Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќдеський державний аграрний ун≥верситет
ћ≥н≥стерство осв≥ти ”крањни

 афедра ф≥лософ≥њ, ≥стор≥њ ≥ пол≥толог≥њ

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ дл€ п≥дготовки до сем≥нарських зан€ть та самост≥йного вивченн€

студентами програмного матер≥алу з навчальноњ дисципл≥ни Ђ‘≥лософ≥€ї

(дл€ студент≥в ус≥х спец≥альностей)

 

 

ќдеса 2015

 

ћетодичний пос≥бник з навчальноњ дисципл≥ни Ђ‘≥лософ≥€ї розроблений дл€ студент≥в денноњ та заочноњ форм навчанн€ з метою допомогти њм у самост≥йному вивченн≥ зм≥сту дисципл≥ни.

 

јвтор Ц упор€дник: кандидат ф≥лософських наук, доцент „ебан ќ.ћ.

 

–ецензент: кандидат педагог≥чних наук, доцент Ќог≥нська ј.ќ.

 

 

–екомендовано до друку кафедрою ф≥лософ≥њ, ≥стор≥њ ≥ пол≥толог≥њ ќдеського державного аграрного ун≥верситету,

протокол є 6 в≥д 23 лютого 2015р.

 

 

ѕередмова.

 

 урс Ђ‘≥лософ≥њї спр€мований на збагаченн€ ≥ розширенн€ гуман≥тарноњ п≥дготовки студент≥в, ознайомленн€ њх з широким спектром ф≥лософських проблем: св≥тобудови, бутт€ людини ≥ сусп≥льства, процесу п≥знанн€, культури та науки.

 

«авданн€ курсу пол€гаЇ в тому, щоб показати специф≥ку та особливост≥ ф≥лософського мисленн€ та допомогти студентам опанувати основи ф≥лософських знань, зац≥кавити студент≥в у необх≥дност≥ роботи над першоджерелами.

ћета курсу пол€гаЇ у виробленн≥ навичок застосуванн€ набутих знань при вир≥шенн≥ життЇвих проблем та розвТ€занн≥ конкретно-наукових проблем, розвиток зд≥бностей до творчого мисленн€, гнучкост≥ думки та поспри€ти розширенню горизонту св≥тосприйн€тт€ та св≥торозум≥нн€ студент≥в.

 урс Ђ‘≥лософ≥њї складаЇтьс€ з двох модул≥в. ” кожному модул≥ подано матер≥али до сем≥нарських зан€ть в≥дпов≥дно до модул≥в (тем), що м≥ст€ть проблемно-пошуков≥ питанн€, тематику реферат≥в, додаткову л≥тературу. ћодул≥ також м≥ст€ть методичн≥ рекомендац≥њ до самост≥йноњ роботи над темами, де коротко розТ€снюютьс€ найб≥льш важлив≥ проблеми окремих тем, вказуютьс€ посиланн€ на ≥нформац≥йн≥ джерела, питанн€ дл€ самоперев≥рки знань та список л≥тератури.

ќсновними формами навчального процесу, €к≥ забезпечують вивченн€ студентами ≥стор≥њ украњнськоњ культури, Ї лекц≥њ, сем≥нарськ≥ зан€тт€, сем≥нари Цдискус≥њ, презентац≥њ, ≥ндив≥дуальна та самост≥йна робота.

” результат≥ вивченн€ дисципл≥ни студент повинен:

 

знати:

 

 

  • основн≥ теор≥њ св≥товоњ ≥стор≥њ ф≥лософ≥њ;
  • основн≥ риси та напр€мки в≥тчизн€ноњ ≥стор≥њ ф≥лософ≥њ;
  • найб≥льш важлив≥ персонал≥њ ф≥лософ≥њ;
  • зм≥ст основних першоджерел ф≥лософ≥њ;
  • сучасн≥ п≥дходи до вир≥шенн€ класичних ф≥лософських проблем;

вм≥ти:

Ј читати та анал≥зувати ф≥лософську спадщину, визначити основн≥ напр€ми ≥сторико-ф≥лософського процесу

Ј ор≥Їнтуватис€ в основних ф≥лософських теч≥€х

Ј п≥дготувати реферат ≥ виступити з ним перед аудитор≥Їю

Ј анал≥зувати на основ≥ ф≥лософського св≥тогл€ду факти та €вища, що в≥дбуваютьс€ в сусп≥льств≥, вести д≥алог, полем≥ку чи дискус≥ю з приводу загальних засад життЇд≥€льност≥ людини;

Ј анал≥зувати свою профес≥йну д≥€льн≥сть та њњ результати в контекст≥ ф≥лософського баченн€ св≥ту;

Ј анал≥зувати сучасн≥ економ≥чн≥ под≥њ, виход€чи з ф≥лософських засад

«а пер≥од навчанн€ студент маЇ проводити також ≥ндив≥дуальну досл≥дницьку роботу з проблематики ф≥лософських досл≥джень, результати €коњ можуть бути оформлен≥ €к реферат чи пов≥домленн€. “ему ≥ план досл≥дженн€ сл≥д узгодити з викладачем. «асвоЇнн€ курсу ф≥лософ≥њ потребуЇ систематичноњ самост≥йноњ прац≥ студент≥в. ¬она надзвичайно р≥зноман≥тна: вивченн€ першоджерел, складанн€ конспект≥в, п≥дготовка реферат≥в, прац€ з таблиц€ми, схемами.

ћета самост≥йноњ роботи пол€гаЇ у розвитку здатност≥ анал≥тичного мисленн€; спри€нн≥ формуванн€ ≥нтересу до дисципл≥ни; закр≥пленн≥ та розширенн≥ знань, отриманих на лекц≥€х та сем≥нарах. —амост≥йна робота маЇ спонукати студент≥в формувати вм≥нн€ та навички до опрацюванн€ ≥сторичноњ ≥нформац≥њ, зд≥бност≥ критично оц≥нювати результати своЇњ прац≥ та удосконалювати власне розум≥нн€ ф≥лософ≥њ.

—амост≥йна робота вимагаЇ наполегливост≥, акуратност≥, напруженоњ розумовоњ прац≥. тому кожному студенту необх≥дно вести записи в конспект≥.

√отуючи реферати, пов≥домленн€, сл≥д користуватис€ першоджерелами та рекомендованою л≥тературою. дуже важливо навчитись методично грамотно працювати з книгою. ѕо-перше необх≥дно заф≥ксувати пр≥звище автора, назву прац≥ чи зб≥рника документ≥в, м≥сце ≥ час њх виданн€, перегл€нути назву розд≥л≥в, параграф≥в, тобто скласти у€ву про структуру твору. ƒал≥ сл≥д прочитати зм≥ст твору, щоб визначити коло тих питань, про €к≥ йдетьс€ в книз≥. ѕо-друге, конспектувати потр≥бно те, що стосуЇтьс€ проблем, €к≥ ¬ас ц≥кавл€ть. причому найб≥льш суттЇве. ѕо-третЇ, конспект маЇ правильно передавати зм≥ст твору ≥ в той же час бути коротким ≥ ч≥тким. ќсновн≥ положенн€ рекомендовано записувати без зм≥н, у вигл€д≥ цитат. ÷итувати треба узагальнююч≥ визначенн€, основн≥ твердженн€, висновки. ѕри цитуванн≥ необх≥дно визначити стор≥нки твору, де вони навод€тьс€.

 

“ематичний план дисципл≥ни Ђ‘≥лософ≥€ї

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 558 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2431 - | 2012 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.