Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬≥ков≥ законом≥рност≥ формуванн€ мотивац≥йноњ сфери
ѕроблеми формуванн€ мотивац≥йноњ сфери у д≥тей та п≥дл≥тк≥в дос-н≥див Ћ. Ѕожович. ѕроанал≥зувавши ц≥ досл≥дженн€, доходимо таких

узагальнюючих висновк≥в.

1. ƒжерелом активност≥ новонародженого Ї вроджен≥ ф≥з≥олог≥чн≥ ≥ ютреби у њж≥, тепл≥, рус≥ тощо, а також потреби функц≥онального розвитку мозку, наприклад потреба у нових враженн€х тощо.  р≥м того, з моменту народженн€ дитин≥ притаманн≥ специф≥чн≥ соц≥альн≥ потреби, €к≥ спонукають до розвитку особист≥ших стосунк≥в: потреба у сп≥лкуванн≥, самоповажанн≥ та ≥н. ћотивац≥йна сфера дитини впродовж першого року житт€ розвиваЇтьс€ не через розширенн€ к≥лькост≥ потреб, а через њх "опредмечуванн€", тобто формуванн€ в≥дпов≥дних мотив≥в. ¬насл≥док цього, власне, в≥дпов≥дн≥ предмети набирають спонукальноњ сили. ѕотрапл€ючи в поле сприйманн€ дитини, вони актуал≥зують в≥дпов≥дн≥ потреби, спричинюючи активн≥сть дитини у напр€мку, що в≥дпов≥даЇ певн≥й ситуац≥њ. ¬одночас мотивац≥йна сфера ще не в≥д≥граЇ вир≥шальноњ рол≥ у детерм≥нац≥њ повед≥нки дитини. ’арактерна особлив≥сть повед≥нки дитини в цей пер≥од житт€Чњњ ситуативна зумовлен≥сть.

2. ѕочинаючи з другого року житт€ у дитини п≥двищуютьс€ р≥вень власноњ активност≥ та роль њњ мотивац≥йноњ сфери в регулюванн≥ повед≥нки. «а словами Ћ. Ѕожович, в≥дбуваЇтьс€ перех≥д дитини в≥д ≥стоти, €ка стала суб'Їктом, зробила перш≥ кроки на шл€ху формуванн€ особистост≥, до ≥стоти, €ка усв≥домлюЇ себе в рол≥ суб'Їкта, тобто виникаЇ системне новоутворенн€, €ке зазвичай пов'€зують з≥ словом "я". ѕро€вл€Їтьс€ це в тому, що дитина перестаЇ п≥дкор€тис€ дорослому, пок≥рно виконуючи його вимоги та вказ≥вки.

3. ѕриблизно у три-чотири роки на основ≥ усв≥домленн€ себе суб'Їктом та пор≥вн€нн€ себе з ≥ншими у дитини з'€вл€ютьс€ самооц≥нка, усв≥домленн€ особист≥сних вимог, що висуваютьс€ перед нею, прагненн€ в≥дпов≥дати цим вимогам (отримувати в≥д значущих дорослих позитивне п≥дкр≥пленн€ такоњ повед≥нки).

4. ѕеред початком шк≥льного житт€ дитина переходить до нового р≥вн€ самосв≥домост≥ й в≥дпов≥дно нового р≥вн€ св≥домого регулюванн€ повед≥нки. ÷ей р≥вень характеризуЇтьс€ формуванн€м "внутр≥шньоњ позиц≥њ", тобто ст≥йкоњ системи ставленн€ дитини до себе, до ≥нших людей, до навколишнього середовища. ѕо€ва цього новоутворенн€ св≥дчить про €к≥сно новий етап у розвитку мотивац≥йноњ сфери особистост≥.

5. Ќаступний етап мотивац≥йного розвитку особистост≥ пов'€заний з п≥дл≥тковим в≥ком. —аме в цей пер≥од у дитини закладаютьс€ основи моральност≥, певне ставленн€ до сусп≥льства, людей, прац≥, формуютьс€ риси характеру, повед≥нка. ќсновн≥ л≥н≥њ розвитку мотивац≥йноњ сфери у цьому в≥ц≥ Ч самоп≥знанн€, самоутвердженн€ ≥ самовираженн€.

6. Ќа етап≥ ранньоњ юност≥ завершуЇтьс€ становленн€ мотивац≥йноњ сфери особистост≥, потреби ≥ мотиви виход€ть за меж≥ с≥м'њ та школи. ≤нтереси, схильност≥ та зд≥бност≥ набирають конкретност≥ та пов'€зуютьс€ з профес≥йним та соц≥альним самовизначенн€м юнак≥в ≥ д≥вчат.

Ўл€хи формуванн€ мотив≥в

¬≥домо два основних шл€хи формуванн€ у школ€р≥в бажаноњ мотивац≥њ њхньоњповед≥нки та д≥€льност≥. «г≥дно з першим шл€хом (знизу вгору) створюютьс€ так≥ об'Їктивн≥ умови, забезпечуЇтьс€ така орган≥зац≥€ д≥€льност≥ учн≥в, за €ких з необх≥дн≥стю формуЇтьс€ потр≥бна мотивац≥€. ≤детьс€ про те, що учн≥в треба залучати до певноњ д≥€льност≥, спираючись на њхн≥ потреби. ќрган≥зац≥€ ц≥Їњ д≥€льност≥ маЇ породжуван≥ у њњ учасник≥в позитивн≥ емоц≥њ: задоволенн€, рад≥сть в≥д усп≥ху. ѕовторенн€ в≥дпов≥дноњ ситуац≥њ зумовлюЇ розвиток у д≥тей новоњ потре-≥ н≥ в д≥€льност≥, €ка породила у них приЇмн≥ емоц≥йн≥ переживанн€. “им ≥.≥мим у загальну мотивац≥ю учн≥в може бути включено новий ст≥йкий мочив до такоњ д≥€льност≥.

ƒругий шл€х (згори вниз) пол€гаЇ в тому, що учн€м пов≥домл€ють форм≥ спонуканн€, ц≥л≥, ≥деали, зм≥ст спр€мованост≥ особистост≥. «авданн€ пол€гаЇ у њх перетворенн≥ ≥з зовн≥шньоусв≥домлюва них на реально д≥юч≥ мотиви. « ц≥Їю метою застосовують роз'€сненн€, переконанн€, приклад тощо.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1224 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2289 - | 1955 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.