Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з прибутковост≥ п≥дприЇмства
≈коном≥чна доц≥льн≥сть функц≥онуванн€ п≥дприЇмства, результативн≥сть його ф≥нансовоњ д≥€льност≥ оц≥нюЇтьс€ станом формуванн€ та використанн€ прибутку. “ому прибуток п≥дприЇмства пост≥йно маЇ бути обТЇктом ретельного ф≥нансового анал≥зу.

«а методолог≥чне п≥дірунт€ такого анал≥зу на п≥дприЇмствах будь-€коњ форми власност≥ беруть чинну модель формуванн€ та використанн€ прибутку.

ѕ≥д формуванн€м прибутку розум≥ють процес його створенн€ в процес≥ господарсько-ф≥нансовоњ д≥€льност≥. ”правл€ти цим процесом Ц це означаЇ управл€ти обс€гами реал≥зац≥њ продукц≥њ, тобто к≥льк≥стю та ц≥ною продукц≥њ, зд≥йснювати господарську д≥€льн≥сть з найменшими втратами у вигл€д≥ штраф≥в та ≥нших санкц≥й.

” процес≥ анал≥зу формуванн€ та використанн€ прибутку п≥дприЇмства сл≥д розр≥зн€ти валовий прибуток (збиток) зв≥тного пер≥оду, ф≥нансов≥ результати, тобто прибуток (збиток) в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥, ф≥нансов≥ результати, в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€, ф≥нансов≥ результати в≥д звичайноњ д≥€льност≥ п≥сл€ оподаткуванн€, надзвичайн≥ прибуток (збиток) та чистий прибуток (збиток) п≥дприЇмства.

ѕрибуток (збиток) зв≥тного пер≥оду Ц це алгебрањчна сума одержаних в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥, в≥д звичайноњ д≥€льност≥ та в≥д надзвичайних операц≥й результат≥в.

≤нформац≥йним п≥дірунт€м дл€ оц≥нки формуванн€ прибутку п≥дприЇмства служать дан≥ бухгалтерськоњ зв≥тност≥ за формою є 2 Ђ«в≥т про ф≥нансов≥ результатиї, в≥дпов≥дно до€ €кого чистий прибуток п≥дприЇмства формуЇтьс€ у так≥й методичн≥й посл≥довност≥:

„истий прибуток = ¬иручка в≥д реал≥зац≥њ Ц

ќперац≥йн≥ витрати Ц ѕрибуток в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ ±

± ƒоходи (витрати) в≥д ≥ншоњ та ф≥нансовоњ д≥€льност≥ =

= ѕрибуток в≥д звичайноњ д≥€льност≥ Ц ѕодаток на прибуток.

”досконаленн€ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства, п≥двищенн€ його прибутковост≥ потребують систематичноњ оц≥нки в динам≥ц≥ формуванн€ та використанн€ чистого прибутку п≥дприЇмства, анал≥зу основних фактор≥в, €к≥ впливають на формуванн€ чистого прибутку.

ƒан≥ такого анал≥зу використовуютьс€ дл€ пошуку резерв≥в зростанн€ прибутку, урахуванн€ цих резерв≥в ц процес≥ плануванн€ та прогнозуванн€ прибутку п≥дприЇмства, використанн€ чистого прибутку на нагромадженн€ та споживанн€.

ѕ≥сл€ введенн€ в ”крањн≥ нац≥ональних стандарт≥в бухгалтерського обл≥ку (2000 р.) процес розрахунку чистого прибутку (збитку) за зв≥тний пер≥од можна под≥лити на так≥ кроки:

1. ¬изначенн€ чистого доходу (виручки) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, послуг).

2. –озрахунок валового прибутку (збитку).

3. ¬изначенн€ ф≥нансового результату в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ (прибутку або збитку).

4. –озрахунок прибутку (збитку) в≥д звичайноњ д≥€льност≥ до оподаткуванн€.

5. ¬изначенн€ прибутку (збитку) в≥д звичайноњ д≥€льност≥ п≥сл€ оподаткуванн€.

6. ¬изначенн€ надзвичайного прибутку (збитку).

7. ¬изначенн€ чистого прибутку (збитку) зв≥тного пер≥оду.

 

 

“ема 8: ‘≥нансове плануванн€ на п≥дприЇмствах.

 

1. Ѕюджетуванн€ в систем≥ оперативного ф≥нансового плануванн€.

Ѕюджет Ц це оперативний ф≥нансовий план, що складаЇтьс€ у форм≥ кошторису або балансу доход≥в ≥ витрат на короткостроковий пер≥од ≥ забезпечуЇ ефективний контроль за надходженн€м та витрачанн€м кошт≥в на п≥дприЇмств≥.

Ѕюджетне плануванн€ включаЇ два етапи: 1) плануванн€ Ц розробленн€ бюджет≥в; 2) мон≥торинг (контрольний супров≥д, нагл€д за виконанн€м бюджет≥в).

Ѕюджети, що розробл€ютьс€ на п≥дприЇмств≥, р≥зн≥ за формою та зм≥стом. ‘орми бюджету п≥дприЇмство вибираЇ самост≥йно.

«наченн€ бюджетуванн€ (розробленн€ системи бюджет≥в на п≥дприЇмств≥) пол€гаЇ у пол≥пшенн≥ плануванн€, що позитивно впливаЇ на п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥ прац≥вник≥в п≥дрозд≥л≥в та ефективн≥сть використанн€ матер≥альних ≥ ф≥нансових ресурс≥в.

Ѕюджетуванн€ спр€моване на виконанн€ двох основних завдань: 1) визначенн€ обс€гу ≥ складу витрат, повТ€заних з д≥€льн≥стю окремих структурних одиниць ≥ п≥дрозд≥л≥в; 2) забезпеченн€ покритт€ цих витрат ф≥нансовими ресурсами.

Ѕюджетуванн€ Ц це стандартизований процес, що базуЇтьс€ €к на самост≥йно розроблених п≥дприЇмством, так ≥ на загальновизнаних вимогах ≥ процедурах.

ѕроцес бюджетуванн€ на п≥дприЇмств≥ включаЇ складанн€ операц≥йного, ф≥нансового ≥ зведеного (консол≥дованого) бюджет≥в управл≥нн€ ≥ контроль за виконанн€м бюджетних показник≥в.

процес≥ бюджетуванн€ враховуютьс€ так≥ чинники: стад≥њ життЇвого циклу продукту, що виробл€Їтьс€; пост≥йн≥ ≥ зм≥нн≥ потреби покупц≥в; р≥вень конкуренц≥њ; трудов≥ ресурси; тенденц≥њ розвитку технолог≥њ; р≥вень п≥дприЇмницького ≥ ф≥нансового ризику; потреби ≥ ресурси виробництва; запаси на склад≥; варт≥сть сировини; маркетингов≥ й рекламн≥ умови; ц≥ноутворенн€ на товари (послуги), моральне стар≥нн€ товар≥в ≥ послуг.

Ѕюджети, що застосовуютьс€ в систем≥ оперативного ф≥нансового плануванн€, класиф≥куютьс€ за низкою ознак.

 

 ласиф≥кац≥€ бюджет≥в за основними класиф≥кац≥йними ознаками

«а сферою д≥€льност≥ п≥дприЇмства

  бюджет з ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥

 

  бюджет з операц≥йноњ д≥€льност≥

 

  бюджет з ф≥нансовоњ д≥€льност≥

 

«а видами витрат

  поточний бюджет (бюджет поточноњ д≥€льност≥)

 

  кап≥тальний бюджет (бюджет кап≥тальних витрат)

 

«а номенклатурою витрат

  функц≥ональний (операц≥йний) бюджет

 

  комплексний (зведений бюджет)

 

«а методами розробленн€

 

  статичний (стаб≥льний) бюджет

 

  гнучкий бюджет

—кладанн€ бюджету включаЇ так≥ етапи:

1. ѕ≥дготовка прогнозу ≥ бюджету продажу.

2. ¬изначенн€ оч≥куваного обс€гу виробництва.

3. –озрахунок витрат, повТ€заних з виробництвом ≥ реал≥зац≥Їю продукц≥њ.

4. —кладанн€ ф≥нансових план≥в.

5. –озрахунок ≥ анал≥з грошових поток≥в.

Ѕюджетуванн€ включаЇ виб≥р вид≥в ≥ структури бюджету.

 онсол≥дований (зведений) бюджет складаЇтьс€ з ≥нтегрованих ≥ндив≥дуальних бюджет≥в, що характеризують прогнозован≥ обс€ги продажу, витрат, ≥нших ф≥нансових операц≥й у наступному пер≥од≥.

ќтже, консол≥дований бюджет Ц це скоординований за вс≥ма п≥дрозд≥лами ≥ функц≥€ми д≥€льност≥ п≥дприЇмства в ц≥лому, що обТЇднуЇ блоки окремих бюджет≥в ≥ створюЇ потоки ≥нформац≥њ, потр≥бн≥ дл€ прийн€тт€ ≥ контролю управл≥нських р≥шень у сфер≥ ф≥нансового плануванн€.

«ведений (консол≥дований) бюджет под≥л€Їтьс€ на дв≥ частини:

s операц≥йний бюджет (operating budget);

s ф≥нансовий бюджет (financial budget).

ќперац≥йний (поточний, пер≥одичний, оперативний) бюджет Ц це система бюджет≥в, що характеризуЇ доходи ≥ витрати за операц≥€ми або окремими функц≥€ми п≥дприЇмства.

ќперац≥йний бюджет включаЇ:

Ј бюджет продажу (sales budget);

Ј бюджет виробництва (production budget);

Ј бюджет витрат (за видами витрат: трудовий, загально виробничий, адм≥н≥стративний, витрат на збут тощо);

Ј прогноз прибутк≥в ≥ збитк≥в (ф≥нансових результат≥в).

‘≥нансовий бюджет Ц це план, в €кому в≥дображаютьс€ обс€г ≥ структура грошових кошт≥в та њх використанн€.

‘≥нансовий бюджет включаЇ:

s бюджет грошових кошт≥в;

s бюджет кап≥тальних ≥нвестиц≥й;

s прогнозний бухгалтерський баланс.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 612 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2201 - | 2061 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.