Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћ≥жнародн≥ валютно-ф≥нансов≥ потоки: сутн≥сть та класиф≥кац≥€
ћ≥жнародн≥ валютно-ф≥нансов≥ потоки Ч це потоки ≥ноземних валют або будь-€ких ≥нших ф≥нансових актив≥в, що зумовлен≥ економ≥чною д≥€льн≥стю суб'Їкт≥в св≥тового господарства (рис.16.1).

 

 

 

–ис.16.1 —истема руху валютно-ф≥нансових поток≥в м≥ж суб'Їктами м≥жнародних ф≥нанс≥в

«а допомогою валютно-ф≥нансових поток≥в та њх напр€мк≥в м≥ж субТЇктами м≥жнародних ф≥нанс≥в створюютьс€ певн≥ взаЇмозвТ€зки:

м≥ж експортерами та ≥мпортерами з приводу платеж≥в за товари, наданн€ й погашенн€ кредитних зобов'€зань;

м≥ж ус≥ма згаданими вище суб'Їктами та банками щодо отриманн€ й погашенн€ кредит≥в, в≥дкритт€ та обслуговуванн€ валютних рахунк≥в, наданн€ гарант≥й страховими орган≥зац≥€ми з приводу страхуванн€ ризик≥в та ≥ншими ф≥нансово-кредитними установами;

м≥ж ус≥ма згаданими вище суб'Їктами ≥ м≥жнародними ф≥нансовими ≥нституц≥€ми з приводу отриманн€ кредит≥в, субсид≥й тощо;

м≥ж ус≥ма згаданими вище суб'Їктами та ф≥зичними особами з приводу оплати прац≥, зд≥йсненн€ м≥жнародних переказ≥в, сплати за товари й послуги, виконанн€ договор≥в страхуванн€;

м≥ж ус≥ма згаданими вище суб'Їктами та ≥ноземною державою з приводу сплати податк≥в ≥ виконанн€ певних зобов'€зань, €к≥ випливають з правил державного регулюванн€ м≥жнародних ф≥нансових в≥дносин;

м≥ж ф≥зичними особами з приводу зд≥йсненн€ р≥зноман≥тних м≥жнародних банк≥вських, поштових ≥ гот≥вкових грошових переказ≥в;

м≥ж ур€дами р≥зних крањн з приводу сплати (отриманн€) контрибуц≥й та репарац≥й, наданн€ й погашенн€ кредит≥в тощо;

м≥ж ур€дами р≥зних крањн ≥ м≥жнародними орган≥зац≥€ми та ф≥нансовими ≥нституц≥€ми з приводу грошових внеск≥в у ц≥ орган≥зац≥њ, отриманн€ кредит≥в, субсид≥й тощо;

м≥ж наднац≥ональними суб'Їктами м≥жнародних ф≥нанс≥в (м≥жнародними орган≥зац≥€ми та ф≥нансовими ≥нституц≥€ми).

ћ≥жнародн≥ валютно-ф≥нансов≥ потоки можна класиф≥кувати за наступними ознаками:

«а типом економ≥чноњ взаЇмод≥њ нерезидент≥в м≥жнародн≥ валютно-ф≥нансов≥ потоки под≥л€ютьс€ на так≥:

зовн≥шньоторговельн≥ - потоки, що утворюютьс€ при торг≥вл≥ експортними й ≥мпортними товарами, послугами, факторами виробництва та при зд≥йсненн≥ ≥нших поточних операц≥й;

кап≥тальн≥ - потоки, що виникають при кредитно-≥нвестиц≥йн≥й д≥€льност≥ суб'Їкт≥в м≥жнародних ф≥нанс≥в;

спекул€тивн≥ - так≥ потоки виникають при валютних операц≥€х ≥ не мають жодного зв'€зку з виробництвом;

балансуюч≥ - потоки, що опосередковують д≥€льн≥сть одн≥Їњ держави щодо вр≥вноваженн€ зовн≥шн≥х платеж≥в ≥ розрахунк≥в з ≥ншими крањнами.

«а формою м≥жнародних ф≥нансових ресурс≥в:

ф≥нансов≥ потоки у форм≥ оф≥ц≥йноњ м≥жнародноњ ф≥нансовоњ допомоги;

м≥ждержавн≥ кредити та гранти, кредити та гранти м≥жнародних орган≥зац≥й;

ф≥нансов≥ потоки на св≥товому ф≥нансовому ринку у форм≥ ц≥нних папер≥в ≥ банк≥вських кредит≥в;

ф≥нансов≥ потоки у форм≥ оф≥ц≥йних ≥ приватних золотовалютних резерв≥в.

«а ознакою часу м≥жнародн≥ ф≥нансов≥ потоки под≥л€ють на:

потоки м≥жнародного ринку кап≥тал≥в (середньо - та довгостроков≥ кредитн≥ ресурси й ц≥нн≥ папери);

потоки валютного ринку (короткостроков≥ кап≥тали), €к≥ виникають при зд≥йсненн≥ операц≥й ≥з, так званими, Ђгар€чими грошимаї Ч ц≥леспр€мован≥ спекул€тивн≥ операц≥њ на грошовому ринку з метою отриманн€ максимального прибутку.

«а видами економ≥чноњ д≥€льност≥ м≥жнародн≥ валютно-ф≥нансов≥ потоки под≥л€ютьс€ на так≥:

потоки розрахунк≥в за товари;

потоки розрахунк≥в за послуги;

поточн≥ та кап≥тальн≥ трансферти у грошов≥й форм≥;

кредити ≥ ресурси;

пр€м≥ та портфельн≥ ≥нвестиц≥њ;

потоки резервних актив≥в.

ќсобливе, анал≥тичне значенн€ маЇ розпод≥л поток≥в ф≥нансових актив≥в, пов'€заний ≥з переходом прав власност≥ на них. ”мовно, права власност≥ на ф≥нансов≥ активи ≥снують у двох формах: приватн≥й (ресурси м≥жнародних банк≥в, ф≥зичних та юридичних ос≥б) ≥ оф≥ц≥йн≥й (ресурси ур€д≥в крањн ≥ м≥жнародних оф≥ц≥йн≥х орган≥зац≥й). «алежно в≥д того, з €коњ власност≥ в €ку переливаютьс€ кап≥тали при утворенн≥ м≥жнародних ресурс≥в, формуютьс€ м≥жнародн≥ валютно-ф≥нансов≥ потоки чотирьох тип≥в:

ѕотоки, спр€мован≥ з оф≥ц≥йних джерел в оф≥ц≥йну власн≥сть. “ак≥ валютно-ф≥нансов≥ потоки формуютьс€ з надлишк≥в ≥ноземних валют, €к≥ утворюютьс€ в активах плат≥жних баланс≥в, в резервах ћ¬‘, ¬Ѕ, ™Ѕ–– та ≥н., в —ƒ– та в золотих запасах. ÷≥ потоки зумовлен≥ розвитком ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ м≥жнародних ф≥нансових орган≥зац≥й та ≥нституц≥й.

ѕотоки, спр€мован≥ з приватних джерел у приватну власн≥сть. “акий тип валютно-ф≥нансових поток≥в маЇ м≥сце, коли банки, ф≥рми, ф≥зичн≥ особи зд≥йснюють торговельн≥ операц≥њ та операц≥њ з ф≥нансовими активами ринковим шл€хом.

ѕотоки, спр€мован≥ з оф≥ц≥йних джерел у приватну власн≥сть. ÷ей тип валютно-ф≥нансових поток≥в виникаЇ при д≥€льност≥ ур€д≥в крањн ≥ м≥жнародних оф≥ц≥йних орган≥зац≥й, пов'€зан≥й ≥з розм≥щенн€м своњх кап≥тал≥в серед ≥ноземних приватних суб'Їкт≥в господарюванн€.

ѕотоки, спр€мован≥ з приватних джерел в оф≥ц≥йну власн≥сть. ÷≥ потоки Ї державними запозиченн€ми на м≥жнародних ринках кап≥тал≥в у юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б чи при вкладах таких ос≥б у м≥жнародн≥ ф≥нансов≥ орган≥зац≥њ, вони виникають дуже р≥дко ≥ не в≥д≥грають пом≥тноњ рол≥ у св≥тов≥й економ≥ц≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 419 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2212 - | 2148 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.