Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”мови г≥пнотичноњ д≥њ натовпу
- попередньо ≥снуюч≥ настановленн€, переконанн€ та схильност≥, €к≥ в≥дпов≥дають лозунгам;

- молодий в≥к та в≥дсутн≥сть досв≥ду;

- в≥дсутн≥сть звички анал≥зувати та нест≥йк≥сть погл€д≥в.

“езаурус до теми є 5

 

ѕредметом пол≥тичноњ д≥€льност≥ Ї проблеми:

- життЇд≥€льност≥ людей;

- волод≥нн€ державною (пол≥тичною) владою та участь у њњ зд≥йсненн≥;

- визначенн€ перспектив ≥ напр€мк≥в сусп≥льного руху;

- управл≥нн€ соц≥ально-економ≥чними та сусп≥льно-пол≥тичними процесами.

‘ункц≥њ пол≥тичноњ д≥€льност≥:

1. ‘ункц≥€ пол≥тичного забезпеченн€ державноњ ц≥л≥сност≥ та основ державност≥.

2. ‘ункц≥€ розвитку демократизму €к умови життЇд≥€льност≥ цив≥л≥зованого сусп≥льства.

3. ‘ункц≥€ формуванн€ пол≥тичноњ культури людей.

4. ‘ункц≥€, що спри€Ї економ≥чному розвитку та упор€дкуванню.

5. ‘ункц≥€ гуман≥зац≥њ ус≥х сфер сусп≥льства.

6. ≤деолог≥чна функц≥€.

–изиколог≥€ в пол≥тичн≥й психолог≥њ

ѕол≥тичн≥ процеси повТ€зан≥ з ситуац≥€ми невизначеност≥, €к≥ вимагають ефективного прийн€тт€ р≥шень. ≈фективн≥сть залежить в≥д готовност≥ особистост≥ пол≥тика до р≥шень в умовах невизначеност≥. ÷€ готовн≥сть зумовлена такими €кост€ми, що визначаютьс€ в межах когн≥тивних стилей Ђдивергентн≥сть Ц конвергентн≥стьї Ђрефлексивн≥сть Ц ≥мпульсивн≥стьї. ƒивергентн≥ та рефлексивн≥ ви€вл€ютьс€ б≥льш ефективними.

 р≥м готовност≥ до ризику вид≥л€Їтьс€ така €к≥сть, €к схильн≥сть до ризику. ÷е ≥ндив≥дуальна €к≥сть, €ка в≥др≥зн€Ї повед≥нку людей в однотипних проблемних ситуац≥€х. ¬≥дпов≥дно ≥мпульсивн≥ Ї б≥льш схильними до ризику.

—итуац≥њ, €к≥ вимагають вибору вар≥анта р≥шенн€, можуть мати авторитарний(1) чи демократичний(2) сценар≥й. ” першому випадку виб≥р Ї не в≥льним, а вимушеним (чи п≥д тиском зовн≥шн≥х фактор≥в, чи внутр≥шн≥х, особист≥сних фактор≥в). Ќаприклад, це може бути тиск обставин, тиск ≥ншоњ особи, незадоволена власна потреба, дом≥нуючий особист≥сний принцип тощо. ÷е робить виб≥р прогнозованим через несвободу людини прийн€ти ≥ншу альтернативу.

” другому випадку стосовно прийн€тт€ р≥шенн€ €к особист≥сно та ≥нтелектуально опосередкованого акту вибору можна казати лише в≥дносно таких ситуац≥й, коли людина маЇ можлив≥сть прим≥рювати позиц≥њ особистого я до вибору альтернатив ≥ розгл€дати њх у д≥апазон≥ субТЇктивноњ припустимост≥ Ц неприпустимост≥.

–изик в пол≥тичн≥й д≥€льност≥:

- ризик €к м≥ра оч≥куваного неблагополучч€ у раз≥ невдач≥ в д≥€льност≥, що визначаЇтьс€ сполученн€м в≥рог≥дност≥ невдач≥ та ступен€ неспри€тливих насл≥дк≥в у цьому випадку;

- ризик €к д≥€, €ка в тому чи ≥ншому в≥дношенн≥ загрожуЇ субТЇкту втратою;

- ризик €к ситуац≥€ вибору м≥ж двома важливими вар≥антами д≥њ: менш привабливим, але б≥льш над≥йним ≥ б≥льш привабливим, але менш над≥йним (результат €кого проблематичний ≥ повТ€заний з можливими неспри€тливими насл≥дками).

ѕол≥тична д≥€льн≥сть вимагаЇ в≥д людини наступних комплексних зд≥бностей (орган≥зац≥йн≥ зд≥бност≥ за Ћ.≤. ”манським):

1. ѕсихолог≥чна виб≥рков≥сть. ¬и€вл€Їтьс€ у таких ≥ндикаторах:

а) повторюван≥ факти швидкого в≥дображенн€ психолог≥чних особливостей та стан≥в ≥нших людей;

б) сп≥впереживанн€ людиною того, що переживають ≥нш≥;

в) висока чутлив≥сть в описанн≥ та демонструванн≥ психолог≥чних обТЇкт≥в;

г) швидка можлив≥сть адекватно характеризувати психолог≥чн≥ особливост≥ людей;

д) виб≥рков≥сть комун≥кабельност≥;

е) виб≥ркова памТ€ть ≥ спостережлив≥сть, €к≥ ви€вл€ютьс€ у розвТ€занн≥ управл≥нських завдань;

ж) схильн≥сть до психолог≥чного анал≥зу, по€сненню повед≥нки та вчинк≥в ≥нших людей та своњх власних;

з) переконан≥сть у силах, зд≥бност€х та можливост€х колективу людей;

и) здатн≥сть у€вити себе в ситуац≥њ ≥ншого.

2. ѕрактично-психолог≥чний розум:

а) розпод≥л обовТ€зк≥в колективноњ д≥€льност≥ з урахуванн€м ≥ндив≥дуальних особливостей людей;

б) швидка ор≥Їнтац≥€ в ситуац≥€х, що вимагають практичного застосуванн€ знань людей;

в) винах≥длив≥сть у застосуванн≥ психолог≥чного стану, настрою людей до певних умов;

г) здатн≥сть знайти шл€хи та способи зац≥кавити людей справою, знайти моральн≥ та матер≥альн≥ стимули ц≥Їњ зац≥кавленост≥;

д) врахуванн€ взаЇмин, особистих симпат≥й та антипат≥й, психолог≥чних в≥дм≥нностей людей при групуванн≥ њх дл€ виконанн€ сп≥льноњ д≥€льност≥;

е) висока м≥ра схильност≥ до навчанн€ при формуванн≥ орган≥зац≥йних знань, навичок, ум≥нь у галуз≥ застосуванн€ психолог≥чних особливостей людей до вимог д≥€льност≥;

ж) тенденц≥€ розвТ€зувати практичн≥ проблеми кр≥зь призму на€вних людських можливостей, своЇр≥дне мисленнЇве Ђвиважуванн€ї в≥дпов≥дност≥ м≥ж завданн€м практики та к≥льк≥стю й €к≥стю можливих виконавц≥в.

3. ѕсихолог≥чний такт:

а) почутт€ м≥ри та граней у взаЇминах;

б) мовна адаптац≥€ (до р≥зних людей), мовна винах≥длив≥сть;

в) ≥ндив≥дуал≥зац≥€ сп≥лкуванн€;

г) почутт€ ситуац≥њ;

д) врахуванн€ зовн≥шн≥х обставин;

е) чуйн≥сть, уважн≥сть, сп≥вчутт€;

ж) простота, природн≥сть у стосунках;

з) справедлив≥сть ≥ обТЇктивн≥сть.

4. —усп≥льна енерг≥йн≥сть:

а) емоц≥йно-мовленнЇвий вплив (висота тону, гнучк≥сть, тембр, наголос, пауза);

б) вольове спонуканн€ у мовленн≥, м≥м≥ц≥, пантом≥м≥; волод≥нн€ такими мовленнЇвими формами, €к проханн€, розпор€дженн€, наказ, вимога, заклик, переконанн€, нав≥юванн€, порада, побажанн€;

в) здатн≥сть впливати своњм ставленн€м до людей, справ, под≥й, здатн≥сть передавати це ставленн€ (заразити);

г) лог≥чна переконлив≥сть словом та д≥лом;

д) практично-д≥€льна форма впливу (прикладом, включенн€м, початком);

е) впевнен≥сть, оптим≥зм;

ж) здатн≥сть правильно та швидко обрати момент вир≥шального впливу, наполеглив≥сть.

5. ¬имоглив≥сть:

а) см≥лив≥сть предТ€вленн€ вимог;

б) пост≥йн≥сть предТ€вленн€ вимог;

в) гнучк≥сть предТ€вленн€ вимог;

г) невимушений характер вимог;

д) категоричн≥сть, необговорюван≥сть;

е) р≥зноман≥тн≥сть форм виразу;

ж) ≥ндив≥дуал≥зац≥€ вимог.

6.  ритичн≥сть:

а) критична спостережлив≥сть;

б) самост≥йн≥сть критичност≥;

в) легк≥сть критичного анал≥зу;

г) лог≥чн≥сть ≥ аргументован≥сть критичних зауважень;

д) пр€мота та см≥лив≥сть критики (без скарг);

е) глибина та ≥стотн≥сть критичност≥;

ж) пост≥йн≥сть;

з) доброзичлив≥сть критичност≥.

7. —хильн≥сть до орган≥заторськоњ д≥€льност≥:

а) спонтанне, самост≥йне включенн€ в орган≥заторську д≥€льн≥сть (коли досл≥джуван≥ перебирають на себе орган≥заторськ≥ функц≥њ без будь-€ких спонукань);

б) перебиранн€ на себе рол≥ орган≥затора та в≥дпов≥дальност≥ у важких та неспри€тливих умовах;

в) потреба у зд≥йсненн≥ орган≥заторськоњ д≥€льност≥, усталене, безкорисливе прагненн€ до нењ, пост≥йна готовн≥сть до њњ виконанн€;

г) природн≥сть включенн€ в цю д≥€льн≥сть;

д) невтомн≥сть в орган≥заторськ≥й робот≥;

е) емоц≥йно-позитивне самопочутт€ при њњ виконанн≥;

ж) €вище астен≥чност≥, нудьги, незадоволеност≥ без орган≥заторськоњ д≥€льност≥;

з) здатн≥сть побачити необх≥дн≥сть в орган≥заторськ≥й д≥€льност≥ за обставин, €к≥ наочно њњ не вимагають.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 325 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2200 - | 2061 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.