Лекции.Орг

Поиск:
Дієслова із власне фазовим значенням
1.2.1. Дієслова із власне фазовим значенням

Н. Шведова класифікує дієслова із власне фазовим значенням на дієслова, що позначають:

1) початок;

2) продовження;

3) кінець [Шведова].

Г. Лук’янова пропонує поділяти дієслова із власне фазовим значенням на:

1) дієслова зі значенням початкової фази: стартувати, починати, розпочинати;

2) дієслова зі значенням серединної фази: продовжувати;

3) дієслова зі значенням кінцевої фази: завершувати, закінчувати [Лук’янова, с. 65].

Аналітично починальність та завершальність виражається у переважної більшості дієслів без вагомих лексико-граматичних обмежень: почати працювати/закінчити працювати, стати чекати/припинити чекати, почати дівувати, перестати дівувати. Слід зазначити, що вживання допоміжного (фазового) дієслова в інфінітиві, а не в особовій формі незвичне через те, що аналітичні акціональні форми не мають статусу лексем (на відміну від синтетичних). Обмеження вираження фазових значень аналітичними формами зумовлене лексико-стилістичними чинниками: ненормативними формами є почати шкарубнути/перестати шкарубнути, почати будити/закінчити будити [Барчук, с. 199].

В українській мові до дієслів, що позначають початок дії відносяться найчастіше дієслова почати/ початись, розпочати/розпочатись. Серед дієслів в українській мові на позначення початковості дії активно використовуються також дієслова взятися за щось, взятися до чогось, які вживаються з віддієслівними іменниками, що позначають певні тривалі процеси [Смеречинська, с. 60].

Як зауважує С. О. Караман, початок дії виражається дієсловом почати (основною формою) і його синонімами прийнятися, пуститися, взятися, кинутися, піти (у значенні почати) та ін., наприклад: Не знаходячи втіхи на службі, він почав шукати її поза нею – на квартирі, між сторонніми людьми (Панас Мирний); Він кинувся знов бігати по канцелярії (І. Франко); Зоря на небі рожева уже починала займатись (Леся Українка); А гостра коса вже пішла зрізувати гостру ячмінну гриву (О. Донченко). Відтінок початку дії має і допоміжне дієслово стати, що відрізняється від інших фазових дієслів більшою абстрактністю і не має видової пари, наприклад: Один за одним стало товариство рушати (Панас Мирний); Я вірші став писать під вечір золотий (В. Сосюра); Яворницький, цим запитанням якось упокорений, посмирнішав, подобрішав одразу і, звертаючись до натовпу, і справді став про собор цей оповідати (О. Гончар).

Значення тривання дії передають дієслово продовжувати та його синоніми (лишатися, залишатися, зоставатися), наприклад: По інерції поїзд продовжував іти (О. Донченко); І залишився стояти дуб на злість усім вітрам і грозам (І. Цюпа); Ніхто, ясна річ, не залишився мокнути під відкритою зливою (О. Гончар).

Значення закінчення дії передається дієсловами закінчувати, перестати, припинити, кинути та ін., наприклад: Їздові ходили навшпиньках, куховар перестав гриміти сковородами (О. Гончар); Ледве вони закінчили копати, аж ось загуркотіли моторами дві великі вантажні машини (О. Копиленко); Вона скінчила писати свою повість (О. Кобилянська); Навіть худоба перестала пастися (М. Стельмах) [Караман].


Дата добавления: 2020-07-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 810 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

58 - | 53 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.