Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 3. ќснови дидактики вищоњ школи
«авданн€ на самост≥йну роботу

«авданн€ 1. ќпрацювати питанн€ Ђ«м≥ст осв≥ти у вищ≥й школ≥ї ¬≥добразити опрацьований матер≥ал у вигл€д≥ допов≥д≥.

«авданн€ 2. –озробити таблицю Ђ ласиф≥кац≥€ метод≥в навчанн€ї. ¬ибрати найб≥льш доц≥льну, з власноњ точки зору класиф≥кац≥ю ≥ обірунтувати св≥й виб≥р (пов≥домленн€)

Ћ≥тература

1. јлексюк ј.ћ. ѕедагог≥ка вищоњ школи. ≤стор≥€. ѕроблеми. Ц  .: Ћиб≥дь, 1998.

2. Ѕолюбаш я.я.ќрган≥зац≥€ навчального процесу у вищих закладах осв≥ти. Ц  ., 1997.

3. ¬ербицкий ј.ј. јктивное обучение в высшей школе.  онтекстный подход. Ц ћ., 1991.

4. ¬ергасов ¬.ћ. јктивизаци€ познавательной де€тельности студентов в высшей школе. Ц  ., 1985.

5.  остюк √.—. Ќавчально-виховний процес та псих≥чний розвиток особистост≥. Ц  ., 1986.

6.  узьм≥нський ј.≤. ѕедагог≥ка вищоњ школи. Ќавчальний пос≥бник. Ц  ., 2005.

7. Ќавчальний процес у вищ≥й педагог≥чн≥й школ≥ / «а ред. ќ.√. ћороза. Ц  ., 2001.

ћетодичн≥ вказ≥вки

1. ѕ≥дготовка допов≥д≥ потребуЇ опрацюванн€ л≥тературних джерел з теми, узагальненн€ матер≥алу ≥ висв≥тленн€ його у в≥дпов≥дност≥ до структури допов≥д≥.

¬ступ. ” вступ≥ необх≥дно розкрити актуальн≥сть теми допов≥д≥.

ќсновна частина присв€чена викладу ≥нформац≥њ. ¬иклад матер≥алу повинен бути лог≥чним, повн≥стю розкривати зм≥ст теми. ¬ допов≥д≥ можна використовувати цитати.

¬ запропонован≥й тем≥ необх≥дно висв≥тлити наступн≥ питанн€

1. ѕон€тт€ зм≥ст осв≥ти ≥ його основн≥ елементи.

2.  ультурно-≥сторичн≥ передумови побудови зм≥сту осв≥ти.

3. ѕринципи дидактичного оформленн€ навчального зм≥сту.

4. ’арактеристика державних документ≥в в €ких в≥дображений зм≥ст осв≥ти.

5. ќсновн≥ напр€ми оновленн€ зм≥сту осв≥ти.

«аключна частина. ” заключн≥й частин≥ подаютьс€ узагальнен≥ висновки.

2. ¬иконанн€ другого завданн€ потребуЇ опрацюванн€ л≥тературних джерел, зд≥йсненн€ пор≥вн€льного анал≥зу п≥дход≥в р≥зних автор≥в до класиф≥кац≥њ метод≥в навчанн€ ≥ пот≥м њх в≥дображенн€ в таблиц≥.

 ласиф≥кац≥€ метод≥в навчанн€

“аблиц€ 1.

ќзнаки класиф≥кац≥њ та конкретн≥ методи в кожн≥й з них
«а джерелом знань «а дидактичною метою «а характером лог≥ки п≥знанн€ «а характером п≥знавальноњ д≥€льност≥  ласиф≥кац≥€ метод≥в за ё. .Ѕабанським
—ловесн≥: 1. Ћекц≥€ 2. -        

 

¬ибрати найб≥льш доц≥льну з вашоњ точки зору класиф≥кац≥ю ≥ обірунтувати св≥й виб≥р (пов≥домленн€).

ѕри обірунтуванн≥ вибору певноњ класиф≥кац≥њ метод≥в навчанн€ необх≥дно вказати на њњ переваги над ≥ншими класиф≥кац≥€ми. ѕов≥домленн€ складаЇтьс€ за формою допов≥д≥. јле пов≥домленн€ Ц це скорочений вар≥ант допов≥д≥. ¬ ньому необх≥дно подати ≥нформац≥ю в узагальненому план≥.

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. –озкрити сутн≥сть пон€тт€ Ђзм≥ст осв≥тиї.

2.як≥ елементи складають структуру зм≥сту осв≥ти. —характеризуйте њх.

3. як ви розум≥Їте пон€тт€ Ђнормативн≥ дисципл≥ниї, Ђвиб≥рков≥ дисципл≥ниї, €к≥ заф≥ксован≥ в навчальному план≥.

4. ўо сп≥льного ≥ в чому в≥дм≥нност≥ метод≥в навчанн€ за р≥зними ознаками?

5. який сенс ви вкладаЇте в пон€тт€ Ђметоди навчанн€ї, Ђприйоми навчанн€ї, Ђзасоби навчанн€ї.

6. ” чому про€вл€Їтьс€ взаЇмозвТ€зок метод≥в навчанн€. Ќавед≥ть приклади.

 

“ема 4. —учасн≥ технолог≥њ в осв≥т≥.

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

«авданн€ 1..ќхарактеризувати кредитно-модульну систему навчанн€.

«авданн€ 2.. –озкрити сутн≥сть технолог≥њ дистанц≥йного навчанн€.

 

Ћ≥тература

1. Ѕезпалько ¬.ѕ. —лагаемые педагогической технологи обучени€. Ц 1995.

2. ¬≥твицька —.—. ќснови педагог≥ки вищоњ школи: ћетодичний пос≥бник дл€ студент≥в маг≥стратури. Ц  ., 2003.- —.-316.

3. ™вдок≥мов ќ.¬.≈фективн≥сть нових технолог≥й орган≥зац≥њ навчанн€ студент≥в //ѕедагог≥ка ≥ психолог≥€. Ц 1997. - є2.

4. ¬олков ».ѕ. ÷ель одна Ц дорог много. ѕроектирование процесса обучени€. Ц ћ., 1995.

5.  ларин ћ.¬.ѕедагогическа€ технологи€. Цћ., 1989.

6. —елевко √. .ќбразовательные технологи: ”чеб.пособ. Ц ћ.,1998

ћетодичн≥ вказ≥вки

ƒл€ виконанн€ завданн€ необх≥дно опрацювати рекомендовану л≥тературу, проанал≥зувати думки автор≥в ≥ викласти засвоЇну ≥нформац≥ю в форм≥ складного конспекту. —кладний конспект потребуЇ викладу матер≥алу з його аргументац≥Їю, анал≥зом, узагальненн€м ≥ висновками. ƒопускаютьс€ власн≥ м≥ркуванн€.

ѕ≥дготовка конспекту з даноњ теми передбачаЇ::

- висв≥тленн€ сутност≥ пон€ть Ђтехнолог≥€ї, Ђосв≥тн≥ технолог≥њї, Ђпедагог≥чн≥ технолог≥њї, Ђнавчальн≥ технолог≥њї ≥ зд≥йсненн€ њх пор≥вн€льного анал≥зу;

- розкритт€ р≥зних п≥дход≥в до класиф≥кац≥њ педагог≥чних технолог≥й;

- характеристику кредитно-модульноњ та дистанц≥йноњ технолог≥й навчанн€.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. „им викликана необх≥дн≥сть застосуванн€ р≥зних технолог≥й навчанн€ на сучасному етап≥ розвитку осв≥ти?

2. ўо сп≥льного ≥ в чому в≥дм≥нност≥ у сутност≥ пон€ть Ђосв≥тн≥ технолог≥њї, ЂЂпедагог≥чн≥ технолог≥њї, Ђнавчальн≥ технолог≥њї?

3. ¬ чому переваги кредитно-модульноњ технолог≥њ навчанн€ перед ≥ншими технолог≥€ми?

4. ¬ чому специф≥ка кредитно-модульноњ системи навчанн€?

5. –озкрийте характерн≥ риси технолог≥њ дистанц≥йного навчанн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 365 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2249 - | 1973 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.