Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—утн≥сть, функц≥њ, пол≥тика та призначенн€ м≥жнародних ф≥нанс≥в
ћ≥жнародн≥ ф≥нанси - сукупн≥сть в≥дносин, пов'€заних з≥ створенн€м ≥ використанн€м грошових кошт≥в, необх≥дних дл€ зд≥йсненн€ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ державами, ф≥рмами, ≥ншими юридичними та ф≥зичними особами.

як економ≥чна категор≥€ м≥жнародн≥ ф≥нансиЦ сукупн≥сть в≥дносин, опосередкованих рухом валютно-ф≥нансових поток≥в, що виникають у зв'€зку з перерозпод≥лом ф≥нансових ресурс≥в ≥ кап≥талу в систем≥ св≥тового господарства через д≥ю ринкового ≥ неринкового механ≥зм≥в.

ћ≥жнародн≥ ф≥нансов≥ в≥дносини Ї досить складною ≥ розгалуженою системою руху валютно-ф≥нансових поток≥в, €к≥ можна згрупувати за такими напр€мами:

взаЇмов≥дносини м≥ж суб'Їктами господарюванн€ р≥зних крањн;

взаЇмов≥дносини держави з ур€дами ≥нших крањн та м≥жнародними орган≥зац≥€ми;

взаЇмов≥дносини держави та суб'Їкт≥в св≥тових господарських зв'€зк≥в з м≥жнародними ф≥нансовими ≥нституц≥€ми. —уб'Їктами м≥жнародних ф≥нансових в≥дносин Ї ур€ди, п≥дприЇмства, ф≥рми, банки, установи та ф≥зичн≥ особи.

«агалом перерозпод≥л ф≥нансових кошт≥в у св≥товому масштаб≥ забезпечуЇ зростанн€ конкуренц≥њ й ефективн≥ше використанн€ виробничих потужностей та ≥нших ресурс≥в еконо≠м≥чного розвитку.

ќбТЇктом м≥жнародних ф≥нанс≥в Ї потоки грошових кошт≥в ≥ повТ€зан≥ з ними ф≥нансов≥ в≥дносини на св≥товому ринку.

—убТЇктами м≥жнародних ф≥нанс≥в Ї:

держави;

м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ;

м≥жнародн≥ ф≥нансов≥ ≥нституц≥њ;

юридичн≥ особи, серед €ких особливе м≥сце займають транснац≥ональн≥ корпорац≥њ (“Ќ ), транснац≥ональн≥ банки (“ЌЅ), ф≥нансово-кредитн≥ ≥нститути, б≥рж≥;

ф≥зичн≥ особи.

ћ≥жнародн≥ ф≥нанси виконують дв≥ основн≥ функц≥њ: розпод≥льчу ≥ контрольну.

–озпод≥льча функц≥€. ѓњ суть пол€гаЇ у грошовому розпод≥л≥ й перерозпод≥л≥ св≥тового продукту через механ≥зм м≥жнародних ф≥нанс≥в. ћехан≥зм розпод≥лу й перерозпод≥лу маЇ певн≥ об'Їктивн≥ та суб'Їктивн≥ законом≥рност≥.

ƒо об'Їктивних законом≥рностей належать так≥:

кап≥тал обертаЇтьс€ в≥дпов≥дно до закону пропорц≥йного розвитку;

потоки грошових кошт≥в перебувають у рус≥ в пошуку найвищоњ норми прибутку;

отриманн€ прибутку завжди пов'€зано з ризиком.

—уб'Їктивними чинниками, що впливають на механ≥зм розпод≥лу, Ї пол≥тичн≥ й особист≥ ≥нтереси суб'Їкт≥в м≥жнародних ф≥нанс≥в.

–озпод≥льча функц≥€ в≥д≥граЇ дв≥ основн≥ рол≥ м≥жнародних ф≥нанс≥в: обм≥н ≥ перерозпод≥л вартост≥ м≥ж державами. ѕерша роль виконуЇтьс€, коли на противагу грошовим потокам рухаЇтьс€ товар. ƒруга Ч коли акумулюютьс€ ≥ трансформуютьс€ грошов≥ фонди м≥ж державами. ” поЇднанн≥ цих двох ролей ≥ ви€вл€Їтьс€ розпод≥льча функц≥€.

 онтрольна функц≥€ ірунтуЇтьс€ на тому, що м≥жнародн≥ ф≥нанси в≥дображають рух сусп≥льного продукту в грошов≥й, тобто ун≥версальн≥й (з≥ставлюван≥й) форм≥. ÷е даЇ змогу зд≥йснювати у будь-€кий час, на будь-€кому етап≥ обл≥к та анал≥з руху св≥тового сусп≥льного продукту в грошов≥й форм≥. ≤нформац≥€, одержана п≥д час такого анал≥зу, Ї основою дл€ прийн€тт€ подальших р≥шень щодо м≥жнародних ф≥нанс≥в, розробки поточноњ та стратег≥чноњ м≥жнародноњ ф≥нансовоњ пол≥тики. ћожлив≥сть та ефективн≥сть практичноњ реал≥зац≥њ контрольноњ функц≥њ залежать в≥д ступен€ розум≥нн€ ц≥Їњ можливост≥, пол≥тики держави, характеру та р≥вн€ њњ економ≥чного розвитку, техн≥чного оснащенн€ процесу збиранн€ й обробки ≥нформац≥њ.

ћ≥жнародн≥ ф≥нанси Ч ≥сторична категор≥€, що пост≥йно розвиваЇтьс€. ¬ основ≥ њх розвитку Ч об'Їктивн≥ соц≥ально-економ≥чн≥ закони та законом≥рност≥.

ћ≥жнародна ф≥нансова пол≥тика представлена сукупн≥стю заход≥в ≥ рекомендац≥й держави у галуз≥ м≥жнародних ф≥нанс≥в. ёридично вона оформлюЇтьс€ в нормах ≥ принципах м≥жнародного ф≥нансового права.

ћ≥жнародна ф≥нансова пол≥тика Ї частиною економ≥чноњ пол≥тики (вони взаЇмопов'€зан≥). ”сп≥шна ф≥нансова пол≥тика спри€Ї загальному розвитку нац≥ональноњ економ≥ки, ≥ навпаки, прорахунки у м≥жнародних ф≥нансах упов≥льнюють розвиток нац≥ональноњ економ≥ки.

ѕередумовами усп≥шноњ м≥жнародноњ ф≥нансовоњ пол≥тики вважаютьс€:

належний р≥вень економ≥чних знань ≥ прогресивн≥ погл€ди ос≥б, €к≥ ухвалюють р≥шенн€ з питань м≥жнародних ф≥нанс≥в ≥ впроваджують њх у житт€;

оперативний ≥ гнучкий механ≥зм розробки, прийн€тт€ ≥ виконанн€ ф≥нансовоњ пол≥тики;

стаб≥льний та спри€тливий характер м≥жнародних економ≥чних в≥дносин;

стаб≥льний ≥ передбачуваний стан внутр≥шньоњ ф≥нансово-економ≥чноњ пол≥тики.

–озр≥зн€ють так≥ форми реал≥зац≥њ м≥жнародноњ ф≥нансовоњ пол≥тики: плануванн€, укладанн€ м≥жнародних угод, виданн€ нормативних акт≥в, оперативне кер≥вництво та контроль з боку компетентних державних орган≥в. ” м≥ру зростанн€ кризових €вищ спостер≥гаЇтьс€ посиленн€ державного регулюванн€ у вс≥х формах.

ћ≥жнародна ф≥нансова пол≥тика за характером заход≥в ≥ рекомендац≥й, а також њх насл≥дк≥в под≥л€Їтьс€ на довгострокову (структурну) та поточну.

ƒовгострокова пол≥тика передбачаЇ структурн≥ зм≥ни м≥жнародного ф≥нансового механ≥зму, тобто суттЇв≥ зм≥ни у:

систем≥ м≥жнародних розрахунк≥в;

режим≥ валютних паритет≥в ≥ курс≥в;

рол≥ золота в м≥жнародних в≥дносинах;

сукупност≥ резервних (ринкових) валют;

м≥жнародних розрахункових ≥ плат≥жних засобах;

завданн€х м≥жнародних ≥ рег≥ональних ф≥нансових орган≥зац≥й;

методах сальдуванн€ та вир≥внюванн€ плат≥жних баланс≥в;

перегл€д≥ пр≥оритет≥в податковоњ та кредитноњ пол≥тики тощо.

ѕоточна пол≥тика Ч щоденне оперативне регулюванн€ кон'юнктури валютних ринк≥в ≥ ринк≥в кап≥талу, м≥жнародноњ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥, податк≥в. “аке регулюванн€ зд≥йснюЇтьс€ з метою п≥дтримки р≥вноваги плат≥жного балансу та забезпеченн€ стаб≥льност≥ й ч≥ткого функц≥онуванн€ нац≥ональноњ, св≥товоњ та рег≥ональних валютних систем. —кладовими ц≥Їњ пол≥тики Ї: валютна пол≥тика; податкова пол≥тика; кредитна пол≥тика.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 407 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2222 - | 2166 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.