Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕризначенн€ та сутн≥сть рекламного менеджменту
–≈ ЋјћЌ»… ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“

 онспект лекц≥й

дл€ студент≥в спец≥альност≥ Дћенеджмент орган≥зац≥йФ

денноњ ≥ заочноњ форм навчанн€

 

 

—уми

¬идавництво —умƒ”


–екламний менеджмент: конспект лекц≥й / ”кладач ќ.ё. ƒреваль. Ц —уми: ¬ид-во —умƒ”, 2010. Ц 91 с.

 

 

 афедра управл≥нн€

 

 


«м≥ст

 

  с.
вступЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
   
–озд≥л 1 ќ—Ќќ¬» –≈ ЋјћЌќѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤  
   
1.1 —утн≥сть ≥ сфера рекламного менеджментуЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
1.1.1 ‘ункц≥њ рекламиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
1.1.2 ѕризначенн€ та сутн≥сть рекламного менеджменту..  
1.1.3 –екламна д≥€льн≥сть та њњ учасникиЕЕЕЕЕЕЕ..  
1.1.4 –екламний ринокЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
   
1.2 –егулюванн€ рекламноњ д≥€льност≥Е.  
1.2.1 ћ≥жнародний кодекс рекламноњ практики ћ≥жнародноњ торговельноњ палатиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
1.2.2 –егулюванн€ рекламноњ д≥€льност≥ в ”крањн≥ЕЕЕ.  
   
1.3 ќсновн≥ класиф≥кац≥йн≥ ознаки рекламиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
1.3.1  ласиф≥кац≥€ рекламиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
1.3.2  ласиф≥кац≥€ реклами на основ≥ етап≥в життЇвого циклу товаруЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
   
–ќ«ƒ≤Ћ 2 ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя –≈ ЋјћЌќё ƒ≤яЋ№Ќ≤—“ё  
   
2.1 ѕлануванн€ рекламноњ д≥€льност≥ЕЕ.  
2.1.1 ‘актори, що визначають рекламну д≥€льн≥стьЕЕ...  
2.1.2 —утн≥сть ≥ ц≥л≥ плануванн€ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
2.1.3 ¬иб≥р канал≥в розповсюдженн€ рекламиЕЕЕЕЕ  
2.1.4 —итуац≥йний анал≥зЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
2.1.5 –екламне плануванн€ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
   
2.2 ќрган≥зац≥€ рекламноњ д≥€льност≥ на п≥дприЇмств≥ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
2.2.1 ћ≥сце реклами в структур≥ компан≥њ. ‘ункц≥њ менеджера з реклами..ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
2.2.2 ќрган≥зац≥€ рекламноњ служби на великих п≥дприЇмствахЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
2.2.3 ќрган≥зац≥€ рекламноњ служби на невеликих п≥дприЇмствахЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
   
2.3 ќрган≥зац≥€ рекламних агентствЕЕЕ  
2.3.1 –оль та функц≥њ рекламних агентствЕЕЕЕЕЕ...  
2.3.2 ќрган≥зац≥йна структура рекламного агентстваЕЕ.  
   
2.4 ѕ≥дготовка та проведенн€ рекламноњ кампан≥њЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
2.4.1 ќсобливост≥ рекламноњ кампан≥њЕЕЕЕЕЕЕЕ.  
2.4.2 ѕлануванн€ рекламноњ кампан≥њЕЕЕЕЕЕЕЕ..  
2.4.3 ≈тапи проведенн€ рекламноњ кампан≥њЕЕЕЕЕЕ  
   
2.5 ‘ормуванн€ рекламного бюджетуЕ...  
2.5.1 ‘актори, що впливають на розм≥р бюджетуЕЕЕ..  
2.5.2 ѕ≥дходи до розробленн€ рекламного бюджетуЕЕ..  
2.5.3 ћетоди формуванн€ рекламного бюджетуЕЕЕЕ.  
   
2.6  онтроль результат≥в рекламноњ кампан≥њЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
2.6.1  онтроль рекламноњ д≥€льност≥ ЕЕЕЕЕЕЕЕ...  
2.6.2 ћетоди оц≥нки ефективност≥ рекламиЕЕЕЕЕЕ  
2.6.3 ќц≥нка економ≥чного ефекту рекламноњ кампан≥њЕ..  
   
—ѕ»—ќ  Ћ≥тератур»ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  
   

 

 


¬—“”ѕ

ћетою вивченн€ дисципл≥ни Ї оволод≥нн€ знанн€ми й ум≥нн€ми у сфер≥ рекламного менеджменту.

” результат≥ вивченн€ дисципл≥ни студент повинен знати: методолог≥чн≥ основи рекламноњ д≥€льност≥, законом≥рност≥ ≥ принципи рекламноњ д≥€льност≥; орган≥зац≥йн≥ форми ≥ структуру рекламних агенств, визначати взаЇмозвТ€зок рекламноњ д≥€льност≥ з сучасними проблемами менеджменту та маркетингу, науково-техн≥чним прогресом, ≥нституц≥ональними складовими розвитку сусп≥льства.

—тудент повинний ум≥ти: ч≥тко визначати мету та концепц≥ю рекламноњ кампан≥њ, розробл€ти рекламну стратег≥ю, орган≥зовувати рекламну д≥€льн≥сть, використовувати р≥зноман≥тн≥ засоби ≥ методи плануванн€ рекламноњ кампан≥њ; формувати рекламний бюджет, оц≥нювати та анал≥зувати ефективн≥сть рекламноњ кампан≥њ.

 


–озд≥л 1 ќ—Ќќ¬» –≈ ЋјћЌќѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤

—утн≥сть ≥ сфера рекламного менеджменту

‘ункц≥њ реклами

¬≥дпов≥дно до д≥ючого законодавства ”крањни реклама - це ≥нформац≥€ про особу чи товар, поширена у будь-€к≥й форм≥ та у будь-€кий спос≥б ≥ призначена сформувати або п≥дтримати об≥знан≥сть споживач≥в реклами та њх ≥нтерес щодо таких особи чи товару.

—пец≥ал≥сти вид≥л€ють економ≥чн≥ та комун≥кативн≥ ц≥л≥ реклами.

ƒо економ≥чних ц≥лей реклами в≥днос€ть:

- п≥дтримку збуту продукц≥њ;

- формуванн€ потреби у даному вид≥ товару (чи послуги);

- спонуканн€ до придбанн€ товару конкретноњ ф≥рми;

- стимулюванн€ попиту на конкретний товар та збут;

- оголошенн€ про продаж≥, розпродаж≥, зниженн≥ ц≥н;

- скороченн€ строк≥в виведенн€ на ринок нового товару (чи послуги);

- спонуканн€ потенц≥йних покупц≥в до в≥дв≥дуванн€ магазину, виставки та ≥н.;

- поданн€ нових властивостей товару, нового оформленн€.

ƒо комун≥кативних ц≥лей можна в≥днести:

- ознайомленн€ споживач≥в ≥з новим товаром, новою маркою, новою ф≥рмою;

- п≥двищенн€ р≥вн€ попул€рност≥ товару;

- вплив на звички при споживанн≥ товару;

- ≥нформуванн€ споживач≥в (наприклад щодо зм≥ни ц≥н на товари, розпродаж);

- зм≥на ≥м≥джу продукц≥њ ф≥рми у певному напр€м≥ (модерн≥зац≥€, новий дизайн);

- п≥дтримку прихильност≥ до продукц≥њ ф≥рми;

- спонуканн€ бажанн€ придбати товар, що рекламуЇтьс€;

- вид≥ленн€ власних товар≥в серед конкуруючих.

ќсновн≥ функц≥њ реклами:

1) ≥нформативна функц≥€ реклами визначаЇтьс€ њњ здатн≥стю передавати важливу дл€ споживача ≥нформац≥ю про виробника, його товари, зокрема про њх споживчу варт≥сть;

2) маркетингова функц≥€ ви€вл€Їтьс€ €к зас≥б формуванн€ попиту й стимулюванн€ продажу товар≥в ≥ реал≥зуЇтьс€ наданн€м найменувань товарного р€ду й диференц≥ац≥Їю окремих марок товар≥в; пов≥домленн€м про товар; стимулюванн€м зац≥кавленост≥ потенц≥йних покупц≥в щодо нових товар≥в ≥ п≥дтримкою повторних покупок ≥ формуванн€м пост≥йноњ кл≥Їнтури; оптим≥зац≥Їю продажу товар≥в, а також забезпеченн€м прихильного ставленн€ до даного товару, чим до товару конкурента, або принаймн≥ ло€льност≥ до нього;

3) комун≥кативна функц≥€. ÷ю функц≥ю реклама реал≥зуЇ, п≥дтримуючи зворотний зв'€зок ≥з ринком споживач≥в ≥ ринком продавц≥в (конкурент≥в). –екламна комун≥кац≥€ маЇ на мет≥ вплинути на св≥дом≥сть покупц€ (споживача), змусивши його купити цей товар або хоча б побажати його купити у майбутньому;

4) управл≥нська функц≥€ реклами пол€гаЇ в т≥м, що реклама €к складова маркетингового менеджменту виконуЇ функц≥ю управл≥нн€ попитом. ≈коном≥чно грамотно визначивши потреби у певному товар≥, реклама може сформувати попит й управл€ти њм €к у простор≥, так ≥ в час≥ за допомогою календарного мед≥а-плануванн€, тобто показу дл€ певноњ аудитор≥њ з певною частотою й у певних пром≥жках часу рекламного зверненн€ в засобах масовоњ ≥нформац≥њ;

5) пол≥тична функц≥€. як в≥дзначають фах≥вц≥ в сфер≥ рекламного б≥знесу, пол≥тичну рекламу пов'€зують ≥з попул€ризац≥Їю певноњ особи, пол≥тичноњ парт≥њ або ≥дењ;

6) осв≥тн€ функц≥€ реклами пол€гаЇ в т≥м, що в процес≥ впровадженн€ нових товар≥в ≥ технолог≥й вона спри€Ї поширенню знань про р≥зноман≥тн≥ сфери людськоњ д≥€льност≥ й нов≥тн≥х дос€гнень науки, надаючи споживачам практичних навичок використанн€ сучасних товар≥в ≥ технолог≥й;

7) сусп≥льна функц≥€ реклами визначаЇтьс€ њњ здатн≥стю формувати п≥двищен≥ потреби й сусп≥льн≥ стандарти споживанн€ й певного стилю житт€, на €кий потр≥бно ор≥Їнтуватис€, намагаючис€ його дос€гти;

8) культурна функц≥€ реклами визначаЇтьс€ тим, що вона Ї своЇр≥дним продуктом художньоњ творчост≥, певним твором мистецтва, а отже, впливаЇ на формуванн€ смак≥в ≥ загальний культурний розвиток ц≥льовоњ аудитор≥њ споживач≥в. ≤ не т≥льки споживач≥в, а й конкурентне середовище, €ке активно використовуЇ вс≥ сучасн≥ й перспективн≥ методи впливу на потенц≥йних покупц≥в. ќсобливо значну роль реклама в≥д≥граЇ в естетичному вихованн≥ нац≥њ, формуванн≥ певного њњ ментал≥тету;

9) економ≥чна функц≥€ рекламипол€гаЇ в њњ ≥нтегрованост≥ з економ≥чними процесами господарськоњ д≥€льност≥, у тому, що вона Ї одним ≥з головних елемент≥в механ≥зму п≥дтримки ринковоњ р≥вноваги м≥ж попитом та пропозиц≥Їю, спри€Ї оптим≥зац≥њ конТюнктури на певних ринках у певн≥ пром≥жки часу. ≤нформуючи про нов≥ товари, послуги або ≥дењ, розкриваючи њх переваги й схил€ючи потенц≥йних споживач≥в до покупки цих товар≥в, реклама актив≥зуЇ продаж в≥дпов≥дних товар≥в ≥ розвиваЇ торг≥влю €к галузь та виробництво, основною метою €кого Ї одержанн€ прибутку.

ѕризначенн€ та сутн≥сть рекламного менеджменту

–екламуванн€ - це створенн€ рекламноњ продукц≥њ й орган≥зац≥€ њњ доведенн€ до потенц≥йних покупц≥в у так≥й форм≥, щоб вони зрозум≥ли, €к≥ саме споживч≥ €кост≥ в≥др≥зн€ють даний товар в≥д аналог≥чного.

–екламний менеджмент Ї орган≥зац≥йною основою рекламноњ д≥€льност≥, охоплюЇ весь рекламний процес Ц в≥д досл≥дженн€ ринку й визначенн€ потреб у реклам≥ до створенн€ рекламного продукту, його публ≥кац≥њ (показу) ≥ досл≥дженн€ ефективност≥ проведених рекламних кампан≥й.

–екламний менеджмент €вл€Ї собою систему процес≥в Ц анал≥з, розробленн€, плануванн€, практичну реал≥зац≥ю й контроль ефективност≥ комплексу рекламних заход≥в, спр€мованих на дос€гненн€ конкретних маркетингових ц≥лей.

–екламний менеджмент включаЇ:

- анал≥з ринковоњ ситуац≥њ з метою визначенн€ потреби у реклам≥;

- досл≥дженн€ рекламноњ аудитор≥њ;

- досл≥дженн€ ринку рекламних засоб≥в;

- розробленн€ стратег≥њ й тактики рекламних звернень;

- розробленн€ плану рекламноњ кампан≥њ;

- реал≥зац≥ю плану рекламноњ кампан≥њ;

- анал≥з ефективност≥ рекламних програм, розробленн€ рекомендац≥й ≥з коректуванн€ рекламноњ кампан≥њ.

—утн≥стьрекламного менеджменту пол€гаЇ в управл≥нн≥ рекламною д≥€льн≥стю дл€ дос€гненн€ таких ц≥лей:

- створенн€ позитивного ≥м≥джу ф≥рми й попул€рност≥ њњ товар≥в;

- ≥нформуванн€ про споживч≥ властивост≥ рекламованого товару ≥ його переваг перед товарами ф≥рм-конкурент≥в;

- ≥нформуванн€ про м≥сц€ можливого придбанн€ товар≥в;

- створенн€ системи ≥нформац≥йно-серв≥сних послуг;

- забезпеченн€ стаб≥льного збуту товар≥в ≥ припливу покупц≥в;

- залученн€ оптових покупц≥в, дилер≥в ≥ корпоративних кл≥Їнт≥в;

- забезпеченн€ тривалого й ефективного функц≥онуванн€ ф≥рми в конкретному сегмент≥ ринку.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 576 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2234 - | 2108 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.