Лекции.Орг


Поиск:
Фазові дієслова із звуженим значення і обмеженою сполучуваністю
1.2.2. Фазові дієслова із звуженим значення і обмеженою сполучуваністю

Фазові дієслова із звуженим значенням і обмежуваною сполучуваністю, на думку Н. Ю. Шведової, поділяються на:

1) Дієслова без компонента якісної характеристики;

2) Дієслова з компонентом якісної характеристики.

Перша група включає дієслова, що позначають початок, відновлення або продовження дії, або перехід від однієї дії до іншої, кінець. Друга група включає дієслова, що позначають початок і кінець [Шведова].

Починальне значення виражається в українській мові акціональним розрядом починальних дієслів, у якій носіями акціонального значення початку виступають префікси за- по- (забігати, заговорити, зазеленіти, заспівати; побігти, погупати і т. п.), та моделлю завершеної форми дієслова з префіксом роз-. Дієслова, утворені за останньою моделлю мають додаткову сему інтенсивності (розгніватися, розплакатися, розхворітися тощо). За цими словотвірними моделями, у першу чергу з префіксом за-, утворюється дуже багато дієслівних лексем з починальним значенням. Проте на можливості сполучуваності накладаються численні обмеження [Іванович, с. 28].

В українській мові дієслів на позначення початку нараховується майже двадцять. Для деяких з них притаманне виключно фазове значення (настати/наставати, почати/починати, початися/починатися, розпочати/розпочинати, розпочатися/ розпочинатися, стартувати тощо), тоді як для інших починальне значення є лише одним із значень (братися/взятися, вдаритися/вдарятися, вступити/вступати, заходитися/зайтися, кидатися/ кинутися, повести, пуститися/пускатися і т. д.). Деякі з них характеризуються практично необмеженою сполучуваністю (почати/починати, початися/ починатися, розпочати/розпочинати, розпочатися/ розпочинатися), інші ж сполучаються лише з дієсловами (віддієслівними іменниками) на позначення контрольованої дії, оскільки їхнє значення передбачає наявність наміру розпочати дію (братися/взятися, вдаритися/вдарятися, кидатися/кинутися, метнутися, пуститися/пускатися, стати) або з певними, обмеженими лексично-семантичними класами слів (вступити/вступати, завести/заводити, повести). Деякі дієслова також мають додаткову сему інтенсивності: вдаритися/вдарятися, кидатися/кинутися, метнутися, пуститися/пускатися. Нарешті, вживання у починальному значенні для деяких дієслів характерне лише у розмовному стилі мовлення: вдаритися/вдарятися, пуститися/пускатися, ухопитися. Дієслова заповзятися, заходитися/зайтися, метнутися у дієсловах зі значенням початку сполучаються виключно з дієсловами у формі інфінітива, дієслова вдаритися/вдарятися, вступити/вступати, завести/заводити, започаткувати/ започатковувати, перейти/переходити, повести, приступити/ приступати, розпочати/розпочинати, ухопитися виключно з іменниками (переважно віддієслівними), форма яких залежить від керування дієслова, тоді як дієслова братися/взятися, кинутися/кидатися, почати/починати, пуститися/пускатися, стати можуть сполучуватися й з іменниками й з дієсловами у функції повнозначного слова. Із зворотними дієсловами початися/починатися, розпочатися/розпочинатися, а також з дієсловами настати/наставати, наступити/ наступати, стартувати іменник на позначення дії, яка розпочинається, займає позицію першої валентності, тобто позицію граматичного підмета [Іванович, с. 29]

Більшість дієслів можуть окреслювати всі три фази процесу: замалювати. малювати, намалювати. Форми доконаного виду здебільшого спроможні окреслювати тільки початкову фазу процесу одночасно з фазою тривання: збіситися: окремі бездієслівні лексеми без поєднань з фазовими компонентами можуть виражати тільки процес у фазі його тривання з відтінком надмірності: заговоритися, захопитися.

Кінцеву фазу процесу первинно позначають дієслова доконаного виду. Це може бути визначення (1) закінченості всієї фази процесу: пересидіти, перерости; (2) перервану фазу процесу, не доведену до кінця: начитатися, наспіватися; (3) кінцеву фазу тривалого процесу: засидітися, забаритися або (4) закінчення процесу з ефектом передбачуваності, доведення до бажаної мети: почорніти, посиніти та ін. Всі інші дієслова виражають фази процесу в одній формі: крикнути, свиснути і т.ін. [Вінтонов].

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2020-07-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1132 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

607 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.