Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќр≥Їнтована с≥тка розпод≥лу навчальних годин за темами програмового матер≥алу
є пор. «м≥ст навчального матер≥алу  ≥льк≥сть годин
  ” майстерн≥ граф≥ка та живописц€  
  ” майстерн€х скульптора, арх≥тектора та народних майстр≥в  
  ¬ гост€х у художник≥в: пейзажиста, ан≥мал≥ста, портретиста, майстра натюрморту  
  ”люблен≥ сюжети в мистецтв≥. ’удожник ≥ театр  
  –езерв  
  ”сього  

 

«м≥ст навчального матер≥алу ƒержавн≥ вимоги щодо р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в —пр€мован≥сть корекц≥йно-розвивальноњ роботи та оч≥куван≥ результати
1. 2. 3.
” майстерн€х граф≥ка та живописц€ Ј Ѕес≥да У¬ гост€х у художник≥вФ. ќзнайомленн€ з матер≥алами, ≥нструментами та обладнанн€м художника-граф≥ка. Ј ѕередаванн€ елементарноњ будови та форми зображуваних обТЇкт≥в та предмет≥в граф≥чними засобами за зразком. Ј ѕередаванн€ елемент≥в руху в природ≥ граф≥чними засобами за зразком. «наченн€ кольору в граф≥чних творах. Ј ќзнайомленн€ з м атер≥алами, ≥нструментами та обладнанн€м художника-живописц€. –озширенн€ у€влень з основ кольорознавства (основн≥ та пох≥дн≥ кольори, кольоровий спектр). Ј ѕоглибленн€ знань про кол≥р €к зас≥б вираженн€ характеру й настрою. ѕочаткове ознайомленн€ з пон€тт€м Укольоровий контрастФ. Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про спор≥днен≥ кольори та њх гармон≥ю. Ј ќзнайомленн€ з техн≥чними прийомами роботи гуашевими фарбами. Ј ќзнайомленн€ з техн≥кою роботи акварельними фарбами Уакварель по-мокромуФ.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): Уяк≥ бувають дерева?Ф (рад≥сне, сумне, сердите, хворе, старе ≥ т.п.), У¬≥тер з гаЇм розмовл€ЇФ, Уѕтахи в≥дл≥таютьФ, Уƒарунки осен≥Ф, У—еред пол€ мак розцв≥вФ, Уƒзв≥нкоголосий п≥вникФ, У—он€чн≥ кв≥тиФ, Уќс≥нь золотиста барвами горитьФ, У—х≥д сонц€Ф, Уƒощовий деньФ тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - кольоров≥ ол≥вц≥, кульков≥, гелев≥ ручки, восков≥ крейди, фломастери, гуашев≥ та акварельн≥ фарби, пастель, кольоровий пап≥р чи картон тощо; - акварель по-мокрому, монотип≥€ з граф≥чним доопрацюванн€м, ≥нш≥ граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки. ”чень (учениц€): емоц≥йно в≥дгукуЇтьс€ на красу р≥зноман≥тних €вищ ≥ обТЇкт≥в в оточуючий д≥йсност≥ та в≥дображеноњ у творах граф≥ки та живопису; розп≥знаЇ: - граф≥чн≥ та живописн≥ твори; - настр≥й, емоц≥йний стан певного художнього образу; називаЇ (за допомогою вчител€) основн≥ засоби виразност≥ граф≥ки та живопису; по€снюЇ (на конкретних прикладах) значенн€ кольору у граф≥чних та живописних творах; маЇ елементарне у€вленн€ про: - основн≥ матер≥али та ≥нструменти художника-граф≥ка та живописц€; - ритм €к повторенн€ чи чергуванн€ елемент≥в орнаменту; - спор≥днен≥ кольори; - прийоми роботи техн≥кою Уакварель по-мокромуФ; ум≥Ї (п≥д кер≥вництвом вчител€): - використовувати граф≥чн≥ та живописн≥ матер≥али й ≥нструменти дл€ створенн€ практичного завданн€; - на елементарному р≥вн≥ створювати певний за характером художн≥й образ засобами л≥н≥њ та кольору; - вибирати кольори та њх в≥дт≥нки залежно в≥д зм≥сту художнього образу; - отримувати пох≥дн≥ кольори змушуванн€м основних, св≥тл≥ ≥ темн≥ в≥дт≥нки кольор≥в додаванн€м б≥лоњ та чорноњ фарб, тепл≥ ≥ холодн≥ в≥дт≥нки Ц додаванн€м головного теплого ≥ головного холодного; - розташовувати головне та другор€дне в певному пор€дку (ближче, дал≥); дотримуЇтьс€ правил техн≥ки безпеки п≥д час виконанн€ художньо-практичних завдань. —енсомоторний розвиток вчити: - насл≥дувати д≥њ вчител€; - в≥льно ор≥Їнтуватис€ на площин≥ аркуша паперу; - регулювати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки в≥дпов≥дно завдань зображенн€; розвивати: - зорове, тактильне сприйманн€ на основ≥ формуванн€ д≥й обстеженн€ предмет≥в, обТЇкт≥в та €вищ навколишньоњ д≥йсност≥; - сенсомоторну координац≥ю; - вр≥вноважен≥сть положенн€ руки в робот≥ з р≥зними художн≥ми матер≥алами та художн≥ми техн≥ками. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - характеризувати зм≥ст граф≥чних та живописних твор≥в, њх основн≥ виразн≥ засоби; - пор≥внювати спор≥днен≥ кольори; анал≥зувати та пор≥внювати продукти образотворчоњ д≥€льност≥ з обТЇктами та предметами зображенн€; - визначати етапи виконанн€ художньо-образотворчих завдань на площин≥; - контролювати власн≥ практичн≥ д≥њ та оц≥нювати результати; - висловлювати найпрост≥ш≥ судженн€ про д≥€льн≥сть граф≥ка та живописц€; розвивати: - п≥знавальний ≥нтерес в процес≥ сприйманн€ граф≥чних та живописних твор≥в, прекрасного в навколишньому св≥т≥ з опорою на попередн≥й досв≥д; - елементи творчоњ у€ви ≥ фантаз≥њ; - наочно-образне мисленн€ на основ≥ анал≥зу, синтезу, вид≥ленн€ та узагальненн€ ≥стотних ознак, встановленн€ лог≥чних зв'€зк≥в, пор≥вн€нн€, класиф≥кац≥њ об'Їкт≥в, предмет≥в та њх складових частин за под≥бн≥стю ≥ в≥дм≥нн≥стю, виб≥ркового абстагуванн€ та в≥дтворенн€ виразних образ≥в. ћовленнЇвий розвиток вчити описувати власн≥ враженн€ в процес≥ сприйманн€ та оц≥нки граф≥чних ≥ живописних твор≥в; розвивати плануючу, супроводжуючу та регулюючу функц≥њ мовленн€ в процес≥ виконанн€ художньо-творчих роб≥т. ќсобист≥сно-естетичний розвиток розвивати: - естетичне ставленн€ до краси р≥зноман≥тних €вищ ≥ обТЇкт≥в в оточуючий д≥йсност≥ та в≥дображеноњ у творах граф≥ки та живопису; - ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтири в галуз≥ образотворчого мистецтва; - самост≥йн≥сть ≥ наполеглив≥сть.
” майстерн€х скульптора, арх≥тектора ≥ народних майстр≥в Ј ќзнайомленн€ з матер≥алами, ≥нструментами та обладнанн€м художника-скульптора. ѕередаванн€ основних особливостей будови тварин. Ј –озширенн€ у€влень про виражальн≥ можливост≥ об'Їмноњ та рельЇфноњ форми. ¬≥дтворенн€ фактури зображуваноњ поверхн≥ за зразком. Ј ќзнайомленн€ з матер≥алами, ≥нструментами та обладнанн€м художника-арх≥тектора. Ј ѕор≥вн€нн€ форм, розм≥р≥в, пропорц≥й споруд. —творенн€ буд≥вл≥ за визначеною формою та характером. Ј ќзнайомленн€ з матер≥алами, ≥нструментами та обладнанн€м народних майстр≥в. ≈лементарн≥ пон€тт€ про основн≥ види декоративно-прикладного мистецтва (керам≥ка, вишивка, ткацтво, художн≥й розпис, писанкарство, художн€ обробка металу та дерева). Ј ≈лементарн≥ пон€тт€ про основн≥ види гончарного посуду (глечик, горщик, миска, куманець), р≥зноман≥тн≥сть форм. Ј ‘ормуванн€ художньо-конструктивних навичок роботи в техн≥ц≥ паперопластики.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): "Ѕ≥ла к≥зонька", "« г≥лки на г≥лку носить в≥тер б≥лку", У√арна хатаФ,У азкове м≥стоФ, ≈ск≥з вишивки на папер≥ в кл≥тинку, УЌайкращий вир≥б гончараФ (глечик, декоративна тар≥лка), У уманецьФ, Уѕрикрасимо посудФ, УЅородатий ћорозенкоФ, УЌовор≥чний сувен≥рФ, У–≥здв€ний €нголФ,,,√отуЇмось до св€таФ тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - пластил≥н, глина, солоне т≥сто, гуаш, акварель, ол≥вц≥, фломастери, кульков≥ та гелев≥ ручки; б≥лий, кольоровий пап≥р чи картон, р≥зн≥ п≥дручн≥ матер≥али тощо; - л≥пленн€, апл≥кац≥€, паперопластика (на основ≥ простих геометричних форм), граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки (≥ндив≥дуальна та групова форми роботи). ”чень (учениц€): емоц≥йно в≥дгукуЇтьс€ на красу р≥зноман≥тних €вищ ≥ обТЇкт≥в в оточуючий д≥йсност≥та в≥дображеноњ у творах скульптури, арх≥тектури та декоративно-прикладного мистецтва; розп≥знаЇ твори скульптури, арх≥тектури та декоративно-прикладного мистецтва; називаЇ (за допомогою вчител€): - профес≥њ художник≥в; - основн≥ засоби виразност≥ скульптури та декоративно-прикладного мистецтва; визначаЇ (на конкретних прикладах) основний виражальний зас≥б твор≥в скульптури та декоративно-прикладного мистецтва; маЇ елементарне у€вленн€ про д≥€льн≥сть скульптора, арх≥тектора, народних майстр≥в; ум≥Ї (п≥д кер≥вництвом вчител€): - пор≥внювати частини обТЇкта зображенн€ за формою та розм≥ром; - л≥пити пластичним (вит€гуванн€ з ц≥лого шматка), конструктивним (складанн€ ц≥лого з окремих частин та елемент≥в) ≥ комб≥нованим способами; - передавати в обТЇм≥ основний, узагальнений характер форми, пропорц≥йн≥ сп≥вв≥дношенн€; - ритм≥чно розташовувати в≥зерунки на р≥зних за формою площинах; - рац≥онально орган≥зовувати робоче м≥сце та прибирати його; дотримуЇтьс€ правил: - орган≥зац≥њ робочого м≥сц€; - техн≥ки безпеки п≥д час виконанн€ художньо-практичних завдань.   —енсомоторний розвиток вчити: - насл≥дувати д≥њ вчител€; - регулювати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки п≥д час виконанн€ художньо-творчих завдань; розвивати: - ц≥леспр€мован≥сть сприйманн€, зосередженн€ уваги на характерних особливост€х предмету чи обТЇкта; - тактильн≥ в≥дчутт€ на основ≥ анал≥зу фактури поверхн≥ предмета навпомацки; - др≥бну моторику та пластику рук. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - характеризувати зм≥ст твор≥в скульптури, арх≥тектури та декоративно-прикладного мистецтва, њх основн≥ виразн≥ засоби; - анал≥зувати та пор≥внювати продукти образотворчоњ д≥€льност≥ з обТЇктами та предметами зображенн€; - визначати етапи виконанн€ художньо-образотворчих завдань на площин≥; - контролювати власн≥ практичн≥ д≥њ та оц≥нювати результати; - висловлювати найпрост≥ш≥ судженн€ про д≥€льн≥сть скульптора, арх≥тектора ≥ народних майстр≥в; розвивати: - п≥знавальний ≥нтерес в процес≥ сприйманн€ твор≥в скульптури, арх≥тектури та декоративно-прикладного мистецтва, прекрасного в навколишньому св≥т≥ з опорою на попередн≥й досв≥д; - елементи творчоњ у€ви ≥ фантаз≥њ; - наочно-образне мисленн€ на основ≥ анал≥зу, синтезу, вид≥ленн€ та узагальненн€ ≥стотних ознак, встановленн€ лог≥чних зв'€зк≥в, пор≥вн€нн€, класиф≥кац≥њ об'Їкт≥в, предмет≥в та њх складових частин за под≥бн≥стю ≥ в≥дм≥нн≥стю, виб≥ркового абстагуванн€ та в≥дтворенн€ виразних образ≥в. ћовленнЇвий розвиток вчити описувати власн≥ враженн€ в процес≥ сприйманн€ та оц≥нки твор≥в скульптури, арх≥тектури та декоративно-прикладного мистецтва; розвивати плануючу, супроводжуючу та регулюючу функц≥њ мовленн€ в процес≥ виконанн€ художньо-творчих роб≥т. ќсобист≥сно-естетичний розвиток розвивати: - естетичне ставленн€ до краси р≥зноман≥тних €вищ ≥ обТЇкт≥в в оточуючий д≥йсност≥та в≥дображеноњ у творах скульптури, арх≥тектури та декоративно-прикладного мистецтва; - зд≥бност≥ до самореал≥зац≥њ в р≥зних видах ≥ формах художньо-творчоњ д≥€льност≥; - навички груповоњ роботи .
¬ гост€х у художник≥в: пейзажиста, ан≥мал≥ста, портретиста, майстра натюрморту Ј ќзнайомленн€ з основними жанрами живопису (на пропедевтичному р≥вн≥). Ј ќзнайомленн€ з пейзажем та його особливост€ми. ќсвоЇнн€ засоб≥в в≥дтворенн€ глибини простору за принципом Уближче-б≥льшеФ, Удал≥-меншеФ. Ј ќсвоЇнн€ засоб≥в передаванн€ кольором глибини простору (за зразком). Ј ќзнайомленн€ з ан≥мал≥стичним жанром та його особливост€ми. ‘ормуванн€ образотворчих навичок зображенн€ тварин (зв≥р≥в, птах≥в, комах) ≥з передаванн€м складових частин њх будови. Ј ѕередаванн€ характерних особливостей силуету тварин. Ј ќзнайомленн€ з портретом та його особливост€ми. Ј ‘ормуванн€ образотворчих навичок зображенн€ людини з передаванн€м складових частин та пропорц≥й ф≥гури. Ј ќзнайомленн€ з натюрмортом та його особливост€ми. –озширенн€ у€влень про особливост≥ вид≥ленн€ головного в композиц≥њ. Ј —творенн€ з натури композиц≥њ з≥ знайомих предмет≥в (кв≥ти у ваз≥, овоч≥, фрукти, шк≥льн≥ приладд€ тощо).   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): У«имова казкаФ, Уяким буваЇ море?Ф, Уѕодорож у гориФ, У—в≥т комахФ, У—н≥гур≥Ф, У–айдужна птиц€Ф, У¬≥рн≥ друз≥ людиниФ, Уѕортрет казкового персонажуФ, Ућо€ мама (бабус€, тато, брат тощо)Ф, УЋ€лькаФ, У„удова вазаФ, У¬ербов≥ котикиФ, У в≥туча г≥лочка у ваз≥Ф тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ на виб≥р): - гуаш, акварель, пастель, фломастери, восков≥ крейди, глина пластил≥н, солоне т≥сто, пап≥р б≥лий, кольоровий, тонований тощо; - монотип≥€, апл≥кац≥€, колаж, л≥пленн€, паперопластика, граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки. ”чень (учениц€): виражаЇ емоц≥йне ставленн€ (образотворчими та мовленнЇвими засобами, м≥м≥кою) до твор≥в образотворчого мистецтва р≥зних за жанрами; розп≥знаЇ та класиф≥куЇ (за допомогою вчител€): - основн≥ жанри живопису: пейзаж, портрет, натюрморт, ан≥мал≥стичний; - види пейзажу (л≥совий, с≥льський, м≥ський тощо); визначаЇ (на конкретних прикладах): - характерн≥ особливост≥ будови людини та тварин (зв≥р≥в, птах≥в, комах); - певн≥ емоц≥йн≥ стани зображених на картинах ос≥б; анал≥зуЇ та пор≥внюЇ: - головн≥ та другор€дн≥ складов≥ частини зображуваних предмет≥в ≥ обТЇкт≥в; - власний продукт образотворчоњ д≥€льност≥ з обТЇктом зображенн€ та елементи зображенн€ м≥ж собою; ум≥Ї (за допомогою вчител€): - визначати посл≥довн≥сть виконанн€ художньо-практичного завданн€; - рац≥онально заповнювати робочу поверхню аркуша; - передавати характер будови, розм≥р зображуваних предмет≥в, розташовувати предмети щодо один одного (ближче-дал≥); - в≥дтворювати характерн≥ особливост≥ силует≥в тварин у рус≥; - зображати ф≥гуру людини; - використовувати р≥зн≥ посильн≥ техн≥ки, ≥нструменти й матер≥али. дотримуЇтьс€ правил безпечного користуванн€ матер≥алами та ≥нструментами при виконанн≥ художньо-практичних завдань. —енсомоторний розвиток вчити: - насл≥дувати д≥њ вчител€; - регулювати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки в≥дпов≥дно завдань зображенн€; розвивати: - спостережлив≥сть на основ≥ викликанн€ образ≥в обТЇкт≥в ≥ предмет≥в, що пригадуютьс€ у процес≥ обговоренн€ сюжету; - ц≥л≥сн≥сть, виб≥рков≥сть, узагальнен≥сть сприйманн€ на основ≥ спостережень за зм≥нами стану природи, за виразн≥стю форм ≥ рух≥в тварин (зв≥р≥в, птах≥в, комах) та людини; - чуттЇвий сенсомоторний досв≥д. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - висловлювати найпрост≥ш≥ судженн€ про сюжет твор≥в р≥зних жанр≥в живопису (пейзажу, ан≥мал≥стичного жанру, портрету, натюрморту); - анал≥зувати та пор≥внювати головн≥ та другор€дн≥ складов≥ частини наочно сприйн€того матер≥алу, дотримуючись певноњ посл≥довност≥; - класиф≥кувати основн≥ жанри живопису, види пейзажу; - пор≥внювати продукти образотворчоњ д≥€льност≥ з обТЇктами та предметами зображенн€; - контролювати власн≥ практичн≥ д≥њ та оц≥нювати результати; розвивати: - п≥знавальний ≥нтерес в процес≥ сприйманн€ твор≥в р≥зних жанр≥в живопису, прекрасного в навколишньому св≥т≥ з опорою на попередн≥й досв≥д; - елементи творчоњ у€ви ≥ фантаз≥њ; - наочно-образне мисленн€ на основ≥ анал≥зу, синтезу, вид≥ленн€ та узагальненн€ ≥стотних ознак, встановленн€ лог≥чних зв'€зк≥в, пор≥вн€нн€, класиф≥кац≥њ об'Їкт≥в, предмет≥в та њх складових частин за под≥бн≥стю ≥ в≥дм≥нн≥стю, виб≥ркового абстагуванн€ та в≥дтворенн€ виразних образ≥в. ћовленнЇвий розвиток вчити вербально передавати власн≥ враженн€ в процес≥ сприйманн€ та оц≥нки живописних твор≥в р≥зних жанр≥в, використовуючи в≥дпов≥дну терм≥нолог≥ю; розвивати плануючу, супроводжуючу та регулюючу функц≥њ мовленн€ в процес≥ виконанн€ художньо-творчих роб≥т. ќсобист≥сно-естетичний розвиток розвивати: - естетичне ставленн€ до краси р≥зноман≥тних €вищ ≥ обТЇкт≥в в оточуючий д≥йсност≥ та в≥дображеноњ у живописних творах р≥зних жанр≥в; - естетичн≥ потреби; - самост≥йн≥сть та акуратн≥сть.
”люблен≥ сюжети в мистецтв≥. ’удожник ≥ театр Ј ќзнайомленн€ з побутовими темами у творах образотворчого мистецтва. ‘ормуванн€ елементарних образотворчих навичок малюванн€ багатоф≥гурноњ композиц≥њ. Ј «ображенн€ тварин та людей в ≥люстрац≥€х до казок. ќсвоЇнн€ засоб≥в передач≥ ≥ндив≥дуальноњ характеристики казкового персонажа. Ј ќзнайомленн€ з роботою художник≥в у театр≥, з елементами театру (декорац≥њ, сцена тощо) та њх призначенн€м. Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про значенн€ форми, кольору, декору у створенн≥ виразних театральних масок. Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про роль театрального костюму в розкритт≥ образу театрального геро€. Ј ќзнайомленн€ з р≥зновидами л€льок в театр≥ та мультипл≥кац≥њ. —творенн€ л€лькового персонажу (за зразком). Ј —творенн€ еск≥зу театральноњ аф≥ш≥ (за зразком). Ј ѕочаткове освоЇнн€ прийом≥в передаванн€ св€ткового настрою за допомогою кольору та декору в тематичн≥й композиц≥њ.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): У¬еселе св€тоФ, У—портивн≥ ≥гриФ, У„удесний хорФ, ≥люстрац≥њ до казок (У ≥т у чобот€хФ, УƒюймовочкаФ, У≤васик-“елесикФ тощо), Уќбраз дит€чого театруФ, У“еатральна маскаФ, У остюм дл€ театрального геро€Ф, У остюм до образу  в≥ткиФ, Уѕерсонаж л€лькового театруФ, Уѕальцева гол≥вкаФ, Ујф≥ша до дит€чоњ виставиФ, УЌа арен≥ цирку (клоуни, жонглери, дресирувальники, фокусники, акробати)Ф (≥ндив≥дуальна та групова форми роботи) тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - гуаш, акварель, ол≥вц≥, фломастери, кульков≥ та гелев≥ ручки, восков≥ крейди, пастель, пластил≥н, солоне т≥сто; б≥лий, кольоровий пап≥р, картон тощо; - апл≥кац≥€, колаж, л≥пленн€, паперопластика, граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки. ”чень (учениц€): виражаЇ емоц≥йне ставленн€ (образотворчими та мовленнЇвими засобами, м≥м≥кою) до краси в мистецтв≥; розп≥знаЇ та описуЇ (за допомогою вчител€): - сюжет живописних та граф≥чних твор≥в на побутов≥ теми; - певн≥ емоц≥йн≥ стани зображених в живописних та граф≥чних творах ос≥б; знаЇ про значенн€ ≥люстрац≥њ €к в≥дображенн€ тексту л≥тературного твору; анал≥зуЇ елементи композиц≥њ; маЇ елементарне у€вленн€ про: - д≥€льн≥сть художник≥в у театр≥; - оздобленн€ од€гу (театрального, нац≥онального та ≥н.) декором (вишивкою, апл≥кац≥Їю тощо); ум≥Ї(за допомогою вчител€): - в≥дтворювати задум сюжетноњ композиц≥њ доступними художн≥ми техн≥ками ≥ прийомами; - вид≥л€ти головне в композиц≥њ (розм≥ром, розм≥щенн€м); - на елементарному р≥вн≥ створювати театральну маску засобами паперопластики; - на елементарному р≥вн≥ в≥дтворювати ≥ндив≥дуальн≥ характеристики героњв художн≥х твор≥в через особливост≥ њх зовн≥шн≥х ознак, од€гу; - передавати настр≥й засобами окремих художн≥х прийом≥в ≥ техн≥к. дотримуЇтьс€ правил безпечного користуванн€ художн≥ми матер≥алами та ≥нструментами, ножиц€ми, клеЇм.   —енсомоторний розвиток вчити: насл≥дувати д≥њ вчител€; регулювати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки в≥дпов≥дно завдань зображенн€; розвивати: - механ≥зми сенсомоторного сприйманн€ та в≥дтворенн€; - чуттЇвий досв≥д; - здатн≥сть до суб'Їктивного сприйманн€ мистецтва. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - висловлювати найпрост≥ш≥ судженн€ про сюжет та основн≥ виразн≥ засоби твор≥в образотворчого мистецтва; - анал≥зувати елементи тематичноњ композиц≥њ; - класиф≥кувати основн≥ жанри живопису (на конкретних прикладах); - пор≥внювати продукти образотворчоњ д≥€льност≥ з обТЇктами та предметами зображенн€; - контролювати власн≥ практичн≥ д≥њ та оц≥нювати результати; розвивати: - елементи творчоњ у€ви ≥ фантаз≥њ; - наочно-образне мисленн€ на основ≥ анал≥зу, синтезу, вид≥ленн€ та узагальненн€ ≥стотних ознак, встановленн€ лог≥чних зв'€зк≥в, пор≥вн€нн€, виб≥ркового абстагуванн€ та в≥дтворенн€ виразних образ≥в. ћовленнЇвий розвиток вчити складати за допомогою вчител€ реченн€ €к описового, так ≥ по€снювального зм≥сту з використанн€м вивчених терм≥н≥в; розвивати: - плануючу, супроводжуючу та регулюючу функц≥њ мовленн€ в процес≥ виконанн€ художньо-творчих роб≥т; - комун≥кативн≥ вм≥нн€ на основ≥ збагаченн€ словникового запасу. ќсобист≥сно-естетичний розвиток розвивати: - естетичне ставленн€ до краси в мистецтв≥; - саморегул€ц≥ю у процес≥ роботи за наочною демонстрац≥Їю, за словесною ≥нструкц≥Їю, за у€вою; - самост≥йн≥сть та акуратн≥сть.

 

 

 лас

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 647 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2024 - | 1987 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.