм ≥ реструктуризац≥Їю держ боргу?

157. ”правл ≥ обслуговуванн€ держ боргом. як проводитьс€ погашенн€ держ позик?

158.ѕо€сн в≥дм≥нн м≥ж реф≥нас та реструктуризац держ боргу

159.ѕо€сн≥сть в≥дм≥нност≥ м≥ж такими методами управл держ боргом, €к конверс≥€, консол≥дац≥€ та ун≥ф≥кац≥€.

160.який звТ€зок ≥снуЇ м≥ж бюдж деф≥цитом, держ кредитом ≥ держ боргом?.

161.¬изначте сутн, склад ≥ призначенн€ м≥сцевих ф≥н.” 162.≈к≥чна сутн, форма про€ву ≥ матер≥альний зм≥ст м≥сцевих бюдж≥в, њх ≥Їрарх≥чна будова.

163.—клад ≥ структура дох м≥сцевих бюдж≥в. ¬ласн≥ ≥ закр≥плен≥ за м≥сц бюджами дох. проблеми формув дох м≥сцевих бюдж≥в в ”?

164.ћ≥жбюдж в≥днос, необх-ть регулюв. види ≥ форми

165.ћ≥жбюдж в≥днос: регулюв. ¬иди м≥жбюджних трансферт

166.ћ≥жбюдж трансферти: вид≥в. м≥жбюдж трансферт≥в в ”.

167.ѕо€сн, чому функц≥он-€ бюджноњ сист ” передбачаЇ використ м≥жбюджних трансферт≥в?

168.ѕо€сн, чому м≥сц бюдж вваж ф≥н основою м≥сц самовр€д

169.ѕо€сн, роль м≥сц бюджи у забезпеченн≥ ек та соцго розв адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць.

170. —трах: призначенн€. ќзнаки, €к≥ хар специф≥чн≥сть

171. —трах: необх-ть, роль. стан та перспективи розв в ”.

172.ќбгрунт, особлив перерозпод≥льних в≥днос у сфер≥ страх.

173.—утн страх. обТЇкти страх: майнове, соц≥альне, особисте, медичне, страх в≥дпов≥дальност≥ ≥ страх п≥дпр ризик≥в.

174.—утн ≥ ф-њ страх. Ќазв. галуз≥ страх в≥днос.

175. ¬изначте ф-њ страх.обТЇкти ≥ субТЇкти страх в≥днос.

176. Ќазв ф-њ страх. —пециф особлив категор≥њ УстрахФ. як страх повТ€зане з ризиками?

177.ќбТЇктивна необх-ть страх захисту ≥ роль у в≥дтворенн€.

178. ‘орми створенн€ страх фонд≥в. + ≥ -

179. ќбгрунт, що колективне страх Ї найб≥льш ефективною формою створенн€ страх фонд≥в.

180. ќбгрунт + ≥ - фонд≥в самострах та колект фонд≥в.

181. ќбТЇкти страх в≥днос. ќбовТ€зкове та добров≥льне

182.¬изначте субТЇкт≥в страх. який зв'€зок ≥снуЇ м≥ж ними?

183.Ќеобх-ть та призначенн€ держ ц≥льових фонд≥в. ѕринципи њх орган≥зац≥њ. як≥ держ ц≥л фонди ≥сн в ”?

184.¬ чому пол€гаЇ необх-ть та призначенн€ держ ц≥льових фонд≥в. джерела дох ≥ напр€ми видатк≥в ѕенс≥йного фонду ”.

185.ќбгрунт необх-ть ≥ призначенн€ держ ц≥льових фонд≥в.

186. ѕенс≥йна реформа в ”. ƒжерела пенс≥йного фонду.

187.ѕо€сн в≥дм≥н м≥ж сол≥дарною та накопичувал пенс сист

188.ќбгрунт необх-ть перерозпод≥л недерж пенс≥йного страх

189.—трах ринок: сутн, орган≥зац≥йна структура. ѕор≥вн€йте його ≥з ф≥новим ринком.

190.—трах ринок: орган≥зац≥йна структура. —трах послуга

191.—утн страх ринку. стан ≥ перспективи страх ринку в ”?

192.Ќазв субТЇкти страх ринку, е особлив ф≥н в≥днос

193. ≤нституц≥онал структура страх ринку та њњ характер.

194.—убТЇкти страх ринку, њх ф-њ. ƒерж нагл€д за страх ”.

195. \ќбгрунт роль страх у реал≥з соцњ пол≥тики держ.

196. ѕо€сн в≥дм≥нн м≥ж Ђстрах платежемї ≥ Ђстрах в≥дшкодув

197. ѕровед≥ть пор≥вн€нн€ перестрах ≥ сп≥встрах.

198. ѕо€сн в≥дм≥нност≥ м≥ж страх прем≥Їю та в≥дшкодув.

199. –озкрийте в≥дм≥нност≥ м≥ж страх полем та портфелем.

200. ‘≥н ринок, призначенн€ та передумови функц≥он-€.

201. ‘≥н ринок: ф-њ. ћ≥сце ≥ роль держ на ф≥новому ринку.

202. Ќеобх-ть функц≥он-€ сутн ф≥н ринку, сегментац≥€.

203. ќбгрунт необх-ть ≥снув-€ ф≥н ринку в ринков≥й ек≥ц≥.

204. ƒовед≥ть, що повноц≥нне функц≥он-€ ф≥н ринку можливе лише в умовах ринковоњ ек≥ки.

205. ѕередумови виникн-€ ф≥н ринку, роль уч стан в ”.

206. —убТЇкти ф≥н ринку ≥ њх ф-њ. ћ≥сце ≥ роль держ на ф р

207. ѕо€сн, чому необх≥дне держ регулюв ф≥н ринку

208. –инок грошей ≥ ринок кап≥тал≥в, њх призначенн€

209. ≤нструменти ф≥н ринку, њх склад ≥ характер.

210. ќбгр, €к –.÷.ѕ поЇдн держ, ≥нституц та ≥ндив≥д ≥нтереси

211.  ласиф-€ фонд ринку за характером руху ≥нструмент≥в ≥ за формою його орган≥зац≥њ. —убТЇкти фонд ринку.

212. ќбгрунт, брокер≥в, дилер≥в та андеррайтер≥в

213. —утн ≥ призначенн€ фонд ринку. Ѕ≥ржовий та позаб≥рж.

214. ¬изначте призначенн€ фонд ринку. ѕервинний ≥ вторин

215. ‘ондова б≥ржа: сутн, ф-њ.

216. ќбгрунт, чому фондова б≥ржа вважаЇтьс€ центром торг≥вл≥ ц≥нними паперами. —уч стан б≥ржового ринку в ”.

217. ≤нструменти фонд ринку, њх склад ≥ характер.

218. ≤нструменти ринку ц≥нних папер≥в, њх склад ≥ класиф

219. ≤нструменти кредго ринку ≥ ринку ц≥нних папер≥в.

220. ƒайте визнач-€ ц≥нних папер≥в. боргов≥ ≥ дольов≥ ц.п..

221. ÷.п.: класиф-€. ¬иди корпоративних ц≥нних папер≥в.

222. ÷.п.: сутн, класиф-€. ¬иди держ ц≥нних папер≥в.

223. як≥ ≥сн види ц≥нних папер≥в держ? «а рахунок €ких кошт≥в держ виплачуЇ дох по держ позиках ≥ погашаЇ

224. ‘≥н послуги, њх види та характер.

225. ѕо€сн в≥дм≥нност≥ м≥ж л≥зинг ≥ факторинг.

226. ќбгрунт, чому страх це сегмент ринку ф≥н послуг.

227. ѕо€сн, €кдерж регул ф≥н ≥ страх ринок.

228. —утн ф≥н субТЇкт≥в госп, њх ф-њ та принципи

229. ¬н та зовн ф≥н в≥днос субТЇк госп.¬плив на ф д≥€л п≥дпр

230. ћетоди орган≥зац≥њ ф≥н д≥€льн п≥дпр. ѕринципи, мета

231.  ошторисне ф≥насув: сутн, принципами зд≥йсн.

232. ќхаракт ф≥н п≥дпр структур та принципи комерц д≥€льн.

233. ‘≥н ресурси п≥дпр, њх склад ≥ джерела формув.

234. ‘≥н ресурси субТЇкт≥в госп: склад ≥ структура. ƒжерела ресурс≥в новостворюваних п≥дпр.

235. ‘≥н ресурси субТЇкт≥в госп: сутн, склад та джерела формув ф≥н ресурс≥в (на р≥вн≥ п≥дпр структур ≥ бюджних установ).

236.¬ чому пол€г особлив ф≥н в≥днос на п≥дпрх р≥зних форм власност≥? вплив галузев≥ фактори на ф≥н субТЇкт≥в госп?

237.ќсоблив орган≥зац≥њ ≥ функц≥он-€ ф≥н п≥дпр р≥зних форм власност≥ та вид≥в д≥€льн. ¬≥дм≥нност≥ у джерелах формув ф≥н ресурс≥в п≥дпр структур ≥ бюджних установ.

238. ќсоблив ф≥н неприбуткових установ ≥ орган≥зац≥й.

239. ќсоблив ф≥н установ ≥ орган≥зац≥й соцњ сфери.

240.ќхарак дох ≥ видатки п≥дпр, ознаки, за €кими групуют

241.ƒжерела формув власних, залучених ≥ запозичених ф≥н ресурс≥в п≥дпр.¬≥дм≥нност≥ м≥ж залученими ≥ запозиченими

242.ƒжерела формув статут фонду п≥дпр р≥зних форм власн

243.ѕор€док розпод≥лу грош надходжень п≥дпр структур в≥д реал≥з продукц≥њ, роб≥т ≥ послуг. ¬≥дм≥нност≥ м≥ж загальним ≥ чистим прибутком п≥дпр. ¬плив держ на цей розпод≥л.

244.–озпод≥л грош надходж субТЇкт госп в≥д реал≥з продук

245. —утн та особлив функц≥он-€ корпоративних ф≥н.

246.  ап≥тал корпорац≥њ, його ц≥на ≥ структура.

247. –оль корпорац≥й на ф≥новому ринку.

248. ƒив≥дендна пол корпорац≥њ, њњ види.

249. —утн, склад та передумови виникн-€ м≥жнар ф≥н.

250. Ќеобх-ть та призначенн€ м≥жнар ф≥н.

251. ќхарактер. сутн ≥ особлив руху св≥т ф≥н поток≥в.

252. Ќазв м≥жн ф≥н потоки. субТЇкти м≥жнар ф≥н.

253. ѕризначенн€ та складов≥ м≥жнародного ф≥н ринку. роль у розв св≥т ек≥ки.

254. –озкрийте сегмента м≥жнародного ф≥н ринку.

255. як≥ причини та насл≥дки глобал≥зац≥њ св≥т ф≥н середов

256. Ѕюдж ™—: джерела дох ≥ напр€ми вик бедж кошт≥в.

257. ќсоблив бюджу ™вроп —оюзу.

258. ѕод пол ™вроп —оюзу.

259. ќхарактер.ф≥н ™—. √армон≥зац≥€ под сист крањн ™—?

260. ‘-њ ≥ напр€ми д≥€льн ћ≥жнародного валют фонду.

261. ’арактер бюджу ќќЌ.

262. √рупа —в≥т банку: склад, завданн€, сфери д≥€льн.

263.«авданн€ ≥ сфери д≥€льн ™вроп центр банк, ™≤Ѕ, ™Ѕ––

264.¬алют курс: ≥стор≥€, методи його встановленн€.

265. —утн ф≥н менеджу. ќхарактер. завданн€ ф≥н менеджу.

266. Ѕюджний менедж, його сутн ≥ структурн≥ елементи.

267. Ѕюджетуванн€ €к сучасна технолог≥€ бюдж менеджу.

268. ѕод менедж, його сутн ≥ складов≥

269. ”правл ф≥н-ми: обТЇкти ≥ субТЇкти. ф-њ орган≥в управл ф≥н-ми загальнодерж р≥вн€.

270. ¬ чому пол€гаЇ сутн управл ф≥н-ми? Ќазв органи, €к≥ зд≥йснюють заг управл ф≥н-ми в ”, ф-њ.

271. ¬ чому пол€гаЇ сутн управл ф≥н-ми? Ќазв органи, €к≥ зд≥йснюють оперативне управл ф≥н-ми в ”, њх ф-њ.

272. ƒовед≥ть необх-ть управл ф≥новими потоками та роль вищих держ орган≥в закон ≥ вик влади

273.ќбгр, чому ћ≥н ф≥н ” займ центр м≥сце в управл ф≥н дер

274.‘≥н механ≥зм: елементи. ¬заЇмозвТ€зок м≥ж ф механ≥змом ≥ ф пол≥тикою

275. —утн та методи ф≥н планув ≥ прогнозуванн€.

276. ќбгрунт, чому ф≥н планув ≥ прогнозуванн€ пос≥дають центр м≥сце у ф≥новому менедж≥.

277¬иди ф≥н план≥в. як≥ розробл€ют на загальнодерж р≥вн≥?

278.ѕо€сн в≥дм≥нност≥ м≥ж кошторис дох ≥ видатк≥в бюджних установ ≥ баланс дох ≥ витрат п≥дпр.

279. ‘≥н стимули: њх види ≥ роль.

280. ќбгрунт необх-ть ф≥н санкц≥й. як≥ ≥сн њх види?

281. ‘≥н контроль:призначенн€. обТЇкти ≥

282. —убТЇкти держ ф≥н контролю в ”, њх ф-њ.

283. ’арактер вид≥в, форм ≥ метод≥в ф≥н контролю.

284.Ќезал (аудиторський) контроль: в≥дм≥н в≥д держ ф контр

285.ѕо€сн в≥дм≥нност≥ м≥ж держ ф≥новим контролем та аудитор перев≥ркою. як зд≥йсн обовТ€зковий ф≥н контроль?


 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 350 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

2045 - | 1999 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.114 с.