Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒжерела ≥нформац≥њ дл€ анал≥зу
ƒл€ економ≥чного анал≥зу використовують р≥зноман≥тн≥ джерела ≥нформац≥њ. ѕотреба в конкретних матер≥алах залежить в≥д пер≥оду, що анал≥зуЇтьс€, ц≥лей та завдань економ≥чного анал≥зу.

—клад, зм≥ст та €к≥сть ≥нформац≥њ, €ка залучаЇтьс€ до анал≥зу, мають визначальну роль у забезпеченн≥ його д≥Ївост≥. јнал≥з не обмежуЇтьс€ т≥льки економ≥чними даними, а широко використовуЇ техн≥чну, технолог≥чну та

≥ншу ≥нформац≥ю.

¬с≥ джерела даних, що залучаютьс€ дл€ проведенн€ економ≥чного анал≥зу, можна под≥лити на окрем≥ групи.

1) Ќормативн≥, кошторисн≥, планов≥. ƒо них належать вс≥ типи план≥в, €к≥ розробл€ютьс€ на п≥дприЇмств≥ (перспективн≥, поточн≥, оперативн≥, б≥знес-плани, плани-граф≥ки виробництва, технолог≥чн≥ карти), а також нормативн≥ матер≥али, кошториси, ц≥нники, проектн≥ завданн€ тощо.

2) ƒжерело обл≥кового характеру. ƒо них належать вс≥ дан≥, що м≥ст€ть документи бухгалтерського, статистичного та оперативного обл≥ку, а також вс≥ види зв≥тност≥, в тому числ≥ внутр≥шньогосподарська зв≥тн≥сть, первинна обл≥кова документац≥€.

 
 

«в≥тн≥сть, €ка використовуЇтьс€ дл€ потреб економ≥чного анал≥зу, класиф≥куЇтьс€ за к≥лькома ознаками (табл. 7.6).

 

¬ажливе значенн€ дл€ анал≥тичноњ роботи мають дан≥, €к≥ в≥дображен≥ в обл≥кових рег≥страх, оборотних в≥домост€х, картках ≥ книгах обл≥ку, в первинних документах (вимогах, нар€дах, накладних, л≥м≥тних картках тощо).

ƒл€ поглибленн€ результат≥в економ≥чного анал≥зу, ви€вленн€ причин в≥дхилень в≥д прогноз≥в ≥ в динам≥ц≥ за показниками, що вивчаютьс€, використовуютьс€ дан≥ реЇстр≥в бухгалтерського обл≥ку (машинограм, журнал≥в, дебетових ≥ накопичувальних в≥домостей тощо), первинних ≥ зведених документ≥в. ÷≥ джерела ≥нформац≥њ м≥ст€ть широкий анал≥тичний матер≥ал. “ак, за даними рег≥стр≥в бухгалтерського обл≥ку та доданих до них документ≥в можна вивчити причини перевитрачанн€ ресурс≥в, сплати штраф≥в та ≥нших недол≥к≥в, встановити винних, перев≥рити законн≥сть, доц≥льн≥сть ≥ ефективн≥сть господарських операц≥й.

” процес≥ проведенн€ економ≥чного анал≥зу (особливо при оц≥нц≥ ф≥нансового стану п≥дприЇмства) широко використовуютьс€ дан≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥: Ѕалансу (ф. є 1). «в≥ту про ф≥нансов≥ результати (ф. є 2), «в≥ту про рух грошових кошт≥в (ф. є 3), «в≥ту про власний кап≥тал (ф. є 4), ѕрим≥ток до р≥чноњ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ (ф. є 5), €ка в≥дпов≥дно до ѕ(—)Ѕќ 1 "«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥" маЇ наступн≥ €к≥сн≥ характеристики: зрозум≥л≥сть та адекватн≥сть тлумаченн€, достов≥рн≥сть, з≥ставн≥сть, доречн≥сть.

3. ѕозаобл≥ков≥ джерела ≥нформац≥њ.

Ø оф≥ц≥йн≥ нормативн≥ документи, €кими п≥дприЇмство зобов'€зане користуватис€ у своњй д≥€льност≥ - «акони ”крањни, ”кази ѕрезидента, ѕостанови ”р€ду та м≥сцевих орган≥в, накази вищих орган≥в;

Ø матер≥али, акти, висновки внутр≥шнього та зовн≥шнього аудиту, внутр≥шньов≥домчих ≥ позав≥домчих рев≥з≥й, перев≥рок д≥€льност≥ податковоњ служби, кредитних установ, територ≥альних агентств з ф≥нансового оздоровленн€ тощо, лабораторного та л≥карсько-сан≥тарного контролю, профес≥йних консалтингових ф≥рм, друку, «ћѓ, ≤нтернету, рег≥ональних в≥дд≥л≥в статистики, особистих контакт≥в з виконавц€ми;

Ø господарсько-правов≥ документи (договори, р≥шенн€ арб≥тражу, судових орган≥в тощо);

Ø техн≥чна та технолог≥чна документац≥€;

Ø спец≥альн≥ обстеженн€ (хронометраж);

Ø допов≥дн≥ записки, листуванн€ з контрагентами;

Ø реклама.

 омплексне використанн€ перерахованих джерел ≥нформац≥њ та правильне њх поЇднанн€ в процес≥ економ≥чного анал≥зу дозвол€ють всеб≥чно та глибоко вивчити вс≥ сторони господарськоњ д≥€льност≥ та повн≥ше ви€вити резерви економ≥чного та соц≥ального розвитку.

 
 

¬изначенн€ джерел анал≥зу та п≥дготовка даних Ї одним з важливих момент≥в першого етапу орган≥зац≥њ анал≥тичного процесу. ƒл€ проведенн€ анал≥зу з певноњ теми досл≥дженн€ необх≥дн≥ джерела ≥нформац≥њ можна оформити у вигл€д≥ табл. 7.7.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 721 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2534 - | 2135 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.