Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ п≥дходи до орган≥зац≥њ економ≥чного анал≥зу
”мовою усп≥шного проведенн€ економ≥чного анал≥зу Ї ч≥тка орган≥зац≥€ анал≥тичного процесу.

¬изначальним при цьому Ї здатн≥сть анал≥тика лог≥чно в≥дтворювати господарськ≥ операц≥њ, €к≥ знайшли в≥дображенн€ в обл≥ку та зв≥тност≥, реконструювати роботу бухгалтера (див. рис. 7.1).

ѕри цьому завданн€ анал≥тика -передати, наск≥льки це можливо, д≥йсн≥сть, €ка ≥нтерпретуЇтьс€ в ≥нформац≥њ, що вивчаЇтьс€; в≥дтворити в загальному вигл€д≥ вс≥ або окрем≥ елементи ≥нформац≥њ. ƒл€ цього необх≥дно розум≥ти взаЇмозв'€зок економ≥чноњ теор≥њ, бухгалтерського обл≥ку, економ≥ки, ф≥нанс≥в, банк≥вськоњ справи ≥ т. ≥н.; знати методику веденн€ бухгалтерського обл≥ку, пор€док складанн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥, вм≥ти њњ ≥нтерпретувати; мати навички анал≥тичноњ роботи (тобто вм≥ти знаходити ≥нформац≥ю, обробл€ти њњ, узагальнювати ≥ робити в≥дпов≥дн≥ висновки).

 
 

Ѕудь-€кий анал≥тичний процес може бути виражений окремими елементами трьох р≥вн≥в складност≥: етапами, операц≥€ми та процедурами.

«м≥ст етапу пол€гаЇ в лог≥ко-математичному перетворенн≥ анал≥зованого показника, а також у к≥льк≥сн≥й та €к≥сн≥й його оц≥нц≥ щодо обраноњ бази або к≥лькох баз пор≥вн€нн€.

ѕроцедура Ї частиною етапу, зм≥ст €коњ пол€гаЇ у п≥дготовц≥, обчисленн≥ та ≥нтерпретац≥њ анал≥тичних величин, €к≥ характеризують зм≥ну показника, що вивчаЇтьс€. ѕроцедура складаЇтьс€ з посл≥довно повторюваних операц≥й. «м≥на виду повторюваних операц≥й визначаЇ перех≥д до ≥ншоњ процедури.

ќрган≥зац≥€ економ≥чного анал≥зу - це система рац≥ональних, скоординованих д≥й вивченн€ об'Їкта спостереженн€ в≥дпов≥дно до визначеноњ мети. ќрган≥зац≥€ економ≥чного анал≥зу розгл€даЇтьс€ €к технолог≥чний процес, розпод≥лений на окрем≥ етапи. ѕерел≥к етап≥в в р≥зних л≥тературних джерелах неоднаковий. Ќа њх к≥льк≥сть та посл≥довн≥сть впливають р≥зноман≥тн≥ чинники: на€вн≥сть техн≥чних ≥ економ≥чних засоб≥в дос€гненн€ поставлених ц≥лей, структура управл≥нн€, система обл≥ку тощо.

 
 

Ќайб≥льш поширеними етапами анал≥тичноњ роботи Ї п≥дготовчий, основний (анал≥тичний), завершальний (п≥дсумковий) (див. рис. 7.2).

 

 
 

якщо анал≥тичне досл≥дженн€ умовно под≥лити на три основних етапи (п≥дготовчий, анал≥тичний та п≥дсумковий), то всю сукупн≥сть методичних прийом≥в в≥дпов≥дно до вказаних етап≥в можна згрупувати наступним чином (табл. 7.1).

 

ѕри проведенн≥ економ≥чного анал≥зу на р≥зних його етапах застосовуютьс€ р≥зноман≥тн≥ прийоми в т≥й чи ≥нш≥й комб≥нац≥њ. “ак, при попередньому анал≥з≥ будь-€кого €вища загальн≥ економ≥чн≥ показники розкладаютьс€ (детал≥зуютьс€) на частини, пор≥внюютьс€, групуютьс€. як правило, економ≥ст не зупин€Їтьс€ на попередньому анал≥з≥. јнал≥тику важливо знати причини в≥дхилень, ви€вити фактори, що њх зумовили, оц≥нити њх к≥льк≥сний вплив на загальний результат роботи. ÷е дозволить попередити негативн≥ зм≥ни в майбутньому. ƒл€ к≥льк≥сного вим≥ру впливу окремих фактор≥в використовують спос≥б ланцюгових п≥дстановок, балансовий метод, сучасн≥ економ≥ко-математичн≥ методи та ≥н. Ќа завершальному (п≥дсумковому) етап≥ економ≥чного анал≥зу, при узагальненн≥ результат≥в, першочергового значенн€ знову набувають прийоми пор≥вн€нн€ та групуванн€, €к≥ дозвол€ють систематизувати окремо ви€влен≥ резерви, за кожним видом або групою ресурс≥в.

–озгл€немо детальн≥ше особливост≥ та зм≥ст кожного з наведених етап≥в анал≥тичноњ роботи.

ѕ≥дготовчий етап.

ѕ≥дготовчий етап передбачаЇ визначенн€ мети й об'Їкт≥в анал≥зу, вивченн€ матер≥ал≥в ≥ результат≥в за ран≥ше проведеним анал≥зом в≥д≥браних об'Їкт≥в, складанн€ плану анал≥зу та граф≥ку його проведенн€, розробку програми та всього ≥нструментар≥ю анал≥зу (макет≥в таблиць, алгоритм≥в розрахунк≥в ≥ т.д.), обмеженн€ кола необх≥дноњ ≥нформац≥њ дл€ проведенн€ анал≥зу та попереднЇ ознайомленн€ з нею.

ўодо мети та завдань економ≥чного анал≥зу, то це питанн€ детально розгл€даЇтьс€ в перш≥й тем≥ пос≥бника, а об'Їкти економ≥чного анал≥зу в≥дбирають виход€чи ≥з визначеноњ мети досл≥дженн€.

ќзнайомленн€ з матер≥алами ≥ результатами ран≥ше проведеного анал≥зу за визначеною програмою або об'Їктами дасть змогу не лише оц≥нити ефективн≥сть вже проведеноњ анал≥тичноњ роботи, а й врахувати при подальшому плануванн≥ допущен≥ ран≥ше помилки та недол≥ки.

ќрган≥зац≥€ анал≥тичноњ роботи не маЇ жорсткоњ рењ ламентац≥њ системою нормативних акт≥в, €к, наприклад, орган≥зац≥€ обл≥кового процесу. ¬ зв'€зку з цим упор€дкован≥сть дос€гаЇтьс€ шл€хом створенн€ внутр≥шнього документу (зокрема, ним може бути наказ про обл≥кову пол≥тику).

ѕри цьому основою орган≥зац≥њ економ≥чного анал≥зу Ї його плануванн€, €ке проводитьс€ на п≥дготовчому етап≥. ƒл€ цього складаютьс€ план анал≥тичноњ роботи та програми анал≥зу.

ѕлан проведенн€ анал≥тичноњ роботи складаЇтьс€ на р≥к, п≥вр≥чч€ або квартал.

” план≥ анал≥тичноњ роботи висв≥тлюютьс€:

Ø тема анал≥зу та напр€ми використанн€ його результат≥в;

Ø програма та календарний граф≥к проведенн€, розпод≥л окремих д≥л€нок роботи м≥ж виконавц€ми, а також строк (терм≥н) проведенн€ анал≥зу. √раф≥к виконанн€ анал≥тичних роб≥т маЇ передбачити найстисл≥ш≥ терм≥ни, оск≥льки чим оперативн≥ший анал≥з, тим ефективн≥ше використовують його результати в управл≥нн≥ виробництвом;

Ø перел≥к джерел анал≥зу та способи отриманн€ ≥нформац≥њ, €коњ не вистачаЇ.

Ø розробка макет≥в анал≥тичних таблиць ≥ вказ≥вок про њх заповненн€, а також пропозиц≥њ щодо граф≥чного оформленн€ матер≥ал≥в ≥ результат≥в анал≥зу; загальне методолог≥чне забезпеченн€.

” комплексному план≥ анал≥тичноњ роботи доречно використати с≥тьов≥ граф≥ки дл€ зв'€зку черговост≥, терм≥н≥в ≥ виконавц≥в окремих анал≥тичних роб≥т за п≥дрозд≥лами ≥ службами п≥дприЇмства з метою ф≥ксуванн€ того, хто, коли та куди спр€мовуЇ вих≥дну ≥нформац≥ю, що в≥дображаЇ результати проведеного анал≥зу.

¬ план≥ орган≥зац≥њ та проведенн€ анал≥зу в ц≥лому по п≥дприЇмству повинн≥ бути передбачен≥ заходи, пов'€зан≥ з методичним управл≥нн€м анал≥тичною роботою (≥нструктивн≥ наради дл€ виконавц≥в, забезпеченн€ њх методичними вказ≥вками та ≥нструктивними матер≥алами), а також з контролем за њњ ефективн≥стю.

програм≥ проведенн€ анал≥зу з конкретноњ теми в≥дображаютьс€: мета, об'Їкт, джерела ≥нформац≥њ, терм≥ни, ступ≥нь детал≥зац≥њ та глибина вивченн€ окремих аспект≥в д≥€льност≥, виконавц≥ та розпод≥л обов'€зк≥в м≥ж ними, методика анал≥зу (типова або ≥з врахуванн€м специф≥ки об'Їкта, що вивчаЇтьс€), розробка макет≥в анал≥тичних таблиць, алгоритм≥в њх заповненн€.

 
 

ѕрограма проведенн€ економ≥чного анал≥зу може бути розроблена за наступною схемою (табл. 7.2).

 ≥льк≥сть ≥ квал≥ф≥кац≥€ виконавц≥в залежить в≥д програми анал≥зу та в≥д терм≥н≥в його проведенн€. –озпод≥л обов'€зк≥в м≥ж виконавц€ми потребуЇ диференц≥йного п≥дходу. «начна частина анал≥тичних роб≥т маЇ б≥льш чи менш техн≥чний характер (зб≥р, систематизац≥€, обробка даних), ≥ тому њњ можна виконати з допомогою обчислювальноњ техн≥ки та вручну без участ≥ найквал≥ф≥кован≥ших прац≥вник≥в. ≤нша частина роб≥т - безпосередньо анал≥тична обробка згрупованих даних, ≥нтерпретац≥€ отриманих результат≥в, розробка висновк≥в ≥ пропозиц≥й - потребують участ≥ добре п≥дготовлених теоретично та практично фах≥вц≥в.

–озробка програми, виб≥р методики анал≥зу - важлив≥ процедури п≥дготовчого пер≥оду, що значною м≥рою визначають к≥льк≥сть та ефективн≥сть вс≥Їњ анал≥тичноњ роботи. ¬≥дображенн€ у програм≥ обс€гу використаноњ в анал≥з≥ ≥нформац≥њ залежить в≥д напр€му анал≥зу, пер≥оду (м≥с€ць, квартал, р≥к), р≥вн€ управл≥нн€ (п≥дприЇмство чи його п≥дрозд≥л), суб'Їкта анал≥зу тощо.

јнал≥тичний етап.

ƒругий - безпосередньо анал≥тичний - етап роботи включаЇ:

Ø зб≥р (≥з залученн€м статистичноњ зв≥тност≥, даних синтетичного та анал≥тичного обл≥ку, плановоњ документац≥њ, результат≥в спец≥альних спостережень тощо) ≥ перев≥рку достов≥рност≥ ≥нформац≥њ, що використовуЇтьс€ (достатн€ та достов≥рна ≥нформац≥€ - головна умова ефективност≥ анал≥тичноњ роботи). ќбс€г ≥нформац≥њ, що використовуЇтьс€ при економ≥чному анал≥з≥, повинен бути необх≥дним та достатн≥м. «б≥р ≥нформац≥њ - процес трудом≥сткий, тому отриманн€ зайвоњ, такоњ, що не в≥дпов≥даЇ завданн€м досл≥дженн€, ≥нформац≥њ призводить до п≥двищенн€ вартост≥ роб≥т;

Ø систематизац≥ю накопичених матер≥ал≥в;

Ø забезпеченн€ з≥ставленост≥ показник≥в (за оц≥нкою, структурою, принципами побудови ≥ т. ≥н.);

Ø статистичну обробку отриманих даних (вираховуванн€ середн≥х, в≥дносних величин, групуванн€ показник≥в ≥ т. ≥н.), заповненн€ анал≥тичних таблиць;

Ø розробку анал≥тичних показник≥в, необх≥дних дл€ вир≥шенн€ поставлених перед анал≥зом завдань, визначенн€ фактор≥в ≥ ступеню њх впливу на в≥дпов≥дн≥ показники д≥€льност≥ п≥дприЇмства, ви€вленн€ причинних зв'€зк≥в м≥ж цими показниками та в≥дпов≥дними господарськими процесами;

Ø визначенн€ резерв≥в зб≥льшенн€ ефективност≥ виробництва тощо.

Ќа анал≥тичному етап≥ дл€ обробки та вивченн€ показник≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмств використовують весь арсенал методичних прийом≥в економ≥чного анал≥зу.

ѕ≥дсумковий етап.

Ќа третьому (п≥дсумковому) етап≥ провод€ть глибше вивченн€ й узагальненн€ (групуванн€, п≥драхунок) резерв≥в господарюванн€, визначають заходи њх реал≥зац≥њ, довод€ть до в≥дома зац≥кавлених ос≥б результати анал≥зу, в≥дображен≥ у в≥дпов≥дних документах. ќбов'€зковим елементом даного етапу Ї систематичний контроль за виконанн€м р≥шень, прийн€тих в≥дпов≥дно до результат≥в анал≥зу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1126 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2027 - | 1987 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.