Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќр≥Їнтована с≥тка розпод≥лу навчальних годин за темами програмового матер≥алу
є пор. «м≥ст навчального матер≥алу  ≥льк≥сть годин
  ¬≥дтворенн€ простих форм л≥н≥Їю, пл€мою, в обТЇм≥  
  ≈лементарн≥ засоби компонуванн€ простих форм  
  «ображенн€ основних форм та њх частину граф≥ц≥ та живопис≥  
  ÷≥л≥сн≥сть форми у скульптур≥ та арх≥тектур≥  
  —тил≥зуванн€ та орнаментальне оздобленн€ форм у декоративно-прикладному мистецтв≥  
  –езерв  
  ”сього  

 

«м≥ст навчального матер≥алу ƒержавн≥ вимоги щодо р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в —пр€мован≥сть корекц≥йно-розвивальноњ роботи та оч≥куван≥ результати
1. 2. 3.
¬≥дтворенн€ простих форм л≥н≥Їю, пл€мою, в обТЇм≥ Ј Ѕес≥да У раса навколо насФ. «агальне ознайомленн€ з пон€тт€м Уобразотворче мистецтвоФ, з матер≥алами й ≥нструментами, €кими працюЇ художник. Ј –≥зноман≥тн≥сть форм навколишнього св≥ту. ѕрост≥ геометричн≥ форми: площинн≥ Ц трикутник, чотирикутник, коло, овал; об'Їмн≥ Ц кул€, куб, цил≥ндр. Ј ќзнайомленн€ з основними засобами створенн€ форми (л≥н≥Їю, пл€мою, крапкою, штрихом). √раф≥чн≥ матер≥али та ≥нструменти. ѕрийоми роботи граф≥чними ≥нструментами. Ј ¬иди ≥ типи л≥н≥й. ¬иражальн≥ можливост≥ л≥н≥њ. —творенн€ на елементарному р≥вн≥ виразного образу л≥н≥йними засобами. Ј ≈лементарн≥ засоби компонуванн€ простих форм на площин≥. —творенн€ форми з крапок, л≥н≥й, пл€м. ќсновн≥ правила користуванн€ гуашевими фарбами та пензлем. Ј ќзнайомленн€ з виражальними можливост€ми силуетноњ форми. ¬иготовленн€ силуетних форм за допомогою шаблон≥в. ѕравила роботи з ножиц€ми та кольоровим папером. Ј «аповненн€ площини аркуша силуетними зображенн€ми. ѕосл≥довн≥сть д≥й у робот≥ при виготовленн≥ апл≥кац≥њ з природних матер≥ал≥в. Ј ѕередаванн€ простих форм в об¢Їм≥. Ћ≥пленн€ природноњ форми за зразком. ѕравила роботи з пластил≥ном.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): Уўо € люблю малюватиФ, У—€Ї €сне сонечкоФ, Уѕрапорц≥ та пов≥тр€н≥ кулькиФ, Уѕов≥тр€н≥ зм≥њФ, Уѕригоди Ћ≥н≥њ та  рапкиФ, Уƒобрий ≥ лихий зв≥рФ, У¬иразн≥ силуетиФ, У—в€тковий салютФ, Уќвоч≥ та фруктиФ, У„ар≥вна гал€винаФ, У÷≥кава подорожФ, УC≥мейка гриб≥вФ, У–авлик на листочкуФ тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - кольоров≥ ол≥вц≥, фломастери, кульков≥ ручки, крейди, гуаш, пап≥р б≥лий та кольоровий, природн≥ матер≥али (засушен≥ листочки, кв≥ти), пластил≥н тощо; - граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки, апл≥кац≥€, л≥пленн€. ”чень (учениц€): ви€вл€Ї ≥нтерес до в≥зуального мистецтва та образотворчоњ д≥€льност≥; розп≥знаЇ та називаЇ (за допомогою вчител€): - прост≥ геометричн≥ площинн≥ форми (пр€мокутник, квадрат, трикутник, коло, овал); - прост≥ геометричн≥ об'Їмн≥ форми (кул€, куб, цил≥ндр); - види ≥ типи л≥н≥й (пр€ма, довга, коротка, тонка, товста тощо); - художн≥ матер≥али та ≥нструменти, €кими працюЇ художник; визначаЇ (на елементарному р≥вн≥): - основн≥ засоби створенн€ форми (л≥н≥€, пл€ма, крапка, штрих); - основн≥ образотворч≥ засоби (форма, кол≥р, елементи просторових в≥дношень); - етапи виконанн€ художньо-образотворчих завдань на площин≥ та в обТЇм≥; ум≥Ї на на елементарному р≥вн≥ (за допомогою вчител€): - проводити л≥н≥њ р≥зного виду ≥ типу, дов≥льно регулюючи силу натискуванн€, темп пр€муванн€ (його упов≥льненн€ ≥ прискоренн€), припиненн€ пр€муванн€ в потр≥бн≥й точц≥; - п≥д час фарбуванн€ ритм≥чно проводити повторн≥, однор≥дн≥ л≥н≥њ, дотримуючись напр€мку штрих≥в (поверх униз, зл≥ва праворуч, навск≥с), не залишати прогалин, не виходити за меж≥ контуру; - передавати основний характер форми: л≥н≥Їю, силуетом (у зображенн≥ на площин≥) або в об'Їм≥ (у л≥пленн≥); - створювати певний за характером художн≥й образ л≥н≥йними засобами; - користуватис€ граф≥чними матер≥алами, гуашевими фарбами, пластил≥ном, ножиц€ми та кольоровим папером; дотримуЇтьс€: - правил рац≥ональноњ орган≥зац≥њ та прибиранн€ робочого м≥сц€; - правил безпечного користуванн€ матер≥алами та ≥нструментами при виконанн≥ практичних завдань. —енсомоторний розвиток вчити: - спр€мовувати увагу на вчител€ та слухати його; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ робочого столу; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ аркуша паперу; - координувати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки п≥д час виконанн€ практичних завдань; розвивати: - зорово-просторове сприйманн€; - тактильн≥ й к≥нестетичн≥ в≥дчутт€; - ум≥нн€ волод≥ти рукою ≥ п≥дкор€ти рух руки контролю ока; - прийоми роботи з художньо-граф≥чними та природними матер≥алами.   ѕ≥знавальний розвиток вчити: анал≥зувати основн≥ особливост≥ наочно сприйн€того матер≥алу; пор≥внювати предмети за величиною, формою та кольором; пор≥внювати силуЇтну форму з еталонами форми; визначати посл≥довн≥сть д≥й у процес≥ малюванн€, л≥пленн€, апл≥кац≥њ; розвивати наочно-д≥йове та наочно-образне мисленн€ на основ≥ анал≥зу ≥стотних ознак предмет≥в, обТЇкт≥в, €вищ навколишньоњ д≥йсност≥. ћовленнЇвий розвиток вчити: - описувати предмет (об'Їкт) зображенн€ за основними ознаками; - використовувати у власному мовленн≥ в≥дпов≥дн≥ назви ≥ терм≥ни (ол≥вець, фарба, крейда, пластил≥н, пап≥р, ножиц≥, стека, пензлик, клей тощо); розвивати регулюючу функц≥ю мовленн€ (в≥дтворенн€ ≥нструкц≥њ вчител€ та виконанн€ його словесних вказ≥вок).   ќсобист≥сно-естетичний розвиток формувати ≥нтерес до в≥зуального мистецтва та образотворчоњ д≥€льност≥.
≈лементарн≥ засоби компонуванн€ простих форм Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про пон€тт€ Укомпозиц≥€Ф. «аповненн€ площини аркуша паперу. Ј ѕон€тт€ про просторов≥ в≥дношенн€. –озм≥щенн€ елемент≥в зображенн€ з дотриманн€м њх просторового взаЇморозташуванн€ (б≥л€, над, п≥д, зл≥ва, справа, вгор≥, внизу). Ј ѕон€тт€ про основн≥ (жовтий, червоний, син≥й) кольори. ќзнайомленн€ з прийомами користуванн€ гуашевими та акварельними фарбами, пензл€ми. Ј ѕон€тт€ про пох≥дн≥ (жовто-гар€чий, зелений, ф≥олетовий) кольори. —пособи утворенн€ пох≥дних кольор≥в. Ј ќзнайомленн€ ≥з спектральними кольорами та њхньою посл≥довн≥стю. ¬≥дт≥нки кольор≥в (св≥тло-зелений, темно-син≥й ≥ т.п.). Ј ќзнайомленн€ з групами УтеплихФ та УхолоднихФ кольор≥в. Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про декор. ¬ир≥зуванн€ симетричноњ силуетноњ форми та њњ оздобленн€ простими елементами за зразком. Ј ¬итинанка €к вид художньоњ роботи з папером. ¬ир≥зуванн€ симетричних форм ≥з застосуванн€м одн≥Їњ в≥с≥ симетр≥њ.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): У“анок кольор≥вФ, У–≥знокольорне намистоФ, Уќс≥ннЇ деревоФ, У’атинка п≥д гороюФ, У¬еселий гномФ, У–айдужн≥ кв≥тиФ, Уяким буваЇ небоФ, У¬еселкаФ, У—пекотливий (похмурий) деньФ, У¬огн€на кв≥ткаФ, Уќс≥ннЇ лист€Ф, У—в€тковий тортФ, У„ар≥вна сн≥жинкаФ, У«имова витинанкаФтощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - гуаш, акварель, фломастери, ручки, пап≥р б≥лий, кольоровий, фольга тощо; - граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки, апл≥кац≥€ (з можливим доопрацюванн€м фломастером, кульковою ручкою), витинанка. ”чень (учениц€): в≥дчуваЇ та намагаЇтьс€ виразити (мовленнЇвими засобами та в образотворч≥й д≥€льност≥) емоц≥йне ставленн€ до краси навколишньоњ д≥йсност≥; розп≥знаЇ та називаЇ (за допомогою вчител€): - матер≥али та ≥нструменти художника-живописц€; - три основн≥ та пох≥дн≥ в≥д них кольори; анал≥зуЇ та пор≥внюЇ (за допомогою вчител€): - основн≥ особливост≥ наочно сприйн€того матер≥алу: форму, будову, розм≥р складових частин, њх взаЇмне розташуванн€, забарвленн€; - частини обТЇкта зображенн€ за характерними особливост€ми; маЇ елементарн≥ у€вленн€ про: - сутн≥сть пон€ть Укомпозиц≥€Ф, УдекорФ; - способи утворенн€ пох≥дних кольор≥в; - спектральн≥ кольори та њх посл≥довн≥сть; - групи УтеплихФ та УхолоднихФ кольор≥в; - основн≥ правила користуванн€ гуашевими та акварельними фарбами, пензл€ми; визначаЇ (на початковому р≥вн≥): - етапи виконанн€ художньо-образотворчих завдань на площин≥ та в обТЇму, - просторов≥ ор≥Їнтири та розм≥щувати елементи зображенн€ з дотриманн€м њх просторового взаЇморозташуванн€; ум≥Ї на на елементарному р≥вн≥ (за допомогою вчител€): - передавати на площин≥ основний, узагальнений характер форми засобами л≥н≥њ; - повн≥стю заповнювати площину аркуша паперу елементами зображенн€, враховуючи взаЇмне розташуванн€ предмет≥в та обТЇкт≥в у простор≥; - утворювати пох≥дн≥ кольори шл€хом зм≥шуванн€м основних та користуватис€ ними в образотворч≥й д≥€льност≥; - складати та вир≥зувати прост≥ силуетн≥ форми; - оздоблювати простими елементами силуетн≥ форми за зразком; - вир≥зати силуетну форму ≥з застосуванн€м одн≥Їњ в≥с≥ симетр≥њ; дотримуЇтьс€ правил: - орган≥зац≥њ робочого м≥сц€; - безпечноњ та рац≥ональноњ роботи з художн≥ми матер≥алами та ≥нструментами. —енсомоторний розвиток вчити: - спр€мовувати увагу на вчител€ та уважно слухати його; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ робочого столу; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ аркуша паперу; - координувати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки п≥д час виконанн€ практичних завдань; розвивати: - оком≥р та просторов≥ у€вленн€; - диференц≥йован≥ рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки, граф≥чн≥ д≥њ; - прийоми роботи з художньо-граф≥чними матер≥алами; - слухомоторну й зоровомоторну ≥нтеграц≥ю. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - ор≥Їнтуватис€ в завданн≥ й визначати етапи виконанн€ художньо-образотворчих завдань на площин≥ та в обТЇму; - групувати основн≥ й пох≥дн≥, Утепл≥Ф та Ухолодн≥Ф кольори; - пор≥внювати спектральн≥ кольори та њх в≥дт≥нки; - пор≥внювати частини обТЇкта зображенн€ за характерними особливост€ми; - сп≥вв≥дносити форму з силуетом та контуром; розвивати мисленнЇв≥ операц≥њ анал≥зу, пор≥вн€нн€, класиф≥кац≥њ, вид≥ленн€ та узагальненн€ ≥стотних ознак.   ћовленнЇвий розвиток вчити коментувати своњ д≥њ та враженн€ в процес≥ анал≥зу предмет≥в зображенн€ та виконанн€ практично-образотворчих завдань.   ќсобист≥сно-естетичний розвиток формувати: - емоц≥йно-особист≥сне ставленн€ до краси навколишньоњ д≥йсност≥; - орган≥зац≥йн≥ вм≥нн€ в навчально-практичн≥й д≥€льност≥.
«ображенн€ основних форм та њх частин у граф≥ц≥ та живопис≥ Ј ”св≥домленн€ вибору положенн€ аркуша паперу залежно в≥д форми об¢Їкта зображенн€. Ј –озмањтт€ форм. ¬заЇмозвТ€зок основноњ форми та њњ частин. Ј ѕор≥вн€нн€ розм≥р≥в форм та њх складових частин. Ј ¬иражальн≥ можливост≥ л≥н≥й. —творенн€ виразного образу граф≥чними засобами. Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про виражальн≥ можливост≥ кольору. јсоц≥ативне сприйн€тт€ кольор≥в (УвеселийФ, УсумнийФ, Ун≥жнийФ тощо). Ј ≈лементарне створенн€ виразного образу засобами кольору. Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про гармон≥ю спор≥днених кольор≥в (наприклад, блакитний Ц син≥й Ц ф≥олетовий, св≥тло-зелений Ц зелений Ц темно-зелений тощо). ќзнайомленн€ з техн≥кою набризку або кл€ксограф≥њ (на елементарному р≥вн≥). Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про пон€тт€ Усиметр≥€Ф. ќзнайомленн€ з техн≥кою монотип≥њ (на елементарному р≥вн≥).   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): У¬еселий —н≥говикФ, У—н≥гуронькаФ, Уѕригоди л≥н≥њ та пл€миї, Уялинки Ц л≥сов≥ красун≥Ф, УѓжачокФ, У—н≥гопадФ, У«имовий деньФ, У азков≥ птахиФ, У илими доброго та злого чаклун≥вФ,У в≥тка дл€ мамиФ, Уѕрирода прокидаЇтьс€Ф, У¬есн€на гал€винаФ, Уƒивовижн≥ метеликиФ, У рила метеликаФтощо. ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - фломастери, кольоров≥ ол≥вц≥, ручки, кольоров≥ крейди, гуаш, акварель, кольоровий чи тонований пап≥р тощо; - кл€ксограф≥€, техн≥ка набризку, монотип≥€, апл≥кац≥€, ≥нш≥ граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки.   ”чень (учениц€): в≥дчуваЇ та намагаЇтьс€ виразити (мовленнЇвими засобами та в образотворч≥й д≥€льност≥) емоц≥йне ставленн€ до про€в≥в прекрасного в оточуючий д≥йсност≥, предметному св≥т≥, в творах в≥зуального мистецтва; спостер≥гаЇ (за допомогою вчител€): - у навколишньому св≥т≥ та у творах мистецтва р≥зноман≥тн≥сть барв природи у р≥зн≥ пори року; - особлив≥сть та виразн≥сть форм предмет≥в та обТЇкт≥в; анал≥зуЇ та пор≥внюЇ (за допомогою вчител€): - попередн≥й задум ≥з результатом зображенн€; - основну форму, њњ взаЇмозв'€зок з частинами; - в репродукц≥€х твор≥в живопису характерн≥ ознаки п≥р року; маЇ елементарн≥ у€вленн€ про: - виражальн≥ можливост≥ кольору; - гармон≥ю спор≥днених кольор≥в; - сутн≥сть пон€тт€ Усиметр≥€Ф; - техн≥ки набризку (або кл€ксограф≥њ) та монотип≥њ; наводить прост≥ приклади: - розмањтт€ форм в оточуючий д≥йсност≥; - виражальних можливостей л≥н≥њ; ум≥Ї на на елементарному р≥вн≥ (за допомогою вчител€): - вибирати положенн€ аркуша паперу залежно в≥д форми ≥ розм≥р≥в зображуваних обТЇкт≥в чи структури сюжету; - передавати у зображенн≥ елементарн≥ сп≥вв≥дношенн€ частин форми; - передавати стан природи (зимовоњ, весн€ноњ) засобами живопису; - зм≥шувати фарби з метою отриманн€ необх≥дних (св≥тлих, темних) в≥дт≥нк≥в кольор≥в; - створювати певний за характером художн≥й образ; характеризуЇ попередн≥й задум малюнка; дотримуЇтьс€ правил безпечного користуванн€ художн≥ми матер≥алами та ≥нструментами. —енсомоторний розвиток вчити: - спр€мовувати увагу на вчител€ та уважно слухати його; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ аркуша паперу; - в процес≥ виконанн€ практичних завдань волод≥ти рукою ≥ п≥дкор€ти рух руки контролю ока; розвивати: - просторов≥ у€вленн€; - граф≥чн≥ навички ≥ вм≥нн€ (навички й ум≥нн€ волод≥нн€ ол≥вцем; навички дов≥льноњ регул€ц≥њ сили натискуванн€, дов≥льного темпу пр€муванн€ (його упов≥льненн€ ≥ прискоренн€), припиненн€ пр€муванн€ в потр≥бн≥й точц≥, ритм≥чного проведенн€ повторних, однор≥дних л≥н≥й, дотриманн€ напр€мку штрих≥в). ѕ≥знавальний розвиток вчити: - ор≥Їнтуватис€ в завданн≥ й визначати етапи виконанн€ художньо-образотворчих завдань на площин≥; - групувати спор≥днен≥ кольори; - пор≥внювати розм≥ри основноњ форми та њх складових частин; - пор≥внювати в репродукц≥€х твор≥в живопису характерн≥ ознаки п≥р року; - користуватис€ прийомами пригадуванн€ (викликанн€ образу предмета чи об'Їкта, що пригадуЇтьс€); розвивати: - образну памТ€ть; - мисленнЇв≥ операц≥њ анал≥зу, пор≥вн€нн€, класиф≥кац≥њ, вид≥ленн€ та узагальненн€ ≥стотних ознак, встановленн€ лог≥чних зв'€зк≥в.   ћовленнЇвий розвиток вчити розпов≥дати пропредмети (об'Їкти) зображенн€ за основними ознаками, описувати власне зображенн€ за допомогою зв'€зних висловлювань.   ќсобист≥сно-естетичний розвиток формувати: - емоц≥йне ставленн€ до про€в≥в прекрасного в оточуючий д≥йсност≥, предметному св≥т≥, в творах в≥зуального мистецтва; - охайн≥сть та дисципл≥нован≥сть у навчально-практичн≥й д≥€льност≥.
÷≥л≥сн≥сть форми у скульптур≥ та арх≥тектур≥ Ј ѕор≥вн€нн€ розм≥р≥в форм в обТЇм≥ та њх складових частин. Ј «ображенн€ в обТЇм≥ птах≥в (тварин) з урахуванн€м пропорц≥й за зразком. Ј ќсновн≥ пон€тт€ про будову ф≥гури людини, њњ складов≥ частини (тулуб, голова, руки, ноги), пор≥вн€нн€ цих частин за формою та розм≥ром. Ј —кладов≥ частини буд≥вл≥. ¬изначенн€ форми буд≥вл≥.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): Уƒомашн≥ улюбленц≥Ф, Уƒивовижний птахФ, УЅдж≥лка-труд≥вниц€Ф, У¬еселий клоунФ, У’атинка черепахиФ, У∆итло гном≥вФ, УЅудинок моЇњ бабус≥Ф, У„ар≥вне м≥стоФ тощо. ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - гуаш, пластил≥н (глина), б≥лий чи кольоровий пап≥р, фольга, фломастери тощо; - л≥пленн€, паперопластика, апл≥кац≥€, граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки. ”чень (учениц€): в≥дчуваЇ та намагаЇтьс€ виразити (мовленнЇвими засобами та в образотворч≥й д≥€льност≥) емоц≥йне ставленн€ до краси форм навколишнього св≥ту; анал≥зуЇ та пор≥внюЇ (за допомогою вчител€): - розм≥ри форм в обТЇм≥ та њх складових частин; - складов≥ частини будови ф≥гури людини (тварини, птаха) за формою та розм≥ром; ум≥Ї на на елементарному р≥вн≥ (за допомогою вчител€): - користуватис€ конструктивним способом виконанн€ роботи (складанн€ ц≥лого з окремих частин та елемент≥в); - передавати в обТЇм≥ основний, узагальнений характер форми, пропорц≥йн≥ сп≥вв≥дношенн€; - виконувати об¢Їмн≥ зображенн€ пластичним способом (вит€гуванн€ з ц≥лого шматка); - виконувати об¢Їмн≥ зображенн€ в техн≥ц≥ паперопластики; - узгоджувати основну форму з елементами оздобленн€; дотримуЇтьс€ правил безпечного користуванн€ матер≥ально-техн≥чними засобами. —енсомоторний розвиток вчити: - спр€мовувати увагу на вчител€ та уважно слухати його; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ робочого столу та п≥дкладноњ дошки; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ аркуша паперу; - координувати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки п≥д час виконанн€ практичних завдань; розвивати: - др≥бну моторику та пластику рук; - вм≥нн€ рац≥онально користуватис€ в процес≥ художньо-образотворчоњ д≥€льност≥ р≥зними художн≥ми матер≥алами та художн≥ми техн≥ками; - прийоми обробки пластичних матер≥ал≥в.   ѕ≥знавальний розвиток вчити: - пор≥внювати розм≥ри форм в обТЇм≥ та њх складов≥ частини; - анал≥зувати та пор≥внювати складов≥ частини будови ф≥гури людини (тварини, птаха) за формою та розм≥ром; - вид≥л€ти головне у предмет≥ зображенн€; розвивати наочно-д≥йове та наочно-образне мисленн€ на основ≥ встановленн€ функц≥ональних звТ€зк≥в м≥ж складниками зображуваних предмет≥в та обТЇкт≥в (Уўо це?Ф, У—к≥льки частин у предмет≥?Ф, Уяка частина основна? якоњ форми складов≥ частини? ≥ т. ≥н.)Ф.   ћовленнЇвий розвиток вчити розпов≥дати про задум перед виконанн€м роботи та отриман≥ результати п≥сл€ њњ виконанн€.   ќсобист≥сно-естетичний розвиток формувати: - емоц≥йне ставленн€ до краси форм навколишнього св≥ту; - орган≥зац≥йн≥сть та дисципл≥нован≥сть у навчально-практичн≥й д≥€льност≥.
—тил≥зуванн€ та орнаментальне оздобленн€ форм у декоративно-прикладному мистецтв≥ Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про декоративне прикрашанн€ форм геометричними елементами. Ј ѕон€тт€ в≥зерунка та орнаменту (на елементарному р≥вн≥). Ј —творенн€ декоративного образу ≥з суц≥льного шматка пластил≥ну. ≈лементарна узгоджен≥сть обТЇмноњ форми та декору. Ј ќзнайомленн€ з пон€тт€м Уор≥гам≥Ф €к видом художньоњ роботи з папером. ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): УѕрикрашаЇмо тортФ, У ольоров≥ крапанкиФ, У¬есн€ний орнаментФ, У¬≥зерунок дл€ буквиФ, УЌародна ≥грашкаФ, Уƒивовижна кв≥ткаФ, У∆уравликФ, У орабликФ, Уѕаперов≥ перетворенн€Ф тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - гуаш, фломастери, ручки, пластил≥н (глина), б≥лий чи кольоровий пап≥р тощо; - розпис, л≥пленн€, апл≥кац≥€ (можливо у сполученн≥ з доопрацюванн€м фарбами та граф≥чними матер≥алами), ор≥гам≥, граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки. ”чень (учениц€): в≥дчуваЇ та намагаЇтьс€ виразити (мовленнЇвими засобами та в образотворч≥й д≥€льност≥) емоц≥йне ставленн€ до предмет≥в декоративно-ужиткового мистецтва; маЇ елементарне у€вленн€ про: - в≥зерунок та орнамент; - Уор≥гам≥Ф €к вид художньоњ роботи з папером; анал≥зуЇ (на елементарному р≥вн≥) основн≥ елементи в≥зерунка; ум≥Ї на на елементарному р≥вн≥ (за допомогою вчител€): - виконувати прост≥ в≥зерунки на р≥зних за формою площинах; - складати декоративну композиц≥ю за зразком; - зафарбовувати елементи орнаменту, додержуючи контур≥в; - поЇднувати крупн≥ ≥ мал≥ декоративн≥ форми, включаючи др≥бн≥ елементи; - в≥дтворювати прост≥ силуетн≥ форми шл€хом складанн€ та вир≥зуванн€ по контуру; - поЇднувати силуетну форму та декор; - виконувати об¢Їмн≥ зображенн€ ≥з суц≥льного шматка пластичного матер≥алу та прикрашати њх декором; дотримуЇтьс€ правил безпечного користуванн€ художн≥ми матер≥алами та ≥нструментами. —енсомоторний розвиток вчити: - уважно слухати вчител€; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ робочого столу та п≥дкладноњ дошки; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ аркуша паперу, в готов≥й геометричн≥й форм≥ (смуз≥, кол≥ тощо); - координувати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки п≥д час виконанн€ практичних завдань; розвивати: - чуттЇвий сенсомоторний досв≥д; - др≥бну моторику та пластику рук; - вм≥нн€ рац≥онально користуватис€ р≥зними художн≥ми матер≥алами та художн≥ми техн≥ками. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - анал≥зувати та пор≥внювати основн≥ елементи в≥зерунка; - визначати сп≥вв≥дношенн€ м≥ж обТЇмною формою та декором; - вид≥л€ти головне у декоративн≥й композиц≥њ; розвивати наочно-д≥йове та наочно-образне мисленн€ на основ≥ анал≥зу структури в≥зерунка, пор≥вн€нн€ зображенн€ з≥ зразком. ћовленнЇвий розвиток вчити розпов≥дати про власн≥ враженн€ у процес≥ спостереженн€ та в≥дтворенн€ предмет≥в декоративно-прикладного мистецтва. ќсобист≥сно-естетичний розвиток формувати: - емоц≥йне ставленн€ до предмет≥в декоративно-ужиткового мистецтва; - позитивне ставленн€ до образотворчоњ д≥€льност≥ €к джерела приЇмних вражень.

 

 лас

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 520 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2173 - | 2091 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.