Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќдержанн€ хрому(III) оксиду 4 страница
 

—јћќ—“≤…Ќј ѕќ«јј”ƒ»“ќ–Ќј –ќЅќ“ј

1.«агальна характеристика елемент≥в IЅ та IIЅ п≥дгруп.

2.’≥м≥чн≥ властивост≥ солей елемент≥в IЅ та IIЅ п≥дгруп, њх оксидац≥йно-в≥дновн≥ властивост≥.

3.ƒобуванн€ ≥ властивост≥ комплексних сполук елемент≥в IЅ та IIЅ п≥дгруп.

4.—полуки јргентуму, њх кислотно-основн≥ та оксидац≥йно-в≥дновн≥ характеристики.

5. адм≥й ≥ його сполуки в пор≥вн€нн≥ з аналог≥чними сполуками ÷инку.

6.ѕри д≥њ розчину натр≥ю г≥дроксиду на 6 г сплаву алюм≥н≥ю та м≥д≥ вид≥лилось 3,7 дм3 газу, вим≥р€ного при н.у. ¬изнач≥ть масову частку м≥д≥ в сплав≥.

7.ѕри розчиненн≥ у сульфатн≥й кислот≥ 5,24 г сум≥ш≥ купруму (II) оксиду ≥ цинку оксиду утворилось 10,446 г безводних купруму (II) сульфату ≥ цинку сульфату. ¬изначте склад сум≥ш≥.

8.ѕ≥д час анал≥зу сум≥ш≥ зал≥за, золота й м≥д≥ спочатку 12 г њњ обробили концентрованою н≥тратною кислотою, отримавши 5,6 дм3 газу бурого кольору. ѕот≥м таку ж наважку сум≥ш≥ обробили розчином хлоридноњ кислоти, отримавши 1,12 дм3 водню. ¬станов≥ть масову частку золота в сум≥ш≥.

9.¬заЇмод≥€ м≥д≥ та ср≥бла з пов≥тр€м (позелен≥нн€ м≥дних та почорн≥нн€ ср≥бних вироб≥в).

10.–озчиненн€ золота в Уцарськ≥й вод≥Ф. Ќаписати р≥вн€нн€ реакц≥њ.

11.—класти формули комплексних йон≥в дл€ Cu2+, Au3+ з координац≥йним числом 4 та л≥гандами: NH3, H2O, Cl-, CN-. ƒописати зовн≥шню координац≥йну сферу ≥ дати назву комплексним сполукам.

12.як одержати ≥з сулеми меркур≥ю (II) оксид? Ќаписати р≥вн€нн€ реакц≥њ.

13.як розташован≥ Zn, Cd, Hg в р€д≥ стандартних електродних потенц≥ал≥в метал≥в? Ќаписати р≥вн€нн€ реакц≥й взаЇмод≥њ цих метал≥в з розведеними ≥ концентрованими розчинами хлоридноњ, сульфатноњ та н≥тратноњ кислот.

14.Ќаписати формули сполук п≥дгруп  упруму та ÷инку, €к≥ мають застосуванн€ в медицин≥.

15.ќдержанн€ ≥ застосуванн€ в фармацевтичному анал≥з≥ реактиву Ќесслера.

 

 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ ѕ»“јЌЌя

1.«датн≥сть јргентуму до комплексоутворенн€, комплексн≥ сполуки з галоген≥дами, ам≥аком, т≥осульфат-йоном.

2.’≥м≥чн≥ основи застосуванн€ сполук јргентуму €к л≥карських препарат≥в ≥ у фармацевтичному анал≥з≥.

3.јурум, х≥м≥чн≥ властивост≥ простоњ речовини.

4.—полуки јуруму (I) та јуруму (III), њх кислотно-основн≥ та оксидац≥йно-в≥дновн≥ характеристики, здатн≥сть до комплексоутворенн€.

5.Ѕактерицидн≥ властивост≥ йону јргентуму.

6.’≥м≥чн≥ основи застосуванн€ сполук јуруму в медицин≥ ≥ фармац≥њ.

7.ћеркур≥й, в≥дм≥нн≥ в≥д ÷инку ≥  адм≥ю властивост≥: понижена х≥м≥чна активн≥сть простоњ речовини, ковалентн≥сть звТ€зк≥в.

8.ќксидац≥€ ћеркур≥ю с≥ркою та н≥тратною кислотою.

9.’≥м≥зм токсичноњ д≥њ сполук  адм≥ю та ћеркур≥ю.

10.’≥м≥чн≥ основи застосуванн€ сполук ћеркур≥ю в медицин≥ ≥ фармац≥њ.

11.«датн≥сть ћеркур≥ю (I) та ћеркур≥ю (II) до комплексоутворенн€.

12.ѕрепарати ср≥бла, золота, ртут≥, що застосовуютьс€ в медичн≥й практиц≥.

13.” розчин, що м≥стить 4,12 г двовалентного металу у вигл€д≥ сульфату, занурили цинкову пластинку. ѕ≥сл€ повного вид≥ленн€ металу маса пластинки зб≥льшилас€ на 0,94 г. ¬изначте метал.

14.який обТЇм розчину з масовою часткою н≥тратноњ кислоти 10% (ρ=1,05 г/см3), необх≥дний дл€ розчиненн€ м≥д≥ масою 2,5 г?

 

—јћќ—“≤…Ќј ј”ƒ»“ќ–Ќј –ќЅќ“ј

¬≥дпов≥дати на запитанн€ з використанн€м запис≥в на дошц≥ та виконати тестов≥ завданн€ з теми Уd-≈лементи ≤Ѕ та ≤≤Ѕ груп.  упрум, јргентум, јурум. ÷инк,  адм≥й, ћеркур≥йФ за вар≥антом, запропонованим викладачем.

 

Ћ≤“≈–ј“”–ј

1.ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒерж. п≥дприЇмство УЌауково-експертний фармакопейний центр.Ф Ц1-е вид. Ц’арк≥в: –≤–≈√, 2001. Ц556 с.

2. оровин Ќ.¬. ќбща€ хими€. Цћ.: ¬ысша€ школа, 1998. Ц559 с.

3.”гай я.ј. ќбща€ и неорганическа€ хими€. Цћ.: ¬ысша€ школа, 1997. Ц527 с.

4. онспект лекц≥й.

5.ѕрактикум з загальноњ та неорган≥чноњ х≥м≥њ: ѕос≥бник // ™.я.Ћев≥т≥н, –.√. люЇва, ј.ћ.Ѕризицька та ≥н. Ц’.: ќснова, 1998. Ц119 с.

6.Ќеорганическа€ хими€.: ”чебное пособие дл€ студ. фармац. спец. вузов (ѕрактикум) // ј. .—ухомлинов, Ќ.¬.Ѕоровска€, ѕ.я.ѕустовар и др. Ц иев: ¬ысша€ школа, 1983. Ц167 с.

7.√ригорТЇва ¬.¬., —ам≥йленко ¬.ћ., —ич ј.ћ. «агальна х≥м≥€.  .: ¬ища школа, 1991. Ц430 с.

8.–оманова Ќ.¬. «агальна та неорган≥чна х≥м≥€.  .: ¬ища школа, 1998. Ц480 с.

9.јхметов Ќ.—. ќбща€ и неорганическа€ хими€.: ”чебное пособие дл€ студ. хим.-техн.спец. вузов. Цћ.: ¬ысша€ школа, 1998. Ц743 с.

10. арапеть€нц ћ.’., ƒракин —.». ќбща€ и неорганическа€ хими€. Цћ.: ¬ысша€ школа, 1993. Ц592 с.

11.“елегус ¬.—., Ѕодак ќ.≤., «аречнюк ќ.—.,  ≥нжибало ¬.¬. ќснови загальноњ х≥м≥њ / «а ред. ¬.—.“елегуса: ѕ≥дручник. ЦЋьв≥в: —в≥т, 2000. Ц424 с.

12.—копенко ¬.¬., √ригорТЇва ¬.¬. Ќайважлив≥ш≥ класи неорган≥чних сполук.  .: Ћиб≥дь, 1996. Ц151 с.

13.¬ступ до х≥м≥чноњ номенклатури / ќ.ј.√олуб, ћ.ё. орн≥лов, ¬.¬.—копенко та ≥н.  .: Ўкол€р, 1997. Ц48 с.

14. орн≥лов ћ.ё., Ѕ≥лод≥д ќ.≤., √олуб ќ.ј. “ерм≥нолог≥чний пос≥бник з х≥м≥њ. Ц .: ≤«ћЌ, 1996. Ц256 с.

15.«айцев ќ.—. ќбща€ хими€. —осто€ние веществ и химические реакции. ћ.: ’ими€, 1990. Ц352 с.

16.яцимирський  .Ѕ., яцимирський ¬. . ’≥м≥чний звТ€зок.  .: ¬ища школа, 1993. Ц309 с.

17.‘римантл ћ. ’ими€ в действии: ¬ 2-х ч. / ѕер. с англ. Цћ.: ћир, 1991. Ц„.1.-528 с.; „.2. Ц622 с.

18.«агальна та неорган≥чна х≥м≥€: ѕ≥друч. дл€ студ. вищ. навч. закл. („.2) // ќ.ћ.—тепаненко, Ћ.√.–ейтер, ¬.ћ.Ћедовських, —.¬.≤ванов. Ц .: ѕед. ѕреса, 2000. -784 с.

19.ќганес€н Ё.“. Ќеорганическа€ хими€ дл€ фармацевтических вузов. Цћ.: ¬ысша€ школа, 1983. Ц523 с.

20.ѕерепелиц€ ќ.ѕ. ¬ластивост≥ та еколог≥чний вплив х≥м≥чних елемент≥в: ƒов≥дник. Ц .: ¬ентур≥, 1997. Ц192 с.

 

«јЌя““я є39

“≈ћј: «агальна характеристика s- та d-елемент≥в. √≥дроген та його сполуки. Ћужн≥ та лужноземельн≥ метали. Ћабораторна робота.

ј “”јЋ№Ќ≤—“№: √≥дроген, лужн≥ та лужноземельн≥ метали у склад≥ р≥зних сполук вход€ть до складу р≥зних л≥карських препарат≥в, €к≥ широко використовуютьс€ в фармацевтичн≥й практиц≥.

 

Ќј¬„јЋ№Ќ≤ ÷≤Ћ≤: ќзнайомленн€ та вивченн€ властивостей √≥дрогену, лужних та лужноземельних метал≥в.

 

«Ќј“»: -≥зотопи √≥дрогену;

-х≥м≥чн≥ та ф≥зичн≥ властивост≥ водню, лужних та лужноземельних

метал≥в;

-структуру зовн≥шнього електронного р≥вн€ елемент≥в Iј та IIј

п≥дгруп;

-х≥м≥чн≥ властивост≥ г≥лрогену пероксиду.

 

¬ћ≤“»: -теоретично обгрунтувати можлив≥ типи молекул √≥дрогену;

-ур≥внювати оксидац≥йно-в≥дновн≥ реакц≥њ за участю елемент≥в Iј

та IIј п≥дгруп;

-проводити пор≥вн€льну характеристику ф≥зико-х≥м≥чних

властивостей елемент≥в на основ≥ електронноњ будови њх атом≥в.

 

—јћќ—“≤…Ќј ѕќ«јј”ƒ»“ќ–Ќј –ќЅќ“ј

1.Ќапиш≥ть ус≥ теоретично можлив≥ типи молекул √≥дрогену, р≥зн≥ за ≥зотопним складом.

2.Ќавед≥ть приклади сполук, у €ких √≥дроген поводить себе, €к типовий галоген.

3.ƒобуванн€ метал≥в Iј та IIј п≥дгруп, њх збер≥ганн€ та застосуванн€.

4.Ѕ≥олог≥чна роль елемент≥в Iј та IIј п≥дгруп.

5.ќксидац≥йно-в≥дновн≥ властивост≥ г≥дрогену пероксиду.

6.’≥м≥чн≥ та ф≥зичн≥ властивост≥ води. ¬ажка вода.

7.яка маса кал≥ю карбонату м≥ститьс€ в 400 см3 0,2н розчину?

8.„ерез 40 г розчину з масовою часткою натр≥ю г≥дроксиду 10% пропустили 2,24 дм3 вуглекислого газу (н.у.). яка с≥ль та €коњ маси утворилас€ при цьому?

9.«а допомогою в≥дпов≥дних р≥вн€нь реакц≥й зд≥йсн≥ть перетворенн€:

Na2CO3 → NaHCO3 → Na2CO3 → BaCO3 → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2.

10.Ќа нейтрал≥зац≥ю розчину, утвореного при взаЇмод≥њ кальц≥ю г≥дриду з водою, використано 104 см3 розчину хлоридноњ кислоти з масовою часткою 10% (ρ=1,049 г/см3). ќбчисл≥ть масу кальц≥ю г≥дриду та обТЇм водню, що вид≥ливс€ (н.у.).

11.ўо таке г≥пс? як в≥дбуваЇтьс€ його терм≥чний розклад? ƒе застосовують один ≥з продукт≥в розкладу та €ка властив≥сть речовини використовуЇтьс€ при цьому?

 

12.Ќапиш≥ть р≥вн€нн€ х≥м≥чних реакц≥й:

а) KO3 + KI + H2SO4

б) Na2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4

в) K2O2 + H2S →

г) Na2O2 + N2H4 + H2SO4

д) Na2O2 + KMnO4 + H2SO4

е) Na2O2 + H2SO4

13.ќбчисл≥ть обТЇм 2н розчину хлоридноњ кислоти, необх≥дний дл€ нейтрал≥зац≥њ розчину, що м≥стить 20,2 г натр≥ю г≥дроксиду.

14.¬изначити рЌ розчину, в 1 л €кого м≥ститьс€ 0,2 г натр≥ю г≥дроксиду. ƒисоц≥ац≥ю лугу вважати повною.

15.яка маса г≥дрогену хлориду м≥ститьс€ в 0,25 дм3 10,52% розчину хлоридноњ кислоти з густиною 1,05 г/см3.

16.ќбчисл≥ть мол€рн≥сть 40% розчину натр≥ю г≥дроксиду, питома густина €кого дор≥внюЇ 1,45 г/см3.

17.ѕри розчиненн≥ 1 г вапн€ку у хлоридн≥й кислот≥ одержано 168 см3 газу (н.у). ¬изначте масову частку в % кальц≥й карбонату у вапн€ку, що м≥стить некарбонатн≥ дом≥шки.

18.ќбчисл≥ть масову частку KOH (%) в 2ћ розчин≥, питома густина €кого дор≥внюЇ 1,14 г/см3.

 

 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ ѕ»“јЌЌя

1.ѕеречисл≥ть техн≥чн≥ та лабораторн≥ методи одержанн€ водню?

2.„ому атомарний водень значно активн≥ший в≥д звичайного?

3.„ому √≥дроген займаЇ в пер≥одичн≥й систем≥ елемент≥в двоњсте положенн€?

4.Ќа основ≥ €ких властивостей водень можна вважати ун≥версальним джерелом енерг≥њ?

5.Ѕудова молекули г≥дрогену пероксиду та його добуванн€.

6.«астосуванн€ в медицин≥ г≥дрогену пероксиду.

7.¬ода, поширенн€ в природ≥. “верд≥сть води, способи њњ усуненн€.

8.ќксиди, г≥дроксиди, г≥дриди, карб≥ди, сульф≥ди, н≥триди, пероксиди елемент≥в Iј та IIј п≥дгруп. —труктура. ƒобуванн€. ¬заЇмод≥€ з водою.

9.—ол≥ елемент≥в Iј та IIј п≥дгруп. «астосуванн€.

10.ћетоди добуванн€ соди. «астосуванн€ в медицин≥.

11.¬каж≥ть суму мол€рних мас сполук, що утворюютьс€ при окисненн≥ на пов≥тр≥ натр≥ю ≥ кал≥ю.

12.ќбчисл≥ть масову частку кал≥й сульфату в 0,5ћ його розчин≥ з густиною 1,11 г/см3.

13.¬изначте рЌ 0,02ћ розчину  ќЌ за умови, що a=1.

14.” цил≥ндр з водою опустили 5 г кальц≥ю. який об'Їм газу (н.у.) при цьому утворитьс€?

15.¬ода, €ка м≥стить лише Mg(HCO3)2, маЇ тверд≥сть 3,5 моль/м3. яка маса магн≥ю г≥дрокарбонату м≥ститьс€ в 200 дм3 такоњ води?

16.„ому дор≥внюЇ карбонатна тверд≥сть води, €кщо в 1 дм3 њњ м≥ститьс€ 0,292 г Mg(HCO3)2 ≥ 0,2025 г Ca(HCO3)2?

16.„ому дор≥внюЇ тверд≥сть води, €кщо дл€ њњ усуненн€ до 50 дм3 води необх≥дно додати 21,2 г натр≥ю карбонату?

17. р≥зь розчин, що м≥стить 22,4 г кал≥й г≥дроксиду, пропустили 9,9 г вуглекислого газу. як≥ утворилис€ сол≥ та €ка маса кожноњ з них?

18.ѕри повному терм≥чному розклад≥ кальц≥й карбонату, що м≥стив дом≥шку кварцового п≥ску, ≥з 20 г речовини утворилос€ 12 г залишку. ¬изначте масову частку дом≥шки у кальц≥й карбонат≥.

19.ѕ≥сл€ прожарюванн€ 8 г сум≥ш≥ кальц≥й карбонату та бар≥й карбонату утворивс€ залишок оксид≥в масою 5 г. якою була масова частка кальц≥й карбонату у вих≥дн≥й сум≥ш≥?

20.¬изначте масу натр≥ю, €ку треба розчинити в 1 дм3 води, щоб добути розчин лугу з масовою часткою 2%.

21.—к≥льки грам≥в кристалог≥драту BaCl2Х2H2O та води треба вз€ти дл€ приготуванн€ 200 г 5,7%-го розчину бар≥й хлориду?

—јћќ—“≤…Ќј ј”ƒ»“ќ–Ќј –ќЅќ“ј

1.¬иконанн€ досл≥д≥в, описаних в даних методичних вказ≥вках.

2.ќбговоренн€ результат≥в та оформленн€ висновк≥в.

3.ќформленн€ та захист протоколу.

4.¬≥дпов≥д≥ на запитанн€, запропонован≥ викладачем, з використанн€м запис≥в на дошц≥.

5.–озв'€зуванн€ розрахункових задач, запропонованих викладачем.

6.”р≥внюванн€ р≥вн€нь реакц≥й, запропонованих викладачем.

≈кспериментальна частина

«авданн€ 1. ќдержанн€ водню з води за допомогою кальц≥ю

ѕоклад≥ть у проб≥рку 2-3 невелик≥ кусочки кальц≥ю, налийте 4-5 см дистильованоњ води, закрийте корком з в≥дт€гнутою скл€ною трубкою ≥ закр≥п≥ть њњ в затискач≥ штатива. «верн≥ть увагу на переб≥г реакц≥њ.

„ерез 2-3 хв. перев≥рте чистоту водню. ƒл€ цього над≥ньте на газов≥дв≥дну трубку, перевернену отвором вниз суху проб≥рку ≥ збер≥ть у проб≥рц≥ водень. „ерез 1-2 хв., не перевертаючи, зн≥м≥ть проб≥рку ≥ закривши отв≥р великим пальцем п≥днес≥ть њњ до полум'€ пальника, а пот≥м в≥дв≥вши палець в≥д отвору, п≥дпал≥ть водень. якщо при цьому полум'€ проскакуЇ всередину проб≥рки з вибухом, то з приладу пов≥тр€ ще не вит≥снилос€. ѕророб≥ть те саме к≥лька раз≥в, поки водень не буде загор€тис€ спок≥йно (з глухим, слабким звуком).  оли пов≥тр€ повн≥стю вит≥снитьс€ з приладу, запал≥ть водень при виход≥ його з трубки. «верн≥ть увагу на бл≥до-блакитне полум'€ водню. Ќад полум'€м потримайте круглодонну колбочку, наповнену холодною водою. «верн≥ть увагу на утворенн€ на ст≥нц≥ колби крапельок води. ƒовед≥ть на€вн≥сть лугу в проб≥рц≥ за допомогою червоного лакмусового пап≥рц€. Ќапиш≥ть р≥вн€нн€ реакц≥й. ѕрилад збереж≥ть з≥браним дл€ досл≥д≥в з воднем.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 777 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2279 - | 2023 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.03 с.