Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоди викладанн€ та навчанн€
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” » ” –јѓЌ»

’ј– ≤¬—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

≤ћ≈Ќ≤ ¬. Ќ.  ј–ј«≤Ќј

Ђѕол≥тична психолог≥€ та ≤ћ≤ƒ∆≈Ћќ√≤яї

Ќавчально-методичний пос≥бник

’арк≥в 2009


јвтори:

Ћакт≥онов ќ.ћ.

’омуленко “.Ѕ.

 

–ецензенти:

 орженко ¬олодимир ¬асильович Ц доктор ф≥лософських наук, професор.

 очар€н ќлександр —уренович Ц доктор психолог≥чних наук, професор.

 

Ђѕол≥тична психолог≥€ та ≤м≥джелог≥€ї. Ќавчально-методичний пос≥бник /јвтори: Ћакт≥онов ќ. ћ., ’омуленко “. Ѕ. Ц ’арк≥в, 2009. Ц 94 с.

 

 

Ó Ћакт≥онов ќ.ћ., ’омуленко “. Ѕ., 2009

Ó ’удожнЇ оформленн€  .≤. ‘оменко


«ћ≤—“

¬ступ......................................................................................................... 5

ѕрограма модулю Ђѕол≥тична психолог≥€ї..................................... 7

—писок л≥тератури.................................................................................... 8

“ематика реферат≥в................................................................................. 10

“езауруси до тем за модулем Ђѕол≥тична психолог≥€ї...................... 12

“ести до модулю Ђѕол≥тична психолог≥€ї........................................... 31

ѕакет тТюторських завдань до модулю Ђѕол≥тична психолог≥€ї..... 41

ћатер≥али до практичних зан€ть.......................................................... 42

ѕрограма модулю Ђ≤м≥джелог≥€ї...................................................... 56

—писок л≥тератури.................................................................................. 57

“ематика реферат≥в................................................................................ 58

“езауруси до тем за модулем Ђ≤м≥джелог≥€ї........................................ 59

“ести до модулю Ђ≤м≥джелог≥€ї........................................................... 80

ѕакет тТюторських завдань до модулю Ђ≤м≥джелог≥€ї....................... 86

ћатер≥али до практичних зан€ть........................................................... 87


¬—“”ѕ

—учасний етап розвитку сусп≥льства в≥др≥зн€Їтьс€ всеб≥чною демократизац≥Їю владних в≥дносин. ” посттотал≥тарний пер≥од на стад≥њ державотворенн€ ви€вл€Їтьс€ гостра потреба у науковому обірунтуванн≥ зд≥йснюваних процес≥в. ѕсихолог≥€ може зробити значний внесок у розвТ€занн€ наукових проблем владноњ д≥€льност≥.

ѕол≥тична психолог≥€ та ≥м≥джелог≥€ Ц в≥дносно нова галузь психолог≥њ, €ка оф≥ц≥йно ≥снуЇ у межах соц≥альноњ психолог≥њ. ѕрикладний напр€мок застосуванн€ пол≥тико-психолог≥чних надбань Ї необх≥дним моментом у д≥€льност≥ психолога-практика. Ќе т≥льки психолог-пол≥ттехнолог, але й педагог≥чний психолог може вт≥лювати в житт€ знанн€ з пол≥тичноњ психолог≥њ та ≥м≥джелог≥њ. јдже проблеми пол≥тичноњ соц≥ал≥зац≥њ, формуванн€ пол≥тичноњ культури та пол≥тичноњ самосв≥домост≥ Ї необх≥дним компонентом вихованн€ громад€нськост≥.

ќсновний зм≥ст курсу розрахований на студент≥в-психолог≥в педагог≥чних ун≥верситет≥в, €к≥ опановують цей курс за навчальними планами бакалавр≥в ≥ маг≥стр≥в. «м≥ст курсу включаЇ останн≥ дос€гненн€, теоретичн≥ та експериментальн≥ дан≥ присв€чен≥ вивченню питань з пол≥тичноњ психолог≥њ.

” звТ€зку з потребами практики майбутн≥м психологам необх≥дно надати теоретичн≥ знанн€ з проблем пол≥тичноњ психолог≥њ, виробити необх≥дн≥ ум≥нн€ та навички роботи психолога в €кост≥ спец≥ал≥ста виборчого PR чи ≥м≥джмейкера.

Ќазва дисципл≥ни: ѕол≥тична психолог≥€ та ≥м≥джелог≥€.

«авданн€ дисципл≥ни: надати слухачам загальн≥ знанн€ та виробити конкретн≥ вм≥нн€ в галуз≥ пол≥тичноњ психолог≥њ та ≥м≥джелог≥њ, сформувати практичн≥ навички застосуванн€ отриманих знань в профес≥йн≥й д≥€льност≥ в≥дпов≥дно до м≥с≥њ та ц≥лей програми.

ћодул≥ дисципл≥ни: 1) ѕол≥тична психолог≥€; 2) ≥м≥джелог≥€.

÷≥л≥ дисципл≥ни

Ј ознайомитис€ з психолог≥чними особливост€ми влади, пол≥тичного л≥дерства, законом≥рностей виборчого процесу та пол≥тичноњ д≥€льност≥;

Ј спри€ти усв≥домленню того, що людина з владними повноваженн€ми повинна враховувати значенн€ психолог≥чного фактора;

Ј спри€ти застосуванню в ”крањн≥ сучасних технолог≥й вдосконаленн€ владних в≥дносин;

Ј заохотити слухач≥в до самост≥йного пошуку необх≥дноњ ≥нформац≥њ.

ќсновн≥ здатност≥

Ј анал≥зувати психолог≥чн≥ засади пол≥тичних процес≥в, психолог≥чн≥ методи та форми владних стосунк≥в;

Ј критично мислити та пропонувати обірунтован≥ р≥шенн€ конкретних проблем пол≥тичноњ д≥€льност≥ з застосуванн€м психолог≥чних законом≥рностей;

Ј використовувати засоби пол≥тичноњ психолог≥њ та ≥м≥джелог≥њ дл€ створенн€ програм пол≥тичноњ д≥€льност≥, побудови ≥м≥джу л≥дера чи парт≥њ.

ƒодатков≥ здатност≥

Ј зд≥йснювати пошук й узагальнювати необх≥дну ≥нформац≥ю, ефективно використовувати њњ дл€ комплексного анал≥зу проблем;

Ј працювати самост≥йно та в груп≥;

Ј адаптуватис€ та д≥€ти в≥дпов≥дно до зм≥н у пол≥тичному процес≥.

÷≥л≥ навчанн€

ѕо зак≥нченню модул€ слухач≥ повинн≥ знати:

Ј визначенн€ головних категор≥й та пон€ть курсу;

Ј погл€ди в≥тчизн€них та заруб≥жних вчених щодо психолог≥чних механ≥зм≥в влади;

Ј характеристику влади та л≥дерства €к соц≥ально-психолог≥чних феномен≥в;

Ј основн≥ психолог≥чн≥ чинники, €к≥ впливають на процес зд≥йсненн€ владних повноважень;

Ј психолог≥чн≥ основи виборчого PR;

Ј психолог≥чн≥ технолог≥њ пол≥тичноњ пропаганди;

Ј психолог≥ю пол≥тичного ≥м≥джу.

Ќа п≥дстав≥ теоретичних знань фах≥вець маЇ ум≥ти:

Ј анал≥зувати стратег≥ю ≥ тактику виборчого PR;

Ј анал≥зувати стиль пол≥тичного л≥дерства;

Ј «астосовувати психолог≥чн≥ методи у процес≥ зд≥йсненн€ пол≥ттехнолог≥й;

Ј будувати та вивчати ≥м≥дж пол≥тичного л≥дера чи парт≥њ;

Ј застосовувати психолог≥чн≥ методи пол≥тичноњ пропаганди;

Ј використовувати методи психод≥агностики та психокорекц≥њ у пол≥тичному консультуванн≥;

Ј зд≥йснювати кер≥вництво пол≥тичною соц≥ал≥зац≥Їю демократичного іатунку.

ћетоди викладанн€ та навчанн€

Ј лекц≥њ, сем≥нари, практичн≥ зан€тт€;

Ј самост≥йне досл≥дженн€;

Ј презентац≥њ набутих знань ≥ навичок на сем≥нарських зан€тт€х.

ћетоди оц≥нюванн€

«нанн€ та вм≥нн€ слухач≥в оц≥нюютьс€ за допомогою:

Ј презентац≥њ на сем≥нарському зан€тт≥ (кожному студенту в≥дведено 15 хвилин на презентац≥ю та 5 Ц на запитанн€), критер≥€ми оц≥нки Ї зм≥ст, спос≥б подач≥ матер≥алу, ориг≥нальн≥сть та ≥нновац≥йн≥ методи анал≥зу процес≥в, що розгл€даютьс€;

Ј написанн€ реферату (критер≥€ми оц≥нки Ї: актуальн≥сть зм≥сту, самост≥йн≥сть, анал≥тичн≥ зд≥бност≥, ступ≥нь та форма узагальненн€ матер≥алу, глибина критичних зауважень, р≥зноман≥тн≥сть й обірунтован≥сть пропозиц≥й щодо вдосконаленн€ визначеноњ соц≥альноњ програми);

Ј виконанн€ тТюторського завданн€ (самост≥йноњ роботи). “Тюторськ≥ завданн€ будуютьс€ за таким принципом: студенти обирають одне з тТюторських завдань:

- зд≥йсненн€ б≥бл≥ограф≥чного огл€ду за одним з питань по тем≥;

- зд≥йсненн€ ≤нтернет огл€ду за будь-€кими ключовими словами по тем≥;

- написанн€ резюме до книги, в €к≥й висв≥тлюютьс€ питанн€ повТ€зан≥ з темою;

- проведенн€ досл≥джень ≥з застосуванн€м одн≥Їњ з методик, запропонованих дл€ практичного зан€тт€ до теми;

- написанн€ реферату за проблематикою, повТ€заною з темою;

Ј п≥дсумкового тестуванн€.

 

 

ѕрограма модулю

Ђѕол≥тична психолог≥€ї

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 340 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2080 - | 1825 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.