Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤де€ в≥льного вихованн€ ∆.-∆. –уссо. ¬≥кова пер≥одизац≥€ та система вихованн€ ∆.-∆. –уссо
∆ан-∆ак –уссо(1712Ц1778) Ц французький просв≥титель, представник передреволюц≥йноњ др≥бноњ буржуаз≥њ. Ќародивс€ у ∆енев≥, в с≥мТњ майстра-годинникар€. ћат≥р втратив ще при своњй по€в≥ на св≥т, рано втратив ≥ батька. ƒуже рано малому ∆ан-∆аку довелось самому заробл€ти на хл≥б, в≥дчувати голод, побоњ, зм≥нити багато профес≥й.

—истематичноњ осв≥ти не здобув, в основному займавс€ самоосв≥тою. ” тридц€тил≥тньому в≥ц≥ в≥н поњхав у ѕариж, де познайомивс€ з кращими представниками (л≥тераторами, ф≥лософами) новоњ буржуазноњ ≥нтел≥генц≥њ, часто зустр≥чавс€ з ƒ≥дро. «а його порадою ∆.-∆.–уссо написав тв≥р У „и спри€в прогрес у науц≥ ≥ мистецтв≥ пол≥пшенню або пог≥ршенню морал≥?Ф. ƒ≥жонська академ≥€ за цей тв≥р нагородила ∆.-∆.–уссо першою прем≥Їю. ¬ 1754 роц≥ зТ€вилась друга робота ∆.-∆.–уссо У ѕро походженн€ нер≥вност≥ м≥ж людьми Ф, а пот≥м (1762) Ц У —усп≥льний догов≥р Ф, де в≥н р≥зко критикуЇ тиран≥ю, гн≥т експлуататор≥в ≥ розвиваЇ догов≥рну теор≥ю ƒж.Ћокка, доводить, що влада, €ка не в≥дпов≥даЇ ≥нтересам народу, не Ї законною. ¬она порушила сусп≥льний догов≥р, за €ким люди добров≥льно передали частину вс≥х прав вибраним представникам влади, що повинн≥ були служити народу. «в≥дси висновок: €кщо влада не задовольн€Ї вимогам народу, то њњ сл≥д усунути.

¬ 1762 роц≥ був надрукований роман-трактат У ≈м≥ль, або про вихованн€ Ф, €кий викликав велике незадоволенн€ серед корол≥вськоњ влади ≥ духовенства. ÷€ крамольна книга була спалена на одному з паризьких майдан≥в, а ∆.-∆.–уссо змушений був т≥кати спочатку в ∆еневу, а пот≥м в Ѕерн ≥, нарешт≥, в јнгл≥ю.

” ‘ранц≥ю ∆.-∆.–уссо повернувс€ хворим, морально пригн≥ченим незадовго до своЇњ смерт≥. ¬ цей час (1767) в≥н написав чудовий автоб≥ограф≥чний тв≥р У —пов≥дь Ф. ¬ 1778 роц≥ ∆.-∆.–уссо помер.

¬ основу вихованн€ (У≈м≥ль, або про вихованн€Ф), за ∆.-∆.–уссо, повинен л€гати принцип сл≥дуванн€ за вказ≥вками природи, в≥дпов≥дно з €ким: а) кожному в≥ковому пер≥оду повинн≥ в≥дпов≥дати особлив≥ форми вихованн€ ≥ навчанн€; б) вихованн€ маЇ бути трудовим ≥ спри€ти розвитку самод≥€льност≥ та ≥н≥ц≥ативи учн≥в; в) ≥нтелектуальному вихованню повинн≥ передувати вправи дл€ розвитку ф≥зичних сил ≥ орган≥в чутт€ вихованц≥в.

¬ систем≥ вихованн€, за ∆.-∆.–уссо, велика увага прид≥л€лась особистост≥ дитини. ÷е був протест проти станового вихованн€, характерного дл€ феодал≥зму. ¬≥н прагнув показати, що правильне вихованн€ Ї засобом розвТ€занн€ кор≥нних соц≥альних проблем. Ћише шл€хом вихованн€ можна перебудувати св≥т. ¬лада й багатство створили нер≥вн≥сть, людина втратила свободу ≥ стала з≥псованою, а з≥псоване сусп≥льство спри€Ї створенню з≥псованих людей. “ому дитину (≈м≥л€) сл≥д виховувати поза феодальним сусп≥льством в≥дпов≥дно з природою (природов≥дпов≥дно). Ќавчати природов≥дпов≥дно Ц значить дотримуватись закон≥в розвитку орган≥зму дитини та њњ зд≥бностей.

∆.-∆.–уссо вважав, що простих людей, труд≥вник≥в та њх д≥тей виховувати непотр≥бно: вони вже вихованн≥ самим житт€м. ѕотр≥бно виховувати ≥ перевиховувати феодал≥в, аристократ≥в та њх д≥тей, щоб кожен з них став людиною, а не дармоњдом. “ому головним героЇм свого роману –уссо вз€в ≈м≥л€ Ц сина багатих батьк≥в з метою виховати його справжньою людиною.

–озгл€немо в≥кову пер≥одизац≥ю ≥ зм≥ст вихованн€, за ∆.-∆.–уссо, €кий под≥л€Ї житт€ свого вихованц€ на в≥ков≥ пер≥оди: а) в≥д народженн€ до двох рок≥в, коли особливу увагу сл≥д звертати на ф≥зичне вихованн€; б) в≥д двох до дванадц€ти рок≥в Ц пер≥од Усну розумуФ, коли потр≥бно розвивати Узовн≥шн≥ в≥дчутт€Ф, в) в≥д 12 до 15 рок≥в (розумове вихованн€); д) в≥д 15 до повнол≥тт€ (пер≥од морального ≥ статевого вихованн€).

∆.-∆. –уссо охарактеризував вс≥ пер≥оди, визначаючи зм≥ст, форми ≥ методи навчанн€ та вихованн€ в кожному з них.

¬ ранньому дитинств≥ (до 2-х рок≥в) основою Ї ф≥зичне вихованн€. Ќовонароджену дитину не потр≥бно сповивати, бо перший крик дитини Ц Упротест проти несправедливост≥ в сусп≥льств≥!Ф.

ѕ≥сл€ 12 рок≥в починаЇтьс€ розумове ≥ трудове вихованн€ д≥тей. ÷е так званий трет≥й пер≥од (з 12 Ц 15 рок≥в), п≥д час €кого сл≥д розвивати у п≥дл≥тк≥в спостережлив≥сть, самод≥€льн≥сть, вчити њх працювати в саду, на город≥, в пол≥, майстерн≥; вчити читанню, письму, географ≥њ, природознавству, астроном≥њ, арифметики, геометр≥њ.

” юнак≥в 15 Ц 17 рок≥в ∆.-∆.–уссо вид≥л€Ї три завданн€ морального вихованн€: вихованн€ добрих почутт≥в, добрих суджень ≥ доброњ вол≥. ƒо 17Ц18 рок≥в юнаку не варто говорити про рел≥г≥ю, але –уссо переконаний, що ≈м≥ль думаЇ про першопричину ≥ самост≥йно приходить поступово до п≥знанн€ божественного початку.

ѕедагог≥чн≥ погл€ди ∆.-∆. –уссо мали великий вплив на розвиток педагог≥чноњ думки в наступний пер≥од.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 821 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1999 - | 1931 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.