Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ на формуванн€ та перев≥рку вих≥дного р≥вн€ знань та ум≥нь. Ќазв≥ть перш≥ державн≥ утворенн€ на украњнських земл€х
Ќазв≥ть перш≥ державн≥ утворенн€ на украњнських земл€х.

ƒовед≥ть вагоме значенн€ заснуванн€  иЇва; згадайте, коли в≥н постав на берез≥ ƒн≥пра.

ѕроанал≥зуйте причини виникненн€ державност≥ у сх≥дних слов'€н.

ќхарактеризуйте основн≥ теор≥њ походженн€  ињвськоњ –ус≥, навед≥ть њх аргументац≥ю.

яка теор≥€ походженн€  ињвськоњ –ус≥ здаЇтьс€ вам б≥льш обгрунтованою? ѕо€сн≥ть чому?

ѕроанал≥зуйте аргументац≥ю прихильник≥в та опонент≥в ≥снуванн€ Їдиноњ давньоруськоњ народност≥ в межах  ињвськоњ –ус≥.

ƒовед≥ть, що пон€тт€ "–усь" ≥ "руський" Ї тотожними пон€тт€м "”крањна" ≥ "украњнський".

ѕроанал≥зуйте вплив запровадженн€ христи€нства на пол≥тичне житт€  ињвськоњ –ус≥.

–озкрийте основн≥ тенденц≥њ пол≥тичного розвитку  ињвськоњ –ус≥ в друг≥й половин≥ XI-перш≥й половин≥ XII ст. яка ≥з них стала дом≥нуючою ≥ чому?

¬ивед≥ть законом≥рност≥, пор≥внюючи процеси пол≥тичноњ роздр≥бненост≥ у  ињвськ≥й –ус≥ та крањнах «ах≥дноњ ™вропи.

яке значенн€ в ≥стор≥њ ™вропи мала  ињвська –усь?

 

“≈—“»

1. ¬изнач≥ть територ≥ю розселенн€ плем≥нних союз≥в, названих у "ѕов≥ст≥ минулих л≥т":

а) дул≥би, бужани, волин€ни; 1) земл≥ м≥ж ƒн≥стром та ѕрутом;

б) б≥л≥ хорвати; 2) на п≥вн≥чний зах≥д в≥д  иЇва, у —х≥дн≥й ¬олин≥.

в) пол€ни; 3) район ѕрикарпатт€;

г) улич≥; 4) по ѕ≥вденному Ѕугу, в межир≥чч≥ ƒн≥пра ≥ ƒн≥стра;

д) тиверц≥; 5) земл≥ навколо  иЇва, м≥ж ƒесною та –оссю;

е) древл€ни; 6) на л≥вобережж≥ ƒн≥пра в басейнах ƒесни, —ейму та —ули;

ж) с≥вер€ни; 7) верхн€ теч≥€ «ах≥дного Ѕугу ≥ прав≥ притоки

верхньоњ теч≥њ ѕрип'€т≥;

 

2. ќб'Їднанн€ –уськоњ та Ќовгородськоњ земель, €ким була започаткована велика держава Ч

 ињвська –усь (–усь –юрикович≥в), в≥дбулось у:

а) 866 р.;

б) 882 р.;

в) 907 р.

 

3. ≤з запропонованих суджень про напр€ми державноњ д≥€льност≥ перших кињвських кн€з≥в Ч

в≥д ќлега до —в€тослава включ≠но Ч вибер≥ть так≥, що в≥дпов≥дають ≥сторичн≥й д≥йсност≥:

а) управл≥нн€ господарським житт€м держави;

б) розробка державного законодавства, кодиф≥кац≥€ звичаЇ≠вого права;

в) захист власних волод≥нь в≥д нападник≥в ≥ орган≥зац≥€ воЇнних поход≥в на сус≥дн≥ земл≥;

г) приЇднанн€ до своњх волод≥нь нових земель ≥ нових народ≥в та обкладанн€ њх даниною;

д) зб≥р ≥ збут полюдд€;

е) орган≥зац≥€ пост≥йних м≥жнародних зносин з сус≥дн≥ми державами й активних

дипломатичних контакт≥в з ≥ншими народами дл€ забезпеченн€ авторитету своЇњ

держави;

ж) п≥дтримка христи€нства та м≥с≥онерськоњ д≥€льност≥ духовенства, буд≥вництво храм≥в;

з) буд≥вництво м≥ст, п≥дтримка ремесел ≥ торг≥вл≥ у своњх волод≥нн€х;

к) зб≥р податк≥в, торговельного ≥ перев≥зного мита тощо;

л) забезпеченн€ осв≥ти та охорони здоров'€ своњх п≥дданих, буд≥вництво шк≥л ≥ л≥чниць.

 

4. „им були викликан≥ реформи кн€гин≥ ќльги:

а) прагненн€м зб≥льшити податки;

б) необх≥дн≥стю врегулюванн€ розм≥р≥в ≥ пор€дку збору данини й створенн€

опорних пункт≥в на м≥сц€х;

в) намаганн€м зосередити всю повноту влади у своњх руках?

 

5. —уть адм≥н≥стративноњ реформи ¬олодимира пол€гала в тому, що в≥н:

а) створив м≥сцев≥ органи влади;

б) передав виконавчу владу в≥чу;

в) поставив управл€ти у центрах кн€ж≥нь ≥ земель своњх син≥в;

г) залишив владу плем≥нним вожд€м, але дл€ контролю за ними в≥дправив

в окрем≥ земл≥ в≥рних йому бо€р;

 

6. —еред наведених суджень вибер≥ть т≥, €к≥ характеризують правл≥нн€ ¬олодимира ¬еликого:

а) створенн€ в≥йськових союз≥в з кн€з€ми ≥з м≥сцевих сх≥днослов'€нських династ≥й;

б) опора на дружину ≥ родич≥в п≥д час володарюванн€;

в) призначенн€ нам≥сниками в окрем≥ адм≥н≥стративн≥ центри –ус≥ син≥в кн€з€

та дов≥рених людей;

г) заснуванн€ нових м≥ст та фортець-город≥в ≥ розбудова та укр≥пленн€ ≥снуючих;

д) щор≥чний зб≥р полюдд€ та його збут за межами –ус≥;

е) п≥дтримка церкви та м≥с≥онерськоњ д≥€льност≥ св€щеник≥в;

ж) налагодженн€ династичних зв'€зк≥в ≥з сус≥дн≥ми воло≠дар€ми;

з) орган≥зац≥€ численних завойовницьких поход≥в, спроби п≥дкорити все нов≥ ≥ нов≥

земл≥ та народи;

к) значна в≥йськова активн≥сть, мета €коњ Ч в≥дсто€ти своњ земл≥ в≥д напасник≥в чи

утвердити власну владу на земл€х, завойованих попередн≥ми володар€ми –ус≥;

л) покровительство осв≥т≥ та мистецтву.

 

7. яким чином ярослав ћудрий вир≥шив запоб≥гти боротьб≥ за владу своњх нащадк≥в:

а) встановив чергов≥сть зан€тт€ кињвського престолу;

б) запропонував дотримуватис€ принципу в≥кового старшинства;

в) запов≥в братам правити –уссю сп≥льно.

 

8. ¬изнач≥ть в≥дпов≥дн≥сть:

а) 980-1015 рр.; 1) правл≥нн€ у  иЇв≥ ярослава ¬олодимировича;

б) 1019-1054 рр.; 2) правл≥нн€ у  иЇв≥ ¬олодимира ¬севолодовича;

в) 1113-1125 рр.; 3) правл≥нн€ у  иЇв≥ ¬олодимира —в€тославовича;

г) 1125-1132 рр.; 4) правл≥нн€ у  иЇв≥ ћстислава ¬олодимировича;

д) 1153-1187 рр.; 5) правл≥нн€ в √аличин≥ ярослава ќсмомисла.

 

9. ќсновною тенденц≥Їю пол≥тичного розвитку  ињвськоњ –ус≥ наприк≥нц≥ ’≤-у XII ст. було:

а) ослабленн€ влади великого кињвського кн€з€ ≥ зростанн€ пол≥тичноњ

самост≥йност≥ уд≥льних кн€з≥в;

б) зростанн€ рол≥ ради бо€р при великому кињвському кн€зев≥ та м≥ського

кињвського в≥ча в пол≥тичному житт≥ –ус≥;

в) посиленн€ централ≥зац≥њ управл≥нн€ та зосередженн€ абсолютноњ влади

в руках великого кињвського кн€з€.

 

10. “ризуб стаЇ великокн€з≥вським знаком ≥ карбуЇтьс€ на ср≥бних монетах за час≥в кн€зюванн€:

а) ¬олодимира ћономаха;

б) ¬олодимира ¬еликого;

в) ярослава ћудрого;

г) —в€тослава «авойовника.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 369 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2277 - | 1949 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.