Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒинам≥ка основних техн≥ко-економ≥чних показник≥в ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної за 2009-2011 роки
є з/п ѕоказники ќдиниц€ вим≥ру –оки “емп росту,%
      2010/ 2009 2011/ 2010
1.   ќбс€г виробленоњ продукц≥њ та наданих послуг в ц≥нах виробника, всього: тис. грн.       146,75 90,21
в.т.ч.: - виробництво продукц≥њ борошно-крупТ€ноњ промисловост≥ тис. грн.       114,97 146,95
- виробництво макаронних вироб≥в тис. грн.       - 0,00
- оптова торг≥вл€ зерном, нас≥нн€м та кормами тис. грн.       234,83 13,77
- складське господарство тис. грн.       98,43 163,72
- здаванн€ в оренду майна         - 92,97
2. ¬иручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (з ѕƒ¬) тис. грн. 60651,0 86297,0 82547,0 142,28 95,65
3. ¬иручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (без ѕƒ¬) тис. грн. 52463,0 76989,0 69454,0 146,75 90,21

ѕродовженн€ таблиц≥ 2.1.

4. —ередньоспискова чисельн≥сть прац≥вник≥в ос≥б       100,57 99,43
5. —ередньор≥чна варт≥сть оборотних засоб≥в тис. грн. 24163,0 18045,5 26321,0 74,68 145,86
6. ѕродуктивн≥сть прац≥ одного прац≥вника тис.грн./ос 299,79 437,44 396,88 145,92 90,73
7. ‘онд оплати прац≥ прац≥вник≥в тис. грн. 4400,1 4872,9 5258,3 110,75 107,91
8. —ередньом≥с€чна зароб≥тна плата одного прац≥вника грн. 2095,29 2307,24 2503,95 110,12 108,53
9. —ередньор≥чна варт≥сть основних виробничих фонд≥в тис. грн. 15997,0 16539,0 17094,0 103,39 103,36
10. ¬итрати на виробництво продукц≥њ тис. грн. 39211,0 43777,0 62497,0 111,64 142,76
11. —об≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ тис. грн. 48691,0 67475,0 61198,0 138,58 90,70
12. ѕрибуток (збиток) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ тис. грн. (262,0) 5076,0 3226,0 - 63,55
13. «агальний прибуток (збиток) п≥дприЇмства тис. грн. (3761,0) 1577,0 2415,0 - 153,14
14. „истий прибуток (збиток) тис. грн. (3832,0) 994,0 1342,0 - 135,01
15. –≥вень фондов≥ддач≥ ќ¬‘ грн./грн 327,96 465,50 406,31 141,94 87,28
16.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ оборотних засоб≥в   2,17 4,27 2,64 196,50 61,85
17. «арплатом≥стк≥сть продукц≥њ грн./грн 0,08 0,06 0,08 75,47 119,62
18. «атратом≥стк≥сть продукц≥њ грн./грн 0,75 0,57 0,90 76,08 158,25
19. –≥вень рентабельност≥ виробництва продукц≥њ % - 2,27 2,15 - 94,57

ќбс€г виробництва у варт≥сному вираз≥ до 2010 року зб≥льшуЇтьс€ ≥ становить у 2009 роц≥ Ц 52463 тис.грн. та у 2010 роц≥ Ц 76989 тис.грн., а у 2011 роц≥ незначно знижуЇтьс€ до 69454 тис.грн.

јле хоч загальний обс€г виробленоњ продукц≥њ у ц≥нах виробника ≥ зменшуЇтьс€, але це зменшенн€ викликано скороченн€м оптовоњ торг≥вл≥ з 32439 тис.грн. до 4466 тис.грн. та л≥кв≥дац≥Їю виробництва макаронних вироб≥в. ¬ той самий час обс€г основного виду д≥€льност≥ Ц виробництва продукц≥њ борошно-крупТ€ноњ промисловост≥ зростаЇ з 38148тис.грн. до 56059тис.грн., тобто на 46,95%.

¬иручка в≥д реал≥зац≥њ до 2010 року зростаЇ, а в 2011 роц≥ знижуЇтьс€, але це св≥дчить про позитивн≥ тенденц≥њ, оск≥льки п≥дприЇмство л≥кв≥дуЇ один вид д≥€льност≥ через недоц≥льн≥сть.

—ередньоспискова чисельн≥сть прац≥вник≥в не маЇ ч≥ткоњ тенденц≥њ ≥ становить у 2009 роц≥ Ц 175 ос≥б, у 2010 роц≥ Ц 176 ос≥б ≥ у 2011 роц≥ 175 ос≥б. ѕродуктивн≥сть прац≥ щор≥чно зб≥льшувалась до 2010 року ≥ дос€гла 437,44 тис.грн./ос., але у 2011 роц≥ вона незначно скорочуЇтьс€ до 396,88 тис.грн./ос.

‘онд оплати прац≥ щор≥чно зб≥льшуЇтьс€, €к ≥ розм≥р середньом≥с€чноњ зароб≥тноњ плати, що Ї позитивною тенденц≥Їю. ј також сл≥д зазначити, що розм≥р зароб≥тноњ плати перевищуЇ прожитковий м≥н≥мум та розм≥р м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати.

’оч розм≥р оборотних кошт≥в пост≥йно зм≥нюЇтьс€ в б≥к зб≥льшенн€ або зменшенн€, але оборотн≥ активи використовуютьс€ ефективно, оск≥льки коеф≥ц≥Їнт оборотност≥ щор≥чно становить у 2009 роц≥ Ц 2,17, у 2010 роц≥ Ц 4,27 ≥ у 2011 роц≥ 2,64.

—ередньор≥чна варт≥сть основних виробничих фонд≥в зростаЇ, але ц≥ зм≥ни здеб≥льшого викликан≥ одновленн€м та вилученн€м застар≥лого обладнанн€, про що св≥дчить зростанн€ р≥вню фондов≥ддач≥ з 327,96грн./грн. у 2009 роц≥ до 406,31 грн./грн. у 2011 роц≥.

¬итрати на виробництво продукц≥њ пост≥йно зростають, що зумовлено зростанн€м ц≥н на сировину(зерно) та високу залежн≥сть њњ в≥д природних умов. “ому так≥ тенденц≥њ спричин€ють зростанн€ соб≥вартост≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства. —л≥д зазначити, що хоч витрати п≥дприЇмства ≥ зростають, але затратом≥стк≥сть продукц≥њ не перевищуЇ 1 грн/грн. готовоњ продукц≥њ, а у 2010 роц≥ њњ р≥вень Ї найнижчим Ц 0,57, що зумовлено диверсиф≥кац≥Їю д≥€льност≥ п≥дприЇмства та значним розвитком сфери оптовоњ торг≥вл≥.

ѕрибуток в≥д реал≥зац≥њ пост≥йно коливаЇтьс€, зокрема у 2010 роц≥ зростаЇ, а у 2011 роц≥ - знижуЇтьс€, але зниженн€ прибутковост≥ у 2011 св≥дчить про зм≥ну структури виробництва продукц≥њ.

ѕо прибутку в≥д операц≥йноњ д≥€льност≥ вже можна просл≥дкувати тенденц≥ю, зокрема в≥н пост≥йно зростаЇ прот€гом усього анал≥зованого пер≥оду, окр≥м 2009 року, коли п≥дприЇмство за вс≥ма видами прибутку отримуЇ збиток. „истому прибутку притаманн≥ так≥ ж тенденц≥њ, €к ≥ загальному прибутку. –ентабельн≥сть д≥€льност≥ п≥дприЇмства у 2010 роц≥ становить 2,27%, а у 2011 роц≥ Ц 2,15%.

ќск≥льки на ѕ–ј“ Ђ–≥вне-Ѕорошної витрати виробництва щор≥чно зростають доц≥льним стаЇ анал≥з њх структури за елементами витрат з метою ви€вленн€ найб≥льш витратних складових (табл. 2.2).

“аблиц€ 2.2.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 460 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2046 - | 1860 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.