Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћ≥жнародний кодекс рекламноњ практики ћ≥жнародноњ торговельноњ палати
 

ѕравове регулюванн€ рекламноњ д≥€льност≥ Ї нев≥д'Їмною частиною економ≥чноњ системи сусп≥льства. ƒ≥€льн≥сть рекламодавц≥в регулюЇтьс€ широким спектром законодавчих ≥ нормативних акт≥в, що регламентують методи рекламуванн€ й продаж≥в товар≥в.

Ќа м≥жнародному р≥вн≥ рекламну д≥€льн≥сть регулюЇ ћ≥жнародний кодекс рекламноњ практики, що був прийн€тий ћ≥жнародною торговельною палатою (ћ“ѕ).

ƒ≥юча редакц≥€ ћ≥жнародного кодексу рекламноњ практики ћ“ѕ додержуЇтьс€ пол≥тики ћ“ѕ ≥з п≥дтримки високих етичних стандарт≥в маркетингу за допомогою саморегулюванн€, що д≥Ї на п≥дстав≥ законодавства окремих крањн ≥ м≥жнародного права.

ћ≥жнародний кодекс був прийн€тий у 1937 роц≥, перегл€давс€ у 1949, 1955, 1966, 1973 ≥ 1986 роках. ¬≥н декларуЇ, що промислов≥сть ≥ торг≥вл€, включаючи вс≥ сторони, що стосуЇтьс€ рекламноњ д≥€льност≥, визнають свою в≥дпов≥дальн≥сть перед споживачем ≥ сусп≥льством, а також необх≥дн≥сть встановленн€ справедливого балансу м≥ж ≥нтересами комерц≥йних орган≥зац≥й ≥ споживач≥в.

—труктура документу включаЇ так≥ розд≥ли:

- введенн€;

- меж≥ д≥њ кодексу;

- ≥нтерпретац≥ю;

- визначенн€;

- основн≥ принципи;

- правила;

- спец≥альн≥ пропозиц≥њ;

- норми дл€ реклами, адресованоњ д≥т€м.

” розд≥л≥ Ђћеж≥ д≥њ кодексуї констатуЇтьс€ що д≥€ даного документа поширюЇтьс€ на вс≥ види реклами будь-€ких товар≥в ≥ послуг, включаючи ≥м≥джеву рекламу. ѕ≥дкреслюЇтьс€, що кодекс встановлюЇ стандарти етичного поводженн€, €ких повинн≥ дотримуватис€ вс≥ сторони, що мають в≥дношенн€ до рекламноњ д≥€льност≥: рекламодавц≥, рекламовиробники, засоби масовоњ ≥нформац≥њ (та ≥нш≥ розповсюджувач≥ реклами).

” розд≥л≥ Ђ≤нтерпретац≥€ї наголошуЇтьс€, що кодекс маЇ на уваз≥ насл≥дуванн€ не т≥льки своЇњ букви, але й духу.

–еклама повинна оц≥нюватис€ за т≥Їю д≥Їю, що вона може справл€ти на споживача, з урахуванн€м використанн€ засобу масовоњ ≥нформац≥њ.  одекс поширюЇтьс€ на весь зм≥ст реклами, включаючи вс≥ слова й числа, в≥зуальне зображенн€, музику й звуков≥ ефекти.

” розд≥л≥ Ђ¬изначенн€ї м≥ст€тьс€ вказ≥вки щодо тлумаченн€ найпоширен≥ших терм≥н≥в.

” розд≥л≥ Ђќсновн≥ принципиї говоритьс€ про те, що Ђвс€ реклама повинна бути законною, пристойною, чесною й достов≥рноюї. ѕ≥дкреслюЇтьс€, що Ђн≥€ка реклама не повинна дискредитувати рекламну д≥€льн≥сть перед сусп≥льствомї.

–озд≥л Ђѕравилаї безпосередньо м≥стить основн≥ напр€ми регулюванн€ рекламноњ д≥€льност≥. “ак, наприклад, статт€ 1 декларуЇ, що реклама не повинна м≥стити за€в або зображень, що порушують загальноприйн€т≥ стандарти пристойност≥, статт€ 2 наголошуЇ, що реклама не повинна зловживати дов≥рою споживача або користуватис€ перевагами завд€ки його недостатньому досв≥ду або знанн€м.

” статт≥ 3 сказано, що реклама не повинна м≥стити н≥чого такого, що могло б викликати або спровокувати акти насильства, не повиннаграти на почутт≥ страху, реклама повинна уникати схваленн€ дискрим≥нац≥њ за расовими ≥ рел≥г≥йними ознаками або належност≥ до т≥Їњ або ≥ншоњ стат≥.

” четверт≥й статт≥ уточнюЇтьс€, що реклама не повинна м≥стити за€в або в≥зуальних зображень, €к≥ безпосередньо або непр€мо (за рахунок замовчуванн€, двозначност≥ або переб≥льшенн€ у за€вах) можуть увести в оману споживача, зокрема стосовно такого: характеристик товару (склад, сорт, дата виготовленн€, придатн≥сть до застосуванн€, терм≥н застосуванн€, п≥дприЇмство-виробник, крањна виготовленн€); ц≥нност≥ продукц≥њ; умов платежу; доставки, обм≥ну, поверненн€, ремонту й техн≥чного обслуговуванн€; гарант≥йних умов; авторських прав (патенти, товарн≥ знаки); оф≥ц≥йного визнанн€ або схваленн€, присудженн€ медалей, приз≥в ≥ диплом≥в; розм≥р≥в переваг у випадку безкоштовних пропозиц≥й. ЌаголошуЇтьс€, що у реклам≥ не допускаЇтьс€ неправильне вживанн€ результат≥в досл≥джень або вит€г≥в ≥з техн≥чних ≥ наукових публ≥кац≥й. —татистичн≥ дан≥ не повинн≥ наводитис€ €к дан≥, що мають б≥льшу значущ≥сть, н≥ж вони мають насправд≥. Ќе допускаЇтьс€ неправильне застосуванн€ наукових терм≥н≥в, застосуванн€ жаргону й недоречних в≥домостей наукового характеру, призначених дл€ доданн€ за€вам видимост≥ науковоњ обірунтованост≥, €коњ вони у д≥йсност≥ не мають.

” п≥дрозд≥л≥ Ђѕор≥вн€нн€ї (статт€ 5) стверджуЇтьс€, що реклама, €ка м≥стить пор≥вн€нн€, повинна в≥дпов≥дати правилам сумл≥нноњ конкуренц≥њ, а також повинна бути виконана таким чином, щоб саме пор≥вн€нн€, не уводило в оману. ѕор≥внюван≥ параметри повинн≥ бути заснован≥ на фактах, €к≥ п≥дтверджуютьс€ поданими доказами.

ѕ≥дрозд≥л Ђ—в≥дченн€ї (статт€ 6) п≥дкреслюЇ, що реклама не повинна м≥стити св≥дчень або посилань на них, €кщо вони не Ї справжн≥ми й не заснован≥ на досв≥д≥ ос≥б, що њх дають. Ќе повинн≥ використовуватис€ св≥дченн€ або ствердженн€, €к≥ Ї застар≥лими або вже непридатними з ≥нших причин.

ѕ≥дрозд≥л ЂЌаклепї (статт€ 7) говорить, що реклама не повинна м≥стити наклеп на будь-€ку ф≥рму, промислову або комерц≥йну д≥€льн≥сть, профес≥ю або будь-€ку продукц≥ю €к пр€мим так ≥ непр€мим способом, €к шл€хом виклику до нењ презирства або висм≥юванн€, так ≥ будь-€ким ≥ншим под≥бним способом.

ѕ≥дрозд≥л Ђ«ахист ≥нтерес≥в особистост≥ї (статт€ 8) в≥дзначаЇ, що реклама не повинна м≥стити зображенн€ або посиланн€ на будь-€к≥ особи, €к приватн≥ особи так ≥ особи, що займають сусп≥льн≥ пости, без одержанн€ в≥д них попередньоњ згоди на це.

ѕ≥дрозд≥л Ђ¬икористанн€ репутац≥њї (статт€ 9) м≥стить так≥ пункти: по-перше, реклама не повинна необірунтовано використовувати найменуванн€ або абрев≥атури ≥нших ф≥рм, компан≥й або орган≥зац≥й, по-друге, реклама не повинна необірунтовано використовувати престиж, €кий властивий т≥й або ≥нш≥й особ≥, товарному знаку або символу ≥ншоњ ф≥рми, продукц≥њ

¬≥дпов≥дно до п≥дрозд≥лу Ђ≤м≥туванн€ї (статт€ 10) реклама не повинна ≥м≥тувати загальну композиц≥ю, текст, гасла, в≥зуальн≥ зображенн€, музику, звуков≥ ефекти й т.п. ≥нших реклам таким чином, при €кому вона може ввести в оману або бути прийн€та за ≥ншу рекламу.

ѕ≥дрозд≥л Ђ≤дентиф≥кац≥€ рекламиї (статт€ 11) св≥дчить, що реклама повинна бути легко ≥дентиф≥кована €к така, що використовуЇтьс€ незалежно в≥д форми й засобу масовоњ ≥нформац≥њ; п≥д час публ≥кац≥њ реклами у засобах масовоњ ≥нформац≥њ, що м≥стить новини й редакц≥йн≥ матер≥али, зовн≥шн≥й вигл€д повинен забезпечувати њњ безпомилкову ≥дентиф≥кац≥ю €к реклами.

” п≥дрозд≥л≥ Ђ—тавленн€ до вимог безпекиї (статт€ 12) в≥дзначаЇтьс€, що реклама не повинна без п≥дстав м≥стити в≥зуальн≥ зображенн€ або будь-€к≥ описи небезпечноњ д≥€льност≥ або ситуац≥й, у €ких про€вл€Їтьс€ нехтуванн€ заходами безпеки. ќсоблива обережн≥сть повинна про€вл€тис€ в реклам≥, призначеноњ дл€ д≥тей та молод≥, або в реклам≥. де Ї њх зображенн€.

ѕ≥дрозд≥л Ђƒ≥ти та молодьї (статт€ 13) м≥стить так≥ пункти: по-перше, реклама не повинна зловживати дов≥рлив≥стю, що властива д≥т€м, або в≥дсутн≥стю досв≥ду у молод≥, а також зловживати њхн≥м почутт€м в≥дданост≥; по-друге, реклама, €ка призначена дл€ д≥тей або молод≥, що впливаЇ на них, не повинна м≥стити н≥€ких за€в або в≥зуальних зображень, здатних завдати њм розумовоњ, моральноњ або ф≥зичноњ травми.

” п≥дрозд≥л≥ Ђ¬≥дпов≥дальн≥стьї (статт€ 14) констатуЇтьс€ таке. ¬≥дпов≥дальн≥сть за дотриманн€ правил повед≥нки, викладених у д≥ючому кодекс≥, несуть рекламодавець, компан≥€ або агентство, що займаЇтьс€ рекламною д≥€льн≥стю, а також, сторона, що њњ публ≥куЇ, власник засобу масовоњ ≥нформац≥њ або п≥др€дник.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 541 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2131 - | 1896 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.