Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–егулюванн€ рекламноњ д≥€льност≥ в ”крањн≥
ќсновним нормативним документом, що регламентуЇ правов≥ в≥дносини в систем≥ рекламного менеджменту, Ї «акон ”крањни Ђѕро рекламуї. ÷ей закон регулюЇ в≥дносини, що виникають у процес≥ виробництва, розм≥щенн€ й поширенн€ реклами на ринках товар≥в й послуг, включаючи ринки банк≥вських, страхових та ≥нших послуг, пов'€заних ≥з використанн€м кошт≥в громад€н й юридичних ос≥б.

«акон ”крањни Ђѕро рекламуї визначаЇ основн≥ терм≥ни рекламноњ д≥€льност≥:

виробник реклами - особа, €ка повн≥стю або частково зд≥йснюЇ виробництво реклами;

внутр≥шн€ реклама - реклама, що розм≥щуЇтьс€ всередин≥ будинк≥в, споруд, у тому числ≥ в к≥нотеатрах ≥ театрах п≥д час, до ≥ п≥сл€ демонстрац≥њ к≥ноф≥льм≥в та вистав, концерт≥в, а також п≥д час спортивних змагань, що проход€ть у закритих прим≥щенн€х, кр≥м м≥сць торг≥вл≥ (у тому числ≥ буфет≥в, к≥оск≥в, €ток), де може розм≥щуватись ≥нформац≥€ про товари, що безпосередньо в цих м≥сц€х продаютьс€;

заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдженн€ реклами, €к≥ передбачають безоплатне розповсюдженн€ зразк≥в товар≥в, що рекламуютьс€, та/або њх обм≥н споживачам одн≥Їњ к≥лькост≥ чи одного виду товар≥в, що рекламуЇтьс€, на ≥нший;

зовн≥шн€ реклама - реклама, що розм≥щуЇтьс€ на спец≥альних тимчасових ≥ стац≥онарних конструкц≥€х, розташованих на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥, а також на зовн≥шн≥х поверхн€х будинк≥в, споруд, на елементах вуличного обладнанн€, над проњжджою частиною вулиць ≥ дор≥г;

недобросов≥сна реклама - реклама, €ка уводить або може ввести в оману споживач≥в реклами, завдати шкоди особам, держав≥ чи сусп≥льству внасл≥док неточност≥, недостов≥рност≥, двозначност≥, переб≥льшенн€, замовчуванн€, порушенн€ вимог щодо часу, м≥сц€ ≥ способу розповсюдженн€. Ќедобросов≥сна реклама заборон€Їтьс€ (статт€ 10);

пор≥вн€льна реклама - реклама, €ка м≥стить пор≥вн€нн€ з ≥ншими особами та/або товарами ≥ншоњ особи;

прихована реклама - ≥нформац≥€ про особу чи товар у програм≥, передач≥, публ≥кац≥њ, €кщо така ≥нформац≥€ слугуЇ рекламним ц≥л€м ≥ може уводити в оману ос≥б щодо д≥йсноњ мети таких програм, передач, публ≥кац≥й. ѕрихована реклама заборон€Їтьс€ (статт€ 9);

реклама - ≥нформац≥€ про особу чи товар, розповсюджена в будь-€к≥й форм≥ та в будь-€кий спос≥б ≥ призначена сформувати або п≥дтримати об≥знан≥сть споживач≥в реклами та њх ≥нтерес щодо таких особи чи товару;

реклама на транспорт≥ - реклама, що розм≥щуЇтьс€ на територ≥њ п≥дприЇмств транспорту загального користуванн€, метропол≥тену, зовн≥шн≥й та внутр≥шн≥й поверхн€х транспортних засоб≥в та споруд п≥дприЇмств транспорту загального користуванн€ ≥ метропол≥тену;

рекламн≥ засоби - засоби, що використовуютьс€ дл€ доведенн€ реклами до њњ споживача;

рекламодавець - особа, €ка Ї замовником реклами дл€ њњ виробництва та/або розповсюдженн€;

розповсюджувач реклами - особа, €ка зд≥йснюЇ розповсюдженн€ реклами;

соц≥альна реклама - ≥нформац≥€ будь-€кого виду, розповсюджена в будь-€к≥й форм≥, €ка спр€мована на дос€гненн€ сусп≥льно корисних ц≥лей, попул€ризац≥ю загальнолюдських ц≥нностей ≥ розповсюдженн€ €коњ не маЇ на мет≥ отриманн€ прибутку;

спец≥альн≥ виставков≥ заходи - заходи, €к≥ зд≥йснюютьс€ з метою просуванн€ в≥дпов≥дного товару на ринок, провод€тьс€ орган≥зовано у певному прим≥щенн≥ або на огородженому майданчику (у тому числ≥ в м≥сц€х реал≥зац≥њ товару) у визначен≥ строки, розрахован≥ на зац≥кавлених та/або профес≥йних в≥дв≥дувач≥в, орган≥затор €ких обмежив в≥дв≥дуванн€ заходу тими особами, €ким в≥дпов≥дно до законодавства дозвол€Їтьс€ продавати товар, що демонструЇтьс€;

споживач≥ реклами - невизначене коло ос≥б, на €ких спр€мовуЇтьс€ реклама;

спонсорство - добров≥льна матер≥альна, ф≥нансова, орган≥зац≥йна та ≥нша п≥дтримка ф≥зичними та юридичними особами будь-€коњ д≥€льност≥ з метою попул€ризац≥њ виключно свого ≥мен≥, найменуванн€, свого знака дл€ товар≥в ≥ послуг.

«аконом ”крањни "ѕро рекламу" заборон€Їтьс€:

- поширювати ≥нформац≥ю щодо товар≥в, виробництво, об≥г чи ввезенн€ на митну територ≥ю ”крањни €ких заборонено законом;

- вм≥щувати твердженн€, €к≥ Ї дискрим≥нац≥йними за ознаками походженн€ людини, њњ соц≥ального ≥ майнового стану, расовоњ та нац≥ональноњ належност≥, стат≥, осв≥ти, пол≥тичних погл€д≥в, ставленн€ до рел≥г≥њ, за мовними ознаками, родом ≥ характером зан€ть, м≥сцем проживанн€, а також так≥, що дискредитують товари ≥нших ос≥б;

- подавати в≥домост≥ або закликати до д≥й, €к≥ можуть спричинити порушенн€ законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довк≥ллю, а також спонукають до нехтуванн€ засобами безпеки;

- використовувати засоби ≥ технолог≥њ, €к≥ д≥ють на п≥дсв≥дом≥сть споживач≥в реклами;

- наводити твердженн€, дискрим≥нац≥йн≥ щодо ос≥б, €к≥ не користуютьс€ рекламованим товаром;

- використовувати або ≥м≥тувати зображенн€ ƒержавного герба ”крањни, ƒержавного прапора ”крањни, звучанн€ ƒержавного г≥мну ”крањни, зображенн€ державних символ≥в ≥нших держав та м≥жнародних орган≥зац≥й, а також оф≥ц≥йн≥ назви орган≥в державноњ влади ”крањни, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, кр≥м випадк≥в, передбачених законами ”крањни у сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥;

- рекламувати товари, €к≥ п≥дл€гають обов'€зков≥й сертиф≥кац≥њ або виробництво чи реал≥зац≥€ €ких вимагаЇ на€вност≥ спец≥ального дозволу, л≥ценз≥њ, у раз≥ в≥дсутност≥ в≥дпов≥дного сертиф≥ката, дозволу, л≥ценз≥њ;

- вм≥щувати зображенн€ ф≥зичноњ особи або використовувати њњ ≥м'€ без письмовоњ згоди ц≥Їњ особи;

- ≥м≥тувати або коп≥ювати текст, зображенн€, музичн≥ чи звуков≥ ефекти, що застосовуютьс€ в реклам≥ ≥нших товар≥в, €кщо ≥нше не передбачено законами ”крањни у сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥;

- рекламувати послуги, пов'€зан≥ з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною д≥€льн≥стю, без ≥нформац≥њ про використанн€ чи невикористанн€ фонограм виконавц€ми музичних твор≥в. ÷€ ≥нформац≥€ повинна займати на аф≥шах, ≥нших рекламних засобах щодо конкретноњ послуги не менше 5 в≥дсотк≥в загальноњ площ≥, обс€гу вс≥Їњ реклами;

- розповсюджувати рекламу (включаючи анонси к≥но- ≥ телеф≥льм≥в), €ка м≥стить елементи жорстокост≥, насильства, порнограф≥њ, цин≥зму, приниженн€ людськоњ чест≥ та г≥дност≥. јнонси ф≥льм≥в, €к≥ мають обмеженн€ щодо гл€дацькоњ аудитор≥њ, розм≥щуютьс€ лише у час, в≥дведений дл€ показу таких ф≥льм≥в.

¬≥дпов≥дно до закону ”крањни Ђѕро рекламуї реклама маЇ бути ч≥тко в≥докремлена в≥д ≥ншоњ ≥нформац≥њ, незалежно в≥д форм чи способ≥в розповсюдженн€, таким чином, щоб њњ можна було ≥дентиф≥кувати €к рекламу (статт€ 9). “ак, наприклад, реклама у теле- ≥ рад≥опередачах, програмах повинна бути ч≥тко в≥докремлена в≥д ≥нших програм, передач на њх початку ≥ наприк≥нц≥ за допомогою ауд≥о-, в≥део-, комб≥нованих засоб≥в, титр≥в, рекламного логотипу або коментар≥в ведучих з використанн€м слова "реклама". ≤нформац≥йний, авторський чи редакц≥йний матер≥ал, в €кому привертаЇтьс€ увага до конкретноњ особи чи товару та €кий формуЇ або п≥дтримуЇ об≥знан≥сть та ≥нтерес гл€дач≥в (слухач≥в, читач≥в) щодо ц≥Їњ особи (чи товару), Ї рекламою ≥ маЇ бути вм≥щений п≥д рубрикою "–еклама" чи "Ќа правах реклами". ќднак логотип телерад≥оорган≥зац≥њ, €ка зд≥йснюЇ трансл€ц≥ю програм, передач, не вважаЇтьс€ рекламою.

«г≥дно ≥з законом реклама на телебаченн≥ ≥ рад≥о маЇ своњ особливост≥. ѕо-перше, гучн≥сть звуку реклами, що транслюЇтьс€ по телебаченню ≥ рад≥о, не повинна перевищувати гучн≥сть звуку поточноњ програми, передач≥. „ас мовленн€, в≥дведений на рекламу, не може перевищувати 15 %, а впродовж виборчого процесу - 20 % фактичного обс€гу мовленн€ прот€гом доби телерад≥оорган≥зац≥Їю будь-€коњ форми власност≥. ѕри чому частка реклами прот€гом кожноњ астроном≥чноњ години фактичного мовленн€ не повинна перевищувати 20 %, а впродовж виборчого процесу - 25 %. ÷е положенн€ не поширюЇтьс€ на спец≥ал≥зован≥ рекламн≥ канали мовленн€. „ас, в≥дведений на пол≥тичну рекламу впродовж виборчого процесу на спец≥ал≥зованих рекламних каналах, не може перевищувати 20 % фактичного обс€гу мовленн€ прот€гом кожноњ години мовленн€.

–еклама повинна розм≥щуватис€ у перервах м≥ж програмами, передачами, €кщо це неможливо, то реклама може бути розм≥щена п≥д час трансл€ц≥њ програми, передач≥ таким чином, щоб не завдати шкоди ц≥л≥сност≥ та зм≥сту програми, передач≥ та правам њх власник≥в.

«аборон€Їтьс€ переривати з метою розм≥щенн€ реклами трансл€ц≥њ сес≥й ¬ерховноњ –ади ”крањни, сес≥й ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, оф≥ц≥йних державних заход≥в ≥ церемон≥й, виступ≥в ѕрезидента ”крањни, √олови ¬ерховноњ –ади ”крањни, ѕрем'Їр-м≥н≥стра ”крањни, √олови  онституц≥йного —уду ”крањни, √олови ¬ерховного —уду ”крањни, народних депутат≥в ”крањни, член≥в ”р€ду ”крањни, а також трансл€ц≥њ рел≥г≥йних служб, програм, передач дл€ д≥тей та програм, передач новин.

“рансл€ц≥€ концертно-видовищних програм, передач може перериватис€ рекламою за умови, що м≥ж рекламними вставками програма, передача триваЇ не менше 30 хвилин. –еклама п≥д час трансл€ц≥њ спортивних програм, передач розм≥щуЇтьс€ в перервах м≥ж њх частинами.

ѕ≥д час трансл€ц≥њ к≥но- ≥ телеф≥льм≥в реклама розм≥щуЇтьс€ перед початком ф≥льму та/або п≥сл€ зак≥нченн€ ф≥льму. якщо трансл€ц≥€ к≥но- ≥ телеф≥льм≥в не перевищуЇ 42 хвилини, то њњ не можна переривати рекламою або будь-€ким редакц≥йним, авторським чи ≥нформац≥йним матер≥алом (включаючи анонси програм, передач).  ≥но- ≥ телеф≥льми тривал≥стю в≥д 42 до 70 хвилин, можуть перериватис€ один раз, в≥д 70 до 90 хвилин - два рази, понад 90 хвилин може перериватис€ рекламою кожн≥ 30 хвилин за умови, що п≥сл€ останньоњ перерви ф≥льм продовжуЇтьс€ не менше 20 хвилин включно.

¬≥дпов≥даЇ за виконанн€ вимог щодо пор€дку розм≥щенн€ та розповсюдженн€ реклами у програмах, передачах телерад≥оорган≥зац≥€.

ќбс€г реклами у друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро рекламуї визначаЇтьс€ ними самост≥йно. ƒрукован≥ засоби масовоњ ≥нформац≥њ, що розповсюджуютьс€ за передплатою, зобов'€зан≥ в умовах передплати зазначати к≥льк≥сть реклами в загальному обс€з≥ виданн€. ƒрукована площа, в≥дведена на пол≥тичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ, у тому числ≥ рекламних, не може перевищувати 20 % обс€гу друкованоњ площ≥ кожного номера виданн€ чи додатка до нього. ÷е обмеженн€ не поширюЇтьс€ на друкован≥ засоби масовоњ ≥нформац≥њ, засновниками €ких Ї пол≥тичн≥ парт≥њ.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 502 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2018 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.