Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ахворюванн€, повТ€занн≥ ≥з забрудненн€м навколишнього середовища
¬елику загрозу дл€ людства становить антропогенне забрудненн€ природного середовища. ’≥м≥чне, рад≥оактивне та бактер≥олог≥чне забрудненн€ пов≥тр€, води, ірунту й продукт≥в харчуванн€, а також шуми, в≥брац≥њ, електромагн≥тн≥ пол€ та ≥нш≥ ф≥зичн≥ забрудненн€ середовища спричинюють в орган≥зм≥ людей генетичн≥ зм≥ни та т€жк≥ патолог≥чн≥ €вища. ÷е призводить до зб≥льшенн€ захворювань, народженн€ неповноц≥нних д≥тей, передчасного стар≥нн€ й смерт≥.(“абл. 8.)

ќтруЇнн€ (токсикози) Ц одна з найпоширен≥ших реакц≥й орган≥зму на вплив антропогенних фактор≥в. ќтруЇнн€ розвиваЇтьс€ внасл≥док надходженн€ в орган≥зм у небезпечних концентрац≥€х тих чи ≥нших речовин Ц токсикант≥в.

јлерг≥чн≥ реакц≥њ (алерг≥њ) стали Дв≥зитною карткоюФ людського сусп≥льства ’’ ст. јлерг≥€ Ц це стан п≥двищеноњ чутливост≥ орган≥зму до певних речовин Ц алерген≥в.

«ло€к≥сн≥ пухлини Ц це велика група захворювань, одне з них Ц рак. “ак≥ пухлини характеризуютьс€ необмеженим ростом, не контролюютьс€ гормонами й нервовою системою, здатн≥ утворювати метастази Ц нов≥ пухлини на здорових тканинах ≥ здеб≥льшого призвод€ть до летального (смертельного) к≥нц€.

—падков≥ хвороби повТ€зан≥ з виникненн€м мутац≥й, тобто ушкодженн€ми ƒЌ  чи хромосом. √енетичн≥ ушкодженн€ зазвичай успадковуютьс€ лише тод≥, коли мутац≥€ в≥дбувалас€ в статевих кл≥тинах.

”роджен≥ аномал≥њ виникають унасл≥док впливу фактор≥в, €к≥ порушують нормальний розвиток плоду п≥д час ваг≥тност≥. “ак≥ фактори називають тератогенами.

«абрудненн€ атмосферного пов≥тр€ Ї частою причиною запальних захворювань орган≥в диханн€ ≥ очей, захворювань серцево-судинноњ системи, ≥нфекц≥йних захворювань та раку леген≥в. ” районах ≥з забрудненим атмосферним пов≥тр€м част≥ше хвор≥ють д≥ти. ¬они мають низьк≥ масу т≥ла й р≥вень ф≥зичного розвитку, а також функц≥ональн≥ в≥дхиленн€ серцево-судинноњ та дихальноњ систем. «ахворюван≥сть орган≥в диханн€ становить близько 75 % загальноњ к≥лькост≥ захворювань.

¬ода також належить до найважлив≥ших фактор≥в навколишнього середовища. ¬она необх≥дна дл€ забезпеченн€ життЇд≥€льност≥ орган≥зму людини. «абрудненн€ води Ї причиною багатьох захворювань. ’вороби, що спричинюютьс€ х≥м≥чним ≥ бактер≥олог≥чним забрудненн€м води, виникають внасл≥док потрапл€нн€ у водойми забруднених ст≥чних вод. Ќай≠б≥льшу небезпеку поширенн€ захворювань водним шл€хом становл€ть кишков≥ ≥нфекц≥йн≥ захворюванн€ (холера, черевний тиф, дизентер≥€, туберкульоз, лептосп≥роз, сиб≥рка та ≥н.). «а даними ¬ќќ«, 80 % ус≥х захво≠рювань в економ≥чно слаборозвинених крањнах пов'€зан≥ з недобро€к≥с≠ною водою та порушенн€ми сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних норм.

’≥м≥чне забрудненн€ води ртуттю спричинюЇ хворобу м≥намато з т€ж≠ким ураженн€м центральноњ нервовоњ системи. ѕ≥двищений вм≥ст н≥тра≠т≥в у питн≥й вод≥ зумовлюЇ по€ву у немовл€т синюшност≥, метгемоглоб≥нем≥њ та утрудненого диханн€. —постер≥гаЇтьс€ корел€ц≥€ м≥ж концентра≠ц≥Їю н≥трат≥в у вод≥ й частотою захворювань на рак шлунка, сечового м≥хура, нирок, тонкоњ кишки, стравоходу й печ≥нки. —интетичн≥ мийн≥ ре≠човини спричинюють подразненн€ шк≥ри та алерг≥ю, дерматити, пору≠шенн€ обм≥нних процес≥в шк≥ри та всього орган≥зму.

«м≥ни вм≥сту м≥кроелемент≥в у склад≥ води можуть викликати так≥ за≠хворюванн€, €к зоб, флюороз, кар≥Їс тощо. «б≥льшенн€ к≥лькост≥ фтору в питн≥й вод≥ до 1,9 мг/ л зумовлюЇ по€ву флюорозу, що характеризуЇтьс€ ураженн€м зуб≥в з утворенн€м на них п≥гментних пл€м жовто-бурого ко≠льору, дефект≥в емал≥ тощо.

«абрудненн€ ірунт≥в м≥неральними добривами, пестицидами та про≠мисловими й побутовими ст≥чними водами призвели до того, що ірунт став джерелом захворювань на туберкульоз, бруцельоз, паратифи та ≥нш≥ захворюванн€ травного каналу ≥ гельм≥нтози. ѕестициди й м≥неральн≥ добрива Ї причиною багатьох отруЇнь. ѕотрапл€ючи в питну воду ≥ про≠дукти харчуванн€, вони порушують д≥€льн≥сть центральноњ нервовоњ, серцево судинноњ та ≥нших систем, зумовлюють р≥ст зло€к≥сних пухлин ≥ ско≠вують тривал≥сть житт€.

¬икиди й в≥дходи промислових п≥дприЇмств забруднюють ірунти с≥р≠кою, зал≥зом, свинцем, цинком, ртуттю, м≥ддю, магн≥Їм та багатьма ≥н≠шими ≥нгред≥Їнтами ≥ стають причиною отруЇнн€ через рослинн≥ й тва≠ринн≥ продукти харчуванн€ та питну воду. ќсобливо небезпечним Ї за≠брудненн€ ірунт≥в рад≥онукл≥дами. ¬плив цих забруднень на орган≥зм людини ви€вл€Їтьс€ впродовж багатьох покол≥нь. “ривала д≥€ рад≥ац≥њ призводить до розвитку променевоњ хвороби, локальних уражень шк≥ри, кришталика ока, к≥сткового мозку, пневмосклерозу тощо. ћал≥ дози опро≠м≥ненн€ мають в≥ддален≥ насл≥дки. ” промислово розвинених крањнах кож≠на 4Ч6-та людина захворюЇ на рак, а у 6Ч10 % новонароджених спосте≠р≥гаютьс€ генетичн≥ порушенн€.

“раг≥чн≥ насл≥дки авар≥њ на „орнобильськ≥й атомн≥й електростанц≥њ ста≠новл€ть загрозу генетичному здоров'ю нац≥њ. –ад≥оактивним забрудненн€м уражено понад 600 населених пункт≥в. –ад≥оактивн≥ продукти розпаду ство≠рили високий рад≥ац≥йний фон, що спри€Ї зовн≥шньому опром≥ненню лю≠дей. –ад≥оактивний йод нагромаджуЇтьс€ у щитопод≥бн≥й залоз≥, а пот≥м з њњ гормонами поширюЇтьс€ в орган≥зм≥, розщеплюЇтьс€ в печ≥нц≥ й частко≠во виводитьс€ через нирки. –ад≥оактивний цез≥й в≥дкладаЇтьс€ переважно в м'€зах, проникаЇ в кл≥тини ≥ опром≥нюЇ орган≥зм. ѕлутон≥й трансформу≠Їтьс€ на америц≥й ≥ поглинаЇтьс€ орган≥змом, спричинюючи т€жк≥ захво≠рюванн€. —еред населенн€ зб≥льшуЇтьс€ к≥льк≥сть шлунково-кишкових за≠хворювань, серед д≥тей ≥ ваг≥тних ж≥нок почаст≥шали випадки анем≥њ.

” сучасних житлових прим≥щенн€х на орган≥зм людини негативно впливаЇ ц≥ла низка чинник≥в техногенного походженн€.

 

Х тютюновий дим рак леген≥в, ураженн€ леген≥в ≥ мозку, нервов≥ хвороби та ≥н.
Х метиленхлориди Ч в≥д фарб ≥ лак≥в нервов≥ хвороби, головний б≥ль, д≥абет
Х хлороформ Ч в≥д гар€чого душу рак
Х сп≥рен Ч в≥д штучних килим≥в ураженн€ нирок, леген≥в
Х трихлорЇтан Ч в≥д аерозольних ба-лон≥в ураженн€ диханн€ ≥ мозку
Х бактер≥њ, в≥руси, грибки Ч в≥д зволожувач≥в, кондиц≥онер≥в, до≠машн≥х тварин, людей грип, "хвороба лег≥онер≥в" та ≥нш≥ схож≥
Х електромагн≥тн≥ хвил≥ Ч в≥д побутових електро- ≥ електро≠нних прибор≥в ушкодженн€ нервовоњ системи, зору та ≥н.
Х метан Ч в≥д газових прибор≥в отруЇнн€, пожеж≥, вибухи
Х оксиди азоту Ч в≥д плит, ка-м≥н≥в, печей ураженн€ леген≥в, головний б≥ль, хвороби д≥тей
Х асбест Ч ≥зол€ц≥€ теплооб'Їкт≥в, в≥≠н≥лов≥ покритт€ рак, ураженн€ леген≥в
Х шум в≥д гучномовц≥в, телев≥зор≥в, побутових прибор≥в неврози, деградац≥€ слуху

“абл. 8 «абрудненн€ сучасних житлових прим≥щень ≥ його насл≥дки

 

« њжею в орган≥зм людини надход€ть не лише поживн≥ речовини, а й б≥льш≥сть (70Ч90%) забруднень. ¬икористанн€ м≥неральних добрив дл€вирощуванн€ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ призводить до накопиченн€ в продуктах харчуванн€ н≥трат≥в, н≥трит≥в ≥ н≥трозам≥н≥в. Ќ≥трати спри€ють розвитку диспепс≥њ у д≥тей, спричинюють метгемоглоб≥нем≥ю, зменшують вм≥ст в≥там≥н≥в в орган≥зм≥ та ст≥йк≥сть його до онкогенних фактор≥в. Ќадлишков≥ н≥трити в орган≥зм≥ призвод€ть до утворенн€ н≥тро-зам≥н≥в з канцерогенними властивост€ми.

«абрудненн€ продукт≥в харчуванн€ зумовлюють харчов≥ отруЇнн€, €к≥ под≥л€ють на бактер≥альн≥, небактер≥альн≥ ≥ м≥котоксикози. Ѕактер≥альн≥ отруЇнн€ Ч це токсико≥нфекц≥њ, тобто отруЇнн€, спричинен≥ м≥кроорган≥з≠мами групи сальмонел. ÷≥ захворюванн€ виникають у результат≥ спожи≠ванн€ заражених м≥кробами м'€сних, молочних, рибних та рослинних продукт≥в, качиних ≥ гус€чих €Їць тощо. ƒо бактер≥альних належать от≠руЇнн€, спричинен≥ стаф≥лококами. ÷≥ захворюванн€ пов'€зан≥ з уживан≠н€м недобро€к≥сних продукт≥в (молока, сиру, консерв≥в, кондитерських вироб≥в, морозива тощо).

„исленн≥ отруЇнн€ небактер≥альноњ природи пов'€зан≥ з потрапл€нн€м у харчов≥ продукти х≥м≥чних отруйних речовин та рад≥онукл≥д≥в. Ќаприк≠лад, пестициди потрапл€ють ≥з с≥льськогосподарськими продуктами (зер≠ном, овочами та фруктами), де€к≥ важк≥ метали (свинець, цинк, м≥дь, н≥кель та ≥н.) можуть переходити в њжу з посуду, пакувальноњ тари тощо. ќтруњти≠с€ можна також вживанн€м отруйних рослин та м'€са де€ких тварин.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2910 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2002 - | 1969 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.