Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈коном≥чна безпека €к багатор≥внева система
≈коном≥чна безпека - це:

стан держави, за €ким вона забезпечена можлив≥стю створенн€ умов дл€ заможного житт€ њњ населенн€, перспективного розвитку њњ економ≥ки у майбутньому та зростанн€ добробуту њњ мешканц≥в;

спроможн≥сть держави забезпечувати захист нац≥ональних економ≥чних ≥нтерес≥в в≥д зовн≥шн≥х ≥ внутр≥шн≥х загроз, зд≥йснювати поступальний розвиток економ≥ки з метою п≥дтриманн€ стаб≥льност≥ сусп≥льства ≥ достатнього оборонного потенц≥алу за будь-€ких умов ≥ вар≥ант≥в розвитку под≥й;

здатн≥сть економ≥ки забезпечувати ефективне задоволенн€ сусп≥льних потреб на нац≥ональному ≥ м≥жнародному р≥вн€х;

сукупн≥сть умов ≥ чинник≥в, €к≥ забезпечують незалежн≥сть нац≥ональноњ економ≥ки, њњ стаб≥льн≥сть та стал≥сть, здатн≥сть до пост≥йного оновленн€ ≥ самовдосконаленн€;

спроможн≥сть держави самост≥йно виробл€ти й зд≥йснювати власну економ≥чну пол≥тику, а також визначати та реал≥зовувати власн≥ нац≥ональн≥ ≥нтереси;

здатн≥сть нац≥ональноњ економ≥ки до розширеного самов≥дтворенн€ з метою задоволенн€ на визначеному р≥вн≥ потреб власного населенн€ ≥ держави, протисто€нн€ дестаб≥л≥зуюч≥й д≥њ чинник≥в, що створюють загрозу нормальному розвитку крањни, забезпеченн€ конкурентоспроможност≥ нац≥ональноњ економ≥ки у св≥тов≥й систем≥ господарюванн€.

≈коном≥чна безпека розгл€даЇтьс€ €к базова складова нац≥ональноњ безпеки, њњ фундамент ≥ матер≥альна основа ≥, разом з тим, €к взаЇмопов'€зана система певних р≥вн≥в (рис.17.1). ÷е означаЇ, що стан нац≥ональноњ безпеки держави залежить в≥д життЇздатност≥ економ≥ки, њњ ефективност≥, моб≥льност≥, конкурентоспроможност≥. «абезпеченн€ економ≥чноњ безпеки Ї виключною прерогативою держави.

ќб'Їктами нац≥ональноњ економ≥чноњ безпеки Ї держава, сусп≥льство, домогосподарство, окрем≥ громад€ни, п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, окрем≥ територ≥њ, а також основн≥ елементи економ≥чноњ безпеки та економ≥чна система в ц≥лому.

ќдночасно держава Ї не т≥льки об'Їктом, а й основним суб'Їктом економ≥чноњ безпеки ≥ зд≥йснюЇ своњ функц≥њ у ц≥й сфер≥ через органи законодавчоњ, виконавчоњ та судовоњ г≥лок влади. ѕроте, це не виключаЇ участ≥ громад€н та њх об'Їднань у п≥дтриманн≥ економ≥чноњ безпеки. Ќапроти, так≥ д≥њ мають вс≥л€ко заохочуватис€ державою. ¬  онституц≥њ ”крањни ч≥тко зазначено, що забезпеченн€ економ≥чноњ безпеки Ї найважлив≥шою функц≥Їю держави ≥ справою всього украњнського народу.

–ис. 17.1. –≥вн≥ економ≥чноњ безпеки

ѕершочергове значенн€ при створенн≥ та забезпеченн≥ системи економ≥чноњ безпеки €к складовоњ ц≥л≥сноњ системи нац≥ональноњ безпеки держави маЇ визначенн€ нац≥ональних економ≥чних ≥нтерес≥в.

Ќац≥ональн≥ економ≥чн≥ ≥нтереси Ч життЇво важлив≥ матер≥альн≥, ≥нтелектуальн≥ ц≥нност≥, визначальн≥ потреби сусп≥льства ≥ держави, реал≥зац≥€ €ких гарантуЇ економ≥чний суверен≥тет держави, њњ незалежн≥сть у розробц≥ економ≥чноњ пол≥тики та реал≥зац≥њ управл≥нських р≥шень, ст≥йк≥сть нац≥ональноњ економ≥ки, њњ в≥дтворенн€ та прогресивний розвиток.  ласиф≥кац≥ю нац≥ональних економ≥чних ≥нтерес≥в зображено на рис 17.2.

–озробка програми першочергових та довгострокових заход≥в щодо забезпеченн€ економ≥чноњ безпеки ≥ практичн≥ кроки у цьому напр€м≥ мають спиратис€ на ч≥тке розум≥нн€ загроз економ≥чн≥й безпец≥.

«агрози економ≥чн≥й безпец≥ - сукупн≥сть на€вних та потенц≥йно можливих €вищ ≥ чинник≥в, що створюють небезпеку дл€ реал≥зац≥њ нац≥ональних ≥нтерес≥в у економ≥чн≥й сфер≥.

 

–ис. 17.2.  ласиф≥кац≥€ нац≥ональних економ≥чних ≥нтерес≥в

«агрози економ≥чн≥й безпец≥ видозм≥нюютьс€ залежно в≥д стану та р≥вн€ розвитку економ≥чноњ системи ≥ дл€ кожноњ окремо вз€тоњ держави в≥др≥зн€ютьс€ характером та р≥внем гостроти. ¬ узагальненому вигл€д≥ класиф≥кац≥ю загроз економ≥чн≥й безпец≥ держави можна провести за такими параметрами (рис. 17.3).

 

–ис.17.3  ласиф≥кац≥€ загроз економ≥чн≥й безпец≥ держави

« метою прийн€тт€ державними органами обірунтованих р≥шень необх≥дний мон≥торинг ≥ндикатор≥в (показник≥в) економ≥чноњ безпеки, €кий передбачаЇ перш за все фактичне в≥дстеженн€, анал≥з ≥ прогнозуванн€ найважлив≥ших груп економ≥чних показник≥в.

≤ндикатори економ≥чноњ безпеки Ч реальн≥ статистичн≥ показники розвитку економ≥ки крањни, €к≥ найб≥льш повно характеризують €вища ≥ тенденц≥њ в економ≥чн≥й сфер≥. ќсобливу увагу сл≥д зосередити на таких загальних ≥ндикаторах економ≥чноњ безпеки:

валовий внутр≥шн≥й продукт (¬¬ѕ);

темп ≥нфл€ц≥њ;

деф≥цит бюджету

р≥вень безроб≥тт€;

економ≥чне зростанн€;

р≥вень та €к≥сть житт€;

енергетична залежн≥сть;

≥нтегрован≥сть у св≥тову економ≥ку;

сальдо експорту-≥мпорту;

стан демограф≥чних процес≥в;

державний внутр≥шн≥й та зовн≥шн≥й борги;

р≥вень тен≥зац≥њ економ≥ки.

Ќев≥д'Їмною складовою визначенн€ р≥вн€ економ≥чноњ безпеки Ї встановленн€ не лише певного набору ≥ндикатор≥в економ≥чноњ безпеки, а й њхн≥х порогових / граничних значень.

ѕорогов≥/граничн≥ значенн€ ≥ндикатор≥в економ≥чноњ безпеки - це к≥льк≥сн≥ величини, порушенн€ €ких викликаЇ неспри€тлив≥ тенденц≥њ та загрозлив≥ процеси в економ≥ц≥.

Ќаближенн€ ≥ндикатор≥в економ≥чноњ безпеки до њх граничнодопустимоњ величини св≥дчить про наростанн€ загроз соц≥ально-економ≥чн≥й стаб≥льност≥ сусп≥льства, а перевищенн€ граничних, або порогових, значень Ц про входженн€ сусп≥льства в зону нестаб≥льност≥ ≥ соц≥альних конфл≥кт≥в, фактично, про реальну загрозу економ≥чн≥й безпец≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1052 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2049 - | 1855 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.