Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–екламна д≥€льн≥сть та њњ учасники
–екламна д≥€льн≥сть €вл€Ї собою комплекс орган≥зац≥йних ≥ техн≥чних рекламних заход≥в, спр€мованих на створенн€ й п≥дтримку необх≥дного р≥вн€ продаж≥в, швидке реагуванн€ на зм≥ну ринковоњ кон'юнктури, вживанн€ необх≥дних заход≥в дл€ нейтрал≥зац≥њ д≥€льност≥ конкурент≥в, забезпеченн€ позитивного ≥м≥джу ф≥рми та њњ торговельноњ марки. –екламна д≥€льн≥сть Ц це складний, багатоступ≥нчастий процес, що потребуЇ значних витрат ф≥нансових, матер≥альних та ≥нтелектуальних ресурс≥в, оск≥льки реклама Ц Ї важливою складовою б≥знесу.

”часник≥в рекламноњ д≥€льност≥ можна класиф≥кувати таким способом:

1) рекламодавц≥ Ц ≥ндив≥ди або орган≥зац≥њ (компан≥њ, ф≥рми, п≥дприЇмства, асоц≥ац≥њ й т. ≥н.), що рекламують себе, своњ товари або послуги;

2) рекламн≥ агентства - незалежн≥ ф≥рми, що виконують за замовленн€м кл≥Їнта-рекламодавц€ так≥ функц≥њ, €к рекламн≥ досл≥дженн€, плануванн€, розробленн€ й проведенн€ рекламних кампан≥й; виготовленн€ й розм≥щенн€ рекламних матер≥ал≥в та ≥н.;

3) власники рекламних нос≥њв («ћ≤, транспортних засоб≥в й т. ≥н.), що надають м≥сце й час дл€ розм≥щенн€ рекламних пов≥домлень, €к≥ повинн≥ бути донесен≥ до ц≥льових аудитор≥й;

4) допом≥жн≥ учасники Ц фото- та к≥ностуд≥њ, друкарн≥, художники, стил≥сти, дизайнери, режисери, сценаристи, модельн≥ агентства, психологи, соц≥ологи, тобто вс≥ т≥, хто так або ≥накше допомагаЇ рекламним агентствам чи рекламним службам п≥дприЇмств (ф≥рм) у проведенн≥ рекламноњ кампан≥њ;

5) ринки й споживач≥ - ц≥льов≥ аудитор≥њ, на €к≥ спр€моване рекламне пов≥домленн€ з метою спонукати њх зробити певну д≥ю, в €к≥й зац≥кавлений рекламодавець.

”часники рекламноњ д≥€льност≥ наведен≥ на рис.1.

 

 

–исунок 1 -”часники рекламноњ д≥€льност≥

 

–екламний процес ≥н≥ц≥юЇ рекламодавець. ќсновним завданн€м рекламодавц€ Ї розробленн€ плану рекламних заход≥в. –екламодавц≥ забезпечують орган≥зац≥йне кер≥вництво й ф≥нансову п≥дтримку розробленн€ реклами та њњ публ≥кац≥й.

–екламодавц≥в можна класиф≥кувати за такими ознаками:

- за ринками, на €ких вони працюють (на споживчому ринку, ринку виробник≥в, ринку пром≥жних продаж≥в, ринку державних орган≥зац≥й, м≥жнародному ринку);

- за товарами, що виробл€ють.

–≥зн≥ ринки потребують р≥зних засоб≥в маркетинговоњ пол≥тики та комун≥кац≥њ. “ак, наприклад, на ринку споживчих товар≥в найд≥Ївою Ї реклама, пот≥м ≥де стимулюванн€ збуту, пот≥м Ц система особистих продаж≥в, а на останньому м≥сц≥ Ї пабл≥к рилейшнз. ƒл€ ринку промислових товар≥в, тобто виробник≥в, навпаки, по-перше, характерна система особистих продаж≥в, дал≥ йде стимулюванн€ збуту, а пот≥м - реклама. ƒл€ державних орган≥зац≥й характерно використанн€ технолог≥й пабл≥к рилейшнз.

“акож рекламодавц≥в можна класиф≥кувати за обс€гом бюджету таким чином:

- м≥сцевий рекламодавець Ц приватна п≥дприЇмницька або неприбуткова орган≥зац≥€, що даЇ рекламу в одн≥й певн≥й зон≥ Ц м≥ст≥, селищ≥, м≥ському або с≥льському район≥. ќсобливост≥ м≥сцевих рекламодавц≥в: обмежен≥ бюджети рекламних кампан≥й; ключова рекламна мета Ц залучити покупц≥в до м≥сц€ продажу;

- рег≥ональний рекламодавець Ц приватна п≥дприЇмницька або неприбуткова орган≥зац≥€, що даЇ рекламу в певному географ≥чному район≥, виход€чи з≥ специф≥ки та масштаб≥в продаж≥в товар≥в чи послуг;

- нац≥ональний рекламодавець Ц приватна п≥дприЇмницька чи неприбуткова орган≥зац≥€, що рекламуЇ своњ товари чи послуги на вс≥й або на б≥льш≥й частин≥ територ≥њ крањни, де Ї дистрибТюторськ≥ чи збутов≥ мереж≥. ќсобливост≥ нац≥ональних рекламодавц≥в: мають велик≥ бюджети рекламних кампан≥й; впливають на сегменти ринку; мета Ц створенн€ бренда;

- м≥жнародний рекламодавець Ц приватна п≥дприЇмницька або неприбуткова орган≥зац≥€, що рекламуЇ своњ товари чи послуги на територ≥њ ≥ншоњ держави, де Ї дистрибТюторськ≥ чи збутов≥ мереж≥. ќсобливост≥ заруб≥жних рекламодавц≥в Ї децентрал≥зован≥ структури; на кожному ринку певний пор€док розм≥щенн€ та рекламн≥ ц≥л≥; необх≥дн≥сть стандартизац≥њ чи адаптац≥њ рекламного зверненн€.

–екламне агентство Ї центром генеруванн€ й реал≥зац≥њ рекламних ≥дей. –екламне агентство, зд≥йснюючи зв'€зок м≥ж рекламодавцем ≥ засобами масовоњ ≥нформац≥њ, Ї пров≥дною ланкою в систем≥ просуванн€ реклами. ¬оно надаЇ рекламн≥ послуги в≥д ≥мен≥ кл≥Їнт≥в-рекламодавц≥в ≥з використанн€м њх кошт≥в. –екламне агентство пов'€зане з рекламодавцем догов≥рними в≥дносинами й маЇ перед рекламодавцем ф≥нансов≥, юридичн≥ й морально-етичн≥ зобов'€занн€. –екламн≥ агентства Ї незалежними орган≥зац≥€ми, це дозвол€Ї розгл€дати на проблеми рекламодавц€ б≥льш об'Їктивно.

як правило, рекламн≥ агентства мають добре налагоджен≥ звТ€зки ≥з засобами масовоњ ≥нформац≥њ, в≥д≥грають роль посередник≥в м≥ж рекламодавц€ми, газетами й журналами, телев≥з≥йними компан≥€ми та рад≥останц≥€ми. ¬они мають можлив≥сть стаб≥льно й своЇчасно закуповувати в них час ≥ м≥сце дл€ розм≥щенн€ реклами. —п≥вроб≥тництво з рекламним агентством даЇ змогу рекламодавцю оперативно вир≥шувати питанн€, €к≥ постають перед ним. «верненн€ до профес≥онал≥в забезпечуЇ системний п≥дх≥д до рекламноњ д≥€льност≥, що значно п≥двищуЇ њњ ефективн≥сть.

ўе одним ≥з учасник≥в рекламного процесу Ї власники засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, рекламонос≥њв. «асоби ≥нформац≥њ Ц це канали комун≥кац≥њ, €к≥ донос€ть зверненн€ в≥д творц€ до його аудитор≥њ. ƒоходи журнал≥в та газет на 60-70% складаютьс€ з надходжень за рекламу, а доходи телебаченн€ та рад≥о - майже вс≥ 100%. “ому основним завданн€м журнал≥в, газет, телебаченн€ та рад≥останц≥й Ї залученн€ потр≥бноњ аудитор≥њ своњм нерекламним зм≥стом. ¬ажливим дл€ розм≥щенн€ реклами у «ћ≤ Ї рейтинг нос≥€ реклами серед ≥нших засоб≥в ≥нформац≥њ.

–инки та споживач≥ Ї причинними факторами стимулюванн€ й просуванн€ реклами. —поживач в≥льний у своњй повед≥нц≥, в≥нсам вир≥шуЇ, дивитис€ чи не дивитис€, купувати чи не купувати. —аме тому на споживача спр€мовано всю рекламну д≥€льн≥сть рекламодавц€, в≥н Ї обТЇктом рекламного менеджменту, а також ≥ предметом наукових досл≥джень з рекламного б≥знесу. ¬плив реклами на повед≥нку споживача Ї руш≥йною силою, що запускаЇ рекламний процес.

–екламний ринок

–екламний ринок Ц це сукупн≥сть ≥снуючих та потенц≥йних споживач≥в реклами з≥ схожими потребами стосовно до конкретного товару чи послуги, з достатн≥ми ресурсами, а також ≥з готовн≥стю та можлив≥стю покупати. ≤ншими словами, в≥н €вл€Ї собою систему економ≥чних зв'€зк≥в м≥ж виробниками й споживачами реклами та усередин≥ груп виробник≥в ≥ споживач≥в. ѕри цьому основною формою зв'€зк≥в першого типу Ї куп≥вл€-продаж, а другого - конкуренц≥€. –екламний ринок характеризуЇтьс€ такими показниками:

1) потенц≥алом, що визначаЇ розм≥р даного сегмента не т≥льки в сьогоденн≥, але й у майбутньому;

2) доступн≥стю, що означаЇ реальну можлив≥сть дл€ п≥дприЇмства або ф≥рми вийти на конкретний сегмент рекламного ринку (обраний сегмент повинен бути вим≥рним дл€ оц≥нки його можливостей, значущим за розм≥рами, динам≥кою попитом, своњм сукупним потенц≥алом);

3) перспективн≥стю, обумовленою стаб≥льн≥стю попиту й на€вн≥стю гарних перспектив на майбутнЇ;

4) прибутков≥стю, що Ї дуже важливим показником ≥ визначаЇтьс€ на основ≥ норми прибутку, рентабельност≥ й див≥денд≥в на акц≥ю.

–инок рекламних послуг в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д традиц≥йного ринку товар≥в. ѕо-перше, неможливо пор≥внювати й оц≥нювати рекламу до њњ по€ви: пор≥внювати можна т≥льки оч≥куван≥ й отриман≥ вигоди в≥д використанн€ реклами. ѕо-друге, на цьому ринку не споживач замовл€Ї або отримуЇ необх≥дну йому рекламу, а рекламодавець. ѕо-третЇ, споживач≥ реклами значно в≥др≥зн€ютьс€ в≥д споживач≥в ринк≥в споживчих або промислових товар≥в. ≤ це потребуЇ в≥д рекламного агентства визначенн€ ц≥льовоњ аудитор≥њ на основ≥ ц≥льового сегмента рекламодавц€: самих виг≥дних потенц≥йних кл≥Їнт≥в ф≥рми.

–екламний ринок характеризуЇтьс€ на€вн≥стю специф≥чних фактор≥в його розвитку, у тому числ≥:

1) конТюнктуроутворюючих - цикл≥чних (спад, депрес≥€, пожвавленн€ або п≥дйом у ринков≥й економ≥ц≥) ≥ нецикл≥чних (науково-техн≥чний прогрес, вплив конкуренц≥њ, державне регулюванн€, пол≥тичн≥ кризи, соц≥альн≥ конфл≥кти, ≥нфл€ц≥€ та ≥н.);

2) к≥льк≥сних - потенц≥ал, обс€г, р≥вень насиченн€ й темпи зростанн€ ринку, розпод≥л ринку м≥ж рекламними агентствами, розвиток ц≥н на рекламу;

3) €к≥сних - креативн≥сть, мотиви рекламодавц≥в.

ƒосл≥дженн€ рекламного ринку €вл€Ї собою базу дл€ розробленн€ плану рекламного маркетингу п≥дприЇмства. ≤снуЇ к≥лька способ≥в роботи на рекламному ринку:

- концентрац≥€ на Їдиному сегмент≥ ринку рекламонос≥њв;

- ор≥Їнтац≥€ на сегмент рекламодавц≥в;

- ор≥Їнтац≥€ на к≥нцевих споживач≥в;

- концентрац≥€ на дек≥лькох рекламонос≥€х;

- охопленн€ рекламного ринку залежно в≥д його градац≥њ. ÷≥льова аудитор≥€ на рекламному ринку звичайно визначаЇтьс€ €к група людей, до €ких звернене рекламне посланн€. ≤снуЇ значна к≥льк≥сть ц≥льових аудитор≥й, однак можна вид≥лити дв≥ основн≥: продавц≥ й споживач≥.

ѕ≥д час досл≥дженн€ рекламного ринку його класиф≥кують за такими ознаками:

- за р≥внем €кост≥ реклами - профес≥йна й непрофес≥йна;

- за обс€гом й темпами зростанн€ реклами;

- за споживачами - ц≥льовими аудитор≥€ми;

- за територ≥альним охопленн€м - нац≥ональний, рег≥ональний, локальний;

- за галузевою ≥ товарною спец≥ал≥зац≥Їю, а в≥дпов≥дно за типами ≥ видами реклами;

- за засобами поширенн€ реклами - реклама у прес≥, рад≥ореклама, реклама на телебаченн≥, зовн≥шн€ реклама, реклама в ≤нтернет≥, сувен≥рна реклама й т. ≥н.;

- за учасниками рекламного ринку - рекламодавц≥, рекламн≥ агентства, власники рекламонос≥њв та ≥н.

‘ах≥вц≥ вид≥л€ють два основних напр€ми досл≥дженн€ рекламного ринку:

1) вивченн€ товар≥в, що рекламуютьс€ на ринку (конкурентоспроможн≥сть, в≥дпов≥дн≥сть вимогам законодавства, ступ≥нь задоволенн€ споживач≥в, тенденц≥њ в≥дносно €кост≥, розм≥р≥в, ц≥н, зручност≥ в експлуатац≥њ й т. ≥н.);

2) визначенн€ Їмност≥ рекламного ринку (максимально можливий обс€г реал≥зац≥њ на ньому реклами прот€гом певного часу).

—пециф≥ка рекламного ринку пол€гаЇ в т≥м, що його Їмн≥сть тим б≥льша, чим менша його насичен≥сть, ≥ навпаки.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 686 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2164 - | 2082 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.