Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—уб'Їкти економ≥чного анал≥зу
¬ид≥л€ють дв≥ орган≥зац≥йн≥ форми економ≥чного анал≥зу на п≥дприЇмств≥: централ≥зовану ≥ децентрал≥зовану.  ожна з них функц≥онуЇ ≥з залученн€м або без залученн€ комп'ютерноњ техн≥ки. ÷ентрал≥зована орган≥зац≥йна форма управл≥нн€ п≥дприЇмством м≥стить спец≥ал≥зований п≥дрозд≥л. (в≥дд≥л, бюро) економ≥чного анал≥зу. - «а допомогою такоњ орган≥зац≥йноњ системи дос€гаЇтьс€ Їдн≥сть методолог≥чного забезпеченн€ анал≥зу, ч≥ткий розпод≥л прац≥ анал≥тик≥в, можлив≥сть застосуванн€ потужноњ обчислювальноњ техн≥ки тощо. ќднак вона маЇ ≥ суттЇв≥ недол≥ки: в≥докремлен≥сть анал≥тичного процесу в≥д процес≥в управл≥нн€, низька економ≥чн≥сть технолог≥њ анал≥тичного процесу та ≥н.

ѕри децентрал≥зован≥й форм≥ спец≥ал≥зований п≥дрозд≥л не вид≥л€Їтьс€, а весь комплекс анал≥тичних роб≥т розпод≥л€Їтьс€ у д≥юч≥й орган≥зац≥йн≥й систем≥ управл≥нн€ п≥дприЇмством. «а такоњ орган≥зац≥њ анал≥тичний процес максимально наближений до управл≥нського, Ї його окремим етапом, значно зменшуЇтьс€ обс€г обробки економ≥чноњ ≥нформац≥њ, створюютьс€ спри€тлив≥ умови дл€ застосуванн€ м≥н≥ - ≥ м≥кро ≈ќћ.

Ќа великих промислових п≥дприЇмствах д≥€льн≥стю вс≥х економ≥чних служб керуЇ ф≥нансовий директор (головний економ≥ст), €кий Ї заступником голови правл≥нн€ з економ≥чних питань. Ќа малих п≥дприЇмствах анал≥тичну роботу очолюЇ, €к правило, головний бухгалтер. ¬≥н орган≥зовуЇ всю економ≥чну роботу на п≥дприЇмств≥, у тому числ≥ з економ≥чного анал≥зу. ƒл€ координац≥њ анал≥тичноњ роботи можуть створюватис€ також техн≥ко-економ≥чн≥ ради, до складу €ких вход€ть кер≥вники вс≥х в≥дд≥л≥в ≥ служб п≥дприЇмства.

¬иконанн€ завдань економ≥чного анал≥зу на вс≥х стад≥€х господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства потребуЇ повного охопленн€ анал≥тичною роботою вс≥х служб ≥ д≥л€нок.

ќтже, економ≥чний анал≥з входить в обов'€зки не т≥льки прац≥вник≥в економ≥чних служб, але й техн≥чних в≥дд≥л≥в (головного механ≥ка, енергетика, технолога тощо), цехових служб, кер≥вник≥в д≥л€нок тощо. “≥льки сп≥льними зусилл€ми роботи економ≥ст≥в, техн≥к≥в, технолог≥в, €к≥ мають р≥зноб≥чн≥ знанн€ з питань, що вивчаютьс€, можна комплексно

досл≥дити проблему та знайти найб≥льш оптимальний вар≥ант њњ вир≥шенн€. –озпод≥л€ти анал≥тичну роботу м≥ж функц≥ональними в≥дд≥лами та службами доц≥льно за принципом виконанн€ службових обов'€зк≥в, враховуючи к≥льк≥сть, територ≥альну ц≥л≥сн≥сть структурних п≥дрозд≥л≥в ≥ систем управл≥нн€, структуру виробництва, структуру та техн≥чну оснащен≥сть управл≥нського апарату, орган≥зац≥ю плануванн€ та обл≥ку.

–озпод≥л обов'€зк≥в з проведенн€ економ≥чного анал≥зу повинен бути обірунтованим. ¬≥д того, наск≥льки в≥н доц≥льний залежить не т≥льки повнота охопленн€ об'Їкт≥в анал≥зу, але ≥ виключаЇтьс€ можлив≥сть багаторазового (р≥зними функц≥ональними службами) проведенн€ одних ≥ тих самих досл≥джень. ÷е, в свою чергу, спри€Ї б≥льш ефективному використанню робочого часу спец≥ал≥ст≥в ≥ забезпечуЇ комплексн≥сть анал≥зу.

—хема розпод≥лу обов'€зк≥в щодо виконанн€ анал≥тичних роб≥т передбачаЇтьс€ програмою та може бути представлена наступним чином (табл. 7.3).

 
 

 
 

ѕри орган≥зац≥њ економ≥чного анал≥зу на п≥дприЇмств≥ розробл€ють спец≥альний "“абель анал≥тичних роб≥т" (див. табл. 7.4), зазначаючи повний перел≥к анал≥тичних роб≥т (завдань), в≥дпов≥дальних за них виконавц≥в ≥ сп≥ввиконавц≥в.

 
 

–озпод≥л завдань анал≥зу в≥дпов≥дно до суб'Їкт≥в управл≥нн€ провод€ть разом з обл≥ком специф≥ки роботи кожного функц≥онального в≥дд≥лу або служби. √рупуванн€ анал≥тичних роб≥т за в≥дд≥лами та службами в≥дображають у документ≥ поданоњ нижче форми (табл. 7.5).

 

«аповнюючи наведену таблицю вказують поставлен≥ дл€ вир≥шенн€ анал≥тичн≥ завданн€; зазначають, хто саме Ї основним (в≥дпов≥дальним) виконавцем, сп≥ввиконавцем тощо.

 р≥м виконавц≥в анал≥тичноњ роботи, перерахованих вище, суб'Їктами економ≥чного анал≥зу Ї €к безпосередньо власники п≥дприЇмства, кредитори, постачальники, покупц≥, податков≥ органи, персонал ≥ кер≥вництво п≥дприЇмства, так ≥ опосередковано зац≥кавлен≥ в д≥€льност≥ п≥дприЇмства користувач≥ ≤нформац≥њ (аудиторськ≥ ф≥рми, консультанти, б≥рж≥, юристи, преса, асоц≥ац≥њ, профсп≥лки). ѕри цьому, кожен суб'Їкт економ≥чного анал≥зу вивчаЇ ≤нформац≥ю виход€чи ≥з своњх ≥нтерес≥в. “ак, власникам необх≥дно визначити зм≥ну (зб≥льшенн€ чи зменшенн€) частки власного кап≥талу й оц≥нити ефективн≥сть використанн€ ресурс≥в адм≥н≥страц≥Їю п≥дприЇмства; кредиторам ≥ постачальникам - доц≥льн≥сть продовженн€ кредиту, умови кредитуванн€, гарант≥њ поверненн€ кредиту; потенц≥альним власникам ≥ ≥нвесторам - виг≥дн≥сть вкладанн€ у п≥дприЇмство своњх кап≥тал≥в ≥ т.д.

 

7.2. ≤нформац≥йно-методичне забезпеченн€ економ≥чного анал≥зу. ѕ≥дготовка ≥нформац≥йноњ бази дл€ потреб анал≥зу

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 633 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2014 - | 1987 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.