Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√лобальн≥ еколог≥чн≥ проблеми охорони природи, њх характеристика, шл€хи ≥ перспективи вир≥шенн€
 

 

« удосконаленн€м засоб≥в прац≥, з просторовим розширенн€м масштаб≥в виробництва, д≥€льност≥ людини, прискоренн€м темп≥в науково-техн≥чноњ революц≥њ та всеб≥чною ≥нтенсиф≥кац≥Їю виробництва, зростанн€м населенн€ на планет≥, зб≥льшуЇтьс€ тиск на природне середовище, виникають глобальн≥ еколог≥чн≥ проблеми.

—пец≥ал≥сти ќрган≥зац≥њ ќбТЇднаних нац≥й (ќќЌ), учен≥ - екологи в≥домих м≥жнародних ≥ нац≥ональних природоохоронних орган≥зац≥й, члени славнозв≥сного –имського клубу на п≥дстав≥ наукового анал≥зу матер≥ал≥в про особливост≥ й тенденц≥њ демограф≥чного, соц≥ально-економ≥чного розвитку сусп≥льства й насл≥дк≥в науково-техн≥чноњ революц≥њ, даних про стан ≥ перспективи використанн€ природних ресурс≥в, а також про стан ≥ динам≥ку забруднень геосфери ≥ стан б≥осфери зробили дуже невт≥шн≥ висновки.

ѕог≥ршенн€ стану б≥льшост≥ екосистем б≥осфери, ≥стотне зменшенн€ б≥опродуктивност≥ й б≥ор≥зноман≥тност≥, катастроф≥чне виснаженн€ грунт≥в ≥ м≥неральних ресурс≥в за небаченоњ забрудненост≥ поверхн≥ «емл≥, г≥дросфери й атмосфери повТ€зане з ≥нтенсивним зростанн€м чисельност≥ населенн€ планети та розвитком науково-техн≥чного прогресу прот€гом останн≥х 50 рок≥в. —аме необх≥дн≥сть задоволенн€ дедал≥ б≥льших потреб людського сусп≥льства призвела до г≥гантського розширенн€ масштаб≥в господарськоњ д≥€льност≥, зм≥н у пропорц≥€х св≥тового господарства, у виробничих потужност€х, техн≥ц≥ й технолог≥€х, асортимент≥ продукц≥њ, виробничому й особистому споживанн≥. ћодел≥ виробництва ≥ споживанн€, що склалас€ в св≥т≥, перестали в≥дпов≥дати умовам нормального сп≥в≥снуванн€ людини й природи.

ƒо розвитку глобальноњ еколог≥чноњ й соц≥ально-економ≥чноњ кризи, €к≥ сьогодн≥ загрожують ≥снуванню нашоњ цив≥л≥зац≥њ, призвели два Увибухи Ф - демограф≥чний, тобто р≥зне зростанн€ чисельност≥ населенн€ на «емл≥ за останнЇ стол≥тт€, ≥ промислово-енергетичний, а також спричинен≥ ними катастроф≥чн≥ ресурсопоглинанн€ й продукуванн€ в≥дход≥в.

ќтже, найважлив≥шими проблемами Ї:

Ј народонаселенн€ «емл≥ та повТ€зан≥ з ним проблеми;

Ј проблема сировинних ресурс≥в;

Ј енергетичн≥ проблеми;

Ј харчов≥ проблеми;

Ј скороченн€ б≥ор≥зноман≥тт€;

Ј знел≥сненн€ територ≥й;

Ј забрудненн€ геосфер;

Ј глобальне потепл≥нн€.

 

ƒемограф≥чна проблема.

«а даними американського експерта –. ћакнамари, понад м≥льйон рок≥в потр≥бно було, щоб до 1800 року к≥льк≥сть населенн€ дос€гла 1 м≥ль€рда чолов≥к. ќднак дал≥ темпи почали р≥зко зростати: наступний м≥ль€рд утворивс€ за 13 рок≥в, трет≥й-за 30, четвертий - за 15, пТ€тий - усього за 12 рок≥в, шостий Ц 16 рок≥в!

«а висновками експерт≥в, некероване зростанн€ населенн€ планети Ц головна причина розвитку глобальноњ еколог≥чноњ кризи, €ка спричинила решту криз (виснаженн€ ресурс≥в, забрудненн€ геосфери, негативн≥ кл≥матичн≥ зм≥ни та ≥н.)

” 1650 роц≥ чисельн≥сть населенн€ на «емл≥ становила близько 500 м≥льйон≥в чолов≥к; у 1975 роц≥ вона дос€гла 4 м≥ль€рди чолов≥к,у 1987 Ц 5 м≥ль€рд≥в чолов≥к, а в 2000 роц≥ перевищила 6 м≥ль€рд≥в чолов≥к.

ўохвилини населенн€ нашоњ планети зб≥льшуЇтьс€ на 172 людини. ÷е означаЇ: щотижн€ до населенн€ «емл≥ додаЇтьс€ 1,7 млн. чол. ”чен≥-демографи вважають, що до 2100 р. чисельн≥сть населенн€ маЇ стаб≥л≥зуватись десь на р≥вн≥ 9-13 млрд. чол. —пец≥альн≥ досл≥дженн€ показують, що дл€ п≥дтриманн€ нормального ≥снуванн€ такоњ к≥лькост≥ людей природних ресурс≥в «емл≥ й можливостей б≥осфери буде абсолютно недостатньо. Ќав≥ть €кщо к≥льк≥сть населенн€ становитиме 7-8 млрд. чол., на планет≥ в≥дбуватимутьс€ масов≥ вимиранн€ людей в≥д голоду, поширюватимутьс€ еп≥дем≥њ, хвороби, спалахуватимуть в≥йни через нестачу пр≥сноњ води.

“ому основним шл€хом розв`€занн€ ц≥Їњ проблеми - проблеми народонаселенн€ Ц Ї проведенн€ демограф≥чноњ пол≥тики, €ка пол€гаЇ в регулюванн≥ народжуваност≥. ѕри цьому зд≥йснювати непр€мий вплив на динам≥ку к≥лькост≥ населенн€ (хоча в окремих випадках проведенн€ пол≥тики рац≥онального територ≥ального розм≥щенн€ населенн€, його густоти в р€д≥ рег≥он≥в планети Ї вкрай необх≥дним), а поЇднанн€ демограф≥чноњ ≥ соц≥ально-економ≥чноњ пол≥тики з активними природоохоронними заходами.

ѕромислово-енергетична проблема.

”чен≥ п≥драхували, що сучасна б≥осфера «емл≥ здатна п≥дтримувати нормальне ≥снуванн€ й розвиток не б≥льш €к 4-5 млрд. чол. Ќав≥ть за стаб≥л≥зац≥њ енерговиробництва на р≥вн≥ теплового барТЇру (100 млрд. к¬т) чисельн≥сть населенн€ маЇ не перевищувати 10 млрд. чол.

ќстанн≥ми дес€тил≥тт€ми цих умов не дотримують, що спричинюЇ розвиток глобальноњ енергетичноњ ≥ економ≥чноњ кризи, по€ву нових страшних захворювань, почаст≥шанн€ еп≥дем≥й р≥зних захворювань, спалахуванн€ воЇн, виникненн€ страшних авар≥й та ≥н. ƒедал≥ б≥льше рег≥он≥в планети стають зонами еколог≥чного лиха: ”крањна,ѕриазовТ€, ”рал, јрал, ѕерська, ћексиканська затока,  узбас, Ќова «емл€, ≈ф≥оп≥€,  увейт ≥н.

—аме нерегульований прир≥ст населенн€ призв≥в до розширенн€ енерговиробництва, ≥ €к насл≥док Ц до активного забрудненн€ природи, випаданн€ кислотних дощ≥в, утворенн€ озонових Уд≥р.Ф, парникового ефекту, по€ви ≥ поширенн€ хвороб.

ћ≥ль€рд найб≥дн≥ших на планет≥ мають найб≥льшу к≥льк≥сть д≥тей ≥ поповнюють лег≥они жебрак≥в ≥ хворих. ≤ водночас м≥ль€рд найбагатших у св≥т≥ споживаЇ б≥льшу частину природних ресурс≥в, гр≥шить небаченим марнотратством ≥ виробл€Ї левову частку в≥дход≥в. “ак Ївропейськ≥ екологи п≥драхували, що —Ўј випалили над собою практично весь кисень ≥ п≥дтримують енергетичн≥ процеси за рахунок Уп≥дсмоктуванн€Ф його з сум≥жних рег≥он≥в. ѕри 6 % св≥тового населенн€ ц€ крањна споживаЇ близько 40 % природних ресурс≥в «емл≥ ≥ даЇ близько 60 % ус≥х забруднень на планет≥.

—ьогодн≥ енергетичн≥ обТЇкти, €к промислов≥сть ≥ транспорт, споживають ст≥льки кисню, ск≥льки його вистачило б дл€ диханн€ 43 млрд. людей.

ќстанн≥ми дес€тил≥тт€ми використанн€ енергонос≥њв у св≥т≥ невпинно зростало. ” 1994 р. загальне енергоспоживанн€ земл€н у притул наблизилос€ до 10 млрд. у нафтовому екв≥валент≥. ¬ивченн€ динам≥ки споживанн€ людством м≥неральних ресурс≥в показало, що десь через 200 -250 рок≥в на «емл≥ ск≥нчатьс€ запаси нафти, вуг≥лл€, горючих сланц≥в, торфу.

¬иход€чи з усього цього, шл€хом розвТ€занн€ ц≥Їњ енергетичноњ проблеми Ї впровадженн€ енергозбер≥гаючих технолог≥й, застосуванн€ нетрадиц≥йних джерел енерг≥њ, причому еколог≥чно чистих Ц в≥тер, сонце, передус≥м в с≥льському господарств≥.

≤ншою глобальною еколог≥чною проблемою Ї проблема сировинних ресурс≥в.

ƒл€ задоволенн€ своњх потреб, що дедал≥ зростають, ≥ п≥двищенн€ комфортност≥ ≥снуванн€ людини до надзвичайно високого р≥вн€ розвинула енергетику, х≥м≥чну, нафтопереробну, г≥рничу, металург≥йну й легку промисловост≥, машинобудуванн€, транспорту, засоби звТ€зку. ўороку людство видобуваЇ з надр «емл≥ понад 3,5 млрд. т вуг≥лл€, щодн€ використовуЇ приблизно 10 млн. т нафти та њњ продукт≥в. ¬одночас людство виробл€Ї в≥дход≥в у 2000 раз≥в б≥льше, н≥ж решта б≥осфери.

—в≥това промислов≥сть нин≥ виробл€Ї у 7-100 раз≥в б≥льше товар≥в ≥ видобуваЇ у 3-4 рази (за масою) б≥льше корисних копалин, н≥ж 25-30 рок≥в тому.

—ьогодн≥ на вс≥ жив≥ ≥стоти д≥Ї близько 50000 х≥м≥чних речовин, €к≥ використовуЇ людина. 1,5 тис€ч шк≥дливих речовин щороку отруюють атмосферу, близько 10000 Ц воду ≥ грунт. ”с≥ шк≥длив≥ речовини нагромаджуютьс€ ≥ отруюють довк≥лл€. ≤ при такому забрудненн≥ людство ще ≥ максимально використовуЇ природн≥ ресурси.

¬чен≥ стверджують, що прот€гом найближчих 20-30 рок≥в через зм≥ни у навколишньому середовищ≥, через надм≥рне використанн€ б≥олог≥чних ресурс≥в св≥т може втратити б≥льше, €к 1 млрд. вид≥в рослин ≥ тварин.

ўодн€ на планет≥ зникаЇ в≥д одного до дес€ти вид≥в тварин, щотижн€ Ц м≥н≥мум один вид рослин.

«меншенн€ б≥ор≥зноман≥тност≥ Ц це серйозна втрата б≥осфери, одна з еколог≥чних проблем сьогоденн€. Ўл€хи розвТ€занн€ проблеми сировинних ресурс≥в заключаютьс€ в: економному використанн≥ в≥домих родовищ, тобто зменшенн€ обс€гу розробок цих ресурс≥в, повне ≥ рац≥ональне використанн€ родовищ, та охорон≥ флори та фауни планети, тобто створенн€ запов≥дник≥в, заказник≥в, ботан≥чних сад≥в, а також занесенн€ зникаючих вид≥в до „ервоноњ книги та «еленоњ книги.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1522 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2258 - | 2159 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.