Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—истеми забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки держави
«абезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки держави базуЇтьс€ на механ≥зм≥ забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки держави, €кий Ї системою орган≥зац≥йних та ≥нституц≥йно-правових заход≥в впливу, спр€мованих на своЇчасне ви€вленн€, попередженн€, нейтрал≥зац≥ю та л≥кв≥дац≥ю загроз ф≥нансов≥й безпец≥ держави (рис.17.4).

ћехан≥зм забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки маЇ реал≥зовуватис€ на основ≥ розробки в≥дпов≥дних науковоњ теор≥њ, концепц≥њ, стратег≥њ ≥ тактики, проведенн€ адекватноњ ф≥нансовоњ пол≥тики, визначенн€ об'Їкт≥в, на€вност≥ необх≥дних ≥нститут≥в забезпеченн€ безпеки (суб'Їкт≥в), визначенн€ та конкретизац≥њ ≥нтерес≥в, систематизац≥њ загроз, застосуванн€ засоб≥в, способ≥в ≥ метод≥в забезпеченн€ безпеки.

ћехан≥зм забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки включаЇ так≥ елементи:

об'Їктивний ≥ всеб≥чний мон≥торинг економ≥ки ≥ ф≥нансовоњ сфери з метою ви€вленн€ ≥ прогнозуванн€ внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х загроз ≥нтересам об'Їкт≥в ф≥нансовоњ безпеки;

розрахунок порогових, граничнодопустимих значень ф≥нансових та соц≥ально-економ≥чних показник≥в (≥ндикатор≥в), перевищенн€ €ких може провокувати ф≥нансову нестаб≥льн≥сть ≥ ф≥нансову кризу;

д≥€льн≥сть держави щодо ви€вленн€ ≥ попередженн€ внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х загроз ф≥нансов≥й безпец≥.

 

–ис. 17.4. ћехан≥зм забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки.

≈фективн≥сть реал≥зац≥њ теоретичних наукових положень на практиц≥ потребуЇ не лише визначенн€ критер≥альних вимог до нењ, а й окресленн€ принцип≥в орган≥зац≥њ та забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки. ќсновн≥ принципи забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки подано на рис. 17.5.

–ис. 17.5. ѕринципи забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки

¬раховуючи правов≥ засади та концептуальн≥ п≥дходи щодо сутност≥ ф≥нансовоњ безпеки, можна визначити, що об'Їктом ф≥нансовоњ безпеки держави Ї ф≥нансова система, а конкретн≥ше - ус≥ њњ сфери та ланки:

людина ≥ громад€нин, домогосподарство;

п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ;

окрем≥ територ≥њ та рег≥они;

сусп≥льство (його ≥нтелектуальн≥ та матер≥альн≥ ц≥нност≥, ≥нформац≥йне навколишнЇ природне середовища, природн≥ ресурси);

держава.

” практичному план≥ ус≥ заходи спр€мован≥ на забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки, мають фокусуватись на конкретних об'Їктах - правах, свободи ресурсах ≥ пр≥оритетах людини ≥ громад€нина, сусп≥льних ц≥нност€х, суверен≥тету та територ≥альн≥й ц≥л≥сност≥ держави.

—уб'Їктами забезпеченн€ ф≥нансовоњ безпеки держави Ї: ѕрезидент ”крањни, ¬ерховна –ада ”крањни,  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ада нац≥ональноњ безпеки ≥ оборони ”крањни, м≥н≥стерства та ≥нш≥ центральн≥ органи виконавчоњ влади, Ќац≥ональний банк ”крањни, суди загальноњ юрисдикц≥њ, прокуратура ”крањни, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ та органи м≥сцевого самовр€дуванн€, —лужба безпеки ”крањни, ƒержавна прикордонна служба ”крањни, громад€ни ”крањни та њх об'Їднанн€.

 омплексний концептуальний п≥дх≥д до досл≥дженн€ пон€тт€ ф≥нансовоњ безпеки потребуЇ окресленн€ пр≥оритетних нац≥ональних ≥нтерес≥в та основних загроз нац≥ональним ф≥нансовим ≥нтересам, а в≥дтак, ф≥нансов≥й безпец≥ ”крањни.

ѕр≥оритетами нац≥ональних ≥нтерес≥в ”крањни в економ≥чн≥й сфер≥ Ї:

створенн€ конкурентоспроможноњ, соц≥ально ор≥Їнтованоњ ринковоњ економ≥ки та забезпеченн€ пост≥йного зростанн€ р≥вн€ житт€ ≥ добробуту населенн€;

≥нтеграц≥€ ”крањни в Ївропейський пол≥тичний, економ≥чний, прост≥р; розвиток р≥вноправних взаЇмовиг≥дних в≥дносин з ≥ншими державами св≥ту в ≥нтересах ”крањни.

ѕр≥оритетними нац≥ональними ≥нтересами у ф≥нансов≥й сфер≥ Ї:

посиленн€ взаЇмозв'€зку ф≥нансово-бюджетноњ пол≥тики та напр€м≥в соц≥ально-економ≥чного розвитку держави й адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць;

забезпеченн€ бюджетноњ д≥Їздатност≥ держави;

забезпеченн€ монетарноњ та валютно-курсовоњ стаб≥льност≥;

зм≥цненн€ банк≥вськоњ системи, зб≥льшенн€ нац≥ональних заощаджень ≥зодночасним п≥двищенн€м р≥вн€ монетизац≥њ та кап≥тал≥зац≥њ украњнськоњ економ≥ки;

зм≥цненн€ нац≥онального ≥нвестиц≥йного потенц≥алу та п≥двищенн€ ≥нновац≥йноњ активност≥ в≥тчизн€них п≥дприЇмств;

реформуванн€ ф≥нансового ринку та забезпеченн€ незалежност≥ нац≥ональноњ економ≥ки в≥д кон'юнктури м≥жнародних ф≥нансових ринк≥в;

м≥н≥м≥зац≥€ впливу св≥тових ф≥нансових криз на ф≥нансову систему ”крањни;

дет≥н≥зац≥€ економ≥ки та залученн€ некрим≥нальних кап≥тал≥в в ≥нвестиц≥йн≥ процеси.

—творенн€ д≥Ївоњ системи ф≥нансовоњ безпеки передбачаЇ ч≥тке визначенн€ джерел потенц≥йноњ загрози у т≥й чи ≥нш≥й сфер≥, а також на€вних ≥ необх≥дних ресурс≥в дл€ њх нейтрал≥зац≥њ.

¬одночас на ф≥нансову безпеку впливаЇ д≥€ численних внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х виклик≥в ≥ загроз.

Ќа€вн≥сть внутр≥шн≥х загроз сл≥д пов'€зувати з орган≥зац≥йно-правовою, адм≥н≥стративною та ≥нституц≥йною незавершен≥стю реформуванн€ ф≥нансово-кредитноњ сфери, пол≥тичною нестаб≥льн≥стю, про€вами сепаратизму. “аким чином, основними внутр≥шн≥ми загрозами ф≥нансов≥й безпец≥ держави можуть бути:

неефективне регулюванн€ ≥ низький р≥вень правовоњ культури у ф≥нансов≥й сфер≥;

зниженн€ ≥нвестиц≥йноњ та ≥нновац≥йноњ активност≥;

недостатн≥й р≥вень золотовалютних резерв≥в;

неефективн≥сть податковоњ системи та масове ухиленн€ в≥д сплати податк≥в;

низький р≥вень бюджетноњ дисципл≥ни ≥ перманентний бюджетний деф≥цит;

високий р≥вень борговоњ залежност≥ держави, критичний стан ринку державних ц≥нних папер≥в;

т≥н≥зац≥€ ≥ крим≥нал≥зац≥€ економ≥ки, нелегальний в≥дт≥к кап≥тал≥в за кордон;

нереальн≥сть (штучн≥сть) курсу нац≥ональноњ валюти;

високий р≥вень корупц≥њ у ф≥нансово-кредитн≥й сфер≥;

стагнац≥€ фондового ринку;

низький р≥вень кап≥тал≥зац≥њ банк≥вськоњ сфери;

низький р≥вень доход≥в населенн€.

«овн≥шн≥ виклики ф≥нансов≥й безпец≥ можуть бути пов'€зан≥:

з невизначен≥стю держави у сучасному геопол≥тичному простор≥, непричетн≥стю до ≥нтеграц≥йних процес≥в;

обмежен≥стю доступу до заруб≥жних ф≥нансових ринк≥в, безконтрольн≥стю щодо накопиченн€ зовн≥шньоњ заборгованост≥.

ƒо активних фактор≥в, що можуть формувати загрози ф≥нансов≥й безпец≥ держави, також належать:

динам≥ка сальдо торгового ≥ плат≥жного балансу та значна залежн≥сть ”крањни в≥д експортно-≥мпортноњ д≥€льност≥;

втручанн€ м≥жнародних ф≥нансових орган≥зац≥й у внутр≥шн≥ справи держави;

вплив св≥тових ф≥нансових криз на ф≥нансову систему ”крањни.

“аким чином, сучасна динам≥ка сусп≥льних процес≥в в ”крањн≥ й св≥т≥ зумовлюЇ необх≥дн≥сть формуванн€ адекватноњ, ефективноњ та економ≥чно виправданоњ системи захисту нац≥ональних ≥нтерес≥в та забезпеченн€ нац≥ональноњ (у тому числ≥ економ≥чноњ ≥ ф≥нансовоњ) безпеки.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 649 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2035 - | 1849 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.