Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќормативно правова база менеджменту персоналу
ѕерсонал орг-≥њ,категор≥њ персоналу.

ѕерсонал(кадровий ск-лад)-загальна сукупн≥сть людей,що перебувають у трудових в≥дносинах з конкретною орган≥зац≥Їю т.т.утворюють данну орган≥зац≥ю незалежно в≥д виду труд договору ≥ строку на €кий догов≥р ук-ладено.

¬есь персонал под≥л€Їть-с€ на:промислово вироб-ничий ≥ непромисловий(за класиф≥катором профес≥й ƒ -003-95)¬ ”кр.назви категор≥й персоналу стан-дартизован≥ ≥ вказан≥ в класиф≥катор≥ профес≥й ƒ -003-95

Ќормативно правова база менеджменту персоналу.

Ќормативно правова база-це перел≥к правил. положень,≥нструкц≥й що-до працевлаштуванн€, переведенн€,орган≥зац≥њ оплати прац≥,п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ,регулюванн€ робочого часу,створенн€ спри€тливих умов прац≥. ќсн.закон-ми актами Ї  «пѕ.¬≥н м≥стить наступн≥ розд≥ли: ол.дог.,“руд.дог.,«абезпеченн€ зайн€тост≥ вив≥льнених прац≥вник≥в,–обочий час, „ас в≥дпочинку, Ќормув-анн€ прац≥,√арант≥њ ≥ ком пенсац≥њ,“рудова диски-пл≥на,ќхорона прац≥, ѕра-ц€ ж≥нок ≥ молод≥,ѕ≥льги дл€ прац≥вник≥в,що поЇд-нують роботу з навчан-н€м.трудовий колектив, ƒерж.соц.страхуванн€.«ак.”кр.Фѕро зайн€т≥сть населенн€Ф,Фѕрокол.дог. та угодиФ,Фѕро пор€док вир≥шенн€ колективних трудових спор≥вФ,Фѕро оплату прац≥Ф,Фѕро охор-ону прац≥Ф,Фѕро пенс≥йне забезпеченн€.

3. Ќауково-методичне забезпеченн€ мен.перс. Ќауково-методичне заб. мен-ту-сукупн≥сть докум-ент≥в орган≥зац≥йно-методичного,нормативно техн≥чного та техн≥ко-економ≥чного хар-ру. Ќћ« включаЇ 2 групи:1.Ќормативн≥ акти,€к≥ визначають норми,правила,вимоги,розробл€ютьс€ ≥ затверджуютьс€ компетентними органами(ћ≥н-ми,в≥домствами,держ органами.м≥ж нар.орг-ми): а) ƒ -003-95 –озроблений ”кр..науково-досл≥дним ≥нститутом прац≥Фћ≥нпрац≥ ≥ соц≥альноњ пол≥тики ”крањниФ¬ключаЇ розд≥ли:законодавц≥,вищ≥ державн≥ службовц≥ ≥ кер≥вники-профес≥онали (спец≥ал≥сти.маг≥стри)-фах≥вц≥(бакалаври)-техн≥чн≥ службовц≥(працюють з тех.облад.)-роб≥тники сфери торг≥вл≥ ≥ побутових послуг-квал.роб.с≥льського ≥ л≥сового госп-ва,риборозведенн€ ≥ рибальства-квал.роб.з ≥нструментом(корисн≥ копалини.буд≥вництво)-оператори ≥ складальники устаткуванн€ ≥ машин(вод≥њ)-найпрост≥ш≥ профес≥њ

) ƒов≥дник класиф≥кац≥йних хар-ик профес≥й прац≥вника.ќсновн≥ розд≥ли:-завданн€ та обовТ€зки.

-повинен знати.-квал≥ф≥кац≥йн≥ вимоги(р≥вень осв≥ти,стаж-спец≥ал≥зац≥€(в залежност≥ в≥д галуз≥)-приклади роб≥т. в) м≥жгалузев≥ норми та нормативи. г) конвенц≥њ та рекоменд-ац≥њ ћ≥жнародноњ орг-≥њ прац≥(ћќѕ)2. документи €к≥ розробл€ютьс€ дл€ внутр≥шнього використанн€ ≥ затверджуютьс€ кер≥вництвом орган≥зац≥њ: а) правила внутр≥шнього трудового розпор€дку; б) колективний догов≥р; в) положенн€ про структурн≥ п≥дрозд≥ли орган≥зац≥њ(€к посадова ≥нструкц≥€,але дл€ всього п≥дрозд≥лу) г) посадова ≥нструкц≥€; д) положенн€ про формуванн€ кадрового резерву орг-≥њ; е) положенн€ про орган≥зац≥ю адаптац≥њ прац≥вник≥в; ж) рекомендац≥њ щодо орг-≥њ п≥дбору персоналу; з) положенн€ про оплату та стимулюванн€ прац≥; и) ≥нструкц≥€ з правил техн≥ки безпеки та ≥нш.

4. адрове забезпеченн€ мен-ту персоналу.  адрове забезпеченн€-посадов≥ особи,структурн≥ ланки та орган≥зац≥њ,€к≥ безпосередньо виконують функц≥њ мен-ту персоналу або приймають закони,розробл€ють рекомендац≥њ,встановлюють правила,норми,вимоги.‘ункц≥њ мен-ту перс. виконують:1.Ћ≥н≥йн≥ та функц≥ональн≥ кер≥вники;2. адрова служба;3.ќргани труд.колект-≥в;-л≥н. та функт. кер-ки приймають р≥шенн€ про прийн€тт€ на роботу,переведенн€,зв≥льненн€ п≥длеглих,призначенн€ на нову посаду,направленн€ на навчанн€ або п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ,п≥двищ. з/п. ќбовТ€зки л≥н.та функц.:ѕ≥дб≥р та розстановка кадр≥в,ч≥ткий под≥л роботи,адаптац≥€ ≥ навчанн€ новоприйн€тих;створенн€ умов дл€ проф.-квал≥ф≥кац≥йного зростанн€ прац≥вник≥в;створенн€ спри€тливих умов прац≥;контроль за використанн€м роб.часу;справедливе оц≥нюванн€ результат≥в прац≥ та стимулюванн€ прац≥;створенн€ спри€тливих умов соц≥ально-психолог≥чного кл≥мату.- адрова служба зд≥йснюЇ контроль ≥ нагл€д за роботою з персоналом-ќргани труд.колектив≥в в≥дстоюють права прац≥вник≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 488 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

1553 - | 1357 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.