Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒинам≥чний анал≥з операц≥йних витрат за њх елементами ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної, тис.грн
є з/п ѕоказники –оки “емп росту,%
      2010/ 2009 2011/ 2010
1. ћатер≥альн≥ витрати       112,20 152,89
2. ¬итрати на оплату прац≥       110,67 108,09
3. ¬≥драхуванн€ на соц≥альн≥ заходи       110,11 108,02
4. јмортизац≥€       89,99 136,88
5. ≤нш≥ операц≥йн≥ витрати       123,51 71,29
6. –азом       111,64 142,76

ќтже, можна стверджувати, що витрати п≥дприЇмства щор≥чно зростають, що обумовлено щор≥чним зростанн€м обс€гу виробництва.

ћатер≥альн≥ витрати п≥дприЇмства ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної зростають у 2010 роц≥ на 12%, а у 2011 роц≥ на 53%. –≥ст витрат на оплату прац≥ зумовлено зростанн€м прожиткового м≥н≥муму та м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, ≥ в≥н становить у 2010 роц≥ Ц 11% та у 2011 роц≥ Ц 8%. “емпи зростанн€ в≥драхувань на соц≥альн≥ заходи збер≥гають тенденц≥њ витрат на оплату прац≥. јмортизац≥€ знижуЇтьс€ у 2010 роц≥ ≥ зростаЇ у 2011 роц≥, що зумовлено вибутт€м застар≥лого обладнанн€ та надходженн€м нового. ≤нш≥ операц≥йн≥ витрати зростають лише у 2010 роц≥ ≥ знижуютьс€ у 2011 роц≥.

ѕроведемо структурний анал≥з операц≥йних витрат ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної (рис.2.1.).

–ис. 2.1. —труктурний анал≥з операц≥йних витрат

ќц≥нка структури операц≥йних витрат св≥дчить, що найб≥льшу њх частку становл€ть матер≥альн≥ витрати Ц близько 70-80%. Ќаступною за вагом≥стю Ї частка витрат на оплату прац≥, €ка становить близько 10-15%.

ќдн≥Їю з найважлив≥ших характеристик ф≥нансового стану п≥дприЇмства Ї його ф≥нансова ст≥йк≥сть(стаб≥льн≥сть). ‘≥нансова ст≥йк≥сть Ч це над≥йно гарантована платоспроможн≥сть, р≥вновага м≥ж власними та залученими засобами, незалежн≥сть в≥д випадковостей ринковоњ кон'юнктури ≥ партнер≥в, дов≥ра кредитор≥в ≥ ≥нвестор≥в та р≥вень залежност≥ в≥д них, на€вн≥сть такоњ величини прибутку, €кий би забезпечив самоф≥нансуванн€.

ќсновними ≥з показник≥в ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ Ї: коеф≥ц≥Їнт автоном≥њ та коеф≥ц≥Їнт ф≥нансовоњ залежност≥ (табл..2.3.).

“аблиц€ 2.3.

јнал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної

є з/п ѕоказники –оки “емп росту,%
      2010/ 2009 2011/ 2010
1.  оеф≥ц≥Їнт автоном≥њ 0,24 0,28 0,21 115,45 75,71
2.  оеф≥ц≥Їнт ф≥нансовоњ залежност≥ 0,76 0,72 0,79 95,15 109,24

 оеф≥ц≥Їнт автоном≥њ характеризуЇ ступ≥нь незалежност≥ п≥дприЇмства в≥д зовн≥шн≥х запозичень. …ого критичне значенн€ становить ≥0,5. ƒл€ ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної цей показник становить менше за оптимальне, що св≥дчить про високу залежн≥сть в≥д зовн≥шн≥х запозичень.

 оеф≥ц≥Їнт ф≥нансовоњ залежност≥ це показник, обернений до коеф≥ц≥Їнту автоном≥њ. «ростанн€ цього показника обумовлюЇ зб≥льшенн€ частки позичених кошт≥в у ф≥нансуванн€ п≥дприЇмства, зокрема дл€ ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної цей показник перевищуЇ критичне ≥0,5 ≥ зростаЇ, тому п≥дприЇмство Ї ф≥нансово залежним в≥д зовн≥шн≥х кредитор≥в.

«абезпечен≥сть запас≥в джерелами формуванн€ Ї сутн≥стю ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, њњ зовн≥шн≥м про€вом, а насл≥дком Ї платоспроможн≥сть (л≥кв≥дн≥сть), показники €коњ наведен≥ в таблиц≥ 2.4.

“аблиц€ 2.4.

јнал≥з показник≥в л≥кв≥дност≥ ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної

є з/п ѕоказники –оки “емп росту, %
      2010/ 2009 2011/ 2010
1.  оеф≥ц≥Їнт покритт€ 0,83 0,89 0,99 106,78 110,88
2.  оеф≥ц≥Їнт швидкоњ л≥кв≥дност≥ 0,56 0,65 0,66 114,66 101,19
3.  оеф≥ц≥Їнт абсолютноњ л≥кв≥дност≥ 0,01 0,13 0,14 2240,90 107,98

¬ результат≥ проведеного анал≥зу л≥кв≥дност≥ було ви€влено що коеф≥ц≥Їнт покритт€ майже прот€гом усього пер≥оду Ї меншим за критичне значенн€ але його значенн€ наближаютьс€ до критичного (≥1), що св≥дчить про те що п≥дприЇмство прагне стати абсолютно л≥кв≥дним ≥ покривати оборотними засобами ус≥ своњ зобовТ€занн€.

 оеф≥ц≥Їнт швидкоњ л≥кв≥дност≥ в≥дображаЇ плат≥жн≥ можливост≥ п≥дприЇмства щодо сплати поточних зобов'€зань за умови своЇчасного проведенн€ розрахунк≥в з деб≥торами. «окрема на ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної цей показник зростаЇ ≥ дос€гаЇ критичного значенн€ (0,6Е0,8) у 2011 роц≥.

 оеф≥ц≥Їнт абсолютноњ л≥кв≥дност≥ показуЇ, €ка частина борг≥в п≥дприЇмства може бути сплачена негайно. «наченн€ коеф≥ц≥Їнта абсолютноњ л≥кв≥дност≥ повинно бути у межах в≥д 0,2 до 0,35. ƒл€ ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної показники абсолютноњ л≥кв≥дност≥ Ї меншими за критичн≥, але мають тенденц≥ю до покращенн€, що Ї позитивним дл€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

ќтже, хоч практично по ус≥х показниках л≥кв≥дност≥ п≥дприЇмства маЇ менш≥ за критичн≥ значенн€, але прагне до покращенн€ свого стану оск≥льки показники у 2011 роц≥ зростають.

ќсновним ф≥нансовим результатом д≥€льност≥ п≥дприЇмства Ї прибуток. ¬≥н характеризуЇ перевищенн€ надходжень над витратами, характеризуЇ мету п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ ≥ беретьс€ €к головний показник результативност≥ п≥дприЇмства.

ѕрибутков≥сть п≥дприЇмства оц≥нюЇтьс€ на€вн≥стю ≥ розм≥рами прибутку в≥д основноњ реал≥зац≥њ та чистого прибутку, а також показниками рентабельност≥.

‘ормуванн€ прибутку проходить у дв≥ стад≥њ: створенн€ додаткового продукту в процес≥ виробництва ≥ перетворенн€ додаткового продукту на грошову форму п≥д час реал≥зац≥њ продукц≥њ. –еальний прибуток п≥дприЇмство одержуЇ п≥сл€ реал≥зац≥њ продукц≥њ.

«агальний анал≥з формуванн€ прибутку ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної проведемо в таблиц≥ 2.5.


“аблиц€ 2.5.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 627 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2022 - | 1983 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.