Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 асов≥ операц≥њ ≥ орган≥зац≥€ контролю за дотриманн€м касовоњ дисципл≥ни
 асов≥ операц≥њ Ц це операц≥њ, пов¢€зан≥ з прийн€тт€м та видачею гот≥вки на п≥дприЇмств≥.

ѕор€док веденн€ касових операц≥й регламентуЇтьс€ ЌЅ” ≥ поширюЇтьс€ на вс≥ п≥дприЇмства незалежно в≥д форми власност≥ ≥ виду д≥€льност≥, а також на ф≥зичних ос≥б Ц субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ (кр≥м банк≥в ≥ п≥дприЇмств зв€¢зку).

”с≥ п≥дприЇмства, €к≥ мають поточн≥ рахунки, зобов¢€зан≥ збер≥гати своњ кошти в банк≥вських установах. ќтримувати гот≥вку з власного рахунку п≥дприЇмства можуть не т≥льки на зароб≥тну плату, матер≥альне заохоченн€, на в≥др€дженн€ та загальногосподарськ≥ витрати, а й на ≥нш≥ ц≥л≥ (розрахунки за сировину, матер≥али, товари тощо).

 асов≥ операц≥њ оформлюютьс€ прибутковими та видатковими касовими ордерами.

ѕрибутков≥ касов≥ ордери застосовуютьс€ дл€ прийманн€ гот≥вки касами п≥дприЇмств. ¬идача гот≥вки з кас п≥дприЇмств проводитьс€ за видатковими касовими ордерами, €к≥ п≥дписують кер≥вник ≥ головний бухгалтер.

ќперац≥€ видач≥ гот≥вки з каси п≥дприЇмства на видатковий касовий ордер маЇ бути в≥дображена в касов≥й книз≥.

” прибуткових ≥ видаткових касових ордерах зазначаЇтьс€ п≥дстава дл€ њх складанн€ ≥ перел≥чуютьс€ додан≥ до них документи.

ќдержуючи касов≥ ордери (прибутков≥ чи видатков≥) касир перев≥р€Ї на€вн≥сть та ≥дентичн≥сть п≥дпису головного бухгалтера, правильн≥сть оформленн€ ордер≥в, на€вн≥сть перел≥чених у документах додатк≥в ≥ п≥сл€ одержанн€ або видач≥ гот≥вки п≥дписуЇ њх ≥ проставл€Ї позначку про оплату. ƒал≥ ц≥ ордери реЇструютьс€ бухгалтер≥Їю.

ƒл€ проведенн€ розрахунк≥в гот≥вкою п≥дприЇмство повинно мати касу. ”с≥ надходженн€ ≥ видачу гот≥вки в нац≥ональн≥й валют≥ п≥дприЇмство враховуЇ в касов≥й книз≥.  ожне п≥дприЇмство веде т≥льки одну касову книгу.

Ќе вести касовоњ книги можуть в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли, €к≥ зд≥йснюють розрахунки гот≥вкою з≥ споживачами у сфер≥ торг≥вл≥, громадського харчуванн€ та послуг ≥ здають отриману гот≥вкову виручку в касу п≥дприЇмства Ц юридичноњ особи, до складу €коњ вони вход€ть.

ўоденно в к≥нц≥ робочого дн€ касир п≥дсумовуЇ операц≥њ за день ≥ виводить залишок гот≥вки в кас≥.

 асову книгу п≥дприЇмства можуть вести ≥ в електронн≥й форм≥ за допомогою комп¢ютерних засоб≥в. «аписи в касов≥й книз≥ збер≥гаютьс€ прот€гом трьох рок≥в.  онтроль за правильним веденн€м касовоњ книги покладаЇтьс€ на головного бухгалтера або спец≥ально уповноважену кер≥вником ≥ншу особу.

ѕерев≥р€ють дотриманн€ пор€дку веденн€ операц≥й з гот≥вкою органи державноњ податковоњ служби ”крањни, державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби ”крањни, ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, ф≥нансов≥ органи та установи комерц≥йних банк≥в.

Ѕанки не стежать за дотриманн€м касовоњ дисципл≥ни бюджетними установами та орган≥зац≥€ми.

ќргани контролю перев≥р€ють:

- дотриманн€ пор€дку веденн€ операц≥й з гот≥вкою;

- веденн€ касовоњ книги ≥ касових документ≥в,оформленн€ касових операц≥й ≥з прийманн€м ≥ видачею гот≥вкових кошт≥в ≥ оформленн€ прибуткових ≥ видаткових касових ордер≥в;

- оприбуткуванн€ надходжень гот≥вки (повноту та своЇчасн≥сть). якщо в кас≥ п≥дприЇмства ви€вл€Їтьс€ гот≥вка, не п≥дтверджена прибутковими касовими ордерами, вона вважаЇтьс€ не оприбуткованою в кас≥ та зараховуЇтьс€ в дох≥д п≥дприЇмства;

- дотриманн€ встановлених л≥м≥т≥в каси, строк≥в ≥ пор€дку здаванн€ гот≥вковоњ виручки ≥ своЇчасн≥сть поверненн€ в банк не витрачених кошт≥в, виданих на оплату прац≥. “а ≥нш≥ виплати;

- ц≥льове використанн€ гот≥вки, €ку п≥дприЇмство (п≥дприЇмець) одержуЇ в установ≥ банку. ÷≥льове призначенн€ цих кошт≥в зазначаЇтьс€ конкретним п≥дприЇмством (п≥дприЇмцем) п≥д час заповненн€ грошового чека;

- контроль за видачею значних сум гот≥вки. ќсоблива увага прид≥л€Їтьс€ операц≥€м одержанн€ п≥дприЇмствами (п≥дприЇмц€ми) з≥ своњх банк≥вських рахунк≥в значних сум, що перевищують екв≥валент 10 000 Ївро за оф≥ц≥йним курсом гривн≥ до ≥ноземноњ валюти, установленим Ќац≥ональним банком, та њх ц≥льовому використанню. ѕерев≥р€Їтьс€ також видача гот≥вки в сумах ≥ менших за 10 000 Ївро, коли п≥дприЇмство зн≥мало њх з≥ свого рахунка регул€рно прот€гом короткого пер≥оду (тижн€, декади, м≥с€ц€);

- витрачанн€ гот≥вки з виручки на виплати, пов¢€зан≥ з оплатою прац≥, за на€вност≥ податкового боргу;

- дотриманн€ пор€дку видач≥ гот≥вки п≥д зв≥т та њњ використанн€;

- дотриманн€ п≥дприЇмством граничних обмежень на зд≥йсненн€ гот≥вкових розрахунк≥в (3 тис.. грн.. на день).

«а порушенн€ касовоњ дисципл≥ни до п≥дприЇмств (п≥дприЇмц≥в) застосовуютьс€ штрафн≥ санкц≥њ зг≥дно з чинним законодавством ”крањни.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1287 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2274 - | 1943 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.