Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озвТ€занн€ типових задач з теми
 

—тудент повинен засвоњти пон€тт€, види ≥ складов≥ елементи р€д≥в динам≥ки, основн≥ принципи пор≥вн€нност≥ даних у цих р€дах. Ќеобх≥дно вивчити пор€док обчисленн€ показник≥в дл€ анал≥зу динам≥ки: абсолютних в≥дхилень темп≥в зростанн€, темп≥в приросту або зменшенн€. ¬они можуть розраховуватис€ ланцюговим або базисним способом. ƒл€ обчисленн€ ланцюгових показник≥в динам≥ки р≥вн≥ р€ду динам≥ки за кожен наступний р≥к пор≥внюютьс€ з попередн≥м. ƒл€ обчисленн€ базисних показник≥в динам≥ки р≥вн≥ динам≥чного р€ду за кожен наступний р≥к пор≥внюютьс€, €к правило, з початковим (першим) р≥внем р€ду.

ќсновн≥ анал≥тичн≥ ≥ середн≥ показники в р€дах динам≥ки:

1) јбсолютн≥ в≥дхиленн€ знаход€ть в≥дн≥манн€м:

а) ланцюгов≥ л = ”i Ц ”i -1

б) базисн≥ б = ”i Ц ”0;

де ” Цр≥вень р€ду; i Ц пор€дковий номер р≥вн€ в р€ду динам≥ки.

2) “емпи зростанн€ знаход€ть д≥ленн€м:

а) ланцюгов≥ л = ;

б) базисн≥ б = ;

3) якщо в≥д темпу зростанн€ в≥дн€ти в≥дносне вираженн€ бази (тобто в≥дн€ти 1 в≥д коеф≥ц≥Їнта зростанн€, або 100 в≥д темпу зростанн€, вираженого у процентах), то одержимо темпи приросту (зменшенн€):

а) ланцюгов≥ ∆“л% = “л% - 100

б) базисн≥ ∆“б % = “б % - 100

4) јбсолютне значенн€ 1 % приросту (зменшенн€) одержують пор≥вн€нн€м ланцюгових абсолютного в≥дхиленн€ ≥ темпу приросту (зменшенн€) вираженого у процентах:

ј«1% =

 

5) —ередн≥й абсолютний р≥вень р€ду динам≥ки у ≥нтервальних р€дах розраховуЇтьс€ за формулою простоњ арифметичноњ:

у моментних р€дах динам≥ки Ц за формулою середньоњ хронолог≥чноњ:

 

 

≤з розрахункових (анал≥тичних) показник≥в динам≥ки осереднюютьс€ лише ланцюгов≥, базисн≥ показники Ї накопиченими ≥ осередненню не п≥дл€гають.

6) —ереднЇ абсолютне в≥дхиленн€ знаход€ть за простою арифметичною, €к алгебрањчну суму абсолютних ланцюгових в≥дхилень под≥лену на њх к≥льк≥сть. “ут можна використати ≥ взаЇмозвТ€зок: сума ланцюгових в≥дхилень дор≥внюЇ останньому базисному абсолютному в≥дхиленню, тому:

,або ,

де n Ц це к≥льк≥сть ланцюгових абсолютних в≥дхилень.

“реба памТ€тати, що розрахункових (анал≥тичних) показник≥в р€ду динам≥ки завжди на 1 менше, н≥ж вих≥дних абсолютних р≥вн≥в р€ду, так €к дл€ початкового (першого) вих≥дного р≥вн€ немаЇ бази дл€ пор≥вн€нн€. “ому початковий р≥вень р€ду динам≥ки часто позначаЇтьс€ €к нульовий, а к≥льк≥сть розрахункових показник≥в динам≥ки (n) сп≥впадаЇ з пор€дковим номером останнього вих≥дного р≥вн€ р€ду. јле вих≥дних р≥вн≥в завжди на 1 б≥льше н≥ж розрахункових, наприклад:

 

Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 ny=6

D1 D2 D3 D4 D5 nD=5

 

7) —ередн≥й темп зростанн€ визначаЇтьс€ за формулою середньоњ геометричноњ

 

,

 

де Ц ланцюгов≥ темпи зростанн€, виражен≥ в разах.

 

ћожна використати ≥ взаЇмозвТ€зок: добуток ланцюгових темп≥в зростанн€ дор≥внюЇ останньому базисному:

, тод≥

—тудент повинен засвоњти також пор€док розрахунку коеф≥ц≥Їнт≥в прискоренн€ (упов≥льненн€); випередженн€ (в≥дставанн€); еластичност≥.

ѕриклад: ¬≥дом≥ наступн≥ дан≥ про число прац≥вник≥в ф≥рми (на к≥нець року, ос≥б):

–оки        
„исло прац≥вник≥в, ос≥б        

 

¬изначте основн≥ анал≥тичн≥ показники р€ду динам≥ки.

–озвТ€занн€:

 

1. ¬изначимо середн≥й р≥вень динам≥чного р€ду. –€д моментний, тод≥ середн≥й р≥вень знаходимо за середньою хронолог≥чною:

 

2. ¬изначимо абсолютн≥ в≥дхиленн€:

а) ланцюгов≥: б) базисн≥

4316 Ц 4191 = + 125 4431 Ц 4316 = + 115 4541 Ц 4431 = + 110 4316 Ц 4191 = + 125 4431 Ц 4191 = + 240 4541 Ц 4191 = + 350

¬певнимос€, що сума ланцюгових в≥дхилень даЇ останнЇ базисне: +125 + 115 + 110 = 350.

3. ¬изначимо темпи зростанн€ (у процентах)

а) ланцюгов≥: б) базисн≥

(4316: 4191) х 100 = 103,0 (4431: 4316) х 100 = 102,7 (4541: 4431) х 100 = 102,5 (4316: 4191) х 100 = 103,0 (4431: 4191) х 100 = 105,7 (4541: 4191) х 100 = 108,4

¬певнимос€, що добуток ланцюгових темп≥в зростанн€, вз€тих в разах, даЇ останн≥й базисний темп

1,03 х 1,027 х 1,025 = 1,084

4. ¬изначимо темпи приросту (у процентах)

а) ланцюгов≥: б) базисн≥

103,0 Ц 100 = + 3,0 102,7 Ц 100 = + 2,7 102,5 Ц 100 = + 2,5 103,0 Ц 100 = + 3,0 105,7 Ц 100 = + 5,7 108,4 Ц 100 = + 8,4

«вТ€зку м≥ж темпами приросту немаЇ

5. ¬изначимо абсолютне значенн€ одного процента щор≥чного приросту:

 

за 2002 р≥к

за 2003 р≥к

 

за 2004 р≥к .

 

ѕриведен≥ розрахунки оформлюють в таблиц≥:

 

–≥к „исло прац≥вник≥в, чол. јбсолютне в≥дхиленн€ (+;-) “емп зростанн€, % “емп приросту, (зменшенн€) (+;-), % јбсолютне значенн€ 1% приросту
Ћанцюгове ∆ л Ѕазисне   ∆б Ћанцю-гове ∆л Ѕазисне   ∆б Ћанцю-гове ∆л Ѕазисне   ∆б
    - - - 100,0 - - -
    +125 +125 103,0 103,0 +3,0 +3,0 41,7
    +115 +240 102,7 105,7 +2,7 +5,7 42,6
    +110 +350 102,5 108,4 +2,5 +8,4 44,0

6. ¬изначаЇмо середнЇ ланцюгове (щор≥чне) абсолютне в≥дхиленн€:

7. ¬изначаЇмо середн≥й ланцюговий (щор≥чний) темп зростанн€

або

8. ¬изначаЇмо середн≥й ланцюговий темп приросту (за загальним правилом):

- Ѕј«ј = 1,027 Ц 1 = +0,027 (раз)

= 102,7 Ц 100 = +2,7 (%)

“аким чином, щор≥чно число прац≥вник≥в ф≥рми зростало в середньому на 2,7%.

“емпи зростанн€ ≥з року в р≥к упов≥льнювалис€, про це св≥дчать значенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в прискоренн€ (упов≥льненн€), €к≥ менш≥ в≥д 1.

 1998 до 1997 =  1999 до 1998

«адач≥ ≥ завданн€ дл€ виконанн€ на практичних зан€тт€х ≥ домашн≥х роб≥т

9.1. ¬≥дом≥ дан≥ про виробнич≥ запаси сировини ≥ матер≥ал≥в ф≥рми у пор≥вн€нних ц≥нах:

 

¬ид сировини «апаси на к≥нець року, тис. грн.
               
÷укор              
 акао              
Ўоколадна глазурь              
 онсерванти              
Ќаповнювач≥              

¬изначте тип наведених динам≥чних р€д≥в; розрахуйте середн≥й р≥вень кожного р€ду; обчисл≥ть основн≥ анал≥тичн≥ показники динам≥чних р€д≥в (абсолютн≥ в≥дхиленн€, темпи зростанн€, темпи приросту або зменшенн€) за ланцюговим ≥ базисним методами; розрахуйте середн≥ абсолютн≥ в≥дхиленн€, темпи зростанн€ та середн≥ темпи приросту чи зменшенн€.

Ќапиш≥ть коротк≥ висновки.

9.2. ¬иробництво основних вид≥в продовольчих товар≥в на душу населенн€ област≥ характеризуЇтьс€ такими даними:

ѕродукти ¬иробництво за р≥к, кг
               
ћТ€со 54,5 53,2 47,8 39,3 28,4 24,3 20,1 15,6
ћолоко 123,9 108,8 78,8 53,7 50,1 48,3 47,1 44,6
÷укор-п≥сок 139,8 130,9 110,2 92,0 69,9 76,5 70,2 61,3
ќл≥€ 20,6 19,3 19,8 20,1 18,6 16,4 15,9 15,2

¬изначте: 1) тип наведених динам≥чних р€д≥в ≥ середн≥й р≥вень кожного р€ду; 2) обчисл≥ть абсолютн≥ в≥дхиленн€, темпи зростанн€, приросту (чи зниженн€) за ланцюговим та базисним способом; 3) знайд≥ть абсолютне значенн€ одного проценту приросту; 4) розрахуйте середн≥ абсолютн≥ в≥дхиленн€, середн≥ темпи зростанн€ ≥ приросту (чи зменшенн€). Ќапиш≥ть висновки.

9.3. ¬изначте середню чисельн≥сть д≥лових партнер≥в ф≥рми, за даними про укладен≥ договори:

ƒата „исло договор≥в на поставку продукт≥в
1.01.2006  
1.07.2006  
1.08.2006  
1.10.2006  
1.01.2007  

9.4. ¬изначте середньор≥чний темп зростанн€ ≥ приросту середньодушовоњ суми субсид≥й, одержуваних громад€нами рег≥ону, €к адресну допомогу на оплату комунальних послуг, за даними:

–≥к —ередньодушовий розм≥р субсид≥й у пор≥вн€нному вим≥р≥, грн.
  7,6
  23,4
  22,6

9.5.  ≥льк≥сть безроб≥тних у крањн≥ на к≥нець року становила, тис. чол. 1995 Ц 12,5; 1999 Ц 27,8; 2005 Ц 34,9.

јбсолютний прир≥ст безроб≥тт€ за 1996Ц2005 рр. дор≥внюЇ:

а) 7,1; б) 22,4; в) 75,2; г) 15,3.

—ередньор≥чний прир≥ст безроб≥тт€ за 1996Ц2005 рр. дор≥внюЇ:

а) 0,07; б) 2,24; в) 7,52; г) визначити неможливо.

9.6. ѕрибуток ф≥рми за 2005 р≥к зб≥льшивс€ на 0,9%, а за 2006 р≥к ще зб≥льшивс€ на 2,7%. «найд≥ть темп зростанн€ ≥ приросту прибутку за два роки.

9.7. «а останн≥й р≥к акц≥онерний кап≥тал компан≥њ зр≥с на 20%, абсолютне значенн€ 1% приросту становить 16 тис. грн.

¬изначте кап≥тал компан≥њ на початок ≥ к≥нець року.

9.8. ¬иробництво прокату у минулому роц≥ знизилос€ на

12,2%, а у поточному на 20%.

¬изначте темп зростанн€ виробництва прокату за два роки та середньор≥чний.

 

9.9. ¬иробництво прокату у минулому роц≥ зросло в 2,05 рази, у поточному на 60%.

¬изначте темп зростанн€ виробництва прокату за два роки та середньор≥чний.

9.10. «а 2004 р≥к ≥нвестиц≥њ ф≥рми становили 106 тис. грн. «а 2005 р≥к обс€г ≥нвестиц≥й зб≥льшивс€ на 16, а за 2006 р≥к Ц на 29 тис. грн.

¬изначте середньор≥чний темп приросту ≥нвестиц≥й за два роки.

9.11. —ередньор≥чний абсолютний прир≥ст безроб≥тт€ в област≥ за 1996Ц1999 рр. становив 1,2 тис. ос≥б; за 2000Ц2002 рр. Ц 0,99 тис. ос≥б.

¬изначте темп приросту безроб≥тт€ за увесь пер≥од з 1996 по 2002 рр., €кщо в 1995 роц≥ у област≥ нал≥чувалос€ 94,5 тис. ос≥б безроб≥тних.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2497 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2035 - | 1847 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.027 с.