Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 17 ѕол≥тика ≥ етнонац≥ональн≥ в≥дносини
17.1 —утн≥сть етносу та нац≥њ.......................

17.2 –оль ≥ м≥сце етнонац≥ональних в≥дносин у пол≥тичному житт≥..

17.3 ѕон€тт€ та зм≥ст етнонац≥ональноњ пол≥тики............

17.4 ќсобливост≥ етнонац≥ональних в≥дносин та етнонац≥ональноњ пол≥тики в сучасн≥й ”крањн≥......................

 

“ема18 —в≥товий пол≥тичний процес.................

 

18.1 «овн≥шн€ пол≥тика держави: функц≥њ, ц≥л≥, засоби..........

18.2 ћ≥жнародн≥ в≥дносини: пон€тт€, суб'Їкти, форми й принципи...

18.3 —учасн≥ тенденц≥њ розвитку м≥жнародних в≥дносин.........

18.4 ”крањна в сучасному геопол≥тичному простор≥............

“ерм≥ни ≥ пон€тт€.............................

 онтрольн≥ тести до модул€ є3 ќсобист≥сть, пол≥тика, сусп≥льство..

–екомендован≥ вар≥анти контрольних роб≥т з пол≥толог≥њ дл€ студент≥в заочноњ форми навчанн€.............................

—писок використаноњ та рекомендованоњ л≥тератури............

¬ступ

√либок≥ перетворенн€, зд≥йснюван≥ в останн≥ роки в украњнському сусп≥льств≥, ставл€ть нов≥ завданн€ й перед вищою школою. ” нових умовах кардинально м≥н€Їтьс€ зм≥ст п≥дготовки квал≥ф≥кованих фах≥вц≥в. Ѕезперечно, першор€дне значенн€, €к ≥ колись маЇ профес≥йна складова знань випускника вузу. ќднак потр≥бно враховувати й те, що характерною рисою становленн€ демократ≥њ в ”крањн≥ стали глибок≥ зм≥ни в пол≥тичному житт≥ крањни. —учасне громад€нське житт€ все б≥льше характеризуЇтьс€ тенденц≥€ми пол≥тизац≥њ, цей процес йде нер≥вном≥рно ≥ часто суперечливо, що вимагаЇ посиленоњ уваги до нього. ѕол≥толог≥€ €к наука про пол≥тику саме ≥ вивчаЇ ту галузь життЇд≥€льност≥ людей, що пов'€зана з владними стосунками, державним устроЇм сусп≥льства, пол≥тичними ≥нститутами, принципами, нормами та взаЇмов≥дносинами м≥ж собою, сусп≥льством ≥ державою.

«авданн€ навчального курсу пол≥толог≥њ пол€гаЇ в тому, щоб дати студентов≥ теоретичн≥ основи пол≥тичноњ науки, розкрити зм≥ст основних категор≥й ≥ пон€ть, навчити його правильно ор≥Їнтуватис€ в пол≥тичн≥й практиц≥, п≥дготувати до активноњ участ≥ в пол≥тичному житт≥. ƒуже важливо, щоб кожен, хто вивчив курс пол≥толог≥њ, ум≥в зв'€зувати отриман≥ знанн€ з житт€м, пол≥тичною практикою, п≥двищив пол≥тичну культуру.

¬≥дзначен≥ моменти враховувалис€ при п≥дготовц≥ навчального пос≥бника. –озкриваючи теми, автор виходив з т≥Їњ методичноњ вимоги, що в навчальному пос≥бнику повинне викладатис€ т≥льки те, що Ї безперечним, доведеним, загальновизнаним, усто€ним. ¬се ≥нше Ц це предмет наукових дискус≥й, теоретичних досл≥джень. якоюсь м≥рою сп≥рн≥, недостатньо з'€сован≥ питанн€ можна й потр≥бно зач≥пати в лекц≥€х, обговорювати на сем≥нарських зан€тт€х. ўо стосуЇтьс€ сем≥нарських зан€ть, то при п≥дготовц≥ до них варто користуватис€ кр≥м навчального пос≥бника, додатковою л≥тературою, зазначеною до кожноњ теми.

ѕос≥бник створено в≥дпов≥дно до вимог сучасноњ програми нормативноњ дисципл≥ни "ѕол≥толог≥€", рекомендованоњ дл€ впровадженн€ в практику викладанн€ ц≥Їњ дисципл≥ни у вищих закладах осв≥ти, з впровадженн€м кредитно-модульних норматив≥в зг≥дно з переходом ¬Ќ« на Ївропейську (болонську) систему навчанн€.

ѕри п≥дготовц≥ навчального пос≥бника широко використано пол≥толог≥чн≥ традиц≥њ в≥тчизн€ноњ й зах≥дноњ пол≥толог≥њ та нов≥тн≥ напрацюванн€ украњнських ≥ заруб≥жних учених-пол≥толог≥в. ѕри цьому автор спиралас€ на принцип комплексного вивченн€ студентами сусп≥льних наук, що передбачаЇ оволод≥нн€ ними пор€д з пол≥толог≥Їю низки ≥сторичних, ф≥лософських, економ≥чних та соц≥альних дисципл≥н.

ƒл€ полегшенн€ користуванн€ навчальним пос≥бником, у текстах жирним шрифтом ≥ курсивом вид≥лен≥ визначенн€ пон€ть, ключов≥ моменти, найважлив≥ш≥ характеристики пол≥тичних €вищ ≥ процес≥в, ≥мена видатних мислител≥в. ÷ей пос≥бник в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д багатьох виданих ран≥ше навчальних пос≥бник≥в на€вн≥стю в кожн≥й тем≥ малюнк≥в, таблиць, що робить виклад теоретичного матер≥алу б≥льше доступним ≥ зрозум≥лим. ƒл€ актив≥зац≥њ п≥знавального ≥нтересу й самоконтролю до кожноњ теми курсу сформульован≥ питанн€ й дан≥ завданн€.

¬икладенн€ матер≥алу по кожному модулю завершуЇтьс€ коротким словником основних пол≥толог≥чних терм≥н≥в ≥ пон€ть, використаних при розкритт≥ тем ≥ контрольними тестами.

Ќаприк≥нц≥ пос≥бника запропонован≥ вар≥анти контрольних роб≥т дл€ студент≥в заочноњ форми навчанн€. ¬сього 10 вар≥ант≥в, кожний з них включаЇ 4 питанн€ ≥ коротк≥ методичн≥ вказ≥вки до њх висв≥тленн€.

«авершуЇтьс€ робота списком використаноњ ≥ рекомендованоњ л≥тератури дл€ поглибленого вивченн€ пол≥толог≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 357 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2064 - | 1872 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.