Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√ра на дит€чих музичних ≥нструментах €к один ≥з метод≥в розвитку музичноњ творчост≥ учн≥в
 

” сучасних умовах, коли зростають завданн€ естетичного вихованн€ д≥тей дит€чим музичним ≥нструментам в≥дводитьс€ особлива роль. ¬они викликають у д≥тей великий ≥нтерес. ѕригадаЇмо, що композитор  . ќрф розробив ц≥лу систему навчанн€ д≥тей гр≥ на Ђдит€чих ≥нструментахї, створивши спец≥альн≥ ксилофони ≥ блок-флейти, р≥зн≥ ударн≥ ≥нструменти, на €ких можна грати без спец≥ального навчанн€. ѕри цьому д≥ти сам≥ складають р≥зн≥ мелод≥њ, придумують музичн≥ рухи, розвиваючи своњ творч≥ можливост≥.

™ багато можливостей використанн€ таких ≥нструмент≥в. ÷е ≥ ≥ндив≥дуальн≥ зан€тт€ музикою у в≥льн≥ години, ≥ колективне виконанн€ в дит€чому оркестр≥. ѕедагог прагне насамперед за допомогою ≥нструмент≥в залучити школ€р≥в до самост≥йних зан€ть музикою. ¬они вчатьс€ грати знайом≥ посп≥вши, ≥мпров≥зувати нескладн≥ ритми та ≥нтонац≥њ, п≥дбирати знайом≥ мелод≥њ. јле гра на музичних ≥нструментах буде ефективною лише в тому випадку, коли вони ввод€тьс€ в процес н€вчанн€ систематично ≥ розум≥ютьс€ вчителем, €к активно-п≥знавальна практика. ћета введенн€ ≥нструмент≥в - допомогти д≥т€м в ц≥кав≥й ≥ доступн≥й њм д≥€льност≥ творчо збагатити св≥й музичний досв≥д, елементи €кого вони здобувають на вс≥х етапах уроках музики.

“ак поступово засвоюючи характерн≥ ладов≥ ≥нтонац≥њ, учн≥ повинн≥ не т≥льки њх чути, чисто ≥нтонувати, вокальне ≥мпров≥зувати на ступен€х, €к≥ утворюють цю ≥нтонац≥ю, але ≥ музикувати на цих ступен€х: створювати Дпоклики птах≥в", Дкрапанн€ дощу" ≥ т. д. ѕри виконанн≥ завдань такого типу учн≥ можуть встановити зв'€зок м≥ж художн≥м образом ≥ засобом його вт≥ленн€.

 ористуватис€ ≥нструментами потр≥бно обережно, тримати њх в≥льно, ≥накше вони будуть мати неприЇмний, р≥зкий звук. ўоб ≥нструменти мали м'€кий, красивий звук, потр≥бно знати €к його видобувати. ¬читель знайомить д≥тей ≥з тембром ≥нструмент≥в. ѕочатков≥ у€вленн€ про навики гри на них, особливост≥ звучанн€ ≥нструмент≥в закр≥плюютьс€ на першому зан€тт≥. ƒл€ цього обираютьс€ ≥гри ДЋуна", Д¬гадай". ƒ≥тей попереджують про те, що вони часто будуть грати, але брати ≥нструменти можна лише з дозволу.

—початку д≥ти створюють ритм≥чн≥ оркестри ≥ супроводжують твори, €к≥ слухаютьс€ чи сп≥ваютьс€. ¬иб≥р п≥сн≥ обірунтовуЇтьс€ самими д≥тьми. ѕа початковому етап≥ художньо-творчого вихованн€ особливо важливо використовувати один ≥ той же музично-п≥знавальний матер≥ал дл€ формуванн€ у школ€р≥в елементарних вокально-техн≥чних ≥ виконавських у€влень, ладового, ритм≥чного чутт€ ≥ чутт€ музичноњ форми, початкових навик≥в гри на дит€чих музичних ≥нструментах, пон€ть про принципи створенн€ шумового чи мелодичного вступу до п≥сн≥, чи п'Їси, простого акомпанементу. про виб≥р ≥нструменту. “ому одн≥ ≥ т≥ ж вокально-≥нструментальн≥ м≥н≥атюри використовуютьс€ ≥ €к вправи дл€ розсп≥вуванн€, ≥ €к ≥нструментальн≥ вправи, ≥ €к матер≥ал дл€ засвоЇнн€ ритм≥чного рисунку, ≥ €к зразок дл€ самост≥йноњ творчост≥.

ѕерш≥ п'Їси обмежен≥ за д≥апазоном, €сн≥ ≥ прост≥ за ≥нтонац≥Їю. ¬они будуютьс€ на чергуванн≥ ≥ повторах ” - ≤ѕ, V - VI ступен≥в. ƒал≥ об'Їднуютьс€ V -VI, V - “≤I, 1 - √≤√; V - ѕ≤, √ - ≤√√; 1-11,1-111, V - VIII, V - ≤; VIII - V, VI -”,”Ў - VII, ”√ѕ - V. ѕрим≥ненн€ ≥нструмент≥в допомагаЇ формуванню ладових у€влень. ўоб актив≥зувати ≥ спр€мувати увагу д≥тей на запам'€товуванн€ ≥нтонац≥й, побудованих на головних ступен€х звукор€ду, використовують т≥льки певн≥ пластини металофон≥в, ксилофон≥в. –ухи рух при зм≥н≥ звук≥в мелод≥њ, €ку д≥ти слухають, сп≥вають ≥ грають, створюють наочну картину зм≥ни висоти звуку, формують звуковисотн≥ пон€тт€, в≥дчутт€ ладу.

Ќа початку музикуванн€ д≥ти виконують ≥нструментальн≥ парт≥њ, €к≥ дублюють ритм мелод≥й дит€чих п≥сень ≥ посп≥вок. «годом використовуЇтьс€ супров≥д, побудований на њхньому пульс≥. ƒал≥ ввод€тьс€ прост≥ остинатн≥ ф≥гури. ќстанн≥й вид супроводу маЇ зображальн≥ функц≥њ (Дцоканн€ годинника", Дкрапанн€ дощу" ≥ т.д.). ѕри слуханн≥ музично-ритм≥чноњ партитури актив≥зуютьс€ спостереженн€ учн≥в за розвитком характеру музики. ѕоступово можна вводити творч≥ завданн€.

≤нструментальне музикуванн€ це творчий процес сприйн€тт€ музики через гру на доступних музичних ≥нструментах. ¬оно €кнайт≥сн≥ше пов'€зане ≥з слуханн€м музики,/ вокально-хоровим виконанн€м ≥ ≥мпров≥зац≥Їю. «авданн€ вчител€ на цьому етап≥: ƒопомогти учнев≥, настроњти його на сприйманн€ музики ≥ творче музикуванн€; допомогти вибрати музичний ≥нструмент, €кий буде в≥дпов≥дати стилю ≥ музичному образу; допомогти знайти прийом виконанн€

ќтже, орган≥зовуючи р≥зноман≥тне зан€тт€ д≥тей, привчаючи њх самост≥йно користуватис€ музичними ≥грашками й ≥нструментами, направл€ючи увагу на ритм≥чн≥ й тембров≥ особливост≥ музичного твору, викладач створюЇ спри€тлив≥ умови дл€ освоЇнн€ д≥тьми музичноњ грамоти. Ќакопиченн€ досв≥ду слухових в≥дчутт≥в, пост≥йно виникаюч≥ задач≥ диференц≥юванн€ р≥зних властивостей звук≥в, необх≥дн≥сть д≥€ти в зм≥нних ситуац≥€х з р≥зноман≥тними ≥нструментами Ч все це створюЇ атмосферу, €ка спри€Ї музичному розвитку д≥тей.

—еред р≥зних форм музичного навчанн€ в загальноосв≥тн≥х школах нам хочетьс€ зупинитис€ на зан€тт€х ритм≥чного оркестру в початкових класах. ќркестр складаЇтьс€ в основному з наступних музичних ≥нструмент≥в: трикутник≥в, кастаньЇт, бр€зкалець, музичних тр≥скачок, ударник≥в, ксилофон≥в. ¬ процес≥ зан€ть д≥ти пер≥одично зм≥нюють ≥нструменти. «ан€тт€ в ритм≥чному оркестр≥ т≥сно пов€зан≥ ≥з сп≥вом, музичними рухами ≥ слуханн€м. ѕричому слухають д≥ти так≥ ≥нструментальн≥ твори ≥ п≥сн≥, €к≥ за своњм характером ≥ зм≥стом Ї складн≥шими, н≥ж т≥, €к≥ вони сп≥вають. ¬ результат≥ систематичного прослуховуванн€ д≥ти повинн≥ ум≥ти визначати характер твор≥в (веселий, сумний), розум≥ти Ч марш це або танець, в≥дгадувати њх темп (пов≥льний, швидкий, пом≥рний), силу звучанн€ (голосно, тихо), в≥др≥зн€ти музичн≥ твори за характером. ћузичний матер≥ал, що прослуховуЇтьс€, повинен супроводжуватис€ коментарем педагога, що полегшуЇ сприйн€тт€ д≥тьми художнього зм≥сту музики. ѕ≥д час гри в оркестр≥ д≥ти ритм≥чно простежують мелод≥йну л≥н≥ю, емоц≥йно реагують на њњ характер, граючи то голосно, то тихо, в≥дпов≥дно до характеру твору.

“аким чином, зан€тт€ в оркестр≥ Ї ефективною формою навчанн€ музиц≥, оск≥льки дитина, беручи активну участь в оркестр≥, розвиваЇ своњ музичн≥ зд≥бност≥ (ритм≥чний, музичний слух), а також в≥дчутт€ колектив≥зму. ќкр≥м того, сл≥д звернути увагу ще на один дуже важливий факт:

в процес≥ гри д≥тей в ритм≥чному оркестр≥ разом з ≥ншими потребами суб'Їкт маЇ також потребу власноњ активност≥, тобто потреба приведенн€ в д≥ю тих сил, €к≥ з тих або ≥нших причин залишилис€ у нього невикористаними. —творенн€ в≥дпов≥дних умов, ситуац≥й спри€Ї актив≥зац≥њ зд≥бностей дитини.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 613 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1978 - | 1887 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.